Sunteți pe pagina 1din 1

CORELAREA NUMĂRULUI DE SĂPTĂMÂNI DIN PLANURILE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT CU STRUCURA anului școlar 2 020 – 2 021


nr. total de săpt. / an
nr. săpt./an
Nivelul de învăţământ clasa nr. total de săpt./an de Preg. practică
teorie
SPP
Liceul tehnologic
înv. de zi 9 și 10 37 34 3
ciclul inferior al liceului
37 33 4
Liceul tehnologic 11
37 32 5
înv. de zi
32
ciclul superior al liceului
12 04.06.2021 – încheierea 27 5
cursurilor cls. 12
Şcoala profesională de 3 9 P 37 32 5
ani cu absolvenţi de 8 10 P 37 28 9
clase
înv. de zi 11 P 37 27 10

Liceul tehnologic 9S 34 34 ---


înv. SERAL 10 S 34 34 ---
ciclul inferior al liceului
11 S sem. I 17 ---
34
11 S sem. al
17 ---
II-lea
Liceul tehnologic
37 33 4
înv. SERAL 12 S
37 32 5
ciclul superior al liceului
32
13 S 04.06.2021 – încheierea 27 5
cursurilor cls. 12
A DOUA ȘANSĂ anul I - IV 34 34 ---
Șc. postliceală Anul I 34 31 3