Sunteți pe pagina 1din 1

CRAIOVA N

PITESTI

Bal
s
Bar
a z

Limita zona de protectie CFR

Limita zona de siguranta CFR

Lin Lin
ia C ie d
F1 ep
01 res
-C
Zid
hitil
a-
pec
tiva Pasaj peste CF 101 Sfert de con pereat
de Pite
spr
ijin
Sfert de con pereat
sti
-C
raio
km 26+190 (Km 26+235)
va

7
4.6

80

11.10
9.50
25°

80 80
BUCURESTI SLATINA

7.1

4
4.6

7
6.6
1 4 0 .00 m

8
6.6
Sfert de con pereat
Sfert de con pereat
Zid
des
prij
in

Cabluri TTR

Restabilire drum exploatare


Limita zona de siguranta CFR

LEGENDA:
Cablu T.T.R. existent
Cablu T.T.R. proiectat, traseu subteran
Limita zona de protectie CFR Jonctiune proiectata cablu T.T.R.
Limita zona de protectie CFR -
100.00m fata de AX CF EXISTENT
Limita zonei de siguranta CFR -
20.00m fata de AX CF EXISTENT

ANTREPRENOR: BENEFICIAR: SPECIFICATIE: NUME: SEMNATURA: Titlu plansa: REV. DATA DETALII REVIZIE PROIECTAT
ASOCIEREA: SA&PE CONSTRUCT - UMB SPEDITION - TEHNOSTRADE - COMPANIA NAŢIONALĂ DE
- CONSITRANS MINISTERUL ADMINISTRARE A
LOT 1 KM 17+700 - KM 36+200 R00 10/2019
TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII
RUTIERE SEF ECHIPA POD PE DE PESTE CF 101
PROIECTARE ing. B. Paunescu KM 26+190 (26+235)
PROIECTANT: INGINER: INVESTITIA:
S.C. CONSITRANS S.R.L.
KM CF 216+214
PROIECTARE SI EXECUTIE “DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI” SEF PROIECT
TRONSONUL 2. LOT 1 KM 17+700 - KM 36+200 SPECIALITATE Ing. G. Dascalu Plan de Situatie
FAZA DE PROIECTARE:
OBTINERE AVIZ DE CALE FERATA PROIECTAT Ing. A. Ionescu Relocare cabluri CFR
Contract: Data: Scara: Cod plansa:
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI POS TRANSPORT 92/83462/05.12.2018
Proiect nr.: 10-2019 1:1000 VERIFICAT Dr. Ing. M. Dovancescu
PROIECT CO-FINANŢAT DIN FONDUL DE COEZIUNE, PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 008/2018 P-CST-00818-0-PRP1-CF-06 -PS - 001 -R01