Sunteți pe pagina 1din 21

DE LE

M CŢ
O
NS IE
TR
AT
IV
Ă
INTRODUCERE

Ne bucurăm că aţi ales Cursul EUROCOR


de Engleză – nivel intermediar! Acest curs
se adresează persoanelor care au terminat
modulul de engleză pentru începători
EUROCOR, precum şi tuturor celor care au
studiat anterior această limbă (de la un an la
doi ani) şi doresc să continue studiul la un
nivel mai avansat.
Obiectivul principal al cursului nostru este
să dobândiţi fluenţă în comunicare şi să
deprindeţi totodată în mod corect regulile
gramaticale, ajutându-vă să vă dezvoltaţi
abilităţile lingvistice (citire, înţelegerea unui
text ascultat, vorbire şi scriere), indispensabile
pentru o bună comunicare în limba engleză.
Graţie folosirii diverselor tehnici de învăţare
şi modalităţii de prezentare a informaţiilor,
dar şi datorită indicaţiilor referitoare la studiu,
veţi face rapid progrese la învăţătură.
Lecţiile acestui curs reflectă limba engleză
contemporană, limba vorbită. Veţi lectura
astfel articole din presa engleză, teme interesante din viaţa de zi cu zi, dar veţi audia şi
cântece englezeşti, pe baza cărora vom discuta despre anumite chestiuni gramaticale şi
lexicale. Rezultatele eforturilor dvs. le veţi putea verifica prin intermediul temei pentru acasă,
care va fi corectată şi evaluată de profesorul dvs. personal.

Structura lecţiilor
Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura didactică unitară a caietelor.
Fiecare caiet este constituit din două lecţii, care se axează pe principalele elemente în
studiul limbii: citire (Reading), gramatică (Grammar Lab), comunicare (Communication),
ascultare (Listening), vorbire (Speaking). De mare ajutor vă va fi în studiul individual filtrul
roşu, pe care îl puteţi folosi acolo unde veţi întâlni text scris cu roşu, de exemplu în unele
exerciţii sau atunci când învăţaţi şi repetaţi cuvintele noi. Veţi acoperi cu filtrul fragmentele
selectate, iar după ce veţi răspunde singur la întrebări, îl veţi da la o parte pentru a verifica
apoi corectitudinea răspunsurilor pe care le-aţi dat.
Studiind limba engleză la Eurocor, hotărâţi singur unde şi cât de des veţi învăţa. Materialul
unui caiet este planificat pentru o perioadă de studiu de o lună. Simbolul , inserat pe
margine, indică momentul când vă puteţi opri din studiu pentru a relua mai târziu, fără ca
pauza să fie un impediment în procesul de învăţare. Vă sfătuim ca pauza dintre şedinţele de
studiu să nu fie mai lungă de 2 zile.

Semnul marchează track-urile de pe CD-ul audio pe care trebuie să le ascultaţi, pentru


a rezolva exerciţiile propuse.

–1–
Studiaţi Engleza interactiv!
Pe lângă caietele de curs şi CD-urile audio înregistrate cu vorbitori nativi, puteţi studia
cursul de Engleză – nivel intermediar şi interactiv, prin intermediul aplicaţiei online
MultimediaPlus.
Stând comod în faţa calculatorului, puteţi studia această limbă navigând cu mouse-ul prin
multitudinea de ecrane ale aplicaţiei şi rezolvând variatele exerciţii interactive. Ce este grozav
este că puteţi să vă verificaţi imediat răspunsurile la exerciţii, să primiţi un punctaj şi chiar să
vă înregistraţi pronunţia şi s-o comparaţi cu cea a profesorilor nativi. În plus, un dicţionar
electronic vă va ajuta să învăţaţi mai uşor cuvintele din acest curs. Mai multe detalii despre
această aplicaţie puteţi găsi pe pagina de internet www.eurocor.ro sau la numărul de telefon
021 33 225 33.

–2–
Modul de organizare a cursului
Engleză – nivel intermediar
Obiectivele didactice Înaintea fiecărei lecţii puteţi afla ce abilităţi veţi dobândi după ce veţi
termina de parcurs materialul lecţiilor. Mai târziu, puteţi reveni asupra lor,
bifând noţiunile pe care le-aţi învăţat.
Warm-up Fiecare lecţie începe cu o mică „încălzire”, care are scopul de a vă introduce
în subiectul lecţiei.
Grammar lab Prezintă elementele de gramatică, precum şi exerciţii care au menirea de
a consolida noile cunoştinţe acumulate.
Pronunciation O subsecţiune cuprinzând informaţii şi exerciţii menite să asigure
deprinderea unei bune pronunţii în limba engleză.
Communication Secţiune consacrată comunicării lingvistice.
Word bank Introduce un nou vocabular şi încurajează exersarea acestuia într-un
context corespunzător.
Language skills Sunt exerciţii care urmăresc dezvoltarea abilităţilor de ascultare, citire,
vorbire şi scriere. Adeseori, aceste abilităţi sunt dezvoltate împreună, de
exemplu: ascultarea şi vorbirea (listening and speaking), citirea şi scrierea
(reading and writing).
The world of English Este prezentă în fiecare a doua lecţie a caietului. Secţiunea prezintă ţările
unde engleza este limbă oficială, precum şi diversele aspecte culturale,
indispensabile pentru folosirea abilă a limbii engleze.
Grammar summary Sunt secţiuni care sintetizează la un loc toate informaţiile gramaticale
introduse pe parcursul unei anumite lecţii.
Homework Tema pentru acasă este o modalitate de verificare şi consolidare a
cunoştinţelor dobândite pe parcursul celor două lecţii ale caietului. Se
recomandă efectuarea temei după parcurgerea integrală a lecţiilor. Tema
poate fi rezolvată direct în formularul special sau online şi trimisă spre
corectare profesorului personal.
Key Oferă răspunsurile corecte la exerciţiile din lecţii.
Tapescripts Transcrierea înregistrărilor audio permite reproducerea dialogurilor care
nu figurează scriptic în lecţie, dar care se găsesc pe CD-ul ce însoţeşte
fiecare caiet.
Word list Dicţionarul cuprinde toate cuvintele noi prezente în lecţiile caietului,
traducerea acestora şi transcrierea fonetică, redată cu ajutorul Alfabetului
Fonetic Internaţional (IPA).

