Sunteți pe pagina 1din 179
CERUL PAPA 1. Tinea = Unete credinte, dani trad despre cer am fost piezentate soaliic de: J. Oteseu, Tudor Pumfle Aportol D. Call’, Tom Tonich +e altee menfonate nema incident T. Oleh & alctuit wn atudlu cemporatiessorto despre cer, axat mai alee pe milogingrevorontang ; Toder Pantie, un etude de Stead sitar a gga desig manatee ca jee Amato. Cole un ese cate 8 coneepae cer cau ey ‘wargint a plant, a coe! hortdeerease euprinde lomea tule shytaral etter predung tn oft C+) ex mes fora weap Garett, ee teflecldneupate Wt pantral-sgreale aniiee, welts torture Tor tar Ton fonie, ua capial-dinti-o monograie sctlogich care ta satul Dats ain ‘Tara OMUla, In cave «vm eeron Care re proiceac tm dejopurarca timp! concept vonmied fotrdor situ sper ot Din tonto sceste lerct reise eh fn atria Tul crud prefiqueacd splendoarea gi méreta eosmosulat, aga. cu a fost Snehipuit fe foeepute reat sh cum 8a perfectat mal apo ‘Pentru mitok gia romana, eal ete ane din evetite mojere oe eer oi demianet ccasecroft, Faratel st Nesantatuly vealieath abla dope cra fe breduie co onbere cous 3 dupa eatin poranrahy st emulatn Uap Ht‘urmcoed clicva cro vere: tnetvle de mune, ehierele ean ee Considerat te dod or int excdatelepoporiu ere! este tt Tew guldicinal pnteonutu romdocre st apolacom ven cotati, sedulantepoe oemie af teturor corpurlor crest 2. Imperfetblitaten eerues. — Tin legerdele mitice rome reve impede carol yw e fat aval decdotd purfect de edtne Fant De seees: nu puter vexhi de perectivnea lat Gnifadscniginendy cl pummel de pecs Aihathietca tot evoleted,reiteta diy tatondns acatoane de hong drat in experimentant repetate, din egecurt sh wacece:teptate 4. Ashercle eosmie sf arhercle eerese, — Din relat legendare, cose rm ogonia'a srecyat eu cieutin spentant a axbotel cermic = bradul fe Tomini — yi mpiieit cu roleove seralet eeu pamintuly prince mules {tale fio-gecmortice care an adlpesti fe Fanta in hacsl cet nconyura ate legende mitic surin eum ¢2 cera a fort sleet in & rear de I ‘rearea pimintulu. E foarte posiil ea sk fi faett pate din anberele cow ‘mic, si anume din croana Iai. Din alte legende miticereiee eb eau cea ihle paren imediat de deasien pinta, ink Hts de pm ot logendle tive in dee sess hy ae ibd Some at fod ‘reali, umbon pe pamint a funda erat, De aceen oi fceau dstine- ‘a net intre cer gi pimink, Aceasa e faz Aero gomiet eral ew pinta, ‘& complexutui de elemente ow se opun prin siruetura lor mitontogenetiog, ‘Sern hal rote de eens meses pint do eat fminns epararen cerns de pamint ta reaieat.n_ condii exeeponale do vif coset stan cn Inte corpe cert i panntent an ice Duca apart contiote de onlin antropocoemicy nf anhe tune cad cr: [rite ccreyttnakipate ou oument Wacew pe pamin™ O legends ities Socovinenea comemnata’ de lena, Niewifa-Yoronea xpube'yetat inl Sint Soarele Lana mergeam pe ssy prin eer nn prin ceri Zam m cam, ale ora tare grou, De acees {a8 Fugat int Dummesca x pute crt dleoedpl,_peaten corel pon mabio” 4 ttor Pantie trancrc two Dera ‘adceas gen ca Bena Niwa Voronch: sae povestete 2x"aup celumiea shim eat Tea gt Saree, havi cen, uobian pe penint?* data nat = fin sin pricma. dm greley fe Gl fra peoatnchi prea tare Hdl aproape'~ le Soarele 3 Luna, fg game ‘i ea ragat ini Dumneren en a Te ford er de wmblal” 4, Ridiareneerull in tape. — Atanet demivegifratroerat a rd ‘at cor in corcane retin i reedin}a lor avin in mv este pent oman nn poten ect Carpatth in vir! trad Tee! Grd forma intprimariy nu coresponica mevollorcclor do agt-ocwen soar fun i mt pvr oament. tn soctinfa or, Iipsid de expesient Partai Su" feat drept cer un pod de tenn prin’ cate tecea ine abort Seni et etl mpi er, ere a on wm ea ‘vrai Aceat pad era previa yo eu up fe pri eae se pate {nt in cer: Cera ne mal eprijinea, pe tugs truncal seborela come pe poale e etdean pe morgue prininutat. Podul astfel eoneepat ea Eeporsivi¢ peutrs sco rit, deoaree cel dot ext-oemen na