Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba și literatura română

Citește cu atenție textul următor:

„Şi-au mers mult aşa până ce au dat, în sfârşit, de luminiş.


Iedul, bucuros, o ia înainte sărind. Dar în aceeaşi clipă
căprioara se opreşte, ca de-o presimţire, adulmecând. În faţa
ei, de sub o cetină, ochii lupului străluceau lacomi. Un salt, şi
iedul ar fi fost sfâşiat. Atunci căprioara dă un zbieret
adânc,sfâşietor, cum nu mai scosese încă, şi, dintr-un salt,
cade în mijlocul luminişului. Lupul, văzând prada mai mare,
uită iedul şi se repede la ea...”

1. (6 p.) Precizează opera din care este extras fragmentul de mai sus și autorul.
2. (6 p.) Precizează modul de expunere prezent în text.
3. (6 p.) Scrie ideea principală care se desprinde din fragment.
4. (6 p.) Rescrie un epitet și o comparație.
5. (10 p.) Prezintă, în 3-5 rânduri, sentimentele personajului prezent în fragmentul dat.
6. (6 p.) Conjugă verbul a vedea la modul indicativ, timpul imperfect.
7. (6 p.) Precizează modul următoarelor verbe: au mers, sărind, ar fi fost.
8. (6 p.) Precizează timpul următoarelor verbe: au dat, străluceau, scosese.
9. (6p.) Analizează verbul din enunțul: Atunci căprioara dă un zbieret.
10. (10 p.) Identifică predicatele din enunțul următor și precizează felul lor: Iedul este bucuros și
o ia înainte sărind.
11. (10 p.) Alcătuiește propoziții în care să ilustrezi cele trei valori ale verbului a fi.
12. (6 p.) Alcătuiește propoziții cu următoarele ortograme: va/v-a; al/a-l.
13. (6 p.) Rescrie enunțurile următoare, corectând greșelile:
 Tu ști să scrii, dar a-și vrea să te ajut totuși.
 Ieri venii tata și eu îi citii o scrisoare de la bunicul.