În paginile cursului Eurocor veţi întâlni următoarele simboluri care facilitează studiul individual:

Fundalul evidenţiază problemele de gramatică şi lexicale

! Aspecte importante

Study Tip Glossary


indicaţii referitoare la tehnici noile cuvinte şi expresii, indispensabile pentru
de învăţare înţelegerea unui text nou

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu


materialele de studiu specifice cursului EUROCOR de Engleză – nivel intermediar.
Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru
dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs, conţinând diverse secţiuni
didactice. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate
din conţinutul unui caiet de studiu.

–3–
Programa cursului
Engleză – nivel intermediar

Lecţia 1: English around the world Lecţia 2: Technology and Communication


Vocabular: numele ţărilor şi naţionalităţilor Vocabular: calculatorul, conversaţiile la
Gramatică: timpurile Present Simple, telefon
Present Continuous, Present Perfect, Past Gramatică: Question Tags; cuvintele
Simple, Past Continuous, Simple Future; interogative: why, where, what, how etc.
verbele speak, say, tell, talk
Lecţia 3: Family Fortunes Lecţia 4: Look alike
Vocabular: grade de rudenie Vocabular: înfăţişarea unei persoane
Gramatică: formele posesive; întrebări Gramatică: timpurile Present Simple şi
despre subiect – subject questions; Present Continuous; verbele care nu au
neither, either şi both formă continuă
Lecţia 5: Memories Lecţia 6 : Feelings
Vocabular: discuţii despre amintiri Vocabular: informaţii şi păreri despre
Gramatică: timpul Simple Past; expresia evenimente din trecut
used to; adverbele de timp şi frecvenţă Gramatică: timpurile Past Simple şi Past
specifice timpului trecut Continuous; formarea adverbelor; antonime
Lecţia 7: Shopping Lecţia 8: Banking
Vocabular: cumpărături; scrisoarea de Vocabular: domeniul financiar şi bancar;
reclamaţie numere şi fracţii
Gramatică: substantivele numărabile Gramatică: articolul nehotărât a/an şi
şi nenumărabile; articolul nehotărât; articolul hotărât the; adverbele: all, most,
determinanţii few, a few, little, a little no, none
Lecţiile 9-10: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 1-8)
Lecţia 11: Car journeys Lecţia 12: Travelling by plane and train
Vocabular: părţile componente ale unei Vocabular: călătoriile cu avionul şi trenul
maşini; condusul maşinii; călătoria cu Gramatică: verbele de necesitate şi
maşina obligativitate – must, mustn’t, have to,
Gramatică: verbele modale: can, could, should, ought to, be supposed to
may; perifrazele verbale be able to şi
be allowed to; exprimarea priceperii,
posibilităţii, interdicţiei şi permisiunii la
prezent, trecut şi viitor; accentul
Lecţia 13: Sport Lecţia 14: Extreme sports
Vocabular: activităţi sportive Vocabular: sporturi extreme
Gramatică: gradele comparativ şi Gramatică: gradele comparativ şi
superlativ superlativ ale adverbelor
Lecţia 15: The press – politics, crime Lecţia 16: Leisure time
Vocabular: mass-media, politică şi Vocabular: modalităţi de petrecere a
infracţionalitate timpului liber
Gramatică: timpul Present Perfect Gramatică: timpul Present Perfect
Continuous; simbolurile fonetice

–4–
Lecţia 17: Must love dogs Lecţia 18: What business are you in?
Vocabular: reclamă, anunţuri Vocabular: afaceri
Gramatică: defining relative clauses; Gramatică: non-defining relative clauses
exerciţii fonetice
Lecţiile 19-20: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 11-18)
Lecţia 21: Touring the city Lecţia 22: The world ahead
Vocabular: turism; vizitarea diverselor Vocabular: viitorul şi tehnologia viitorului
obiective turistice Gramatică: Future Simple; perifraza be
Gramatică: timpurile Present Simple going to; formele ’ll şi won’t; verbul compus
şi Present Continuous cu referire la make
evenimente din viitor; perifrazele verbale
be to şi be about to
Lecţia 23: How does it work? Lecţia 24: If I win, I will lower the taxes
Vocabular: funcţiile diferitelor aparate Vocabular: viaţa politică; sistemele politice
electrocasnice şi electorale din Marea Britanie şi Statele
Gramatică: propoziţii condiţionale de tipul Unite
„0” – if you…; propoziţiile impersonale cu Gramatică: propoziţii condiţionale
pronumele you şi one; verbe compuse
Lecţia 25: Having a hard time? Lecţia 26: How to behave well?
Vocabular: trăsături de caracter; sfaturi Vocabular: etichetă şi bunele maniere;
Gramatică: propoziţii condiţionale de tipul II; exprimări ale politeţii
adjective antonimice Gramatică: întrebările indirecte
Lecţia 27: Unusual places Lecţia 28: Unusual stories
Vocabular: denumiri geografice Vocabular: literatură
Gramatică: timpurile Past Perfect, Past Gramatică: timpurile naraţiunii
Perfect; semnele de punctuaţie
Lecţiile 29-30: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 21-28)
Lecţia 31: Gossip Lecţia 32: TV serials
Vocabular: relaţii interumane Vocabular: filmul, televiziunea
Gramatică: vorbirea indirectă; exerciţii Gramatică: redarea în vorbire indirectă a
fonetice întrebărilor, ordinelor şi interdicţiilor
Lecţia 33: Fit and healthy Lecţia 34: Sleep well
Vocabular: alimentaţie corectă, sănătate Vocabular: somnul
Gramatică: folosirea corectă a formelor Gramatică: formele de gerunziu (verbele în
verbale; conjuncţiile desinenţa -ing); formarea substantivelor de
la verbe şi adjective; formarea verbelor de
la adjective
Lecţia 35: How coffee is made Lecţia 36: Discoveries and inventions
Vocabular: producţia de cafea, hârtie Vocabular: invenţii, descoperiri
Gramatică: diateza pasivă la timpul Gramatică: diateza pasivă
prezent şi trecut
Lecţia 37: Luck is blind Lecţia 38: Catastrophes and ecology
Vocabular: noroc, hazard Vocabular: ecologie, catastrofe naturale
Gramatică: construcţiile wish / if only / it’s Gramatică: propoziţiile condiţionale de
time / I’d rather; exerciţii de fonetică tipul III; construcţiile cu wish + Past Perfect
Lecţiile 39-40: Lecţii recapitulative (recapitularea cunoştinţelor din lecţiile 31-38)

