Sunteți pe pagina 1din 8

s

Scoala Primara Colibri autorizata M.E.N. prin OM nr. 3908/03.05.2012


Structura arondata gradinita cu program normal si prelungit COLIBRI acreditata M.E.N. prin OM nr. 3636/19.06.2014
Cod Identificare Fiscala: 37152113

AVIZAT DIRECTOR,
AVIZAT RESPONSABIL COMISIE METODICA

NR. INREGISTRARE:……………………../…………………..

Nume si prenume cadru didactic: Tirla Cristina

Clasa : a II - a A

An scolar: 2019/2020

PROIECTARE INTEGRATA
“Delfinii Isteti”
Proiectarea UT 1. Bun venit la scoala !
2 săptămâni I-II 09.09.2019 –20.09.2019
Săptămâna I
Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse Evaluare Obser
materiale vatii
Ziua Competen Activităţi de învăţare
ţe
specifice

Luni
Festivitatea de deschidere a noului an școlar.
09.09. CLR Festivitatea de deschidere a noului an școlar. Povestirea unor întâmplări Planșe, imagini Evaluare: observarea
1.1; Impresii, discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din trăite- Amintiri din vacanța sistematică, evaluare
1.4; vacanţă, exprimarea sentimentelor. (activitate în perechi, mare selectivă a
2.1; activitate frontală) comportamentului
2.2. Joc: „Din nou la școală!”- exersarea salutului, prezentarea şi individual şi a
DP: 2.2. solicitarea în diferite situaţii: la şcoală, la magazin, la medic, participării
în parc, în vizită. necondiţionate la
activitate
CLR Impresii, discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din Povestirea unor întâmplări Planșe, imagini Evaluare: observarea
1.1; vacanţă, exprimarea sentimentelor. (activitate în perechi, trăite- Amintiri din vacanța sistematică, evaluare
1.4; activitate frontală) mare selectivă a
2.1; comportamentului
2.2. individual şi a
DP: 2.2. participării
necondiţionate la
activitate
MM: Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântarea vocală în grup și Casetofon, CD, Evaluare: observarea
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) individual- cartonaşe cu cifre sistematică,
2.1. Acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu jucării Cântece cunoscute din clasa I aprecieri individuale
MEM: 1.1. muzicale. (activitate frontală)
Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui
etc.)
Joc cu mişcare: „Bucheţelele”
OPTIONAL – LIMBA GERMANA
OPTIONAL – VREAU SA STIU MAI MULT! – Realizarea Povestirea unor intamplari Coli flipchart, lipici, Aprecieri
unor benzi desenate care redau cele mai frumoase din vacanta mare foarfece individuale
momente petrecute de elevi in timoul vacantei de vara
Marti 10.09 MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 ● Reactualizarea fişe de lucru, manual, - observare
1.1; - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-un cunoştinţelor şi exersarea auxiliar sistematică -
1.2. număr competenţelor clasei I b. conversaţia activități în clasă
3.1. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite euristică, exerciţiul,
condiții Numere naturale de la 0 la explicaţia, munca
100. independentă,
CLR - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir dat
Recunoaștere,formare,citire,s problematizarea,
1.4. Natura, prietena mea
criere jocul didactic, floare
de lotus
AVAP Joc didactic : Cufarul cu provocari
Numere pare-impare.
2.3. c. activitate frontală,
activitate în perechi,
Compararea,ordonarea și
individuală
rotunjirea numerelor
naturale0-100

MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 ● Reactualizarea fişe de lucru, manual, - observare
1.1; - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-un cunoştinţelor şi exersarea auxiliar sistematică -
1.2. număr competenţelor clasei I b. conversaţia activități în clasă
3.1. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite euristică, exerciţiul,
condiții Numere naturale de la 0 la explicaţia, munca
100. independentă,
CLR - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir dat
Recunoaștere,formare,citire,s problematizarea,
1.4. Natura, prietena mea
criere jocul didactic, floare
de lotus
AVAP Joc didactic: Vizita in adancurile marii
Numere pare-impare.
2.3. c. activitate frontală,
activitate în perechi,
Compararea,ordonarea și
individuală
rotunjirea numerelor
naturale0-100

