Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA:15.05.2013
EDUCATOARE : Bălosu Ana-Maria
NIVELUL I (3 -5 ani)
GRUPA MICĂ : STEP BY STEP: ,,ÎNGERAŞII”
TEMA ANUALĂ: ,,Cȃnd, Cum și de ce se întȃmplă?”
TEMA PROIECT:,,Primăvară, bine ai venit !”
SUBTEMA:,,Culorile primăverii ”
TEMA ZILE: ,,Primăvara a sosit/ Florile gingaşe au înflorit”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA I+ADE (DŞ + DOS)+ALA II;
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare- sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi;
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe, frontal,individual;
SCOPUL :
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un vocabular adecvat;
 Formarea deprinderilor de lucru pentru realizarea temei;
 Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin activități practice;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DOMENII EXPERENŢIALE:
DŞ : ACTIVITATE MATEMATICĂ :
Numerația ȋn concentrul 1-3
,,Flori pentru grădina albinuței ”- joc didactic

Cognitive:
 să formeze mulțimi de obiecte ȋn limitele 1-3;
 Să numere ȋn concentrul 1-3;
 să raporteze numărul la cantitate şi invers;
 să formeze grupe de elemente după un criteriu dat;
Psihomotorii :
 să completeze puzzle cu flori;
Afective :
 să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor.

DOS: DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE


Lipirea unor forme pe o suprafață plană
’’Grădina cu flori ’’- colaj

Cognitive:
▪să cunoască și să utilizeze materiale de lucru specifice activităților practice;
▪să verbalizează acțiunile specifice ȋntreprinse;
Psihomotorii :
▪să selecteze adecvat materialele necesare, conform temei date;
▪să ȋmbine elemente ȋn ordinea etapelor de lucru în vederea realizării temei;
Afective:
▪să coopereze cu colegii în vederea realizării sarcinii.
CENTRE DE INTERES:
A.L.A. I
● ALFABETIZARE:
,, Albumul florilor de primăvară”

Copiii trebuie :
-să răspundă corect şi bine la ghicitori;
-să recunoască florile de primăvară din imagini şi de pe laptop;
-să trieze imaginile cu flori de primăvară ;
-să ordoneze imaginile într-un album.

● MANIPULATIVE :
,,Floricele pentru albinuță”
Puzzle/ Increase
Copiii trebuie :
-să potrivească piese de puzzle pentru realizarea imaginii;
-să coopereze cu colegii;
-să fixeze ȋn foma de cerc pe suport ,,pioneze”;
-să respecte norme de securitate personală și ȋn grup.

A.L.A. II:
● EURITMIE
,,Primăvara”
Copiii trebuie :
-să coordoneze mişcarea cu ritmul muzical;
-să execute mişcări ritmice specifice dansului.
Activități pe domenii experiențiale:
DŞ : ACTIVITATE MATEMATICĂ: “Flori pentru grădina albinuței” - joc didactic

SARCINA DIDACTICĂ:
VARIANTA I
Copilul care este numit de albinuţă, merge la flipchart, numără paşii care trebuiesc făcuţi de albinuţă până la floare, întoarce floarea şi rezolvă corect
sarcina de pe spatele ei. În felul acesta albinuţa poate să meargă mai departe până la florile de la care trebuie să culeagă polenul.

VARIANTA II
În final copiii vor trebui să îmbine împreună piesele unui puzzle care reprezintă imaginea de la sfârşitul drumului albinuţei.

REGULI DE JOC :
Copiii trebuie să-şi aştepte rândul până când sunt numiţi de către albinuţă cu ajutorul; să rezolve sarcinile pentru ca albinuţa să poată merge mai departe.

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, numărătoare, aplauze, încurajări: “Bravo, bravo, ai gâştigat,/ Albinuţa mai departe a plecat”, dreptunghiuri de hârtie( pasii
albinuţei ), imagini cu flori, silueta de albinuţă.