–5–
Învăţarea oricărei limbi străine începe cu alfabetul şi pronunţia sunetelor
ei distinctive. Pentru transcrierea fonetică, cursul foloseşte Alfabetul
Fonetic Internaţional (International Phonetic Alphabet – IPA). Pentru a
vă fi mai uşor, am redat în tabel similitudinile sunetelor englezeşti cu
cele româneşti.

Lecţia 1

Pronunţia
Spre deosebire de limba română, unde cuvintele se scriu şi se citesc asemenea, în limba
engleză modul în care se pronunţă un cuvânt diferă considerabil de forma lui grafică.
Cel mai indicat este să deprindeţi pronunţia corectă ascultând şi repetând de câteva ori
cuvintele şi propoziţiile înregistrate pe CD-ul pe care vi-l punem la dispoziţie. Dacă uneori
veţi dori să învăţaţi doar din caiet, puteţi deprinde uşor pronunţia corectă a cuvintelor cu
ajutorul transcrierii fonetice care însoţeşte vocabularul lecţiilor. Tocmai de aceea este atât
de important să vă familiarizaţi cu alfabetul fonetic internaţional – IPA. Datorită acestuia
veţi putea citi fără vreun ajutor cuvintele englezeşti nu numai din lecţiile noastre, ci şi din
dicţionarele de limbă engleză. Această abilitate vă va fi de un real folos şi în timpul învăţării
altor limbi străine.
Pentru a învăţa să citiţi simbolurile IPA, va trebui să ascultaţi cu atenţie înregistrările, urmărind
simultan în caiet transcrierea fonetică a cuvintelor pronunţate de profesor. În tabelele de mai
jos sunt redate sunetele cu ajutorul alfabetului IPA. În primul tabel sunt redate vocalele, în cel
de-al doilea – consoanele. Alături de fiecare sunet este indicat un exemplu de cuvânt în care
apare sunetul respectiv, transcrierea fonetică a acelui cuvânt şi modul în care este produs
sunetul în cauză, adeseori prin compararea lui cu fonemele limbii române. Fiecare sunet va
fi discutat şi exersat în secţiunea Pronunciation (pronunţia) a fiecărui caiet. Ori de câte ori
veţi avea îndoieli cu privire la modul în care se pronunţă un cuvânt, puteţi apela cu încredere
la tabelele prezentate aici.
Iată alfabetul fonetic IPA cu împărţirea pe vocale şi consoane:

Vocale şi diftongi (Vowels and double vowels – diphtongs)


1
đ sit /sđt/ se pronunţă ca un „i” scurt, intermediar între „i” şi „e” din română

e bed /bed/ se pronunţă ca un „e” obişnuit, ca în „mere”

i happy /Ęh˙pi/ se pronunţă ca un „i” scurt

˙ bad /b˙d/ se pronunţă ca un „e” deschis

iĂ see /siĂ/ se pronunţă ca un „i” lung

ďĂ car /kďĂ/ se pronunţă ca un „a” lung, la fel ca în cuvântul românesc „mare”

ç cup /kçp/ se pronunţă ca un „a” scurt, în poziţie finală ca în „uşa”

ä book /bäk/ se pronunţă ca un „u” scurt

éĂ saw /séĂ/ se pronunţă ca „o” lung

uĂ took /tuĂk/ se pronunţă ca un „u” lung

Consoanele

p paper /Ępeđpę/ se pronunţă ca „p”

b bad /b˙d/ se pronunţă ca „b”

d do /duĂ/ se pronunţă ca „d”

t tea /tiĂ/ se pronunţă ca „t”

g get /get/ se pronunţă ca „g”

–6–
Fiecare lecţie începe cu precizarea
principalelor noţiuni pe care le veţi învăţa şi cu
o „mică încălzire” – Warm-up.
Începând cu această secţiune, caietul este
presărat cu numeroase exerciţii.

Lecţia 4

LESSON 4
Look alike

Bifaţi fiecare căsuţă după ce aţi învăţat:
 să formaţi propoziţii cu verbe la timpul Present Simple şi Present Continuous;
 să recunoaşteţi şi să folosiţi verbele care nu au formă continuă;
 să identificaţi persoana din imagini pe baza unei descrieri;
 să descrieţi înfăţişarea unei persoane prezentate într-o imagine;
 să răspundeţi la întrebări pe baza unui text ascultat.

Warm-up
18 Exercise 20

Ascultaţi înregistrarea şi completaţi enunţurile de sub imagini.

1. – What do you do? 3. – Where _______ you _________?


– I’m a hairdresser. – I ____ in the marketing department.

2. – What _______ you ________? 4. – Where _______ you _________?


– I __________ her hair. – Upstairs.

