Sunteți pe pagina 1din 30

Realizam lucrari de licenta/disertatie originale!

id licenteoriginale
Accesati http://www.lucraredelicenta.com/ - redactori cu experienta
academica,, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din
majoritatea domeniilor de studiu. Lucrarile sunt intocmite individual si au continut
unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie
sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util .
Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.
Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

VA PUTEM AJUTA CU URMATOARELE TEME

Rolul incubatoarelor de afaceri în susținerea ecosistemului de start-up-uri

Strategii de fidelizare a clienţilor cu ajutorul Internetului

Managementul satisfacției clienţilor – componentă de bază a unei strategii CRM

Managementul performanţei unui proiect prin metoda Balanced Scorecard

Analiza strategiilor CRM aplicate în domeniul FMCG/lanţuri de retail

Oportunități de scalare a unui model de business

Transpunerea unei idei de afaceri într-un model Business Canvas

Planificarea unei afaceri prin metodologia Lean Startup

Interviurile cu clienții – metodă eficientă de validare a unei idei de afaceri

Proiectarea unui model de afaceri prin metoda Design Thinking

Tehnici de generare a ideilor creative aplicate în afaceri

Gestiunea informatizată a unui proiect de antreprenoriat

Analiza comportamentului clienților în rețelele sociale

Analiza audienței în campaniile de marketing online prin instrumente specifice


Modele de antreprenoriat social

Oportunități de diferențiere prin aplicarea tehnicilor de Competitive Intelligence

Evaluarea unui model de afaceri inovativ prin intermediul inteligenței contextuale

Proiectarea unor dimensiuni de analiză a culturilor colaborative în mediul online

Sisteme inteligente bazate pe deep learning in Social Media Marketing

Proiectarea unui strategii digitale (Studiu de caz ...)

Strategii de identificare a oportunităților de promovare în rețele sociale

Diferenţe culturale în abordarea strategiilor CRM ale unei companii multinaţionale

Analiza datelor de marketing prin instrumente statistice avansate

Influenţa factorilor culturali asupra designului website-urilor companiilor multinaţionale

Realitatea virtuală și realitatea augmentată – soluții optime pentru campaniile de marketing

Marketingul şi lansarea produsului nou

Strategia înnoirii produselor

Strategii de marketing în întreprinderile mici şi mijlocii

Piaţa adolescenţilor - o veşnică provocare

Ciclul de viaţă al produsului - implicaţii asupra politicii de marketing

Analiza mediului de marketing în cadrul organizației din domeniul XXXX

Intercondiţionarea elementelor mixului de marketing în cadrul politicii de marketing

Strategii de marketing pentru pătrunderea unei organizaţii străine pe piaţa românească

Influenţa mărcii în alegerea produsului pe piaţa gălăţeană

Principii, tehnici şi instrumente pentru merchandisingul de succes

Impactul amenajării magazinului asupra vânzărilor

Influenţa ambalajului asupra procesului decizional de cumpărare

Impactul samplingului asupra preferinţelor consumatorilor


Proiectarea unei campanii de comunicare pentru vânzarea de ciocolată/cosmetice/vinuri/bere/…/
în România

Poziţionarea - cale de creştere a competitivităţii organizaţiei

Campanie de relansare a unui produs/serviciu

Strategii de marketing utilizate în IMM-uri

Particularităţile pieţei în turism

Crearea si promovarea mărcilor în turism/servicii

Promovarea unui produs/serviciu nou

Impactul promoţiei în viaţa brand-ului

Advertising-ul - mijloc de consolidare a imaginii brandului în turism/servicii/…/

Timpul în servicii - primul preţ plătit de consumatori

Factori de influenţă asupra deciziei de alegere a unui serviciu educaţional

Mixul de marketing pentru o organizaţie turistică/din domeniul serviciilor/…/

Oferta/cererea pe piaţa turistică

Eficienţa promoţiilor în etapa de lansare a unui nou serviciu pe piaţă

Aprecierea calităţii unui serviciu de către clienţi - atribute şi coeficienţi de importanţă