putea {nina putt de pub ot ect prin ertpltuse poly ape dears Fesilegna sre stcace mete a pinta e putes ape 9polele™ ain a Adon fncercarey de fap al doin experinunt,s urmet perfects ea cerulu cn ps pi een fla miloe In ou part ez care a "pats traze'in tar, can eauab dubia de sic, ate cit cra SiReevei x soa ha pot inn fen Der cet ht de eer pacar ne desc In mioe a corespundea. pret tige divine tle Barhaltatovore st Pemeictond 9 ail never omenegt ig ara a'r de xpere a en u tet bulis in picre seuanye de ely, prearate Ge Dali eae ai 9 Sibir cera, Skea totaal st ca. pena cold 1% Geyer, tot aproape de plmint. Lar Darbatl-soere ti Pemalund 26 plimbau pe el, Inmate $1 iheilzexa pomfatals Dar lamina Jor ine ores {Letkdura lor inet trgea pe oament. fn eornd Partata au constatat lars Ei'slde data aceasta eral e prea aproape de pamint. Ore em putea HLT atinga ew mine daed te"urea peo movil, Inteun copa sl pe ‘th bordel, Daed ar fi fost numa afita im av fost peeing de mihmite enthr Piste Dar oamenil au inept tine ote eral de clgta {fel chip a eage nu au init Fara 9 femee venturing seutecee ‘mnave ale coplu eta murda evruls 0 buteiot aronehad cu siz {in oare ea sl h-o mai dogoaze; un elas hebu 2vilid din ghtan ct Dalegt in lund ined probabll multe ate asemenea nelgiat “Atinet Fartajsi av hottie af rien cerul elt mat sas penta a feri de neeibaluja oamenoreare mi aadean Seana de hie Sean Mieut, dap une legend mltce, patra siiply dup tee, sapte aa ‘snow stilpi, tot de clevtar, tot eu ajutornl blajinilor, ‘pe care coral, fot diet alt ‘oament esundse pr mua st ate mts vetes ‘ine ae aproape: ‘hea! eonttractia verulut na ta oprit Ia experinentele ich pris solace, cls eonnat fl dap ncened ou Cotten alter ceret rare smese In fous tulvizat eet in pte gtrturt eet, ete te hice su reafintintze inp de Partai Ay total au fot comstulte pte femur, dupa unele fegende mee howd eeu Pecare di awste yopte “en noua errr a fost menite sh Tadeplineasc at aunt olin eesnoain protetor.— Pin sdiareaworalai de la pan satel i goth wns dont cl Gach te cook pe fae ‘Sur Carat creat rdsu eaten ome ‘nic wSadabl devine pens sot in preter Tat ce see i mcean Frivingt Talo Ponte wieder ug nekipaespoporls rman, Ete lt ute pitant'2 cm pe unde wmbls g bat winery as rin nt el plas ise ese pina sa ‘eodad et amertecaldehuior reuse cate unser ad 9 ptere coves ‘lone al depare, adsl le ee nlc ose kag de yen Sede ae hn nn eta eins ns ead “vindutl'e wedial mile integrator, nce ieuiene o perio. dle _fplar pranaturale cae it fae cncureny cate se suprape Strata factional pei ptt ity son ate ate de, AKT es “lapel de dapat vileats live fpturte atic maligne cee bulge, Skate seed magico itil in care se deafgerh teas ain Gon ‘pia itloghe opr id, it Hr aceen ronal milo pute eesti coat aes scan: Vou vu sat pte npg carweap cro dat cu Neiael saat i stopenne Usd Du {Stee equ ntonceat echo chav: Netarnal ts orzana itp cont ta jie dat names stevamogl ai wanda penta peng vt ice pn cares {ce murfter un spre Cer imotie tings oe pinion tar ‘svn ao vant alta. Re pronumdns in ttal 24 de ae evar we vorbeaete 99 de vim. Bist vama ine sootals de ah teat capita a We futiseakenoztafled ation eda i plea Fara wne mast adem ort dome rane epee de pun fercne Ultima vandal Punta ately cae tec peste Gane dul. Agent utd vant ceo jrath doh inane toast {eta ied vi satel munvorain sate ingeral pastor, tee a den sooteals le peal feetat vail respective, Vane howebst a 1, in posture amtene"plenal pe care Warnaiue dowland Fea el negra srs eu al, petal lon, Sule peony tnd vam din gtozat pt me lor in sete Pent sutead ‘hustoraataenaae pe madre intervie ingore pion ibn in ramet ‘edpnd-lcepacostes acuzayianor gratuite cee ada necontenit Uta ‘oun cea mat zee. petra et sult «Lat ako treat stag Pune oaluhur™eingustt ca tam de patoy stung eft um eurebe tn dtanere ‘clultimet vial sdnte de Vin arbat side vate came sete naprax- ice dit Gura Tadafuy seta are en sigur ela