EDUCATIE FIZICA
LIMBA ENGLEZA
MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 ● Reactualizarea fişe de lucru, manual, - observare
1.1; - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-un cunoştinţelor şi exersarea auxiliar sistematică -
b. conversaţia
1.2. număr competenţelor clasei I euristică, exerciţiul, activități în clasă
3.1. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite explicaţia, munca
condiții Numere naturale de la 0 la independentă,
CLR - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir dat 100. problematizarea,
1.4. Natura, prietena mea Recunoaștere,formare,citire,s jocul didactic, floare
criere de lotus
AVAP Joc didactic – Matepoly
Numere pare-impare. c. activitate frontală,
2.3. activitate în perechi,
Compararea,ordonarea și individuală
rotunjirea numerelor
naturale0-100

MIERCURI CLR: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Iată ce mai știu! Imagini, planșa Evaluare:
11.09 1.3; naturii, noutăți, mesajul zilei; Propoziţia. Cuvântul. Silaba. alfabetul limbii observarea
1.4; Formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate după Sunet/ litera române, caiet tip II, sistematică,
2.1; imagini. (activitate frontală) coli, creioane aprecieri individuale
2.2; Identificarea numărului de cuvinte ale enunţurilor. colorate,carioci,
2.4; Despărţirea cuvintelor în silabe. plastilină
3.1; Identificarea numărului de silabe ale cuvintelor, ale
3.4; sunetelor iniţiale şi finale.(activitate pe grupuri)
4.1. Identificarea de cuvinte care încep/conţin/ se termină cu
MEM: 3.1; litere date. (activitate în perechi)
3.2. Rememorarea alfabetului limbii române. (activitate
AVAP: 2.2. frontală)
Scrierea alfabetului limbii române. (activitate individuală)
Modelarea literelor din plastilină. (activitate individuală)
Exerciții de citire de cuvinte și enunțuri.
Exerciţii de scriere de cuvinte după imagini.
Scrierea de propoziţii folosind cuvinte date.
Completarea propoziţiilor folosind cuvinte potrivite.
(activitate pe grupe)
CLR: Exerciții de citire a Imnului de Stat a României. (activitate Citirea unui text. Așezarea Manual, imagine Evaluare:
1.2; frontală) textului în pagină steagul României, observarea
1.3; Identificarea cuvintelor neînțelese și explicarea acestora. ”Deșteaptă-te, române!’’ stema României, sistematică,
2.1; Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza textului citit. caiet tip II aprecieri individuale
3.2; (activitate pe grupuri)
3.3; Exerciții de analiză a drapelului și stemei României.
4.1. Despărțirea cuvintelor în silabe. (activitate individuală)
MM: 2.1. Intonarea Imnului de Stat a României. (activitate pe
grupuri)
Exerciții de transcriere a primei strofe din Imnul de Stat a
României. (activitate individuală)
DP: Enumerarea persoanelor alături de care elevul și-a petrecut Amintiri din vacanță- Fișă de lucru, coli, Evaluare:
1.1; vacanța. (activitate frontală) autocunoaștere și atitudine creioane colorate, observarea
2.1. Notarea unor activități plăcute din vacanță. (activitate pozitivă față de sine și față de carioci sistematică,
AVAP: 2.2. individuală) ceilalți aprecieri individuale
Joc: „În excursie cu automobilul” (activitate pe grupuri)
Desen: „Locul preferat din vacanță!”(activitate individuală)