Proiectarea mixului de marketing pentru lansarea pe piaţa internă a unui produs / serviciu

Strategii de marketing pentru pătrunderea pe piaţa turistică/serviciilor/produsului

Inovaţie şi imitaţie în marketingul serviciilor

Calitatea în servicii

Turismul de shoping/bussiness/balnear/de litoral/…/

Studiu privind ataşamentul faţă de brand în turism/în domeniul serviciilor/în domeniul …/

Tehnici promoţionale în marketingul turistic/serviciilor/bancar/educațional/…/

Tehnici de manipulare în turism/servicii/domeniul …/

Tehnici de vânzare pe piaţa turistică/serviciilor/asigurărilor/transporturilor/…/


Marketingul direct – modalitate eficientă de promovare a serviciilor (turistice)/a produselor
bancare/a produselor …/

Fidelizarea clienţilor prin utilizarea marketingului direct

Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru lansarea unui noi produs

Influenţa blogurilor/social media/…/ asupra brandului

Crearea unui catalog ca mijloc de marketing direct pe piaţa românească

Eficienţa tehnicilor de marketing direct pentru fidelizarea clienţilor

Promovarea vânzărilor pe internet

Tehnici de promovare „pay-per-click"

Oportunităţile oferite de internet pentru activitatea de marketing a întreprinderilor mici şi mijlocii

Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru cucerirea de noi clienţi

Crearea şi utilizarea bazelor de date element esențial în marketingul direct

Utilizarea marketingului direct pentru îmbunătăţirea imaginii unei companii

Proiectarea unei campanii de mailing business to business

Tehnici de promovare pe internet

Factori de influenţă în luarea deciziei de cumpărare prin marketingul direct

Comunicarea telefonică în marketing

Campanie de e-mail marketing

Mesajele de marketing direct din presa scrisă - analiza de conţinut

Brandul de oraș …

Strategia de brand specifică zonei Galați-Brăila

Impactul rebrandingului în dezvoltarea organizației

Strategia de brand specifică xxxxxx

Tehnologizarea marketingului în restaurant

Utilizarea aplicațiilor în eficientizarea relațiilor cu clientul în cadrul xxxx


Proiectarea și implementarea unei campanii AdWords în cadrul organizației xxxxxx

Plan de marketing privind lansarea pe piață a brandului xxxx

Planul de marketing specific organizației din domeniul XXXXX

Plan de marketing privind organizarea unui eveniment

Planul de afaceri specific lansării ......

Campania SEO …..

Implementarea și analiza eficienței campaniilor SEO și AdWords

Implementarea campaniilor AdWords

Implementarea unei campanii social media

Rolul evenimentului în promovarea unui club sportiv

Auditul de marketing în cadrul …

Mesajul campaniei …..

Creația publicitară și rolul ei în campaniile de comunicare

Strategii de dezvoltare a turismului rural

Politici şi strategii de marketing într-o agenţie de turism

Cercetarea de marketing element determinant al cunoaşterii pieţei turistice

Mixul de marketing in cadrul organizatiilor turistice. Studiu de caz: Statiunea

Strategii de relansare a staţiunii ...................

Promovarea româniei ca destinaţie turistică

Distribuţia produselor turistice pe internet element esenţial al dezvoltării turismului românesc


................