Huminaten. cet 245 la moarte in mids Obiseat, acest te singe de fs rl as ACS ‘ety clad drepe prin atipi intr’ pe porte de kara cee, ar at ‘etn pedo qt Pure cumple stead rerteinos im haul pin de frm. ‘ala vamenior vaqablis, care cad nuns noaptea pe pint, snt pi ‘inaitonre de rie, Ziua-putefen morela aise: le wert’ ee, ‘etre et ce De, one sam ama se ribonreve de fu ‘hivolath ete ‘Des digi reeent, conceptia despre vamesit wSadulrlul a pins adiuel soln! ir mentaltatea crediaeogior. Tena ype; fie dra cu dracel pin (eet punten”,pantea in senna de van, vend. sine bin neeasts nevoia dea sepa en ori chip dea cide vet unelinior Rinvotegt Teongaffa vamestlor viadubulul fost redat ty pridvoarele sat pe peteil miadetirlor a bceiellor din Bueovina. Paul Hey, in avi Trance Nicolae Toni, George Oprecen sala jus la cones oizinn~ Tutt fone plea eave ate et mot repeezentaresToulneasca a Ye: fer vazfubt independent de evoaze miu len seatat ae fit Guigorie In Vise sftmutue asi et No . Cerurile suprapene. — Considernd eéedulal wn protec pater ‘cL flan wenn hae oe st ua tay ‘Siadnpol ste popmist de fipten mitiee fntermediane ages cr pani in canth Atae re! propriw-sis, creat cst servensed pi soarelal akan pentrw haninad sfertiivatpltlntaly devine olsen es Boonie de Site Ia sng en a pentru nda sat impedes orl capa sk verse potopual pe init elit ere mars i at a er, ele in legitur ew stele in popu ae spa at att In er prin eae Fe ‘hate fuming Ratu pe pint saint candle pe cae led Inger STEEN Ant nema copia sot ‘ur faptarior, care se pind H tagtere't se yeiboyese in mart oi huts Wunders loa y ate ve a oe i pnirdea cor ra toners tesedinta taro Saptari rntice ‘crest eae et in toate ener cau, tl eases popalat de Seinidivinitih benign. asceptate de Fart at sangeaces in dese nile ai cee pe pas fst de matte vant. Da ma ta consacet Iavlor fine fit pop ‘Cra ol gaslea er edn’ mires pe care o ngrjea stat. Prin cx siibiten din cera al enelen spew eer nt supteiee eoronaa ead ‘conti. Tn geiina coral brad fuse fete en iro ut at ror ‘ierburiorparfurna ttre eee. grin cor, pe stad ineateat de fret tein Tass i tmban ence cosmogonie tn linbajulmitologietpopuiare testing ae int oreo expats nnnnele abet ee _ fea ea, fap, wt sande eabocat rar pe pune 9 se lati oamerilor prin Uefente Gade opte cera in he noah ska af este Tat nso putea tee diate cer fa ltl eit in anuate condi x rstiogu Fevorabile tum de tear neste pert divine Legend Tice ‘cnsernneadt Tas 3 ule exoep in care tn onmon! ptr ias pi in fcr a relia, unl dation mains devant mat apot mont aut ‘esta, au pate pint in eer al sce, ce tne at feet insemnele 9 ‘init covet ee ale ‘tel. Aces excep st consertmate th Jogendole mitice ca urd Deco. tn comparatie eu urehile ta eet san cxntinele dace, wea I ee omsernnate de tatoos Tourind sine dence prin struc i funetane, 5s sit epirtte etre ae tate i demiertt coset, de sons Ura in unele prvi thea Insel nite i Droarea ta er din mitologin roman amintste rtp wn fa deere de Ls 9 iat Zalmosi Inlegettele ative 9 apo sw uteat pin fh era af doiten sana ellen nt ales ere, Int Darnezen) neaaurt parnintesti all eatin sf peep cel co lo fara ‘su tea mecinstt asa, bat jovoriad-te feet, © legends relatenss on {Gna bier set reat pe wef unl miate din Cacpahi unde ew hal de ‘un no care a purtat pn lo poariaa cera 89 pris de clasts pol 4 desis oa Inte in primal et: Bieintles et a pra eer eras fe a di = Sinpetru i afiud despre ce ete varba Stl expetieze repels p asigarindu-t ct va f pedepsit faptagah, *hlar pint va jane 2 dato eslauet Cd jas pe porn fee’ nett Hea, un eloban, ftsese defa nineat de lag Le sly eckptt Bete yore cacao a din exe ml snl dept as ates fomacs cates tigate de oe tt nmat de lame Sota Cota, de mame Tependa Tit Contd ceili Pier Seat 0 see anak tnt di ueen ons em ila & Dumas 4 sane Cera i eigen enue frecaren spunea eral be Steel © tae ae copa sec care era densa minal tla lt Igeeese, na hotan se eh gd oe Pru ssn