Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ___________ Prenume ___________

1.Determină ordinea efectuării operaţiilor şi calculează în calcul scris.


a) 133 x 3 + (434 x 2 – 93 x 9 + 23 x 4) x 3 – 242 x 2 =

b) 67 x 4 + (223 x 3 – 144 x 2 – 82 x 3 + 84 x 2) x 2 – 206 x 4 =

c) 231 x 3 – (2 x 12 +7 x 69 + 107 x 4 – 232 x 3) x 2 =

d) 97 x 9 – 132 x 3 + 49 x 4 – 48 x 6 – 62 x 4 =

2.Află valorile lui m.


a. m – 236 x 3 = 292

b. 332 x 3 – m =599

c. m + 118 x 6 = 900

d. 436 x 2 – m =297

e. (3 x 31 + 4 x 21 +6 x 11) – (2 x 24 + 3 x 33) : 3 + m =3 x 123

f. (22 x 4 + 32 x 3) – (3 x 23 + 3 x 12) + m = 100

g. m + (43 x 2 +24 x 2 +22 x 4) : 2 x 8 = 1000

h. (2 x 44 + 3 x 123 + 12 x 4 + 243 x 2 ) – m =234 x 2 + 3 x 33 + 124 x 2


3. Rezolvă problemele:
 La un magazin alimentar s-au adus 4 saci a cîte 212kg de făină fiecare. O parte
din întreaga cantitate de făină a fost pusă în 32 pungi a cîte 3 kg fiecare. Jumătate
din cantitatea de făină rămasă s-a pus în pungi a cîte 2kg fiecare, iar restul a fost
pus în pungi a cîte 4 kg fiecare.
Cîte pungi au fost necesare pentru ambalarea întregii cantităţi de făină?

 Din 46 metri de pînză se confecţionează 8 cearşafuri şi cîteva feţe de pernă. Ştiind


că pentru un cearşaf se folosesc 4 metri de pînză, iar pentru o faţă de pernă 2 metri
de pînză, să se afle cîte feţe de pernă s-au confecţionat.

 Într-o grădină cresc de 3 ori mai mulţi trandafiri roşii decît trandafiri galbeni.
Dacă s-ar mai planta 40 de trandafiri galbeni, atunci ar fi tot atîţea cît roşii.
Cîţi trandafiri cresc în total în grădină?

 Într-o ladă încap 8 kg de mere sau 6 kg de cartofi. Cît vor cîntări 9 lăzi cu mere şi
7 lăzi cu cartofi în total? (rezolvă problema cu plan şi prin exerciţiu)

 Trei fraţi citesc aceeaşi carte. Cînd primul copil a terminat de citit cartea, al doilea
citise jumătate, iar al treilea un sfert din carte. Dacă pînă în acest moment tustrei
citiseră 273 de pagini, să se afle cîte pagini a citit fiecare frate.