Sunteți pe pagina 1din 10

LIMONARIU

lumină din cer, care-i lumina destul de bine o


carte ca să poată citi.

CAPITOLUL 52
ZICEREA LUI ILIE SIHASTRUL

Un frate a venit la avva Ilie sihastrul din


chinovia peșterii lui avva Sava și i-a spus:
- Dă-mi un sfat, avvo!
Și bătrânul a spus fratelui:
- În zilele părinților noștri erau iubite trei
virtuți: sărăcia, blândețea și înfrânarea. Acum pe
monahi îi stăpânesc zgârcenia, lăcomia și
obrăznicia. Tu alege ce vrei.

81
LIMONARIU

CAPITOLUL 53
VIAȚA BĂTRÂNULUI CHIRIAC DIN
MÂNĂSTIREA SFÂNTUL SAVA

Ne povestea nouă avva Ștefan Trihinas


despre un călugăr care trăia în lavra celui întru
sfinți părintele nostru Sava. Într-o zi acest
bătrân s-a dus până la Cotila și după ce a rămas
puțin pe lângă Marea Moartă a plecat iarăși spre
chilia lui. Era o arșiță atât de puternică încât
bătrânul era pe cale să leșine. Atunci și-a întins
mâinile spre cer către Dumnezeu și s-a rugat
zicând: "Doamne, știi că nu mai pot merge din
pricina setei". Și îndată a venit un nor peste el și
nu s-a depărtat de el până ce a ajuns în chilia sa.
Și erau până la chilie doisprezece mile.
***
Tot Ștefan ne spunea și acestea despre
același călugăr. Într-o zi au venit rudele să-l
vadă. Când au sosit în lavră au întrebat de chilia
lui. Când le-a fost arătată, s-au dus și au bătut la
ușă. Și deschizând ușa a ieșit din chilia sa fără

82
LIMONARIU

să fie văzut de ei. Și s-a dus în pustie și nu s-a


întors la chilie până ce n-au plecat rudele lui.

CAPITOLUL 54
DESPRE MONAHII DIN SCHIT ȘI
DESPRE BĂTRÂNUL AMONIU

În Terenuti ne-am dus la avva Teodor


Alexandritul. Și ne spunea bătrânul:
- Într-adevăr fiule, mult au pierdut monahii
din schit potrivit prezicerii bătrânilor. Credeți-
mă fraților, că mare era la schitioți dragostea,
asceza și puterea de judecată. Am văzut acolo
bătrâni care nu puneau mâncare deloc în gură
dacă nu aveau pe cineva la masă. Printre ei era
un bătrân numit Amoniu, care locuia alături de
mine. Știind că are acest obicei, mă duceam
sâmbăta la el că din pricina mea să mănânce.
Toți aveau acest obicei: în orice ceas din zi ar fi
fost, ei dădeau de mâncare celor care veneau la
ei. și în timp ce aceștia își făceau rugăciunea în
biserică, ei puneau masa apoi îndată mâncau.

83
LIMONARIU

CAPITOLUL 55
VEDENIA UNUI CĂLUGĂR DIN SCHIT ȘI
DESPRE AVVA IRINEU

Avva Irineu ne-a istorisit următoarele:


Un bătrân care trăia în Schit a văzut într-o
noapte pe diavol că dădea fraților o sapă de
plivit. Și l-a întrebat bătrânul pe diavol:
- Ce înseamnă aceasta?
- Pregătesc o bucurie fraților, a răspuns
diavolul, care prin asta îi făcea mai trândavi
pentru slăvirea lui Dumnezeu.
***
Tot avva Irineu ne-a mai istorisit:
Când au venit barbarii în Schit, am plecat și
m-am dus în părțile Gazei unde, mi-am luat o
chilei în lavră. Și am luat de la starețul lavrei o
carte cu faptele și spusele bătrânilor, pe care am
început s-o citesc în aceeași zi. Și îndată ce am
deschis-o am găsit în ea capitolul acesta:
"Un frate s-a dus la un bătrân și i-a spus:

84
LIMONARIU

- Roagă-te pentru mine, părinte!


- Când erai cu noi, a răspuns bătrânul, mă
rugam pentru tine. Dar acum pentru că te-ai dus
să-ți cauți de interesele tale, nu mă mai rog
pentru tine."
După ce am citit aceasta am închis cartea și
mi-am zis întru sine:
- Vai ție Irineu, că te-ai dus să-ți vezi de
interesele tale. Părinții nu se mai roagă pentru
tine.
Și îndată am dat starețului cartea și am
plecat și am venit la chilia Schitului. Aceasta
este pricina fraților, că am venit în locul acesta.

