Sunteți pe pagina 1din 3

Uscarea cerealelor cu echipament dedicat

Uscarea
Uscarea reprezintă unul dintre cele mai importante procese care urmează după
recoltare. Procesul de uscare este necesar în cazul cerealelor cu un conținut ridicat de
umiditate înainte de a le stoca pentru a evita deteriorarea produsă de apariția ciupercilor
și a mucegaiurilor. Este recomandat ca stocarea recoltei să se facă la un nivel redus de
umiditate și la o temperatură scăzută deoarece în caz contrar crește riscul dezvoltării
de microorganisme.
Ca orice proces, uscarea prezintă atât avantaje cât și dezavantaje, care trebuie
analizate cu atenție sporită înaintea luării unei decizii:
1. Uscarea are ca avantaj menținerea unei calități superioare a cerealelor;
2. Reduce influența condițiilor meteorologice asupra perioadei în care se
realizează recoltarea;
3. Reduce semnificativ pierderile determinate de spargerea boabelor ce apar în
urma recoltării;
4. Reduce timpul de expunere al cerealelor la condiții meteorologice
nefavorabile;
Dezavantajele sunt legate desigur de costul pe care îl implică procesul de uscare:
1. Investițiile pentru echipamentul uscătorului;
2. Costuri de exploatare dar și pentru combustibil și energie electrică;
3. Gestionarea recoltei poate atrage investiții suplimentare pentru echipamente
de transport.
Primul lucru care trebuie avut în vedere pentru alegerea uscătorului este nivelul
de umiditate la care se dorește să se ajungă. Uscarea insuficientă a recoltei reduce
timpul de stocare în condiții optime și duce la pierderi cauzate de deteriorarea boabelor.
Uscarea excesivă duce la costuri ridicate pentru combustibilul folosit de arzător,
micșorarea boabelor și automat, la pierderi financiare din cauza faptului că cerealele
deshidratate sunt mai ușoare.
Principiul de funcționare
Există două modalități principale de realizare al procesului de uscare: în flux
continuu și în șarje.
Uscarea în flux continuu presupune un proces continuu de încărcare și
descărcare. Principiul de funcționare al uscătoarelor în flux continuu atrage de la sine
o atenție sporită a inginerilor pentru asigurarea încărcării pe întreaga durată a
procesului. Pentru aceasta, este recomandată introducerea unui siloz tampon, care
poate conferi și uniformizarea nivelului de umiditate al cerealelor dacă acestea provin
din loturi diferite. În plus, transportoarele trebuie să aibă o capacitate suficient de mare
astfel încât să nu existe discontinuitate.
Uscarea în șarje reprezintă posibilitatea gestionării mai flexibile a întregii
cantități de produs, fără a concentra atenția asupra eventualelor discontinuități în
proces. Șarja este introdusă în uscător, străbate buncărul în care este încălzită, după
care este evacuată spre partea inferioară a uscătorului unde are loc răcirea acesteia.
O metodă mai rar întâlnită o reprezintă uscarea prin recirculare. Prin intermediul
unui elevator, cerealele sunt manevrate astfel încât, după descărcare, sunt reintroduse
în uscător trecând prin acest proces până când se ajunge la nivelul de umiditate dorit.
Etapele uscării
Procesul de uscare, așa cum a fost menționat, se realizează într-o primă fază
încălzind produsul urmând să se efectueze răcirea acestuia pentru a se respecta
condițiile optime de stocare.
Încălzirea produsului se poate realiza în mod direct, prin împingerea aerului cald
spre coloana de cereale, sau indirect prin transfer de căldură. Se poate spune că uscarea
directă este mai blândă, însă trebuie avut în vedere efectul pe care îl are aerul cald
asupra calității cerealelor. Astfel, utilizând încălzirea directă, este posibil ca rezultatul
arderii combustibilului folosit în arzător să afecteze produsul.
Arzătoarele pot funcționa cu motorină, gaz sau biomasă. Când vine vorba de
arzătoarele ce utilizează gaz sau propan aerul cald poate străbate coloana de cereale
fără a produce daune calitative, procesul fiind unul curat și eficient.
Dacă ne referim la arzătoarele care funcționează cu motorină sau biomasă,
principiul de funcționare al arzătorului trebuie să sufere modificări astfel încât cerealele
să își mențină proprietățile inițiale. De aceea, pentru arzătoarele care funcționează cu
combustibil ce poate afecta calitatea produsului, se utilizează sisteme de realizare a
încălzirii prin care se evită contactul direct al cerealelor cu produsul rezultat în urma
arderii. Astfel, este introdus un nou agent termic, care preia căldura emanată de arzător,
după care este forțat de ventilator către coloana de cereale, realizându-se de asemenea
o încălzire directă, procesul fiind unul sigur și curat pentru cereale.
Pentru fiecare dintre aceste modalități, gama de uscătoare a fost dezvoltată astfel
încât să respecte criteriile de stocare în condiții de siguranță dar și cerințele clienților.
Opționale
Procesul de uscare necesită o monitorizare riguroasă, de aceea este recomandat
ca instalația să fie dotată cu un sistem de control al temperaturii, umidității și al ponderii
cerealelor. În această direcție au fost dezvoltate sisteme de control digitale, cu ecran
tactil, sau cu sistem de oprire automată în cazul în care temperaturile detectate de
senzori depășesc valori neobișnuit de ridicate. De asemenea, sistemele de control au
avansat până în stadiul în care reușesc să ajusteze rata de descărcare corespunzător cu
temperatura coloanei de cereale.
Pentru a veni în ajutorul clienților a căror capacitate de recoltare poate crește de
la un an la altul, producătorii au realizat uscătoare cu o construcție modulară, putând fi
extinse, crescând astfel cantitatea de cereale ce poate fi procesată.
Dacă se dorește reducerea nivelului de zgomot produs de ventilatoare, există
sisteme de izolare fonică a uscătoarelor.
În contextul unei economii de combustibil utilizat de arzător dar și a unui proces
eficient din punct de vedere energetic, există posibilitatea de a introduce un recuperator
de căldură al cărui efect poate ajunge până la 30%.
Uscarea cu aer atmosferic
Uscarea cu aer atmosferic este o metodă de uscare în siloz care folosește aer
neîncălzit pentru a aduce produsul depozitat la umiditatea necesară stocării pe termen
lung. Procesul este unul lent, putând avea o durată de câteva săptămâni, dar costul
uscării este în general mai mic decât în cazul folosirii unui uscător.