Sunteți pe pagina 1din 1

Vivatocomert-Prim S.R.L.

ORDIN Nr. 06
din 25 martie 2014

Cu privire la
angajare in funcţie

In conformitate cu prevederile art.65 Codul Muncii al Republicii Moldova se emite prezentul


Ordin de angajare prin care s-a hotarit a angaja, incepând cu data 25 martie 2014 pe Dl.Coinac
Mihailin functia de expeditor in cadrul Vivatocomert-Prim S.R.L. in conditiile Contractului
individual de munca nr.6 din 25.03.2014.

Am luat cunoştinţă de conţinutul ordinului:

__________________________
semnătura angajatului

Director, _________________

S-ar putea să vă placă și