Sunteți pe pagina 1din 3

Număr de înregistrare în unitatea școlară:

AVIZAT,

Responsabil de caz servicii educaționale: CJRAE DÂMBOVIȚA


Page | 1
Numele și prenumele Șerb Elena Mihaela Director, prof. psihoped.
__________________________
Prof. consilier școlar,
________

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) - școală profesională

Numele elevului:

Profesor:

Clasa: a IX-a J

Unitatea școlară: Colegiul Economic

Data începerii PIP: 1 octombrie 2019

Data revizuirii PIP: 24 noiembrie 2019

1
Principalele categorii de cerinţe abordate în acest PIP Puncte forte care pot fi folosite

(se precizează deficiențele / afectările din certificatul de orientare școlară și


profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE și nr. de înregistrare în unitatea
Page | 2
școlară a planului de servicii individualizat):

Definirea conceptelor de bază ale unui Strategii de sprijin Cine va asigura sprijinul Rezultat
sistem de calcul, ale reţelelor de
calculatoare precum şi implicaţiilor
privind utilizarea lor.

Competența unității de învățare: - texte cu imagini, Profesorul modulului Folosirea corectă a


sinteze, scheme; terminologiei IT învăţate;
1.1. Identificarea componentelor hard şi „Tehnologia Informaţiei
soft ale unui calculator personal - prezenţa cadrului şi a Comunicaţiilor” – Dezvoltarea încrederii în
didactic care să citească timp de 2 h/săptămână sine în rezolvarea unor
1.2. Descrierea funcţionării unui
itemii textului din manual, probleme intervenite în
calculator personal
sarcinile de rezolvat, momentul utilizării
1.3. Definirea conceptului de reţea de chestionarele cu răspunsuri calculatorului;
calculatoare şi enumerarea avantajelor multiple;
Identificarea elementelor
lucrului în reţea
- evitarea notițelor după componente ale
Unitatea de învățare:
1.4. Argumentarea necesităţii securizării dictare și crearea de fotocopii calculatorului și alegerea
2
computerelor şi a reţelelor adecvate ale unităţii de studiu; Definirea conceptelor de celor mai efeiciente
bază ale unui sistem de dintre ele pentru
1.5. Descrierea implicaţiilor utilizării - tabele cu: tipurile de
calcul, ale reţelelor de computerul personal.
calculatorului, din punct de vedere al monitoare, rețele de Page | 3
calculatoare precum şi
sănătăţii calculatoare, programe de
implicaţiilor privind
soft.
1.6. Descrierea aspectelor de bază legale utilizarea lor.
privind utilizarea soft-ului. - calculator care să faciliteze
operaţiile de calcul;

Semnătura elevului, Semnătura părintelui,

Data Data

Semnătura directorului, Semnătura profesor,