pie Bla deal re vt ies ‘Sit geno puts gol dale gl pea lose pe tases as ¢ ra eer ma ey Vt ea Ia ph De Latte eth kena ria if ead trator jiaee DAF il clobanal apes fi cobiija ex st‘dea In bala, ce view lapel din copie aren SSaeeeneretn eee ry Sr theca ae ae St aot a iaol 8 hima ee, ‘ees tinct maeatrtaccine Gea i Wi cea aren ea eects mite aad aa hee ere a eeran ts ca rata sidearm veut nec cea a ieee ante emer te Pei ea creas ee coe ear utente eee gama sks erieeaae sae teen a SS sl Si teas ane aa inert skate aatmnata Poin dtd cea Sue ucoumatye ss overeat Scent sa tt eas aaa snail ears fe Excharhacetoremar ca camenae Sears ah i Jntr-un’articol tot despre samanism, Mircea Elisde combate idee sicpnd conten Gnt-an tra dete tot i a a ae ees tart possi teen cs Gece eet a ‘emesis "aucune ae ma Seminal dy ee scion Soares Cems [orn semua hel esed tana ee et a ree ap cyte orgie pea eevee Sete tis cael hast pss cri tis mag ar neta Cesless eerie pce poe aceon Se Tunit gi @ produce astfel colipsele. ore Jn perspectiva tuturor acestor credinte, datini si traditii, urcarile nent eee ipetrceaceteh di, kl 1 Se coe copade Sinks ee ees en Fosse Seat eS Sts Mester ea ae Sei peepee winetegl eaten ieee a Secaryecnc ps vere on reeset aon aa Sig ane ete ie ena Saree iicloge elas aie tans rene Soe Soon aha a atta ee eo eee leigh Tema rd nil dee a aca a woes Goce ars ngs emer tena rrr ei ern) ue nt ct theta ican el Gores ee ne ca ferslloge por ete fan ian ea Buffett atic a et etijangc She ted neste tee ee es led peas nee pepe come its In ra nt feons eat an ecm Sree neil tome tay wees faite nn ny Sey a pine sopacioas anerene een Pasi napa (oy Sars aga, opin re Rntnes so stee sal oases tag ah Dea eh ta ua emcee sa el) cant bral abeatant sia hee neal Baa ero goat gu aac Seen eee Pa 2S Shiota Sig py a Eran ral deg ee aorshn, anee sername ‘acne tte mea aro hay a's ad eres pede ede at pede a ee Seto etert wos tee a reer Oe cai ee ert Tok otk hee ance eg eel inde al ac ae tine mie aan lay a ate a isi rat ntedisentad os tac can 8. Disinizaren cera, ~ Imagine cerull s-a men}inut ain pesto. ie tute fort evoluntt In spntaaifiates protoromiaion ine pao ae etait cote ba Tosh lnc mes Da Mle ae petted Sone eeiece TiS air cma ent ce a cull bot Set Se aa ta sand aioe th soe scent ana sgl aoe ocen amie Stra at at Sa ea i Noe Sa aetna ites ict? oat oa i Fe ian mel Sal ie aint pn ae tea ad ht ce at ee i Un ae ala ncn Gen Zao tf Cette Es toe a ee reat pea ates gage a “2h ata el sy Pe rae el a SPR absent ep Sena a Sep uae ate er uaa rut sah eran eee Stage ‘Shr td eae med nos ai pata 0a eth teree ere a Souk ai at ps lar ins ort dara 2 etc Mena panes cnn rs Lec ety tarts remit aad nt cts cate ot Gemeas Fach un ale aa pas Gos: f cote aca at Sage Seem engai Shs Peune a art aa er Sal Nae al a ive se tt eer ta er Ene eee net dln ce Soha i a ae IY iy ean coined ha aes Site etna Sut {ines pens spoten enna Pot apne va, pntra rota dia OArpay fu mal pastel det Ov fire sau semnicagie mii i Tagen dee lr Gen ete carotene cn coiiceorr ata rons eae tier cones pe Sere as Enact dimen ae ean greets Set oar nee a ae mea cece irate Petey pee ir ‘ Nranefrea carla! Ineopen ct tuinare® eer, contin cu és eee eer aaron ee =e sai aS arenes te fanline ne rs at oe a fm ale ee perce Seta Sete ce cae cere ere ceerutr ‘ul scallat nontrm mentionim itera mal wemnifeativs fe Oen de Siceeiners cates Sree ores ee ee mete Coen aceite aera Sap eumee nies meee ce Soe ee rca eee ecias ee i Sa tar enaea ag Semen ees dee SRG tee See meats cones uae ele koe nares eran chen ae omer ee a eer ir meer SR ApeAnS Ushi eee Seeaer ane ree tora dou che leet ounces piece lt dctirncae cuprates ak eee rer ae ees Sahara oqaaPiegs eerste SCS ete Ber oon eee ene era ‘eau “divintifile metamorforate. in" fifi, tan dlferte. alte scene aie eee Ate ri Be ter ett mere te Gran ‘trebuian a cad in geounehi sisi exprime’o doriaia care ni se indie Seema nae Sane ee ee