Sunteți pe pagina 1din 5

Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Învățare Permanentă


Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul
Anexa 5 la OMEN 5092/30.08.2019

LISTA CONCURSURILOR ȘCOLARE NAȚIONALE FĂRĂ FINANȚARE M.E.N.


ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

1. CONCURSURI ŞCOLARE PE DOMENII / DISCIPLINE DE STUDIU

Nr. Denumirea concursului școlar


crt.
A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
1. FESTIVALUL NAȚIONAL DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE „ANA BLANDIANA”
2. CONCURSUL „COLOCVIILE EMINESCU”
3. CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAȚIE DRAMATICĂ „MOMENTE, SCHIȚE, COMEDII”
4. CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ „ARS NOVA” ” (cls. V - XII)
5. CONCURSUL DE CREAȚIE „MARIN PREDA – PE URMELE MOROMEȚILOR”
6. CONCURSUL „LOG IN/LOG ON”
7. CONCURSUL „PARADIGMELE POSTMODERNITĂȚII”
8. CENACLUL NAȚIONAL AL ELEVILOR SCRIITORI DIN ROMÂNIA „CARTE ROMÂNEASCĂ - CARTE
DE ÎNVĂȚĂTURĂ”
9. CONCURSUL „LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ ” (3 secțiuni – preșcolar, primar și gimnazial)
10. CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ „ION CREANGĂ” (cls. V-VIII)
11. COCNCURSUL „SPIRITUL LUI CARAGIALE”
B. LIMBA MATERNĂ
12. CONCURSUL DE INFORMATICĂ „NEMES TIHAMÉR”
13. CONCURSUL NAȚIONAL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ „PE URMELE VOCAȚIEI”

14. CONCURSUL DE CHIMIE „HEVESY GYÖRGY”


15. CONCURSUL DE CHIMIE „IRINYI JÁNOS”
16. CONCURSUL TRANSFRONTALIER „BARANGOLÁS EURÓPÁBAN”
17. CONCURSUL NAȚIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU „BUNUL GOSPODAR”
18. CONCURSUL NAȚIONAL „ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RUȘILOR LIPOVENI“
19. CONCURSUL DE GEOGRAFIE „TELEKI PÁL”

20. CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE „GELEI JÓZSEF” – CLS. IX-XI

21. CONCURSUL DE RECITARE DE POEZIE UCRAINEANĂ


22. CONCURSUL NAȚIONAL „TINERE TALENTE UCRAINENE“
23. CONCURSUL NAȚIONAL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ „KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR”
24. CONCURSUL NAȚIONAL TRANSDISCIPLINAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ „BÖLCS DIÁKOK“
25. CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ ÎN LIMBA MAGHIARĂ „ALFA ȘI OMEGA“
26. CONCURSUL DE DANSURI POPULARE PENTRU ȘCOLILE/SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA
MAGHIARĂ „GYERMEK SZÓLÓ TÁNCVERSENY” - CLS. P - VIII
C. LIMBA ENGLEZĂ
27. CONCURSUL DE DEZBATERI ÎN LIMBA ENGLEZĂ
28. CONCURSUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ „QUEST”
29. FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ELEVI „COME WITH US TO
DRAMALAND”
30. IAŞI MODEL UNITED NATIONS CONFERENCES (IAŞIMUN)
31. CONCURSUL NAȚIONAL „TEHNOLOGIA ZILEI EUROPENE A LIMBILOR”
D. LIMBA FRANCEZĂ
32. CONCURSUL „EUROPE, JEUNESSE, FRANCOPHONIE” (cls.XI –XII cu predare în regim intensiv și bilingv)
33. CONCURSUL NAȚIONAL DE TRADUCERI „CORNELIU M. POPESCU” (cls. V-XII, lb. franceză, spaniolă,

