Sunteți pe pagina 1din 3

Ebb a

Alianca
Artist: Paul Desmond
Album: Bossa Antigua
Bossa q = 232
G ma7
# 8 1 ‰ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ
& C J J J œ

F #mi7 B7 E mi7
# #œ œ ˙ w œ œ œ nœ œ
& œ ‰ #œ œ J J œ œ œ œ
œ
j
J
E mi7 A7 A mi7 D7
# œ œ
& w œ Œ ‰ œ œ w œ Œ
J
B mi7 E mi7 C #mi7 F #7
# w œ œ œ
& œ Œ w Œ ‰ Jœ œ

B ma7 A mi7 D7 G ma7


# w œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ
& Œ Ó ‰ J J J œ

F #mi7 B7 E mi7
# #œ œ ˙ w œ
#œ ‰ # œ œ œ J œ n œJ œ œ œ œ j
& J œ œ

E mi7 A7 A mi7 D7
# œ œ
& w œ Œ ‰ œ œ w œ Œ
J
B mi7 E7 A mi7 D7
# w œ #œ œ œ œ œ
œ Œ w œ ‰ J J J
&

G ma7
# ˙
A mi7
œ œ œ
D7
œ 2 œ Gœma7
œ œ œ œ
& Ó Œ ‰ J J J Œ Œ ‰ Jœ Jœ J
Alianca page 2

F #mi7 B7 E mi7
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ
J ˙ Ó ‰ œj œ
& #œ

E mi7 A7 A mi7 D7
# ˙ j ˙ ˙ œ œ œ œ ~~~~ œ
&
#œ w Œ ‰ J

B mi7 E mi7 C #mi7 F #7


# w ˙ w œ œ œ œ
& Ó Œ ‰ J J J

B ma7 A mi7 D7 G ma7


# ˙ #˙ ˙ ˙ n˙ ˙ Œ
& ˙ œ
F #mi7 B7 E mi7
# Œ œ œ œ ˙ œ œ œ
& ‰ Jœ œ œ #œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

E mi7 A7 A mi7 D7
# œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ ˙ Ó ‰ Jœ œ œ

B mi7 E7 A mi7 D7
# œ œ ˙ œ nœ #œ œ œ œ ˙
œ ˙ œ œ j
& J J œ J œ

G ma7 A mi7 D7 G ma7


# œ œ ‰ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
& w Ó ‰ J

F #mi7 B7 E mi7
# ‰ œ œ ˙ œ œ #œ œ œ œ œ #œ
& J œ œ #œ ˙ œ Œ ‰
œ œ
œ
Alianca page 3

E mi7
# œ nœ œ œ œ œ
A7
1 A mi7
œ œ
D7 œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ

B mi7 E mi7 C #mi7 F #7


# ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ
‰ # Jœ # œ #œ œ œ #œ
& J
B ma7 A mi7
# ˙ œ 1D 7 G ma7
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ J J œ
&

F #mi7 B7 E mi7
# œ œ œ ˙ œ œ œ œ
& œ œ œ ˙ œ # œ œ ‰ œj œ ‰ œJ

E mi7 A7 A mi7 D7
# ˙ œ œ œ œ œ œ
& ˙ œ Œ Ó ‰ œJ œ #œ œ œ œ J J

B mi7 E7 A mi7 D7
# ˙ œ nœ œ w œ bœ œ œ œ œ ‰ œ œ
& J J Ó J J J
G ma7 A mi7 D7 G ma7
# w œ œ œ
‰ # œj œ Ó
& ˙