Aţi învăţat deja din Cursul de Engleză Începători care este diferenţa între timpurile Present
Simple şi Present Continuous.
În exemplele de mai sus, Present Simple se foloseşte cu referire la meseria exercitată,
în timp ce Present Continuous exprimă o activitate concretă, care este săvârşită exact în
momentul când se vorbeşte despre ea (sau într-un moment foarte apropiat de momentul
vorbirii).
– 18 –

–7–
Gramatica este o cale sigură de a învăţa corect o limbă
străină. În cursul nostru nu veţi găsi înşiruiri de informaţii
teoretice, ce ar putea fi plictisitoare, ci prezentări succinte,
menite să vă ajute în asimilarea rapidă a regulilor
gramaticale. Iată un fragment din secţiunea Grammar Lab.

Lecţia 6

Grammar lab
Despre gramatica limbii engleze se spune că este destul de uşoară. Totuşi, una dintre
dificultăţile fundamentale pe care le ridică constă în diferenţierea timpurilor gramaticale. În
lecţia aceasta vom reflecta asupra diferenţelor dintre timpul trecut simplu, numit, aşa cum
bine ştiţi, Past Simple, şi timpul trecut continuu – Past Continuous.

Înainte de a trece la o analiză amănunţită a ambelor timpuri, citiţi cu atenţie şi comparaţi


21 propoziţiile de mai jos:

When he met her, W


When he met her, he was
he travelled to America. travelling to America.

Care dintre propoziţii indică faptul că eroul şi-a cunoscut iubita în timpul unei călătorii în
America şi care ne spune că, imediat după ce şi-a cunoscut iubita, a plecat în America?
Prima propoziţie înseamnă că eroul şi-a cunoscut iubita şi a plecat în America. În schimb, a
doua înseamnă că şi-a cunoscut iubita în timpul călătoriei. Aşadar, putem trage următoarele
concluzii:
Folosim timpul PAST SIMPLE
Pentru a exprima o activitate care s-a petrecut la un moment definit în trecut, dar şi pentru
exprimarea unor activităţi care s-au succedat una după cealaltă în trecut, de ex.:
I saw Jack yesterday. L-am văzut pe Jack ieri.
We went on holiday and we took Am plecat în vacanţă şi am făcut
some nice photos. câteva fotografii frumoase.

În schimb, timpul PAST CONTINUOUS


se foloseşte pentru exprimarea unei activităţi care a durat pentru o anumită perioadă în
trecut şi pe care o plasăm cel mai adesea în timp cu ajutorul unui complement circumstanţial
de timp de tipul – yesterday, at 3 o’clock etc., de ex.:
We were playing tennis all afternoon. Am jucat tenis toată după-amiaza.

Timpul Past Continuous se foloseşte de asemenea pentru exprimarea unei activităţi care
era în desfăşurare în momentul apariţiei unui alt eveniment, de ex.:
While I was washing my hair, Pe când îmi spălam părul, a sunat telefonul.
the phone rang.

Propoziţiile la Past Simple şi Past Continuous pot fi unite frecvent cu ajutorul unor cuvinte
de legătură precum while /wađl/ în timp ce, pe când sau as /˙z/ pe când, când. Trebuie să
mai adăugăm că ele sunt urmate de un verb la timpul Past Continuous, de ex.:
As I was walking down the street, Când mergeam pe stradă,
I saw a beautiful girl. am văzut o fată frumoasă.

– 19 –

–8–
Atunci când învăţăm o limbă străină, ne dorim în primul rând
să vorbim cât mai fluent. Cursul nostru îşi propune să vă
ajute să pronunţaţi cât mai corect sunetele limbii engleze,
prin secţiunea Pronunciation şi, desigur, prin suportul audio
înregistrat cu vorbitori nativi.

Lecţia 3

Pronunciation
Consoanele ů, Đ sunt pentru vorbitori non-nativi cele mai dificile. Sunetele acestea nu
apar în limba română, tocmai de aceea ar trebui să le acordaţi mai multă atenţie. Nu
uitaţi ca atunci când le pronunţaţi să forţaţi contactul
cu dinţii (incisivii). Când vârful limbii se găseşte între
dinţi, încercaţi să pronunţaţi „z” şi veţi auzi consoana
sonoră ů. În schimb, dacă încercaţi să pronunţaţi „s”, ia
naştere consoana surdă Đ. Pentru început, pronunţaţi
ambele consoane cu deosebită grijă şi cu timpul
pronunţarea lor va deveni un lucru cât se poate de natural.

9 Exercise 9
Ascultaţi şi repetaţi.

both through think earth both thing

mouth thin month death health

neither either father together mother

weather rather other brother

10 Exercise 10
Găsiţi cea mai scurtă cale de la Start la Finish, urmărind cuvintele care conţin sunetul Đ. Apoi
verificaţi-vă ascultând înregistrarea.

Study tip
Ascultându-i pe vorbitorii nativi (native speakers), observaţi că uneori ei îl pronunţă pe Đ ca t, f
sau s. ů poate fi pronunţat ca d, v sau z, de ex. unii irlandezi pronunţă cuvântul thick ca tick. La
Londra, în schimb, auzi three ca şi cum ar fi free, iar then pronunţat ca den.

– 10 –

–9–
Partea de comunicare – Communication – vă ajută să
vă extindeţi vocabularul şi să întreţineţi o discuţie în
limba engleză, pe diverse teme de interes.

Lecţia 4

Communication
Word bank
Pentru a putea să vă descrieţi cu uşurinţă familia, ar trebui să aveţi la dispoziţie un vocabular
tematic satisfăcător. Cu siguranţă cunoaşteţi deja cuvintele de bază, necesare pentru descrierea
înfăţişării (adică: head, eye, ear, nose, mouth etc.). Vă prezentăm acum alte cuvinte şi expresii
utile din aceeaşi categorie tematică.

