Sunteți pe pagina 1din 1

Instrucțiuni de realizare a referatului la Geografie Fizică Generală

 Lungimea referatului trebuie să fie de minim 10 pagini.


 La un referat se pot grupa 2 studenți.
 Referatul va fi adus în format electronic (.doc sau .docx) în ziua în care se va face prezentarea.
 Prima pagină trebuie să conțină logo-ul facultății, universității, numele acestora și datele de contact,
titlul referatului, materia la care este realizat acesta, cadrul didactic și autorii. Prima pagină trebuie să
respecte formatarea din modelul trimis.
 Pe pagina a doua se va regăsi doar cuprinsul (indiferent de cât de scurt este acesta).
 Documentul trebuie să conțină numerotarea paginilor.
 Structura referatului va fi alcătuită din mai multe capitole. Este recomandată următoarea structură:
Cuprins, Introducere, Conținut, Concluzii, Bibliografie, Lista de figuri, Lista de tabele. Capitolul
"Conținut" poate fi redenumit sau împărțit, la rândul lui, în alte subcapitole, în funcție de tema
referatului. În eventualitatea în care nu este introdus nici un tabel în referat, "Lista de tabele" poate
lipsi.
 Referatul trebuie să conțină minim 3 figuri grafice.
 Figurile trebuie să conțină o descriere în partea de jos, folosind "Captions".
 Trebuie să se citeze linkul integral în cazul preluării unei imagini de pe internet (conform modelului).
Dacă figura este realizată de autori, trebuie să se precizeze acest lucru.
 Cuprinsul trebuie generat automat. ("References" - "Table of Contents").
 Lista de figuri trebuie generată automat. ("References" - "Insert Table of Figures").
 Lista de tabele trebuie generată automat. ("References" - "Insert Table of Figures").
 Bibliografia trebuie să fie validă din punct de vedere științific. Nu se acceptă surse precum: Wikipedia,
Clopoțel.ro, Referat.ro etc.
 Concluziile trebuie să reflecte conținutul referatului (între 3 și 5 paragrafe).
 În headerul fiecărei pagini (exceptând prima pagină și cuprinsul) va fi trecut titlul referatului (Times
New Roman, Italic, font mărimea 9).
 Textul va fi formatat în Times New Roman, font 12, cu spațiere între rânduri de 1,15. Paragrafele vor
fi aliniate cu "Justify".
 Titlurile capitolelor vor fi formatate în Times New Roman, font 14, Bold.
 Bibliografia va conține minim 5 citări, maxim 10. În bibliografie pot fi trecute, pe lângă cărți, articole,
și adrese de internet, cu linkul complet (de ex: http://www.nasa.gov/feature/goddard/tropical-storm-
dujuan). Bibliografia va fi trecută pe o pagină separată. Fiecare citare bibliografică trebuie să fie scrisă
conform modelului dat (Autori, Anul, Titlul, Editura, Orașul apariției).
 Numele fișierului va fi de tipul "Referat GFG - Titlu - Nume1, Nume2, Nume3" (de ex: "Referat GFG
- Planeta Pamant - Popescu, Vasilache, Ionescu").