weearee ea Eee coc ae et oe Siemeneetes eet nen anion Seetrier ome enemies Geir eek eh on merece sei ee Sars pe ts al in sea a ee eer et ee Ses Sateen tie eee peered eee eee 10, Oniclogiaspctuas. » cere, — fo epitord ox urowen_ po feunt'o tried mil side in Carpe ae ay sh Hsin “cemnifiain”acstel alietiat spituale Ht consecingele ei etnost- inien “ennai fat epitaale A lo et etnof ‘Uroares la cer ma so refers amumai tao anumniti aitudine fait de cer tare nth nobel tron. tmositeonunitor satet, nom de enc uaensionen ca stare iy rors eaten ‘feria taal ge oftrmre 4 Mera aptwae. ta a trie we ies"ioer earespundea nel ontlogtapitituale caro intreredes dp. Sirea miei experienfeluuuame, © evollr el infuse i dfs repay. [es'chemif Lsline he ft omeget Coral kale po om la Soe eu meal ambiant, fa efoalaarea conte seen A Wheto i aadnca miele fo de or, in ong spa aii poporults oman an exitat dou inpdust de a cugeta sie ‘H wpPhnmowntl cave urea bloga spre cerurt~ ferestzle coxmo- stot grmdtindasifl ah cuecrach transcendental, prin diviniaty, 4 unmeenental cate coboars plo foretrle ordi pe. pia xmasdnd antl theres witha sinen,ralevind 0 meta tet init sen area : Trig iodine moog fi de, er, aceen a manent care ued, Huss concoyia g nsanes mie autalione dinate ek chee are saqranetut ab ale amponce ale tpi in raga st iMiataP eX ie alee mnt, Aceath atadie aologi sm prezeo. tat in Fowment Ira era de dasa act ca all oe Tneatare descopste inte tmp Bite del aetadinen nor sre re tie tata flea fo 0 Jnr seb h isos ealtusl poporta om “\ Toun aiudne mitologic ft de er, aco a ranscendnt care ‘oben sus de acim Buage Hastant concept gt ‘isha tne nlp eptin variant roses pra Ih eee Toi ub laftuengseegetail Desntn ga seein telogalo Ne‘utinemasl st seoizanaumu! in sed-tal Juve 1, Imanental care ned, —Tn mitelgla rom. manent eine o dane yon fof de tendent cre cata (pe pling En Sudahen Tea ext i vc Diag) ad penta eh prea Tiere stuns etn apo pent ch ete fea dominandl ok iataait nwetones Atitadines Wranscendentlet care coboaneuceed np eee este un vogue al exegerel une tedlog neoretne anni opin cane umes. spre cera — fetal coeon tu — ale pentru ch 0 alain een mitloied, Amecedeatle a6 te emia pt tte at nto dey ln Inve protoroming 9 rom "Hie Tiemenet Kore iutare de socalogi a eutar, am punt 0 ipoteat out ney stuhel pratt mine, asa pen feramed Hilsenlce pallens pe tm here! poten moat sm enw ‘fuel eer aed rect din el rie euturlsutehtone fn apifindipterel etre, de extanpl oi t= Tents erful mam spree inte cralare Celeste depute eta de mil &plcoare Mavi nan te ce, ei ie #2 Rage’ tat ating! tain, nd poe fn lls Seen rau ecager al ceri, tims de compatriot nstiiteze pe Manele Zeude ec per pe ido alae op Tera ‘Shunde dae fore ae areas peculailetmut lr pnt a sry en 2'iatiel mal spoape de cer, fear eredeat ch gees cif far feqatur cuneate eueuaredencopte dearcelog majoratencoooate aie ‘ye crestela muntilor, ele au jucat aedagl rol, de looursocre de contact ea Livinicaten. to {areas Mow pene acre nent ere tet ‘eveau tishint mite, axtepiae Merofalit i minus Hiei dela Gr aise, Manet etn Seat evi om toda da dons a ‘redilevalstifale x echinonate ye munttniteamsimbolie ascate- ‘ico. periodied,rinded are eer 3 ereiscioylon, tn Trunie oa pont Speten tft “An om Stat logit tent eae rch spre sa tn cer “Kees cotact ot fmanentuvt aspirin zonele mal spot nite geht pe Se peal maj in al ee ‘eager de pe unt ta ea a marl zu Zalman per engin de ren So pin os a ar. Dug Heros ent sa ori vada asl af Vea itn un tide cuat lo teup tse, fifi aname in mbes {2 se ncredinja de mardle prot, cae era fil 0 fdeplinoa per ise isa avi in slg, penta a duce meajal in cor. Bey tn lt Tar- el ol ol raat priniran repo, nine oon 0 sta mtrtare impreslonants reteritoare ts asatul sera pentra ‘acdash seop opptesinek Polyanon tn socoln a oven al etn Harare ‘Siruogemas, th Traci se aflau tsburleecbrenlor seabotin” Ua sees {en eta obi sh fe comandant de ost prot