26 Exercise 28

Folosiţi filtrul roşu şi învăţaţi următoarele cuvinte. Ascultaţi înregistrarea.

forehead /ĘféĂhed/, /Ęfîrđd/


bald /béĂld/

wrinkle /Ęrđőkl/

moustache /męĘstďĂĆ/
glasses /ĘglďĂsđz/

beard /bđęrd/
eyelid /Ęďđlđd/

eyebrow /Ęađbraä/

cheek /tĆiĂk/ face /feđs/

chin /tĆđn/
lips /lđps/

Când dorim să spunem că cineva seamănă cu cineva, putem apela la următoarele cuvinte şi
27 expresii:
similar /Ęsđmđlę/ similar, -ă, (de ex.: You are similar to your mother.)
asemănător, -oare
Putem folosi şi expresia:
(to) look alike /Äläk ęĘlađk/ a semăna cu (de ex.: You and your mother look alike.)
sau
look like /Äläk Ęlađk/ a arăta ca (de ex. You look like your mother.)
Când dorim să spunem că cineva are o ţinută elegantă, folosim expresia:
(to) look smart /Äläk ĘsmďĂt/ a arăta elegant, a fi elegant
Cu alte cuvinte folosim verbul look şi un adverb. Iată şi alte expresii formate cu ajutorul verbului
look şi al unui adverb, de ex.:
(to) look friendly /Äläk Ęfrendli/ a părea / a arăta prietenos
(to) look worried /Äläk Ęwçrid/ a arăta îngrijorat

– 24 –

– 10 –
Prin audiţia unor cuvinte sau texte în secţiunea Listening
vă veţi exersa abilitatea de ascultare, una din
principalele componente în învăţarea unei limbi.

Lecţia 3

Exercise 17
În opinia autorului articolului, care sunt avantajele şi dezavantajele unei familii mari?
Scrieţi-le în tabel.

Advantages Disadvantages
1. the fun and social benefits 1. bedtime lasts more than two hours

Listening
17 Exercise 18

a. Ascultaţi cum îşi exprimă următorii interlocutori părerea despre articolul de la


Exerciţiul 16. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele potrivite.

advantage
Adam: I think that having a lot of brothers and sisters is an 1 _____________. Your children
have one another to play with and you don’t have to do it all the time.

Susan: 2 _____________ with that. A parent is the best partner to play with for a child.

Adam: 3 _____________ only till a certain age. Then a child needs other children to play with.

Susan: They can have school friends.

Adam: It’s good to have a friend at school but 4 _____________ it’s not the same as having a
brother or a sister. They will always be there for you when you need them.

Susan: It’s not always the case. Anyway, you have no privacy – you have to share everything
– your room, your toys, your clothes…

Adam: But 5 _____________ that at the same time you learn how to be a good person and how
to be sensitive for the needs of others.

b. Cu care interlocutor sunteţi de acord şi care sunt argumentele dvs.?

– 14 –

– 11 –
Citirea şi scrierea sunt etape esenţiale în învăţarea unei limbi
străine. Pentru a vă dezvolta cât mai eficient aceste abilităţi,
aveţi la dispoziţie exerciţii foarte interesante în secţiunea
Reading and writing.

Lecţia 6

Speaking
Exercise 40
Repovestiţi una dintre poveştile prezentate. Folosiţi cuvintele din casetele exerciţiului 38.
Notaţi povestea.

Mr Brown met Mrs Brown when he was on his holiday in Italy.


______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Reading and writing


Exercise 41
a. Citiţi povestea şi completaţi golurile cu adverbele potrivite din partea dreaptă.

I remember that day very 1) ________.


well I was sitting 2) ________
in the living room and watching TV as I always do in the afternoon. My COMFORTABLY
wife was in the kitchen. She was doing the washing up after dinner. She
was in a hurry because she wanted to go out with her friends to the REGULARLY
cinema. I don‛t like going out, but she used to do that 3) ________
with her girlfriends. NERVOUSLY

4) ________, the telephone rang and my wife answered it 5) SLOWLY


________. As I was going 6) ________ upstairs. I could hear my
wife talking on the phone 7) ________. I thought it was one of her SUDDENLY
friends calling that she couldn‛t make it, but I wasn‛t sure. Anyway, I
was ready for my afternoon nap. WELL
After an hour, something woke me up. It was a car, which parked QUICKLY
in front of my house. I heard my wife‛s voice. She was whispering
to someone. I decided to stay in bed for a while and to read some
magazines. My wife went out and drove away.
Eventually, I went downstairs and I saw something that really surprised me. All my
wife‛s things were gone and there was a note next to the phone saying: „............”

b. Alegeţi finalul potrivit pentru povestea de mai sus.


2. 3.
1.

– 28 –

– 12 –
În partea de Speaking a fiecărei lecţii veţi învăţa să
comunicaţi fluent în limba engleză. Nu aveţi nevoie de
un partener real de dialog, pentru că suportul audio vă
oferă şansa să vă evaluaţi corectitudinea replicilor.

Lecţia 3

Speaking
În tabelele de mai jos găsiţi informaţii despre două persoane.

Exercise 19

Construiţi câteva enunţuri despre oameni folosind următoarele forme: both… and, neither
… nor, both of them, neither of them. Puteţi să le şi scrieţi mai jos.

ALAN SMITH JOHN PARKER

Family: has got a daughter,


hasn’t got a son, Family: hasn’t got children,
has got a brother. has got a brother,
and a sister.
House: lives in a city,
has got a big house House: lives in a city,
and a car, has got a big house
hasn’t got a garden. and a garden.
Leisure: goes out to the Leisure: doesn’t like shopping,
restaurant at likes playing golf.
the weekend,
doesn’t like shopping,
likes playing golf.

Neither Alan nor John has got a son. / Neither of them....


1. ____________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________________.
5. ____________________________________________________________________.
6. ____________________________________________________________________.

