Sunteți pe pagina 1din 2

Exemple de conflicte în contextual şcolar

Aceste ,,evenimente inopinante, neaşteptate, dar şi neplanificate, generatoare de


periculozitate pentru climatul, sǎnǎtatea ori siguranţa clasei sau a membrilor acesteia’’ se
pot concretiza între ,,actorii’’: elevi, profesori sau pǎrinţi. Aceste situaţii de ,,crizǎ’’ se
pot concretiza în: denigrǎri, mituiri, certuri injurioase, agresiuni fizice sau traume
psihice, lipsa comunicǎrii sau bariere în comunicare, prezenţa şi infiltrarea unor grupǎri
delincvente, implicarea în acţiuni precum furturile, consumul de droguri, abuzuri sexuale,
tentative de sinucidere, omorul, etc..
Am încercat sǎ identificǎm numai câteva din posibilele situaţii de crizǎ intervenite
în derularea activitrǎţilor şcolare zilnice. Nu trebuie sǎ se creadǎ însǎ cǎ doar stǎrile
conflictuale constituie exemple ale situaţiilor de crizǎ. Existǎ de asemenea elemente care
se pot transforma în situaţii conflictuale precum: resursele materiale ( mobilier inadecvat,
rechizite, echipamentul sportiv, vizibilitatea redusǎ datoritǎ tablei ori al materialul
didactic de dimensiuni reduse, poziţionarea mobilierului in sala de clasǎ/ grupǎ), resurse
financiare ( provenienţa din familii cu o stare financiarǎ bunǎ vs. familii cu o stare
financiarǎ precarǎ, familii în care statutul social al pǎrinţilor pot influienţa relaţia cadrului
didactic cu pǎrinţii şi în consecinţǎ şi cu copilul acestora, supraapreciind pe unii elevi sau
subapreciind pe alţii ), resurse psihologice ( capacitatea de muncǎ a elevilor, starea de
pregǎtire a copiilor, provenienţa copiilor din comunitǎţi diferite,).
Alte cauze de conflicte la nivel instituţional pot fi: moartea unor elevi sau
profesori, incendiu în campusul şcolar sau evacuarea clǎdirii şcolii, relaţiile prea
apropiate sau prea distante dintre profesori şi elevi, scurt circuit electric, violenţa în
cadrul campusului şcolar, injurii sau atitudini imorale, agresiuni, activitǎţi teroriste,
arestǎri ale unor profesori sau elevi, alte personae din categoria administraţiei pentru
traffic de personae, stupefiante, hǎrţuire sexualǎ, etc.
*prezentarea de situaţii pt diferite situaţii conflictuale,
*exemple de conflicte care au la baza resursa financiarǎ,
*Cum gestionezi o situaţie în care un professor este mai apropiat cu una dintre
elevele lui atat din perspectiva pǎrintelui fetei cat si a profesorului/ dirigintelui?