zlil Hern Seta Ia et {met st ewmnandant mult Cosngt, Trae ml awulta, Cosigas adie ‘ulin de sedat made enn e ps cap la capa se prepeuns uree Ueter, yer a fvinul pe tral in fay Here, ea mn be nupun Cum si firs Ininte sf pontanal, nel ae tena ca'nu cum comandantul Mit se uve la'eet Ht il rusart a jurarh saculare in tone ce Te. 7a porune bin aceasth rlstare no procedeal nat aM Congas dag Znaringe supugi sel asctte he tnteesea, cl erdinja te soci dele seat arcu pret coset despre ropuyi Hay eate in fond ene ‘alnltire a sarilaldt memgeealal tera printrun smulacr de ‘uci. Pea ‘ ‘Strmat pin can entra jmanentalbiospiitsl ary are cea iin a Keays ert care cred in Zarate iy fa fond fgets tro oe sgt tu dn pre cer, ob uennté dt iat care provoacd aceate enoinene, deoarece Hered ch nw exit in ‘ein ala dea or = “Sdgearen crud tnnoural a Sulgerdorselut Geb 8 fot inter pretatt fan ameningane (Heroes forma tn et de ont Gra co Tree sebliniat este fate! eh aheninfeen geftorn ttes. tre Aecit noma ritual: sigetarea oso un rt agion mito coor e& trai cra eich ni 0 explosienecontolat aor eect Fol {etl pe seul To, et wn rt de contringere eu tanetlor at tage. Sigetares, dupa nol, € numa ina di formels mtuale de cnstsngete din tle ali caren fe enon (roa evo ta pe lap comsrtngerea settar de cre amen and forme ence tale hpegeea Molar divine mplin, pofanarenrcramen Imayenta bieprtual care ure pre cet tree dincalo de feesrele oxo ne confans cu commonly oa eateToevat de creiag i Feline ten ru mirc gent acme ys deat Bradul mirific ea arbore com Inte cer st pmint in con Tin de subtatl ndoeatopec seniational ceptia dacon te sucamnh cu $ygdrani-u in conceptin Yeu ftmbele reprezentan arborioles sasha ats ate aan see tare cent nae rea Eenaeeere eee cee ee ietauar ocean octane tapriai simboly?woopologe al: miyetrit conden a ei de pe pint ees emer eerie eee oe ere ieee eet ores eee an eee ee etre eae erent Seager a ge ine Seater” (rues "Togle, sade). Feicu Comamnesca * ousfinen fn ideala emi oloane weyfr= aint ‘operat o mua temated ntindrse ts epee {are pr desnornn,«concapat so tanspunes ta seca eon ‘ttl teil al moran" & Sloat agbene ote nsf devine aif dupa chiar marnfees ht Reise, ioe pbePtanentel ceva gencalitr a elagrdatovo ato to see fa ee, ide ian nivel cultural wr gat ales = ar nee eke sintnliwal colnet comeptiaautahioniat Ge sascentens ops un cer al comogonils shar prnsive’ Masts In ates eae ‘le cutt megaitee (mbes 1V~ iif Lem dec yee ‘ena lone meri cst a anu ee fee caida conde unane (-.") {a eae ¢ varba] ee arecpaae at pais asec camcter wii, he = acl ne fferin in alaeFul colonel cer, ipl de mermint ‘imation in cediatedo poporlal romaine Intell nopeariege {ceil tne iopal cae unl spe cet, Si ne mere eka Joerala se oihnese fy form de ptr econ (eben neat ‘3: forma de poral Invi spade tora pes ee ese ‘are ime call, care dupt ines ering real Ree fhe ke pli tina repre in ln 2 rfl eu ape meas Ge Sola oa aa ew aie deen (ainbolsind share inseneeon 1 ule mortal ca ae eeruchstrpenden tra ae eres {ane suet mortal arma de wabineeonerionla Sn ce ge tein pomal dc pomand ia nontinare is Molaoes eapesea ee ata finear net acuta imlind pare eeeasch en abe acab, abe linia odin pa antate de ha sorals Hayes aoe pe ‘ie dvchin ata sim shor’ Asste te tape efecs cas a Sle'cprnderi suralal moral do tor, apolar ee ‘i eo Tame ol comntry op ttn = Poy 3 fuel, onli oo lanl nani a nea inept {arte Pasi maar al Crimea Din wake rat sl corn tonlar opel Mi C: Brigette eh ms ase Geared deesnee © posite in plind ascensiune vertlcah, in vir eoloanel neste Supe ee ceed as oe oi et Mak omit acct Sateen ener eres eal pmae atern teeter iene Sages eas pn cu i rms ee Sr seth cnn en baa a oa aie pean ean ar as sgt pantie a mane ee SEIS mate merecy tearoom Se ceaee aia et Reruns eames Sa Span ee aerate meee never ecg greene bese ius pare er Graken teen ea nga at sia Wier ofan pat ce ee Smpunea ose aug ss, pe toute, ante de tlentt noppis