Sunteți pe pagina 1din 4

Raport de Selecţie lunar - submasura 4.2a, etapa lunara 2, DI 3A, ses.

01/2019

Sesiunea nr. M4.2a - 01/19 - 19.08.2019 / Etapa lunara: 2 (01.09.2019 - 30.09.2019) Masura 042A

Suma alocată pe sesiune: 10,000,000.00 Euro

Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 9,100,000.00 Euro

Suma rezervată conform art.5, alin (3): 0.00 Euro

Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO

Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO

Numarul proiectelor depuse in luna (01.09.2019 - 30.09.2019) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (40 de puncte): 1

Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.09.2019 - 30.09.2019) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (40 de puncte): 900,000.00
Euro

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.09.2019 - 30.09.2019): 1

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.09.2019 - 30.09.2019): 900,000.00 Euro

Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie

Punctaj estimat (autoevaluare,


Licitatie

Punctaj AFIR
prescoring)
Codificare de rezerva

Nr.
Titlu proiect Solicitant
Sub-măsură

crt.
Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ

CS1

CS2
An Luna Zi Judeţ Localitate
Etapa lunara

An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Page 1 of 4
Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.09.2019 - 30.0

DEZVOLTAREA
UNITATII PENTRU
Comuna/Oras
DEPOZITAREA SI PIF & LMS
1 04 2A D000 02 19 2 41 00012 2019 09 04 VRANCEA VANATORI Sat 40.0000 40.0000 0.0000 40.0000
PROCESAREA COMPANY SRL
BALTA RATEI
FRUCTELOR -
PRECISTANU

Număr proiecte selectate pentru finanţare 1 Valoare

Page 2 of 4
neîndeplinite
Eligibilitate
Criterii de

29
Total cumulat
(valoare
publică)

28
Valoare
publică

27
eligibilă
Valoare

26

Page 3 of 4
prioritar
Sector

25
Solicitantul este formă
asociativă (cooperative și

24
grupuri de producători)?

Criterii de departajare
Solicitantul se încadrează în

23
categoria microîntreprinderi?
Proiectul care vizează obţinerea
de produse procesate din
a, etapa lunara 2, DI 3A, ses.01/2019 - SELECTATE

fructele speciilor prioritare


prezente în sM 4.1a – Investiţii

22
în exploataţii pomicole (Piersic,
nectarin, cais, cireş, arbuşti,
măr)?
CS3

21
Criterii de selecţie
nantare pentru luna (01.09.2019 - 30.09.2019)

0.0000 DA NU NU 2 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00

Valoare publică totală 900,000.00

Page 4 of 4