– 15 –

– 13 –
Pentru îmbogăţirea culturii dumneavoastră generale, în
paginile cursului nostru veţi găsi informaţii utile despre
cultura engleză, în secţiunea The world of English. Veţi
fi pregătit astfel pentru explorarea unei ţări fascinante,
încărcată de frumuseţe şi istorie.

Lecţia 6

The world of English


Unul dintre cei mai celebri monarhi englezi este Henric al VIII-lea. Îşi datorează celebritatea
mai ales faptului că a avut şase neveste. Citiţi textul şi veţi afla mai multe detalii despre
relaţiile sale mai mult sau mai puţin reuşite.
“If a lion knew his strength, it were hard for any man to hold him.”
- Sir Thomas More of Henry VIII

34 Exercise 43
Ascultaţi înregistrarea şi apoi citiţi povestea despre Henric al VIII-lea şi cele şase soţii ale sale.

HENRY VIII AND HIS SIX WIVES


Henry VIII – one of the most famous English
kings – was born on 28th June 1491, as the
second son of Henry VII and Elizabeth of York.
He became king in 1509 after his brother Prince
Arthur‛s death. In his youth Henry was athletic:
extremely fond of hunting and tennis. He was
very intelligent, spoke good French, Latin and
Spanish. Henry liked writing both books and
music. He was a good player of many instruments
and a composer. He was also very religious.
Nowadays, Henry VIII is mainly known for his six marriages. He married
his first wife – Catherine of Aragon – for political reasons, just after
he became king. They had a daughter – Mary I. By the end of the 1520s
Henry‛s wife was in her forties and they still didn‛t have a son. The king
was really desperate to have a male heir.
He fell in love with Anne Boleyn, the sister of one of his many mistresses,
so he decided to divorce Catherine and tried to persuade the Pope to allow
him to do that. However, the Pope said ‘no‛. So Henry VIII took England
out of the Roman Catholic Church and made himself head of the Church of
England. This was the start of Protestantism in England.
In 1533, he married Anne Boleyn. Henry hoped finally to have a male
heir. His wife, gave birth to another daughter, Princess Elizabeth. Henry
decided to get rid of Anne. She was executed for adultery in 1536.
In 1537, the king married his third wife – the kind-hearted Jane Seymour.
She finally gave birth to a son who later became Edward VI. Jane, however,
died 12 days after the child‛s birth in 1537.
He married his fourth wife, a German princess, Anne of Cleves for
political reasons and soon divorced her. This marriage ended because Anne
deliberately made herself unattractive so that she could be free to re-
marry her sweetheart.
In 1540, Henry VIII married the beautiful and ambitious Lady Catherine
Howard, but she also was executed for adultery. His last wife – Catherine
Parr outlived him and died in 1548. None of the last two wives gave birth
to any children. King Henry VIII died on 28th January 1547. To some,
Henry VIII was a strong and ruthless ruler. But he left the country in a
weak and uncertain state. – 30 –

– 14 –
Exerciţiile presărate de-a lungul
materialului vă oferă posibilitatea de a pune în
practică cunoştinţele asimilate. Pentru a vă evalua
răspunsurile, aveţi la îndemână secţiunea de
răspunsuri la exerciţii – Key.

Lecţia 3

Key 3-4
Exercise 6
2. Neither John nor Tom passed the exam.

Exercise 1 3. I don’t like either of them. / I like neither of


them.
Joe is a student. He is 21. Joe e ’s
’s father is a
4. I’d like to visit both France and Spain this
bank manager. His name is Craig. His mother
summer.
is a teacher. Her name is Helen. Judy is Joe ’s’s
g sister. She goes to nursery. Jessica is
younger i 5. Both the mother and the daughter have red
’ twin sister but she doesn’t look like her
Joe ’s hair.
brother. She is a student, too. Jimmy is Joe ’s
father ’s
’s brother. He lives in the country and Exercise 8
he likes riding horses. His wife Sue doesn’t
work. She is a housewife and she looks after 1. Who loves Ian?
the kids and the house. They’ve got two children 2. Who talked to you?
– a daughter and a son. Chris is Joe ’s’ eldest 3. Who plays football (with you)?
cousin. He is 16 and he loves motorbikes. Chris
’s sister ’s name is Chloe. She is a schoolgirl.
She likes helping her mum and dad on the farm. Exercise 10
both through

1. Joe 4. Chloe 7. Helen think health

2. Chris 5. Jessica 8. Judy month thin

3. Craig 6. Jimmy 9. Sue mouth thing


thumb birth

Exercise 2 earth

2. the boy’s skateboard


Exercise 17
3. the girl’s birthday
4. the man’s bike Tabelul pentru exerciţiu se află la pagina 40.

Exercise 3 Exercise 18 a.
2. ‘The Identity of Bourne’ 2. I don’t agree 4. on the other hand
3. ’God’s Fist’
3. That’s true, but 5. I believe
4. ’The Flight over the Nest of the Cuckoo’
5. ’Egypt’s Prince’
Exercise 19
Exercise 4 2. Both Alan and John have got a brother. /
2. Fernando 5. Ben Both of them…
3. Fernando’s 6. Jenny, Ben’s 3. Both Alan and John live in a city. / Both of
children wife them…
4. Ben 7. Ben’s family 4. Both Alan and John have got a big house. /
Both of them…
Exercise 5 5. Neither Alan nor John likes shopping. /
2. do they 5. does he finish Neither of them…
3. have they got 6. do they 6. Both Alan and John like playing golf. / Both
4. do they of them…

– 37 –

– 15 –
Recapitularea de la sfârşitul fiecărui caiet –
Grammar Summary – are rolul de a sintetiza cunoştinţele asimilate,
ajutându-vă astfel să le fixaţi mai bine în memorie.