Gas dra ‘ile eran prin pidurea sttbmontand, eare hia sub culme Kise Joeul jnepent- su eae ‘ra ei ra rt oll Cind In padure tunesea! nop a ae propel de ich fot aprinse, Convotal area solemn into acer orbur nonal ‘o ifitalfiedtior fanegind; de woenetal vreseuriorealate in poate ‘Sue pls diner renin ota ala naa a ‘Oui ahaa sa, peer wan stim im cere, I Jara Fugunoe nde dup tre tabu st veghese int te all sone ore mindy eistind si Jcind bore Fifi fetlo see ges in ep aa Srjonen “Gum inten sonrele toi se rida i pickoare co fafa sre ae rida mile pre soar, apo iogemtoche raise crak ‘at pl balun non pe tmaate ab lanl soe clipe frie ‘entre wttead. Dus tiny de contempare se ages i say ‘chefuind si hornd de se fatrenura tmuntele. Petrcerea Pe mute fine ‘outs dimineata te sings ‘Mara. Dypi ee hu mace de pent pe cul {Webuian st eoboareindat eam tt ring asl ye cule Coe ah ca or ean rp trl oor ho induc, in fogh, Dap dain mntee rebates ming po lati {ital confli. Se eeden ch apural soar tru St pend oaten at fs ene ny ea ae meangh ne tot an “Acosta urate coletvt pe tante fort asm do bie tp santainrea sgt Mort In cooial de paerin reat posta dwell ‘porting papel st eidehnive. Peale fees o Soe alread” ‘tut satel 1a loc mumit Alar Aatfel iceatal ures pe tuna fal tnchiral la soar font incl in wrhtoaren nel oe prazie eet "Print alte uel! pe munte tebule amintve aac tgum de ite ci At poser, Bal cose ta etal datz acest Sette ete ede pe-unide Guna" Gu dona secleInsates sonal ‘ost, cereanonatl reteh pe Mantle Gein er smite elo dacs ‘na Mile chai, Ca ce Gene Sn ae ap ‘Sete amet pe monte petra a an tg a eae, pe igh ‘tuna care te deen @taemitde evince ob ata ge ‘onc i eltareasel feta fmoase fy set ele wie ea Sosire: eit tat tite, po att al mate treba a ee exe ‘er co'buie win cate tapectl maseosmie a logodoe ks ‘felt Tale peo ine de'muny acolo nde pamintal salt cera unde bin pecsojul montan autobtonal aipen ct face'pare dn coumos eh deh Eni wnt anbwpocormi Ned, la nd lo, care eraauriet dufoeale pe munte sha plerdit To udmele 49 ecole semniientia magrmalted de seoetsieat pre et, pnt ape ch Manjit Caray coloanaverclrala Dat enter ‘aowedi im peioads feudal otareoefiest im corpeltoaprteal al ‘oportl roms: Aga te face edn wd pe mune pent comet de {erat ragactund pate de intermediantfvertit tu asemenen oem esa su evenit um fl Ge fnunir cu srpart prawn de akira Iona conomia, de ttartprfeonae 86 bia paras eto ie, lo Meera Male, ca Yala cx cela une, sented ws Sete ee carte spell et ie oes on Se TL ee ae pon ei ere a Seas ee ee tonheen rte Wisi dines nope Se a eee eens ey gee = teem ceatee emanate ee ees Eaiaereermat ama maris sa Secees ag et eames ised eeecee ae nae Sa Sire ae eee Bip ee oom pmo nema ‘suprem. al ascensinnii ie scameemess at artes Face nee veerhire eto Freee niceerann teeters Ses Denes anes ee eet ee Secon mame eerie mina ere ge coon is aie Deere aris See re Se nee cep ted ae erect ena pees ae Soe eeec et aire ant ca aera a eedpoeaty tua akan mate ct Heatran arma ete a cove renmeat ores We eer ‘Sunsefndental au mat coboacy ek ygnete ete Se", avind freee Sere Ep ty gata ascgatca pee gh arena eee Sessoms Ua arene Sean one eemr rons, Seca eawrinarersaat mentite Enya besnemeane aorere mune Sea cea ce anche byasteah ee cena gency does & cts peoew Saree ees Eee i se los or a eerie ieisiahnn Saree aes ee cae actos nae a fete a rami a a poeta alte arta ta ena teint cra, han ere pe ceenanat Sane eaten nad eer erent Beat iomeatas aaevene aerate, Sete cee cements oe # roflanle™ iesla popula, pot contin. dup plac ne Bz ycerai nei canine mal les inant al pa care arebspreecral ares tnaft in mal ue Finda, pentru c& Rear specle unin (veal cap. Andropogon) bn pingart de lot atten oft Ba ‘incepta mitosis ppciar, cer sedis fo mal st fa Im lana ey ‘ound in ascensfanea ul urnveste er a earereteu tynste €or ‘hcl de un og care a nalld sme tanreendent, nu coboarl spre manent, A maid ea eae ‘Spratrua