OPTIONAL – LIMBA ENGLEZA – ENGLISH ISI FUN


OPTIONAL – VREAU SA STIU MAI MULT! – Realizarea Povestirea unor intamplari Coli flipchart, lipici, Aprecieri
unor benzi desenate care redau cele mai frumoase din vacanta mare foarfece individuale
momente petrecute de elevi in timoul vacantei de vara
JOI MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul ● Reactualizarea fişe de lucru, manual, - observare
1.1.; naturii, noutăți, mesajul zilei; cunoştinţelor şi exersarea auxiliar sistematică -
12.09 1.2.; -adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, competenţelor clasei I b. conversaţia activități în clasă
1.3.; pentru a obţine mulţimi ,,cu tot atâtea elemente” euristică, exerciţiul,
3.1.; explicaţia, munca
4.2.; -aflarea sumei / diferenţei a două numere date Adunări şi scăderi de la 0 la independentă,
100 problematizarea,
CLR
-aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei jocul didactic, floare
1.4.
Natura, prietena mea de lotus
- completarea unor casete cu numerele care lipsesc
AVAP c. activitate frontală,
2.3. - compararea a două numere naturale mai mici decât 100; activitate în perechi,
individuală
MEM -adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, ● Reactualizarea fişe de lucru, manual, - observare
1.1.; pentru a obţine mulţimi ,,cu tot atâtea elemente” cunoştinţelor şi exersarea auxiliar sistematică -
1.2.; competenţelor clasei I b. conversaţia activități în clasă
1.3.; -aflarea sumei / diferenţei a două numere date euristică, exerciţiul,
3.1.; explicaţia, munca
4.2.; -aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei Adunări şi scăderi de la 0 la independentă,
100 problematizarea,
CLR
- completarea unor casete cu numerele care lipsesc jocul didactic, floare
1.4.
Natura, prietena mea de lotus
- compararea a două numere naturale mai mici decât 100;
AVAP c. activitate frontală,
2.3. activitate în perechi,
individuală
EDUCATIE FIZICA

OPTIONAL – LIMBA ENGLEZA – ENGLISH IS FUN

AVAP Denumirea materialelor de lucru și a caracteristicilor Recunoşterea materialelor de Acuarele, pensule, Evaluare:
1.1; acestura. (activitate frontală) lucru bloc de desen, pahar, observarea
1.3; Discuții despre o zi deosebită din vacanța mare. „O zi din vacanța mare” prosopel, lipici, sistematică,
2.1; Desen: „O zi din vacanța mare”. foarfecă, hârtie aprecieri individuale
2.2. Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: creponată, hârtie
MEM: 5.1 culoare, formă, activitatea prezentată. glasată, plastilină
VINERI CLR: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Propoziția. Semne de Fișă de lucru, caiet
1.1; naturii, noutăți, mesajul zilei; punctuație: punctul, semnul tip II, tabla, stilou, Evaluare:
13.09 2.1; Exerciții de citire a textului “ (activitate frontală). întrebării, linia de dialog- coli, creioane observarea
3.2; Formularea de răspunsuri la întrebări. reactualizare colorate, carioci sistematică,
4.1; Exerciții de copiere și de transcriere. (activitate individuală) Povestea abecedarului capacitatea de
4.2. Exerciții de separare a cuvintelor din propozițiile date. pierdut formulare de
AVAP: 2.2. (activitate pe grupuri) de Passionaria Stoicescu enunțuri clare și
Ordonarea cuvintelor în propoziție. corecte
Alcătuirea de propoziții cu ajutorul imaginilor. (activitate
individuală)
Scrierea semnelor de punctuație potrivite enunțurilor date.
(activitate în perechi)
Scrierea întrebărilor potrivite răspunsurilor date. (activitate
individuală)
Desen- Prima zi de școală
CLR: Povestirea lecturilor citite în vacanță. (activitate frontală) Povestiri din vacanță Cărți de povești, coli, Evaluare:
1.4; Exerciții de prezentare a personajelor preferate. creioane colorate, observarea
2.3; Joc de mimă– Recunoaște povestea!(activitate pe grupuri) carioci sistematică,
3.4. Jocuri de dicție și exprimare. (activitate frontală) capacitatea de
AVAP: 2.2. Desen- Personajul preferat formulare de
enunțuri clare și
corecte
AVAP: Prezentarea impresiilor legate de prima zi de școală din Linia. Pata- reactualizare Acuarele, pensule, Evaluare:
1.1; acest an școlar.(activitate frontală) “Școala mea” bloc de desen, pahar, observarea
1.3; Desen: „Şcoala mea”. (activitate individuală) prosopel sistematică,
2.1; Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: aprecieri individuale
2.2. culoare, înălţime, formă. (activitate pe grupuri)
MEM: 5.1.
MM: Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântarea vocală în grup și Casetofon, CD, Evaluare:
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) individual- cartonaşe cu cifre observarea
2.1. Acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu jucării Cântece cunoscute din clasa I sistematică,
MEM: 1.1. muzicale. (activitate frontală) aprecieri individuale
Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui
etc.)
Joc cu mişcare: „Bucheţelele”
OPTIONAL –LIMBA GERMANA

