Sunteți pe pagina 1din 2

REPARTIZAREA MODULELOR PE SEMESTRE

Semestrul I (18 săpt.) Semestrul II (18 săpt.) Semestrul III (18 săpt.)
Modul I Modul 1 Modul II
Comunicare profesională în limba 54 ore Comunicare profesională în limba 51 ore Managementul calităţii 48 ore
modernă modernă
Modul III Modul III Modul XV
Managementul proiectelor 54 ore Managementul proiectelor 51 ore Cazane de abur 84 ore
Modul IV Modul VIII laborator tehnologic 32 ore
Utilizarea tehnicii de calcul 54 ore Dezvoltarea unei afaceri în domeniu 51 ore din care: pregătire practică 20 ore
din care: laborator tehnologic 17 ore
Modul V Modul IX Modul XVI
Legislaţia şi protecţia muncii. Norme 54 ore Sisteme energetice 51 ore Turbine de abur 84 ore
de prevenire şi stingere a incendiilor*
din care: laborator tehnologic din care: laborator tehnologic 17 ore din care:laborator tehnologic 32 ore
18 ore pregătire practică 20 ore
Modul VI Modul X Modul XIV
Asamblări mecanice şi transmiterea 54 ore Producerea energiei electrice 60 ore Termotehnică 56 ore
mişcării*
din care: laborator tehnologic 36 ore din care: laborator tehnologic 17 ore din care: laborator tehnologic 16 ore
pregătire practică 9 ore
Modul VII Modul XII Modul XVII
Acţionări şi automatizări* 54 ore Măsurări în termoenergetică 51 ore Automatizări în termocentrale 56 ore
din care: laborator tehnologic 18 ore din care: laborator tehnologic 17 ore din care: laborator tehnologic 16 ore
pregătire practică 17 ore
Modul XI Modul XIII Modul XVIII
Legislaţia şi protecţia mediului 54 ore Organizarea producţiei şi a muncii 57 ore Rezolvarea proiectelor de specialitate 56 ore
din care: laborator tehnologic 18 ore din care: laborator tehnologic 17 ore din care: practică de proiect 40 ore
pregătire practică 14 ore
Total: 378ore Total: 372 ore Total: 384 ore
din care1 săptămână practică comasată 40 ore din care 2 săptămâni practică comasată 80 ore