ineheia acest considerai arupra imanen tat cage ured constant in cep freanra cosmosthul-,realatin do cote ‘nismul su cosacinal ania de proveniens del deepen ret ‘Bb dp eo he ee ingrsenhepin otee o ‘eet viafa Tot kerontra for co intrevede in icknea al alologea J ndunei nda om: re eee sect rei gy ct» ae Ba Soar ete a coe aan ak see a ear a tome on a So reed oes perenne ra te Zaimosie nu he Pinine. deat enti Spotece explicaive Ey zu ium Zamora sar putea hes Teens po sea {iru Il Zatoony ar sar putea a 0 Temes pe aura, ae tl opor ater, cedneen gt aeboIne ‘in Dacis in prada’ deo mmend ate! ae putt comm tof Cpe i, ot ah Se Dat find neat tafe presume tn Concept veche a protaronador, precat® alt aspect decit acla transijuma do with IG etl ot 0S ih sd lag nil ortodox %fnaginearotineaseh 2 Raft ups Ovid Papadions, ‘respinde spit tat, echlbrat realest mempil roman ‘tape rife Hane al ina pl, da insane fen Sot Init eareve pratt ttm (un trim apron mine n eoneepila mitlogich a romanl, concept dai cera mat commlleat tet ane la etn atl, fk suport spa arbi Ral ese pro de popan'al Piralet cind inept een 1 peal centr vita tomes alee dol demu oust de nin jlo ne le artmrll eon eae dea dig Ape etal cas tnt rer do Fs ge roi a ‘Eyteren panini nerf eo ut 8 dea Rafal noes sels rad aioe aml peo Ge inate n't de ‘unt, din CarpattSatenn coll de Anal Now fe ash'sb eae ob ‘all ageaat fn tunfl; Dects Yasfc-am veniam weit old) din ‘alu non din ex eosofat in vide mnt) insfenory tn vi desmese fam tecat pe dalle punto] prin peur cu scl eajsteystp adn a Ode 4 See eet So eee omer one Sr edn sda hh ty gel ce SN pane Sade giao eee sceoah. credits ences ant re moth rodrie pe dunte dpa rts de wara teanfignteas ates cred aneestals Feige ret (ean est pint ere Sei in eapote ‘De sus, din Rain agzat in viral mutta se veda rath print ‘ntraren in a presapunes numal si canoyl drumurile de seces mal tle Mite a a are neat oe Sl ere doen pore numite Genie Hataie, ‘Garlo lull ke afi in paltry do ade vine metalora de clntes bitin .p-tn pir doplapeo gut “deri Un eet mflogie despre gure da Fata sake Past ng. "gr ctr eh pinyin ute tae, ale fuirea mil mltr erat prapuse dort eaten, ella. diapre {ull camenilay explel at aleeres Retulut de pe plat ts penulimal ar, {ical dia eae arborell uni Aceuteoficare a Ratan pen nicl ata feat pe linia asenden' la tramebiaul arborea cosine 4 bradula. Ava oo facoed din acces oameantior al advent fot al {acest Partapt sou Wott de crefiones lor dpa ‘ce baw aa Jegie mice de extent, dup oe au ereat ure cares le atablenses Gestion man, ting ex ai tupravephese'viafs po Dlimot, planile # ‘timnlee "ca 1 ajate pe omy yi cas amines Ble opti femperie ca at totaiece par ‘Ga urearea Tull fy cra elma indepita de pai, drama ‘ie la gor ea feta gh edt Tn alpen ten sal cata bon ‘hott pt dept de at de po trl oi una mal gren dct coils PS ‘lea urea care cou mal fragt mal dif, pentru 90 rath ‘Bama! dupa ploae yuu ine mult ok @ dlspare. "Or, prea puja int ace ‘are canoe tal ascoslua pe saeubeu, ca ei! posts ols! cu not de {rbindi. Catenion rset Ai-q para vis. Oametl ve mal putesu urea In Hat pe CalrLapets, Grom Sn spay any pe Aya Dumas alte petit nehintitehrtoapepripksily puncate dat W eu nia Ionia ‘are fincan calea extertiorioe pettta a deveuraja sau gou! {napot pe pdm Am mentions in capital Gopre cer legeada omit ‘ait ar por a driest se el ct ct abil i pe ‘Caled lap fl uptat ou Necuratl, pe care -atnvics 8 se mal pute ‘nea Hat dfaindtsse po trunehit abordal omic Atcesiane do ip ‘mani gre, cpalzanis fede cae mat mute ot Tatas Torin capitol expec et econ al legen dsp eccrine ce pe bore ‘Atta imp ot intre Firth a exatato calaborar, ot do ewe, ‘g27oade mal mult sa mai putin bane, Hall a fost amt pena toate ‘pris ereato tna Taonidut ca mot de ald oormod Lar a ‘rim pe tft ele reno ou gindan bun, chiar dach nil apaneas toate DAIS ge eg resoran tose, doteanfal In aoe fpstank sil so infifiye coo mare gin in miloal