CAPITOLUL 56
VIAȚA LUI IOAN, UCENICUL UNUI
MARE BĂTRÂN CARE A MURIT ÎN
PARASIMA

Ptolemaida este un oraș din Fenicia. În


acesta este o mahala numită Parasima. În ea
trăia un călugăr vestit. Acesta avea un ucenic

85
LIMONARIU

numit Ioan. Și el era un om cu viața


îmbunătățită și era foarte supus și ascultător.
Într-o zi l-a trimis pe ucenicul său pentru niște
treburi, i-a dat și câteva pâini de drum. Ucenicul
a plecat și după ce a făcut treaba s-a întors,
aducând pâinile întregi. Când a văzut bătrânul
pâinile întregi a zis:
-Pentru ce n-ai mâncat fiule din pâinile pe
care ți le-am dat?
Ucenicul a făcut metanie bătrânului și a
spus:
- Iartă-mă părinte, pentru că nu m-ai
binecuvântat când m-ai trimis și nici nu mi-ai
poruncit să mănânc din pâine, de aceea n-am
mâncat.
Bătrânul s-a mirat de buna judecată a
fratelui și l-a binecuvântat.
***
Tot acest frate, după moartea bătrânului, a
postit patruzeci de zile. La sfârșitul postului a
auzit o voce de la Dumnezeu care i-a spus: "Să
vindeci orice boală pe care iți vei pune mâna."
A doua zi dimineață, potrivit iconomiei lui

86
LIMONARIU

Dumnezeu, iată că a venit un bărbat cu femeia


lui care avea cancer la sân. Bărbatul l-a rugat
să-i vindece femeia. El i-a răspuns că-i păcătos
și nevrednic de o astfel de faptă. Bărbatul femeii
însă, îl ruga stăruitor să se înduplece și să-i
miluiască femeia. Când și-a pus mâna pe rană și
a făcut asupra ei semnul sfintei cruci, îndată s-a
vindecat femeia. Și de atunci Dumnezeu a făcut
prin el multe semne, nu numai pe când trăia dar
și după moarte.

CAPITOLUL 57
MOARTEA STÂLPNICULUI SIMEON ȘI
DESPRE AVVA IULIAN STÂLPNICUL

La patru mile de orașul Aegeae era un


stâlpnic numit Simeon. Acesta lovit fiind de
trăsnet, a murit. Avva Iulian Stâlpnicul, (care
locuia lângă un golf al marii) a spus ucenicilor
săi într-un timp în care nu obișnuia să tămâieze:
- Puneți tămâie și tămâiați!
- Pentru care pricină, părinte? au întrebat ei.

87
LIMONARIU

- Fratele Simeon cel din Aegeae a murit


lovit de trăsnet și iată sufletul lui se urcă la cer
cu bucurie.
Și erau depărtați unul de altul ca la
douăzeci și patru de mile.

CAPITOLUL 58
IARĂȘI DESPRE IULIAN

Avva Ștefan Trihinas ne povestea și aceasta


despre avva Iulian Stâlpnicul:
S-a arătat un leu în ținutul în care trăia avva
Iulian și omora mulți străini și băștinași. Într-o
zi a chemat pe ucenicul său numit Pancratie și
i-a zis:
- Du-te cam la două mile spre miazăzi;
acolo ai să găsești un leu culcat. Și spune-i
leului: "Smeritul Iulian iți spune în numele lui
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu,
pleacă din ținutul acesta!"

88
LIMONARIU

Fratele a plecat și l-a găsit pe leu culcat.


Când i-a spus ucenicul cuvintele bătrânului, leul
a plecat îndată și toți au slăvit pe Dumnezeu.

CAPITOLUL 59
VIAȚA LUI AVVA TALALEU
CILICIANUL

Avva Petru, preotul aceleiași lavre,


povestea despre avva Talaleu cilicianul, că a
trăit șaizeci de ani viața călugărească și n-a
încetat o clipă de a plânge și de a spune mereu:
- Dumnezeu ne-a dat viața aceasta
pământească spre a ne pocăi, de aceea ne silim
să facem acest lucru cât mai deplin.

89
LIMONARIU

CAPITOLUL 60
FAPTA MINUNATĂ A UNEI
CĂLUGĂRIȚE PRIN CARE A FĂCUT
CĂLUGĂR PE UN ADORATOR AL EI

Pe când eram la Alexandria un bărbat


iubitor de Dumnezeu ne-a povestit istorioara
aceasta:
O călugăriță sihăstrea în casa sa și se
îngrijea de mântuirea sufletului ei, în post,
rugăciuni, privegheri și milostenii. Dar diavolul
care se luptă necontenit cu neamul omenesc, n-a
răbdat virtuțile acestea ale fecioarei ci a încercat
să arunce în ea cu praf. A făcut ca un tânăr să se
îndrăgostească puternic de ea. tânărul stătea
toata ziua în fața casei ei. Când voia călugărița
să iasă afară și să se ducă la biserică spre a se
ruga, tânărul nu-i dădea pace: o întreba de
vorbă, o supăra, așa cum obișnuiesc să facă
îndrăgostiții, încât călugărița a fost nevoită, din
pricina supărărilor ce i le făcea tânărul, să nu
mai iasă din casă. Într-o zi, a trimis călugărița pe
slujnica sa la tânăr să-i spună: "Vino că te

90