Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul de Arte Marin Sorescu, Craiova
CLASA: a VI-a
PROFESOR: Cleoantă Alexandra
FILIERA: Vocațională
PROFILUL: Artistic
OBIECTUL: Pictură
SUBIECTUL: Fuzionarea culorilor (``Ploaia``)
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi si deprinderi
TIMP ALOCAT
LECȚIEI: 2 ore
AN ȘCOLAR: 2019-2020
SĂPTĂMÂNA: nr. 12-13

OBIECTIVE CADRU: Ø Recunoasterea tipurilor de culori si a nonculorilor in


natura pe imagini si pe paleta si obtinerea amestecurilor;
Ø Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic.
Ø Se va urmari spatialitatea, pozitia si miscarea suprafetelor
si a personajelor
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ: v Să recunoasca grupele de culori, componenta fiecareia,
precum si a semnificatiilor acestora;
v Să compuna un spatiu plastic cu amestecurile studiate;
v Să foloseasca tehnica fluidizarii si fuzionarii culorilor
pentru obtinerea unei compozitii figurative si/sau
nonfigurative. Amestecul fizic poate fi realizat prin tehnica
fuzionarii culorilor transparente pe suport umed, precum si
prin tehnica amestecului pe paleta ori direct pe suportul de
lucru.
OBIECTIVE
OPERAŢIONALE: O1 – să denumeasca culorile calde si culorile reci;
O2 – să precizeze calitatile impresive ale culorilor;
O3 – să alature culorile pe o plansa umeda pentru a obtine efectul
de fuzionare
O4 –să realizeze o compozitie picturala originala si estetica;
O5 – să comenteze argumentat lucrarile realizate.

METODE ŞI
PROCEDEE: Conversaţia, observaţia dirijata, explicaţia, demonstratia,
exerciţiul

MIJLOACE DE
REALIZARE: Imagini in culori calde si reci, coli de desen, acuarele/tempera,
pensule, burete

BIBLIOGRAFIE:
-Sorin Cristea, Dicționar de termeni pedagogici, București,
Editura didactică și pedagogică, 1998, p. 422.
-Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, București, Editura
Aramis, 2003, p. 441.
-Marin Manolecu, Elemente structurale ale curriculumului
școlar, semnificații și interacțiuni. Aplicații, Iași, Editura
Polirom, 2008,p. 193.
-Cristea M., Nitescu V., Horatiu Panait D., Surdu Stanescu E.,
„Ghid metodic de educatie plastica”, Editura Petrion, 1997,
Bucuresti.
ETAPELE OB CONŢINUTUL METODE ŞI MIJLOACE DE TIPUL
LECŢIEI OP ÎNVĂŢĂRII PROCEDEE REALIZARE ÎNVĂŢĂRII INTERSUBIECTIVITATE

1. Organizarea Se pregăteşte Elevii îşi pregătesc cele necesare orei de educaţie plastică.
activităţii materialul necesar
activităţii.

2. Captarea O1 Se prezintă desene OBSERVA- Elevii observă cu atenţie planşele realizate în culori calde şi
atenţiei cu culori calde şi ŢIA IMAGINI ÎN RECEPTIV cele în care predomină culorile reci. Vor încerca să exprime în
desene cu culori reci. CULORI REPRO- cuvinte senzaţiile pe care le dau culorile calde (bucurie, lumină,
O2 Se discută despre CALDE ŞI RECI DUCTIV căldură, soare, foc) şi cele reci (tristeţe, întuneric, frig, rece,
senzaţiile emanate de distanţă).
culorile calde şi CONVER- Voi îndruma elevii să observe împărţirea spaţiului plastic şi
culorile reci. SAŢIA organizarea petelor de culoare.

3. Anunţarea Se anunţă titlul Împreună vom realiza o lucrare cu titlul „Ploaia”, folosind
subiectului lecţiei: „Ploaia”. tehnica fuzionării culorilor.

4. Dirijarea Se explică şi Explic şi demonstrez tehnica fuzionării culorilor.


învăţării demonstrează tehnica EXPLICA- Fuzionarea este tehnica de alăturare a culorilor pe o planşă
fuzionării culorilor. ŢIA umedă.
COLI DE Umezesc coala de hârtie, apoi aplic pete de culoare care se vor
DESEN amesteca pe planşa umedă, ducând la fluidizare.
RECEPTIV Se atrage atenţia asupra culorilor şi a amestecurilor ce urmează a
DEMON- TEMPERA, REPRO- fi folosite pentru realizarea unei lucrări specifice
STRAŢIA ACUARELĂ, DUCTIV Elevii îşi umezesc colile şi se vor apuca de lucru.
ACRILICE Voi supraveghea elevii în timp ce realizează tema propusă,
îndrumându-i în cazul în care întâmpină dificultăţi.
O3 Se umezesc PENSULE
planşele şi se începe EXERCI-
O4 lucrul. ŢIUL APĂ

5. Conexiunea O5 Se descriu lucrările LUCRĂRILE Fiecare elev îşi va prezenta desenul. Va spune şi celorlalţi colegi
inversă realizate. ELEVILOR ce a realizat, folosindu-şi imaginaţia.
6. Analiza Se expun lucrările Expun lucrările elevilor şi le vom evalua după următoarele
lucrărilor elevilor, în atelier, criterii:
pentru dezbatere. - respectarea temei plastice;
- expresivitatea fuzionării şi a fluidizării;
- bogăţia şi expresivitatea culorilor;
- originalitate, creativitate.

S-ar putea să vă placă și