Lecţia 6

Grammar summary
1. Timpurile Past Simple şi Past Continuous
Folosim timpul PAST SIMPLE pentru a exprima o activitate care s-a petrecut la un
moment definit în trecut, dar şi pentru exprimarea unor activităţi care s-au succedat una
după cealaltă în trecut, de ex.:

I saw Jack yesterday. We went on holiday and we took some nice photos.

În schimb, timpul PAST CONTINUOUS se foloseşte pentru exprimarea unei activităţi


care a durat o anumită perioadă în trecut şi o plasăm cel mai adesea în timp cu
ajutorul unui complement circumstanţial de timp de tipul – yesterday, at 3 o’clock
etc., de ex.:

We were playing tennis all afternoon.

Timpul Past Continuous se foloseşte de asemenea pentru exprimarea unei activităţi


surprinse în cursul desfăşurării ei în momentul apariţiei unui alt eveniment, de ex.:

The phone rang while I was As I was walking down the street,
washing my hair. I saw a beautiful girl.

2. Adverbele
În limba engleză, adverbele se formează de regulă prin adăugarea sufixului –ly la
sfârşitul adjectivului.
polite + ly slow + ly
În unele cazuri, alipirea sufixului -ly atrage după sine modificări în ortografia adjectivului,
pe baza căruia se formează adverbul, de ex.:

y  ily le ly ic  ically


easy – easily possible – possibly dramatic – dramatically
happy – happily terrible – terribly

Adverbele determină verbe, aşadar descriu activităţi şi stau de obicei la sfârşitul


propoziţiei, de ex.:
Ania speaks English fluently.
Unele adverbe pot determina şi adjective, de ex.:
Mary got extremely nervous before her job interview.
Adverbele au uneori aceeaşi formă ca şi adjectivul, de ex.:

fast hard early late

Există, de asemenea, o grupă de adverbe a căror formă nu derivă de la adjectiv, de ex.:


always enough

– 33 –

– 16 –
În fiecare lecţie veţi învăţa noi termeni, în funcţie de
tema discutată. Găsiţi astfel de-a lungul lecţiilor secţiunea
de Glossary sau Word bank, unde găsiţi deopotrivă transcrierea
fonetică şi traducerea acestor cuvinte noi.

Lecţia 6

Communication
Word bank
După cum bine ştiţi, tema lecţiei noastre o reprezintă sentimentele şi relaţiile dintre oameni.
Pentru a vorbi despre o temă atât de importantă, avem nevoie de un vocabular potrivit.
Veţi învăţa cu această ocazie şi alte verbe compuse – phrasal verbs, precum şi expresii
indispensabile pentru purtarea unui dialog pe această temă. Pentru a deprinde pronunţia
corectă a noilor cuvinte şi expresii, încercaţi la început să le ascultaţi pe cele citite de profesor.
Apoi repetaţi-le după acesta, iar la sfârşit indicaţi pentru cuvintele în română echivalentul în
limba engleză,
g folosind filtrul roşu.
ş

29 xercise 33
Exercise (to) get to know /Äget tę Ęnęä/ a cunoaşte
a. Ascultaţi cuvintele şi (to) break up /Äbređk Ęçp/ a pune capăt unei relaţii
expresiile în limba (to) split up /Äsplđt Ęçp/ a se despărţi
engleză şi repetaţi. (to) fall in love /ÄféĂl đn Ęlçv/ a se îndrăgosti
(to) get on well /get în wel wđĐ/ a fi în bune relaţii cu
with
(to) argue /ĘďĂgjuĂ/ a se certa
(to) meet /mi:t/ a (se) întâlni
(to) go out with /Ägęä Ęaät wđĐ/ a ieşi (în oraş) cu
(to) keep in touch /ÄkiĂp đn ĘtçtĆ/ a fi în legătură cu
(to) stay friends /steđ frends/ a rămâne prieteni
(to) have a lot /Äh˙v ę lît a avea multe în comun cu
in common ð đnĘkîmęn/
(to) have a date /Äh˙v ę Ędeđt/ a avea o întâlnire (amoroasă)

b. Acoperiţi exerciţiul cu filtrul roşu şi încercaţi să vă amintiţi transcrierea fonetică.

Minunat!
Cunoaşteţi acum câteva expresii şi cuvinte utile în situaţii de viaţă obişnuite. Încercaţi acum
să le folosiţi în propoziţii.

30 Exercise 34

Rescrieţi enunţurile folosind expresiile nou învăţate.


Apoi ascultaţi înregistrarea.

2. Jenny and Tom contact each other regularly.


_______________________________________
3. Betty and David stopped going out together.
_______________________________________
4. They often speak to each other angrily.
1.
_______________________________________
We have a good
5. A lot of things about George and me are the same.
relationship.
_______________________________________ We get on well.
_______________
– 25 –

– 17 –
Tema pentru acasă verifică modul în care
v-aţi însuşit cunoştinţele asimilate din fiecare caiet, valorificând
deopotrivă gramatica, citirea, vorbirea, ascultarea şi scrierea.

Lecţiile 1-2

Homework 1-2
Grammar
1. Completaţi enunţurile cu formele corecte ale verbelor din paranteze.
cooks
1. My mother often __________ (cook) meal for us.
2. These children always __________ (say) thank you.
3. She often __________ (make) mistakes.
4. He is very busy. He __________ (work) on this project.
5. What time __________ (you, be) here tomorrow?
6. He often __________ (read) novels but now he __________ (read) poetry.
7. He __________ (see) her yesterday.
8. I __________ (be) to England twice and I can __________ (talk) about it for ages.
9. She really __________ (enjoy) the performance last night.
10. __________ (anybody, tell) you what happened?

2. Scrieţi pentru fiecare enunţ forma corectă de Question Tag.


isn’t it
1. It’s going to rain, __________ ?
2. She speaks very good English, __________?
3. Back in your country, you don’t use German at all, __________?
4. She looks really beautiful, __________?
5. Tom has gone to Australia, __________?
6. You didn’t enjoy the food, __________?
7. He would like to be a father, _________?
8. You bought some milk, __________?
9. I’m going to be late, __________?
10. We’ll meet each other again, __________?