Delta dunării punct forte în turismul româniei

Delta dunării – destinaţie turistică de referinţă pentru românia

Strategii de promovare a produsului turistic “drumul vinului în ţara vrancei”

Strategia de dezvoltare a lanţurilor hoteliere internaţionale


Impactul marketingului senzorial asupra dezvoltării organizațiilor din Fashion Retail

Avantajul competitiv, element esențial în stabilirea strategiei de dezvoltare a organizației XXXX

Impactul brandului de oraș asupra atragerii turiștilor în galați

Influența reclamelor asupra comportamentului consumatorului în cadrul organizației XXXXX

Marketingul afiliat o tendință în business la momentul actual studiu de caz amazon.com

Piața suplimentelor alimentare singura piață neafectată de criză

Analiză comparativă între un business clasic și un business bazat pe marketing afiliat

Model de business bazat pe marketing afiliat

Business clasic, franciză sau marketing afiliat - analiză comparativă

Modele de business inovatoare

Mesaj electoral versus imagine personală în marketingul politic

Imaginea şi marca în noua lume a afacerilor

Umorul în advertising - eficienţă vs funnystory

Percepţia reclamelor

Manipularea sentimentelor în vânzăriî

Reclama adresată publicului feminin

Marketing-ul prin culoare

Reclama comparativă - factor de influenţă în procesul decizional

Tehnici de persuasiune în negocieri şi vânzări

Antimarketing. Descurajarea consumului de tutun/droguri/alcool

Eficienţa comparată a unor tehnici promoţionale pe piaţa românească

Influenţele publicităţii TV asupra comportamentului domestic; copii cu vârsta preşcolară

Destinaţia marketingului: bărbaţi vs. Femei

Cum şi ce cumpără copiii?

Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra marketingului organizaţiilor


Advertisingul - mijloc de consolidare a imaginii brandului

Ambalajul - mijloc de comunicare a brandului

Fidelizarea consumatorilor - prioritate constantă

Investiţia în inovare: cumpărarea unui loc în mintea consumatorului

Consumatorii reclamelor

Tipuri de display-uri şi impactul asupra vânzărilor în magazin

Tehnici de persuasiune şi manipulare în marketing

Semnificaţiile vestimentaţiei feminine (masculine) în afaceri

Repoziţionare vs. rebranding - strategii de recucerire a consumatorului

Eroism şi erotism în comunicarea de marketing

Brandul de oraș …

Strategia de brand specifică zonei Galați-Brăila

Impactul rebraningului asupra dezvoltării organizației ….

Strategia de brand specifică brandului ……………..

Tehnologizarea marketingului în restaurant

Utilizarea aplicațiilor în eficientizarea relațiilor cu clientul în cadrul ….

Proiectarea și implementarea unei campanii AdWords în cadrul organizației ……

Plan de marketing privind lansarea pe piață a brandului …….

Planul de marketing …

Plan de marketing privind organizarea unui eveniment…….

Planul de afaceri specific lansării ….

Campania SEO …..

Implementarea și analiza eficienței campaniilor SEO și AdWords

Implementarea campaniilor AdWords

Implementarea unei campanii social media


Rolul evenimentului în promovarea unui club sportiv

Auditul de marketing în cadrul …

Mesajul campaniei …..

Creația publicitară și rolul ei în campaniile de comunicare

Creativitatea în publicitate

Strategia de brand și impactul asupra dezvoltării organizației xxxxxxx

Impactul marketingului senzorial asupra dezvoltării organizațiilor din Fashion Retail

Avantajul competitiv, element esențial în stabilirea strategiei de dezvol-tare a organizației


XXXX

Impactul brandului de oraș asupra atragerii turiștilor în galați

Influența reclamelor asupra comportamentului consumatorului în cadrul organizației XXXXX

Marketingul afiliat o tendință în business la momentul actual studiu de caz amazon.com

Piața suplimentelor alimentare singura piață neafectată de criză

Analiză comparativă între un business clasic și un business bazat pe marketing afiliat

Model de business bazat pe marketing afiliat

Business clasic, franciză sau marketing afiliat - analiză comparativă

Studiul echilibrului financiar şi funcțional

Analiza performanței firmei pe baza contului de rezultate

Studiul performanței financiare a firmei

Credit bancar sau leasing operațional?