Săptămâna a II a

Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse materiale Evaluare Observ


atii
Ziua Competenţe Activităţi de învăţare
specifice

CLR – 3.2; 1.3  Audierea textului Povestea abecedarului pierdut, după Povestea abecedarului pierdut, manual Observarea
Passionaria Stoicescu după Passionaria Stoicescu sistematică
AVAP– 2.2  Efectuarea de predicţii pornind de la titlul textului, apoi conversatia
pe parcursul lecturii Aprecieri
MEM – 1.1  Transcrierea/despărţirea în silabe a cuvintelor ce denu- explicatia globale si
LUNI
mesc animalele întâlnite de Mihai pe drumul către abecedar
16.09 individuale
MM – 1.4  Formularea unor opinii cu privire la comportamentul lui jocul didactic
Mihai privind păstrarea abecedarului
 Scrierea cuvintelor rămase la exerciţiul 1 (p.9), în ordinea activitate frontală
crescătoare a numărului de silabe
 Cântec: Scolărei şi şcolăriţe individuală

CLR – 1.2;  Identificarea sunetului iniţial şi final al unor cuvinte date; Sunetul manual Observarea
1.3, 4.1.  Exemplificare de cuvinte care încep sau se termină cu sistematică
anumite sunete date; Silaba conversatia
 Exerciţii de formare a cuvintelor prin schimbarea unui
sunet;
MEM – 1.1  Despărţirea cuvintelor în silabe; Cuvântul explicatia Aprecieri
 Formarea unor cuvinte pornind de la o silabă dată; globale si
MM – 1.4  Formarea unor cuvinte noi schimbând silaba dintr-un Propoziţia jocul didactic individuale
cuvânt dat;
AVAP – 3.1  Auditie: A, a, a acum e toamnă, da! activitate frontală
 Completarea unor enunţuri, folosind cuvinte corespunză-
toare individuală
 Identificarea numărului de cuvinte din propoziţii
 Alcătuire de propoziţii cu 1-6 cuvinte
 Ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii
MM: Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Timbrul. Ritmul. Melodia. Culegere de cântece Evaluare:
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) Interpretarea. Mișcări libere pentru copii observarea
1.4; Marcarea structurii ritmice a cântecului prin percuţie sugerate de text și ritm sistematică
2.1; corporală (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, “Clopoțelul”
2.2. bătăi pe genunchi).
CLR: 1.4 Cântec: „Clopoțelul”
DP: 1.1. Discuţii-Eu sunt vesel atunci când... Mă întristez dacă ...
OPTIONAL – LIMBA GERMANA

 OPTIONAL – VREAU SA STIU MAI MULT! Cuvinte cu acelaşi manualul Aprecieri


Exerciţii de identificare a cuvintelor cu înţeles înţeles/cu înţeles opus globale şi
opus/asemănător pentru cuvinte date; conversatia individuale
 Înlocuirea în propoziţii a unor cuvinte cu
sinonime/ antonime şi observarea explicatia
jocul didactic
frontal/ individual
MARTI 
17.09