1
italiană, maghiară și rusă)
34. CONCURSUL „ADOLESCENTUL ȘI FRANCOFONIA” (cls.V-XII)
E. LIMBA GERMANĂ
35. CONCURSUL „IM WUNDERSCHÖNEN MONAT MAI”
36. CONCURSUL „ICH LIEBE DEUTSCH”
F. MATEMATICĂ
37. CONCURSUL „MICUL ȘCOLAR”
38. CONCURSUL „ROMANIAN MASTER IN MATHEMATICS”
39. CONCURSUL „TEHNICI MATEMATICE”
40. CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICA „L. PANAITOPOL” – Tulcea, Giurgiu, București
G. FIZICĂ
41. CONCURSUL DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ „MARIN DACIAN BICA”
42. CONCURSUL „ROMANIAN MASTER IN PHYSICS”
43. CONCURSUL „ROMANIAN MASTER IN COMPUTER SCIENCE”
44. CONCURSUL DE FIZICĂ „Φ”
45. CONCURSUL DE FIZICĂ „FLORIN VASILESCU”
H. ISTORIE
46. CONCURSUL DE ISTORIE „CĂLĂTORI PRIN ISTORIE”
I. RELIGIE
47. CONCURSUL „BISERICA, LOCAȘ DE ÎNCHINARE!”
48. CONCURSUL „ICOANA ȘI ȘCOALA MĂRTURISIRII - BISERICA ȘI ȘCOALA DIN SUFLETUL MEU!”
49. CREȘTINUL LA SCOALA, ÎN BISERICA ȘI COMUNITATE
50. CONCURSUL NAȚIONAL CATEHETIC „HRISTOS – SUFLETUL SATULUI MEU”
51. CONCURSUL NAȚIONAL DE FOLCLOR – „TRADIȚIE ȘI SPIRITUALITATE ÎN SATUL ROMÂNESC”
J. INFORMATICĂ ȘI TIC
52. CONCURSUL DE UTILIZARE A CALCULATORULUI „DUAL PC”
53. CONCURSUL „BEBRAS ROMÂNIA”
54. CONCURSUL „ISCRATCH”
K. TEHNOLOGII
55. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
ȘI TEHNIC „S.O.S. – PRODUCȚIA DE ALIMENTE”
56. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL
TEHNIC „EDMOND NICOLAU”
57. CONCURSUL NAȚIONAL DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PROFESIONAL ȘI TEHNIC „ȘTEFAN PROCOPIU”
58. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL
TEHNIC, ELECTRIC, ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢII „IPO-TECH”
59. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL
TEHNIC - „TRIADA RESURSE-RECICLARE-RECONDIŢIONARE”
60. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL
TEHNIC „INOVAFEST – CREATIVITATE ŞI INVENTICĂ”
61. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU
PROFIL TEHNIC „PERSPECTIVE MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNOLOGIC – INTERFERENȚE
EDUCAȚIONALE”
62. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
ȘI TEHNIC „ANTREPRENOR PENTRU VIITOR”
63. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PROFESIONAL ȘI TEHNIC „MODALITĂȚI ȘI MIJLOACE DE INCLUDERE A PROBLEMELOR DE
MEDIU ÎN CADRUL DIFERITELOR ARII CURRICULARE”
64. COMPETIȚIA DE IT ȘI ANTREPRENORIAT PENTRU FETE – TECHNOVATION CHALLENGE
L. ARTE
65. CONCURSUL DE GRAFICĂ „GHEORGHE NAUM”
66. CONCURSUL DE INTERPRETARE MUZICALĂ „GEORGE GEORGESCU”

2
67. CONCURSUL DE ARTE PLASTICE „FANTASTICUL DIN MINE ŞI DIN AFARA MEA”
68. CONCURSUL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ „LIRA DE AUR”
69. CONCURSUL DE PICTURĂ „CAMIL RESSU”
70. FESTIVALUL CORURILOR LICEELOR TEOLOGICE EVANGHELICE „SOLI DEO GLORIA”
71. CONCURSUL DE INTERPRETARE MUZICALĂ „TUDOR DUMITRESCU”
72. CONCURSUL DE COMEDIE „ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA”
73. CONCURSUL DE PIAN „CRAIOVA PIANO” – CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
74. CONCURSUL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ (cls. gimnaziu)
75. CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ DE CAMERĂ ȘI INTERPRETARE PIANISTICĂ„GRADUS AD
PARNASSUM”
76. CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ PSALTICĂ PENTRU SEMINARIILE ȘI LICEELE TEOLOGICE
ORTODOXE
M. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
77. CONCURSUL SPORTIV AL LICEELOR TEOLOGICE BAPTISTE „CUPA PRIETENIEI”
78. OLIMPIADA SPORTIVĂ A LICEELOR MAGHIARE

2. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE


Nr. Denumirea concursului școlar
crt.
79. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR (limba și literatura română și matematică) „ION BARBU-DAN
BARBILIAN
80. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „LITERATURA ROMÂNĂ ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ”
81. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „SOLOMON MARCUS”
82. CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERAR – ARTISTICĂ „ALECSANDRIANA”
83. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „LITERATURA ȘI CELELALTE ARTE” - COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVI
84. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN LICEELE
PEDAGOGICE „EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU O ȘCOALĂ MAI BUNĂ”
85. CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVI „TRADIȚIE ȘI
MODERNITATE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ”
86. CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVI – CREAȚIE ȘI EXEGEZĂ
LITERARĂ „NICHITA STĂNESCU”
87. FESTIVALUL DE POEZIE CU FORMĂ FIXĂ (caligrame, acrostih și haiku)
88. CONCURSUL PLURILINGV NAȚIONAL DE POEZIE CU FORMĂ FIXĂ (cls. V-XII)
89. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „LA ŞCOALA CU CEAS”
90. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „HANDS ON UNIVERSE”
91. CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ „SUNTEM COPIII EUROPEI”
92. CONCURSUL MULTIDISCIPLINAR „PANDURII LUI TUDOR”
93. CONCURSUL NAȚIONAL DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE „ROSEF”
94. CONCURSUL MULTIDISCIPLINAR „ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT”
95. CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ „CREEAZĂ CU SCOP...”
96. CONCURSUL „BUC - TRAILER” (gimnaziu și liceu) – cu participare la etapa internațională, ediția a XIV - a,
Monza, Italia
97. FESTIVALUL INTERDISCIPLINAR „COPILĂRIA – UN UNIVERS MAGIC” (cls. I-XII - Limba și literatura
română, Limba franceză, Limba engleză)
98. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „GEOINFORMATICA”
99. CONCURSUL DE ROBOTICĂ „NEXTLAB.TECH”
100. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS” - ICYS
3. CONCURSURI ŞCOLARE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU TERȚI
Nr. crt. Denumirea concursului școlar
101. CONCURSUL „LABIRINTUL FICŢIUNII”
102. CONCURSUL DE JURNALISM SPORTIV „UN CONDEI NUMIT FAIR - PLAY”
103. CONCURSUL DE LECTURĂ „CITESC, DECI EXIST!”