Numărătoare
,,Mă sucesc, mă învărtesc
Și la tine mă opresc”;
”Foaie verde garofiță
Să răspundă o fetiță”;
”Foaie verde ghiocel
Să răspundă un băieţel”
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: observaţia; conversaţia; explicaţia; demonstraţia; exerciţiul; munca în echipă; metodă interactivă de grup –
“Călătorie misterioasă” .
 MIJLOACE DIDACTICE: instrumente de scris; flipchart; piese puzzle; siluetă de plus albinţă, imagini și siluete cu flori de primavera;
jetoane, cifre; album; coli A;, lipici, joc puzzle/ increase.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

TIMP: 10 - 15 minute pe centru

RESURSE : UMANE - educatoarea şi copiii.


TEMPORALE - o zi

BIBLIOGRAFIE:
●Silvia Breben/ Elena Gongea/Georgeta Ruiu/ Mihaela Fulga-,,Metode interactive de grup- ghid metodic”, ED. ARVES, 2002 Piteşti
●„Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005.
●“Activitate Integrată în Grădinţă – ghid metodic”, Ed. D.P.H. , Bucuresti 2008
● Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani, 2008 MECT
Scenariul zilei

Copiii intră ȋn clasă intonȃnd cȃntecul ,,Vine, vine primăvara.”


ADP: Întâlnirea de dimineaţă
Copiii sunt organizaţi în cerc pe pernuţe, pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Pentru a
constitui un model de comportament, zîmbesc, îi privesc, transmit căldură şi încurajare sub toate formele de comunicare ( verbală şi
non-verbală ). Voi rosti versurile :
« Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm,
Cu toţii să ne salutăm »
Salutul :
"Dimineața a sosit/ Toate florile frumoase la grădiniță au venit/ În cerc noi ne adunăm/ Și frumos ne salutăm./ Bună dimineața flori/
Mă bucur că aveți multe culori / A-nceput o nouă zi/ Bună dimineața copii!
Prezența:
"După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit/ Oare cine n-a venit?? ?
Zâna Primăverii, observănd ca acest copăcel de la noi din clasă nu a înflorit, ne-a trimis niște floricele frumoase pentru a-l
împodobi. Pe floricică e lipită o fotografie de-a voastră.Vă invit să vă descoperiți chipul și să o prindeți în copăcel. Florile rămase sunt
ale copiilor care lipsesc . (consemnarea prezenței copiilor).
Sunt completate datele specifice “Carelendarului naturii” .
Împărtășirea cu ceilalți: Dacă aș fi o floare mi-ar place să fiu o….(numele florii).
Activitate de grup:-cântec:"Înfloresc grădinile"(Autor:Ștefan Octavian Iosif)
Se descifrează momentul zilei :” Primăvara a sosit/ Flori gingaşe au înflorit”.
Se prezintă musafirul, albinuța supărată că azi de dimineață, cȃnd a fost ȋn grădină nu a mai găsit florile. Toate au dispărut. Așa
că ea nu mai poate aduna polen pentru miere. A venit la noi pentru a o ajuta.
Se cere acordul copiilor. Sunt anunţaţi că pentru a ajuta albinuţa, trebuie să lucreze pe centre, pentru ca în final să poată crea
grădina cu flori pentru a face albinuța fericită; astfel se vor prezenta centrele de interes, obiectivele şi materialele de lucru.
Regulile grupei: Amintirea regulilor grupei

Momentul de înviorare:
„Dacă vreau să fiu voinic Deschid braţele şi zbor.
Fac gimnastică de mic, Toată lumea e a mea
Merg în pas alergător, Când m-aşez iar pe podea
Apoi sar într-un picior Acesta-i doar un început
Mă opresc… respir uşor, Ia priviţi cât am crescut !”
Tranziţie:
„Pe cărarea dreaptă noi pornim,
Printre floricele să păşim,
Printre floricele am tot păşit
Până când am obosit.
Hai încet să ne aşezăm
Uite aici, la centru să lucrăm.”
Tranziţia către ALA II:
„Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
În cerc să ne adunăm,
Şi înapoi să dansăm.”