Studiul politicii de investiții

Strategii de finanţare a firmei pe termen mediu şi lung

Strategii de finanţare a firmei pe termen scurt

Analiza performanţei financiare a companiei multinaţionale

Strategii de internaționalizare a companiei multinaționale


Analiza riscului de exploatare şi a riscului financiar

Studiul politicii de dividend a firmei

Gestiunea ciclului de exploatare

Gestiunea stocurilor

Gestiunea creanţelor

Gestiunea datoriilor din exploatare

Influenţa structurii de capital asupra performanţei firmei

Influenţa costului capitalului asupra performanţei întreprinderii

Impactul fiscalităţii asupra performanţei firmei

Impactul politicii fiscale asupra deciziei de investiţii şi de finanţare a firmei

Impactul politicii de investiţii asupra valorii companiei

Impactul politicii de finanţare asupra valorii companiei

Impactul politicii de dividend asupra valorii companiei

Impactul structurii de capital asupra valorii firmei

Studiul factorilor determinanţi ai profitabilităţii firmelor din sectorul de activitate...

Studiul structurii optime a capitalului pentru firmele din sectorul......

Externalizarea serviciilor de resurse umane – soluție alternativă la recrutare

Planificarea strategică a resurselor umane

Recrutarea in social-media a resurselor umane

Metode moderne de recrutare și selecție

Selecția și integrarea noilor angajați

Angajamentul salariaților – motivație, satisfacție și eficiență

Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților

Motivarea și recompensarea angajaților

Strategii de motivare a angajaților


Retenția de personal. Factori și măsuri de loializare a angajaților

Satisfacția la locul de muncă – forme și factori de influență

Conflictul la locul de muncă – strategii de prevenire și soluționare

Studiu comparativ al managementului resurselor umane în diverse țări europene

Feedback-ul ca formă de evaluare a performanțelor angajaților

Dezvoltarea resurselor umane

Evaluarea performanțelor echipei de lucru

Influența tehnologoliilor informaționale în profesiile viitorului

Tendințe de viitor în managementul resurselor umane: externalizarea serviciilor de RU

Intercultural în managementul resurselor umane

Etica şi responsabilitatea socială a firmelor în context intercultural

Recrutarea si selecţia managerilor internaţionali

Motivarea şi recompensarea managerilor internaţionali

Pregătirea managerilor internaţionali

Managementul echipelor multiculturale

Structura grupurilor de muncă. Roluri şi comportamente dezirabile

Managementul conflictelor în cadrul echipelor

Evaluarea eficienţei serviciilor de resurse umane

Benchmarking-ul resurselor umane

Echitate si discriminare în managementul resurselor umane

Interviurile folosite în managementul resurselor umane

Crearea şi implementarea unui sistem de evaluare a performanţelor profesionale

Managementul performanţei-proces continuu de dezvoltare a resurselor umane

Generațiile X, Y și Z la locul de munca – valori, așteptări si motivații Leadership şi stiluri de


management
Disciplina la locul de muncă- instrumente şi metode de disciplinare

Angajaţii dificili şi comportamentul deviant la locul de muncă

Provocări culturale pentru managerii expatriați

Evaluarea posturilor- o activitate esenţială pentru asigurarea echităţii sistemului de recompensare

Strategii si politici de recompensare

Managementul noilor forme de muncă- telelucrul si organizaţia virtuală

Managementul resurselor umane – trecut, prezent şi viiitor

Studiu privind reflectarea elementelor de capital propriu in contabilitatea firmelor

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si principiul prudentei – aspecte contabile si fiscale la


nivelul firmei

Studiu privind capitalurile imprumutate si costurile acestora in contabilitatea firmelor

Aspecte contabile privind reflectarea imobilizarilor necorporale si a deprecierii acestora

Studiu privind contabilitatea si fiscalitatea deprecierii imobilizarilor corporale

Studiu privind reflectarea in contabilitate a reevaluarii imobilizarilor corporale

Particularitati contabile si fiscale privind operatiunile de leasing la locatar

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de leasing in cadrul firmelor specializate (locatori)