Listening and reading


49 Ascultaţi înregistrarea şi completaţi textul cu cuvintele care lipsesc.

met
I __________ my husband in England in 1993. I __________ in love with him at first sight.
Although I __________ English, I am French you __________, we __________ each other
very well. I took English courses and soon I __________ quite well. Bob spoke English with
an Irish accent since he __________ from Ireland. I __________ his manner, his Irish accent
and the low voice. I never really __________ him to laugh and when he did, it was such a
joy. Bob and I __________ irresistibly drawn to each other. It was that strong chemistry which
always __________ us back together over the years.

– 36 –

– 18 –
Vă prezentăm o selecţie din secţiunea Word List,
aflată la finalul fiecărui caiet, în care sunt surprinse toate
cuvintele noi învăţate în acel caiet. Aveţi şansa şi să vă puteţi
verifica pronunţia cu suportul audio.

Lecţiile 1-2

50 Word list 1-2 contraction /kęnĘtr˙kĆn/ aici: forma


prescurtată, contrasă
conversation /ÄkînvęĘseđĆn/ conversaţie,
A convorbire
(to) copy /Ękîpi/ a copia; copie
abroad /ęĘbréĂd/ străinătate cookies /Ękäkiz/ prăjiturele
access /Ę˙kses/ acces (to) correct /kęĘrekt/ a corecta; corect, -ă
accident /Ę˙ksđdęnt/ accident creation /kriĘeđĆn/ creaţie
(to) acquire /ęĘkwađę/ a obţine, a dobândi (to) cut /kçt/ a tăia
(to) add /˙d/ a adăuga
adjective /Ę˙dąđktđv/ adjectiv D
adverb /Ę˙dvüĂb/ adverb data /Ędeđtę/ date, informaţii
aloud /ęĘlaäd/ cu voce tare (to) delete /dđĘliĂt/ a şterge
among /ęĘmçő/ între, printre (mai mult de delight /dđĘlađt/ încântare; (în text: turkish
doi/două) delight: rahat turcesc)
Anglo-Saxon /Ä˙őglęäĘs˙ksn/ (to) dial /Ędađęl/ a forma un număr de telefon
anglosaxon, -ă dialect /ĘdađęÄlekt/ dialect
appropriate /ęĘpręäprięt/ corespunzător, distance course /Ędđstęns kéĂs/ curs prin
-oare, potrivit, -ă corespondenţă, curs de la distanţă
arrow /Ę˙ręä/ săgeată dot /dît/ punct
at /ęt/ la, în, @ „a rond” în adresa de e-mail during /Ędjäęrđő/ în timpul
Aviation English /eđviĘeđĆn ÄđőglđĆ/ limba
engleză folosită în aviaţie E
employment /đmĘpléđmęnt/ slujbă, serviciu
B engaged /đnĘgeđdąd/ ocupat, -ă, logodit, -ă
background /Ęb˙kÄgraänd/ origine, enough /đĘnçf/ suficient, destul
provenienţă (mediul de provenienţă), extension /đkĘstenĆn/ număr interior,
fundal prelungire
(to) be used /biĂ juĂzd/ a fi obişnuit, -ă să ...
British Telecom /ĘbrđtđĆ Ętelikîm/ numele F
reţelei britanice de telecomunicaţie file /fađl/ dosar
broken /Ębręäkęn/ stricat, -ă (to) fill in /Ęfđl Äđn/ a completa
finished /ĘfđnđĆt/ terminat, -ă, încheiat, -ă
C flight /flađt/ zbor
(to) call back /kéĂl b˙k/ a suna înapoi, a following /Ęfîlęäđő/ următor, -oare
reveni cu un telefon
century /ĘsentĆęri/ secol, veac G
chart /tĆďĂt/ grafic, orar global /Ęglęäbl/ global, -ă
chess /tĆes/ şah (to) group /gruĂp/ a grupa; grupă
cigar /sđĘga:/ trabuc (to) guess /ges/ a ghici
(to) circle /süĂkl/ a încercui; cerc
(to) close /klęäz/ a închide H
common /Ękîmęn/ comun, -ă habit /Ęh˙bđt/ obicei, obişnuinţă
(to) complete /kęmĘpliĂt/ a completa, a (to) have a knack for something /h˙v ę
încheia; complet, -ă n˙k féĂ ĘsçmĐđő/ a avea o înclinaţie spre, a
complicated /ĘkîmplđÄkeđtđd/ complicat, -ă se pricepe la
(to) connect /kęĘnekt/ a face legătura, a (to) have something in common /h˙v
conecta ĘsçmĐđő đn Ękîmęn/ a avea ceva în comun
connected /kęĘnektđd/ conectat, -ă (to) hold the line /hęäld ůę lađn/ a rămâne
(to) contain /kęnĘteđn/ a cuprinde, a conţine pe fir, a nu închide telefonul
(to) continue /kęnĘtđnjuĂ/ a continua, a dura human /ĘhjuĂmęn/ uman, om
– 42 –

– 19 –
Temele se pot rezolva online sau pe formulare speciale,
care se trimit ulterior spre corectare profesorului personal.

Cu exemplul de formular de temă pentru acasă, se încheie lecţia demonstrativă a


acestui curs. Sperăm că v-am convins prin toate fragmentele selectate că învăţarea
limbii engleze este mai uşoară şi mai atractivă ca oricând. Aveţi toate resursele
necesare în paginile acestui curs, cât şi în opţiunea MultiMedia Plus pentru a vorbi
fluent această limbă de circulaţie internaţională.
Vă dorim mult succes şi vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului Eurocor,
înscriindu-vă la cursul Engleză – nivel intermediar!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

– 20 –