Sunteți pe pagina 1din 2

APROB

Şef catedră oftalmologie


d.h.m., prof. universitar
E. Bendelic
ORARUL LECŢIILOR PRACTICE
Catedra Oftalmologie
Semestrul de primăvară (a.u. 2019-2020)
STOMATOLOGIA, Anul III

Torentul român Torentul rus

gr. S1701 (vineri 800-940) Ivanov Gheorghe gr. S1709 (luni 1420-1600) Ivanov Gheorghe
gr. S1702 (vineri 800-940) Jeru Ion gr. S1710 (luni 1420-1600) Jeru Ion
gr. S1703 (marți 800-940) Șcerbatiuc Cristina
gr. S1704 (marți 800-940) Grumeza Doina Torentul englez
gr. S1705 (vineri 950-1130) Magdei Corina gr. S1711 (vineri 1420-1600) Corduneanu Angela
gr. S1706 (vineri 950-1130) Chișca Veronica gr. S1712 (vineri 1420-1600) Șcerbatiuc Cristina
gr. S1707 (joi 1200-1340) Magdei Corina gr. S1713 (miercuri 1420-1600) Ceban Cornelia
gr. S1708 (joi 1200-1340) Chișca Veronica gr. S1714 (miercuri 1420-1600) Paduca Ala

Notă: Durata lecţiilor practice – 2 ore academice.

Locul - catedra oftalmologie, IMSP Spitalul Clinic Republican, sectția oftalmologie (etajul 8)
gr. S1701; S1709– Centrul microchirurgical “OVISUS”, conferenţiar Gh. Ivanov
gr. S1705; S1707– IMSP IM și C, clinica “Emilian Coțaga”, secția oftalmopediatrie - dr. Magdei Corina
gr. S1706; S1708– Institutul de Medicină Urgentă, secția oftalmologie (etajul 4) – lector Chișca Veronica
gr. S1713 – Medpark – lector Ceban Cornelia

PRELEGERI
Torentul rus: AULA 12:
Luni – 10.02.20; 24.02.20; 09.03.20; 23.03.20; 06.04.20; 04.05.20 - începutul – 950-1130

Torentul englez: AULA13:


Miercuri – 12.02.20; 26.02.20; 11.03.20; 25.03.20; 08.04.20; 29.04.20 - începutul – 950-1130

Torentul român: AULA 12:


Joi – 13.02.20; 27.02.20; 12.03.20; 26.03.20; 09.04.20; 30.04.20 - începutul – 950-1130

Responsabil
Dr. în medicină, asistent universitar Cristina Șcerbatiuc
ORARUL LECŢIILOR PRACTICE LA CATEDRA OFTALMOLOGIE (2019-2020)
facultatea Medicină nr. 2 și nr. 1 USMF “Nicolae Testemiţanu”, studenții anului IV
Semestrul de primăvară

Februarie Martie
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26

EXAMEN
M1627 Ivanov Gheorghe
M1628 Jeru Ion
M1629 Paduca Ala
M1630 Magdei Corina
M1631 Șcerbatiuc C
Aprilie Mai
27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20

EXAMEN

EXAMEN
M1617 Ivanov Gheorghe M1632 Ivanov Gheorghe
M1618 Magdei Corina M1633 Paduca Ala
M1619 Jeru Ion M1634 Jeru Ion
M1620 Chișca Veronica M1635 Șcerbatiuc Crist
M1621 Corduneanu A. M1636 Chișca Veronica
M1637 Magdei Corina
Mai Iunie Iulie
21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14

EXAMEN

EXAMEN
M1669 (eng) Bendelic E. M1673 (eng) Bendelic E.
M1670 (eng) Paduca Ala M1674 (eng) Paduca Ala
M1671 (eng) Corduneanu A M1675 (eng) Corduneanu
M1672 (eng) Șcerbatiuc Cr. M1676 (eng) Șcerbatiuc C
M1677 (eng) Chișca Veron

NOTĂ: PRELEGERILE: AULA - 15; ora – 8.00-9.40

Şef catedra de oftalmologie, dr.hab.șt.med, prof. univ. E. Bendelic


Şef studii, dr.șt.med., conf. univ. Ala Paduca