Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: 20.03.2014
CLASA A II-A B
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 BUZĂU
PROFESOR ÎNV.PRIMAR IANCU OLIMPIA
DISCIPLINA : MATEMATICĂ
ARIA CURRICULARA : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
UNITATEA DE ÎNVAŢARE : ,, Operaţii cu numere de la 0 la 1000 “
TITLUL LECŢIEI : - ,, Adunarea şi scăderea numerelor numerelor de la 100 la 1000 .
Exerciţii şi probleme .”
TIPUL LECŢIEI – consolidarea pricepereilor şi deprinderilor ( sistematizare)

SCOPUL LECŢIEI :
-sistematizarea cunoştinţelor şi exersarea deprinderilor dobândite de elevi cu privire la algoritmul
adunării şi scăderii numerelor naturale formate din sute, zeci şi unităţi;
- consolidarea deprinderii de a aplica operaţiile aritmetice învăţate în rezolvarea corectă a
problemelor ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1- să defineasca noţiunile de sumă (total), termeni, diferenţă (rest), descăzut, scăzător;
O2-să efectueze operaţii de adunare şi scadere cu numerele naturale de la 100 la 1000 ,cu şi fără
trecere peste ordin ;
O3-să verbalizeze modalităţile de calcul utilizate în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor ;
O4- să rezolve probleme care presupun cel puţin două operatii;
.

FORMA DE ORGANIZARE : - frontală , individuală , în echipa .


FORMA DE EVALUARE : - apreciere verbală, evaluare scrisă, observare sistematică
STRATEGIA DIDACTICA : - activ – participativă

RESURSE
- procedurale : exerciţiul ,explicaţia ,conversaţia , problematizarea , jocul didactic,, Puzzle
matematic ,, , rebus, Metoda ,,Ştiu . Vreau sa ştiu .am învăţat’’
- materiale : fişe de lucru , fişe de evaluare ,fişe flip chart rebus , fişă flip chart ciorchine
- spatiale : sala de clasă
- temporale : 45 de minut
ETAPELE OB. ELEMENTE DE CONŢINUT METODE MIJLOACE FORMA DE FORMA
LECTIEI OP. ORGANIZARE DE EVALUAR
1. MOMENT Asigur climatul de ordine şi disciplină conversaţia frontal Observarea
ORGANIZATORIC necesar desfăşurării orei în bune condiţii. sistematică
Cer elevilor să-şi pregătească cele necesare
pentru ora de matematică: caiete, manualul
şi instrumentele de scris
observatia caiete frontal Apreciere verb
2.VERIFICAREA Se verifică tema pentru acasă: cantitativ- exercitiul
TEMEI trecând pe la fiecare elev şi calitativ-prin
sondaj.

O1 Se va realiza prin completarea unui rebus, rebus Planşă frontal Apreciere verb
3.CAPTAREA a cărui soluţiei este numele disciplinei matematic
ATENŢIEI ,,Matematică ’’
4. ANUNŢAREA Astăzi la matematică vom rezolva conversaţia frontal
TITLULUI ŞI A exerciţii şi probleme cu adunări şi scăderi,
OBIECTIVELOR cu numere de la 0 la 1000.
- Astfel, la sfârşitul orei veţi fi capabili să
efectuaţi exerciţii cu operaţiile de adunare şi
scădere, cu şi fără trecere peste ordin, să
aflaţi termenul necunoscut, să rezolvaţi
probleme.

