Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: ….............................. Data: .....................................

Evaluare
Unit. II: Printre sunete și cuvinte
1. Scrie:
 cu cifre numerele:
a) optsprezece b) patruzeci și nouă c) șaptezeci
 cu litere numerele:
a) 15-_____________ b) 60- ____________ c) 82-_______________
2. Descompune numerele:
17 53 96

3. Scrie vecinii numerelor:

4. Compară numerele punând semnul <, =, >.

25 31 54 45 38 83
47 44 62 71 93 93

5. Rotunjește la zecea cea mai apropiată:

38 54 77
45 62 93
6. Aranjează numerele în ordine:
a) crescătoare: b) descrescătoare:
18, 67, 4, 54, 23, 98. 38, 5, 74, 88, 19, 100.
....., ....., ....., ....., ....., ..... ....., ....., ....., ....., ....., ....
7. Descoperă regula! Continuă cu încă 3 numere:
a) 68, 70, 72, ….., ….., ….. b) 40, 43, 46, ….., ….., …..
c) 90, 85, 80, ….., ….., …..
8. Scrie numerele:
a) de la 20 la 26: ___, ___, ___, ___, ___, ___
b) impare, de la 89 la 79: ___, ___, ___, ___, ___, ___
c) pare, cuprinse între 70 și 84: ___, ___, ___, ___, ___, ___
9. Încercuiește:
a) cel mai mare număr par de două cifre: 96, 98, 82, 100, 75
b) cel mai mic număr format din două cifre identice: 10, 22, 11, 55, 61
c) răsturnatul lui 25: 15, 75, 50, 52, 60

10.Grupează în tabelul de mai jos sunetele plăcute și cele care ne pot afecta
auzul:

zgomotul
uneltelor

uneltelor

instrumente
muzicale avioanele

ciripitul
păsărilor valuri

Sunete plăcute Sunete care ne afectează auzul


1

4
Descriptori de performanţă

FB B S
Itemul 1 Scrie corect 6 numere cu cifre sau Scrie corect 4-5 numere cu cifre sau Scrie corect 2-3 numere cu cifre sau
litere după caz. litere după caz. litere după caz.
Itemul 2 Descompune corect 3 numere. Descompune corect 2 numere. Descompune corect 1 număr.

Itemul Identifică corect vecinii numerelor Identifică corect vecinii numerelor în Identifică corect vecinii numerelor în
3 în 3 situații. 3 situații. Identifică nr. pare sau 2 situații.
impare.
Itemul Compară numerele punând semnul Compară numerele punând semnul Compară numerele punând semnul
4 potrivit în 6situații. potrivit în 3-4 situații. potrivit în 1-2 situații.
Itemul Rotunjește la zecea cea mai Rotunjește la zecea cea mai apropiată Rotunjește la zecea cea mai apropiată
5 apropiată 5-6 numere. 3-4 numere. 2 numere.
Itemul Ordonează crescător și Ordonează numerele crescător și Ordonează numerele crescător și
6 descrescător numerele date. descrescător cu mici greșeli descrescător cu mai mult de 3 greșeli.
(omite/inversează 2-3 numere).
Itemul Descoperă regula completând Descoperă regula completând corect Descoperă regula completând corect
7 corect cele 3 șiruri. (9 nr) 2 șiruri. (6 nr) 1 șir. (3 nr)

Itemul 8 Scrie corect nr. după criterii date: Scrie corect nr. după criterii date: de Scrie corect nr. după criterii date: de
de la/cuprinse între ( 3 șiruri) la/cuprinse între ( 2 șiruri) la/cuprinse între ( 1 șir).

Itemul Identifică numerele după criterii Identifică numerele după criterii date. Identifică numerele după criterii date.
9 date. (3 situații) (2 situații) (1 situație)
Itemul Identifică cele 5 imagini care Identifică 3-4 imagini care surprind Identifică 1-2 imagini care surprind
10 surprind sunete care nu ne sunete care nu ne afectează auzul. sunete care nu ne afectează auzul.
afectează auzul.

Barem de apreciere

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, CALIFICATIV


integral/parțial)

Rezolvă integral si corect 9-10 itemi. Foarte bine

Rezolvă integral si corect 7-8 itemi; parţial 5-6 itemi, incorect 1 item. Bine

Rezolvă integral si corect 4 itemi; parţial 4-5 itemi/ incorect 2-3itemi. Suficient

Matricea de specificaţii
Conținuturi/Competențe Niveluri taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare
1.1 Transcrierea numerelor Item 1
1.2 Compararea numerelor Item 4
Numărare cu pas dat Item 7
Vecinii numerelor Item 3

1.3 Ordonarea numerelor Item 6


Scrierea numerelor după criterii date Item 9 Item 8
Rotunjirea numerelor Item 5
1.4 Descompunerea numerelor Item 2
4.2 Sunetul Item 10
REZULTATELE TESTĂRII

NR. NUMELE ELEVULUI MEM OBS.


(probleme întâmpinate)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


MEM