Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Grupa: mare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tema: „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă
Mijloc de realizare: Povestirea copiilor
Scopul activității: Stimularea și dezvoltarea creativității verbale a copiilor, a fluenței și originalității
în gîndire și vorbire; activizarea vocabularului.

Obiective operaționale:
O.1. Să reproducă conținutul poveștii într-o manieră proprie, fără abateri de la subiect, repetări sau
omisiuni;
O.2. Să folosească formule de început și de sfîrșit specifice basmelor, cuvinte, expresii și chiar
scurte fragmente;
O.3. Să utilizeze vorbirea dialogată cu tonul și mimica adecvate personajelor;
O.4. Să aprecieze comportamentul personajelor din poveste.
Strategia didactică: conversația, expunerea, exercițiul;
Material didactic: siluete reprezentînd imagini ale personajelor;
Durata: 30 minute

Secvențele Conținutul instructiv educativ Evaluare


activității

1. Moment -se va crea climatul necesar desfășurării conversația aprecierea


organizatoric activității; comportamentului
și captarea - se va realiza o printr-o scurtă discuție analiza
atenției despre poveștile învățate sau printr-o răspunsurilor
ghicitoare

2.Enunțarea Prin intermediul unei marionete se -


obiectivelor comunică titlul poveștii: „Fata babei și fata
și a titlului moșneagului” și se vor preciza obiectivele:
poveștii

3. Expunerea Voi numi 2-3 copii care, pe rînd, vor expunerea evaluarea
basmului de povesti cîte un fragment din poveste după comportamentului
către copii următorul plan: în timpul povestirii
1. Timpul și locul în care se petrece
acțiunea precum și personajele din poveste.
2. Drumul parcurs de fata moșului, faptele corectarea
bune pe care le face pînă la casa Sfintei pronunției
Duminici.
3. Răsplata pe care o primește fata moșului exprimarea în
pentru bunătatea și hărnicia ei. propoziții
4. Momentul întoarcerii acasă și hotărîrea dezvoltate
fetei babei de a pleca și ea să-și caute
norocul.
5. Comportamentul fetei babei față de cei
care îi cer ajutorul.
6. Răsplata pe care o primește fata babei
pentru tot ce a făcut.
Copiii povestesc pe rînd fragmente din
poveste.

4. Obținerea După ce mai mulți copii vor povesti pe exercițiul respectarea


performanței fragmente, un copil va așeza pe tabla traseului urmat de
și asigurarea magnetică imaginile corespunzătoare cele două fete
transferului acțiunilor personajelor, refăcînd drumul
celor două fete.

5. Încheierea Se va realiza fixarea temei și se vor face conversația aprecieri generale


activității aprecieri asupra participării la activitate