3
104. CONCURSUL NAŢIONAL „COMPER – COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ LA LIMBA ROMÂNĂ ȘI
MATEMATICĂ”
105. CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE „comunicare.ortografie.ro” (cls. II-VIII)
106. CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE „comunicare.ortografie bilingv română - maghiară”( cls.
II- VIII)
107. CONCURSUL „ORTHOFRANÇAIS” (cls. V-XII )
108. CONCURSUL „PRIETENII LIMBII FRANCEZE”
109. CONCURSUL „FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ” cls. II-IV
110. CONCURSUL DE MATEMATICA LUMINA MATH
111. CONCURSUL NATIONAL „GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR”
112. CONCURSUL DE MATEMATICĂ „GAZETA MATEMATICĂ ȘI VIITORII OLIMPICI.RO”
113. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „CAN SAT”
114. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE ROVERE „EXO-RO”
115. SÂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAȚIULUI – „BENEFICIILE SPATIULUI COSMIC PENTRU OMENIRE”
116. CONCURSUL „MICII EXPLORATORI”
117. COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE ROBOTICĂ „FIRST TECH CHALLENGE ROMÂNIA”
118. FIRST LEGO LEAGUE – PROPUNERE, ÎN AȘTEPTARE PROTOCOL DE COLABORARE
119. CONCURSUL NAȚIONAL DE ESEURI „ NASA ESSAY CONTEST SCIENTIST FOR A DAY ”- ONLINE
120. CONCURSUL NAŢIONAL „ÎNCEPE SĂ PROGRAMEZI CU <<ALICE>>”
121. COMPETIȚIA JAVA – PROGRAMEAZĂ ÎN GREENFOOT
122. CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTĂ „JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAȚIA COPIILOR”
123. CONCURSUL NAŢIONAL DE MUZICĂ ECLEZIALĂ „LĂUDAȚI PE DOMNUL!”
124. CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ PSALTICĂ pt. SEMINARIILE ȘI LICEELE TEOLOGICE ORTODOXE
125. CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE ŞAH „ELISABETA POLIHRONIADE”
126. CUPA „HAGI-DANONE” LA FOTBAL BĂIEȚI (cls.V-VIII)
127. CUPA „TYMBARK JUNIOR” LA FOTBAL BĂIEȚI ȘI FETE
128. TROFEUL „MICUL CAMPION” LA TENIS
129. CUPA „MICUL AS” LA TENIS
130. „MEMORIALUL PROF. EMIRESCU ROTARU” LA TENIS
131. COMPETIȚII DEDICATE SPORTIVILOR ELIGIBILI „SPECIAL OLYMPICS”
132. CONCURSUL NAŢIONAL „COMPANIA ANULUI”
133. COMPETIȚIA „SOCIAL INNOVATION RELAY”
134. CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR „LUMEA PE CARE O DESCOPERI”
135. CONCURSUL „PLAY ENERGY”
136. CONCURSUL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „FORMIDABILII”
137. CONCURSUL „TIMTIM – TIMY” (învățământ preșcolar)
138. CONCURSUL „CU EUROPA … LA JOACĂ – MICUL ARTIST”
139. CONCURSUL NAȚIONAL DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE „OLIMPIADELE PREȘCOLARILOR – ÎMPREUNĂ
PENRU CALITATE”
140. CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR „POVEŞTILE CANGURULUI”
141. CONCURSUL NAŢIONAL „CANGURUL – LIMBA ENGLEZĂ”
142. CONCURSUL NAŢIONAL „CANGURUL – LIMBA FRANCEZĂ”
143. CONCURSUL INTERNAŢIONAL „CANGURUL DE MATEMATICĂ”

Director general, Director general, Director general,

Mihaela Tania IRIMIA Corina MARIN VÂRTIC- MAYLA Iuliana

4
5