5. DIRIJAREA O1 Se verifica terminologia specifică celor


ÎNVĂŢĂRII două operatii învătate prin metoda conversatia Frontal Apreciere verb
ciorchinelui. planşă
- Cum se numesc numerele care ciorchine
se adună? ciorchinele
- Cum se numeşte rezultatul
adunării?
- Cum se numeste semnul
adunarii?
- Cum se numeşte numărul din
care se scade?
- Cum se numeşte numărul care
se scade?
- Cum se numeşte semnul
scăderii?
- Cum se numeşte rezultatul
scăderii?
Exerciţii de calcul mintal:
O1 Voi cere elevilor să găsească răspunsurile
corecte la următoarele exerciţii: observaţie
O2 1. Găsiţi suma numerelor 300 şi 200. conversatia sistematică
2. Măriţi pe 320 cu 8. fişă frontal
3. Aflaţi diferenţa dintre 450 şi 20. exerciţiul
4. Micşoraţi pe 36 cu 4.

-Se vor rezolva exerciţii la tablă:


1.Calculaţi : (câte un elev pe rând)
426+ 781- 897- 678+ apreciere verba
345 142 453 114
individual
236+ 820-
O1 129 542
O2
O3
2.Aflaţi numărul necunoscut :
O4 a + 346 = 884
t - 225 = 367
860 - g = 280

.3 La diferenţa numerelor 403 şi 296 problematizarea frontal


adunaţi suma numerelor 137 şi 66. exercitiul

individual
4. Diferenţa a două numere este 182. Daca
descăzutul este 495, cât este scăzătorul?
5. Elevii clasei a II-a sădesc în grădiniţa Ştiu. Vreau să
şcolii 481 de zambile şi cu 279 mai puţine ştiu. Am invatat
lalele.
Câte flori au sădit elevii ?

6.ASIGURAREA O2 Elevii grupati pe grupe vor rezolva un joc didactic fişa de lucru grupe apreciere verba
RETENŢIEI puzzle matematic . piese puzzle observatia
,, Calculaţi, apoi lipiţi fiecare piesă în sistematică
căsuţa corespunzătoare ‚’’
7. OBŢINEREA O2 individual evaluare scris
PERFORMANŢEI O4 Elevii vor lucra în mod independent o exerciţiul
fişă de evaluare. explicaţia
Se fac aprecieri globale şi individuale
cu privire la participarea elevilor la lecţie.

8. TEMA PENTRU Se notează tema pentru acasă pe tabla şi în explicaţia manual frontal
ACASĂ caiete.
Nume ............................................................ data...........................
Clasa a II- a B

FIŞĂ DE LUCRU
1.Calculaţi :
426+ 781- 897- 678+ 820- 208+
125 352 492 127 542 453
2.Aflaţi numărul necunoscut :
a + 346 = 884 t - 225 = 367 860 - g = 280
a =_______________ t= ______________ g= ________________
a=_______________ t= _______________ g= ________________

3. La diferenţa numerelor 403 şi 296 adunaţi suma numerelor 137 şi 66.

4. Diferenţa a două numere este 182. Dacă descăzutul este 495, cât este scăzătorul?

5. Elevii clasei a II-a B sădesc în grădiniţa şcolii 481 de zambile şi cu 279 mai puţine lalele.
Câte flori au sădit elevii ?

Rezolvare
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________


___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
Nume .................................................... data...........................
Clasa a II- a B

FIŞĂ DE EVALUARE
1. Efectuaţi :

564+ 108 = 485 + 206 = 881- 620 =

2. Calculati:

777- 642 - 567 -


77 239 194

3. Un cofetar are de făcut 756 de prăjituri. El a copt 532 prăjituri .


Cate îi mai rămân de copt ?

REZOLVARE
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

NR. FOARTE BINE BINE SUFICIENT


ITEM
1 - calculează corect 3 adunări - calculează corect 2 adunări -calculează corect o adunare

2 - efectuează corect 3 scăderi - efectuează 2 scăderi - efectuează corect o scadere


3 -rezolvă problema corect cu plan de - rezolvă problema corect fără - rezolvă problema cu greşeli
rezolvare plan de rezolvare de calcul
termeni
CIORCHINELE

plus
ADUNARE

sumă

minus
descăzut

SCĂDER
E

diferenţ
ă scăzător

S-ar putea să vă placă și