Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele:………………………………………..

Data:……………………………
Limba şi literatura română, clasa a III-a
Cuvinte cu înţeles opus
Fişă de lucru

1. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele, cu înţeles opus:


Startul gros de zăpadă s-a topit.

Stratul ………………de zăpadă s-a topit.


În apropiere se vede casa pădurarului.

În…………………….se vede casa pădurarului.


Trasaţi o linie strâmbă, în stânga paginii.

Trasaţi o linie ………………….în stânga paginii.

2. Uniţi cuvintele cu sens opus:


cald coboară * urcare închis
urcă departe * deschis a cumpăra
prieten subţire * gras îndrăzneţ
gros duşman * timid slab
aproape rece * a vinde coborâre

3. Găsiţi cuvinte cu sens opus celor date:

devreme – târziu * curajos -………………………………

fricos - ………………………… * rar -………………………………….

înalt - …………………………. * corect - ……………………………….

bătrân - ……………………………. * început -………………………………

4. Completaţi propoziţiile cu cuvinte potrivite :

Copiii au sărbătorit înfrângerea /……………………………………..obţinută pe


terenul de fotbal.
Mărţişorul simbolizează sosirea iernii/…………………………………….. .

Îmi place că spune întotdeauna câte o


minciună/………………………………….
Am băut puţină/……………………………. apă şi mă doare stomacul.
5. Alegeţi pentru fiecare cuvânt dat, câte două stele care conţin cuvinte cu sens
opus:

obraz blând strâm


necredincio
nic b
s

trădător delicat
nedrept nepolitic
os

credincios:………………………………………………………………..

politicos:………………………………………………………………….

aspru:…………………………………………………………………….

drept:…………………………………………………………………….

6. Completaţi tabelul cu cuvinte potrivite, conform cerinţelor:

Cuvântul dat: Cuvântul cu acelaşi Cuvântul cu sens opus:


sens:

a apărea

sincer

prietenos

vorbăreţ

limpede

darnic
supărat