La sfârşitul activităţii, copiii vor face o trecere în revistă a centrelor şi a rezulatele muncii lor desfăşurate pe ȋntreaga zi.
Lucrările realizate ȋn cadrul activităților vor fii folosite pentru realizarea unei expoziții care să reprezinte grădina cu flori de
primăvară unde albinuța să poată zbura. Albinuţa le mulţumeşte la rândul ei şi le promite că va reveni alături de ei.
Ziua se ȋncheie cu un dans tematic pe melodia ,,Primăvara”
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MIJLOACE EVALUARE
DIDACTICE PROCEDEE DIDACTICE
-Crearea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a
1.MOMENT activităţilor;
-Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv;
ORGANIZATORIC
-Prezenţa și completarea calendarului naturii;
Se realizează la ȋntȃlnirea de dimineață.
Se prezintă musafirul,copilul albinuță,care este supărată că Stimularea
peste noapte, florile primăverii de la care culege polen, au Surpiza şi Albinuţă interesului
2. CAPTAREA
dispărut. Ea ȋi roagă să o ajute și să o ducă ȋntr-o grădină cu flori. expunerea pentru
ATENȚIEI Copiii sunt impresionaţi şi o invită alături de ei ca să o poată activitate
ajuta.

Prezint materialul didactic, explicând totodată şi tema ce


urmează a fi realizată în cadrul fiecărui centru de interes, precum
şi obiectivele specifice centrelor. Conversaţia, Observaţia-
3. ANUNȚAREA explicaţia, copiii
TEMEI ŞI A A.L.A. I observaţia, manifestă
OBIECTIVELOR ALFABETIZARE : demonstraţia. Imagini cu flori, interes şi
Copiii trebuie să denumească și să coloreze florile de creioane colorate, atenţie
primavară, să le ordoneze într-un album, să recunoască florile din
imagine.

MANIPULATIVE :
Copiii trebuie să identifice și apoi să unească piesele puzzle
pentru realizarea de imagini cu flori : pe tăblița perforată Conversaţia,
fixează ,,pioneze” ȋn formă de cerc. explicaţia,
obseraţia
A.D.E. Copiii
manifestă
ACTIVITATE MATEMATICĂ
SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI

Stimaţi părinţi,

Preşcolarii grupei “ Îngeraşii” vor desfăşura în săptămâna ce urmează un proiect plin de sensibilitate, pe care l-am numit::̎ Primăvară, bine ai venit! :̎. În
acest scop vă rugăm să discutaţi cu copiii dumneavoastră evenimente sau aspecte pe care le-aţi trăit sau observat împreună şi care au legatură cu acest subiect.
Orice materiale legate de temă pe care le puteţi trimite la grădiniţă pentru observare şi discutare, ar fi de folos- reviste, ilustraţii, cărti cu cântece şi poezii
de primăvară, imagini cu flori, fluturi, albine etc. De asemenea, orice sugestie din partea dumneavoastră pentru realizarea unor activităţi cât mai interesante cu
copiii, este binevenită şi vă invităm să fiţi alături de noi în desfăşurarea acestor activităţi.

Vă mulţumim!
Doamnele educatoare
şi copiii grupei
“Îngeraşii“
SCRISOARE DE INTENŢIE ADRESATĂ DOMNULUI PRIMAR

Stimate domnule primar,Primăvară, bine ai venit!”. Ne manifestăm pe această cale intenţia de a vizita sera de flori, pentru a le arăta copiilor
panseluţele şi culorile acestora care vor inunda străzile Hârşovei peste puţin timp.

Vă mulţumim!
Copiii grupei şi doamnele educatoare

TEMA ANUALĂ: ,,Cȃnd, Cum și de ce se întȃmplă?”


PROIECT TEMATIC: ,,Primăvară, bine ai venit !”
SUBTEMA: ,,Culorile primăverii ”
TEMA ZILE: ,,Primăvara a sosit/ Florile gingaşe au înflorit”
INSTITUTOR: BĂLOSU ANA- MARIA