Contabilitatea imobilizarilor financiare in cadrul companiilor romanesti

Aspecte contabile privind gestiunea si evaluarea stocurilor de materiale in cadrul firmelor de


productie

Contabilitatea activitatii de productie – gestiunea si evaluarea stocurilor de produse in cadrul


firmelor producatoare

Particularitati contabile privind gestiunea si evaluarea produselor agricole in cadrul fermelor


vegetale

Particularitati contabile privind gestiunea si evaluarea produselor agricole in cadrul fermelor


zootehnice

Aspecte contabile si fiscale privind circulatia marfurilor si ambalajelor in regim de depozit

Studiu privind gestiunea, evaluarea si circulatia marfurilor si ambalajelor in cadrul magazinelor


Particularitati contabile privind activitatea de constructii in cadrul firmelor de profil

Contabilitatea si fiscalitatea in cadrul firmelor cu activitate de transport de bunuri si persoane

Studiu privind contabilitatea datoriilor comerciale ale firmelor

Studiu privind gestiunea si contabilitatea relatiilor firmei cu clientii

Contabilitatea remunerarii personalului si a datoriilor sociale si fiscale asimilate

Aspecte contabile si fiscale privind impozitarea profitului in cadrul firmelor

Studiu privind contabilitatea si fiscalitatea TVA in cadrul firmelor din Romania

Aspecte contabile si fiscale privind exporturile de marfuri

Studiu privind contabilitatea si fiscalitatea importurilor de marfuri

Gestiunea si contabilitatea elementelor de trezorerie la nivel de firma

Contabilitatea si fiscalitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor firmei

Particularitati contabile si fiscale

Metoda standard-cost versus Metoda pe comenzi in fabricile din Romania

Avantaje si dezavantaje ale metodelor THM si pe faze in industrie

Analiza rentabilitatii activitatii industriale prin intermediul metodei Direct-costing

Controlul activitatii industriale prin intermediul costurilor bazate pe activitati-metoda ABC

Controlul activitatii comerciale prin intermediul costurilor in cadrul depozitelor

Controlul activitatii comerciale prin intermediul costurilor in cadrul magazinelor

Controlul activitatii de turism prin intermediul costurilor in cadrul agentiilor

Controlul activitatii de alimentatie publica prin intermediul costurilor in restaurante si cofetarii

Controlul activitatii de productie agricola prin intermediul costurilor in cadrul fermelor

Controlul activitatii de constructii prin intermediul costurilor in unitatile de constructii-montaj

Folosirea marketingului în procesul integrării firmei în conjunctura economică actuală a Romniei

Cercetarea gradului de satisfacţie a consumatorilor. Aplicaţie practică la …………/ pentru


………………….
Cercetarea comportamentului consumatorului pentru produsul / sreviciul ..
……………………….

Cercetarea atitudinii consumatorilor pentru produsul / serviciul………………………….

Cercetarea intenţiilor de cumpărare pentru produsul / serviciul……………………..

Studierea imaginii produsului/serviciului ……………………………….. în rândul


consumatorilor

Influenţa variabilelor socio-economice şi demografice asupra deciziei de cumpărare a produselor


/ serviciilor………………………………….

Tendinţe înregistrate la nivelul pieţei produsului / grupei de produse……………………la nivel


naţional / european

Utilizarea surselor de date secundare în investigarea fenomenelor de marketing. Studiu de caz


la……… / pentru ……………………

Imaginea firmei și acțiunile sale de marketing

Utilizarea cercetării de marketing pentru stabilirea gamei de produse la firma…

Utilizarea cercetării de marketing pentru alegerea gamei sortimentale la firma…

Cercetarea ciclului de viață al produsului…/serviciului…/mărcii… pentru fundamenterea


politicii de marketing

Cercetarea efectelor concurenței pe piata produsului…/serviciului…

Analiza mixului de marketing la firma…

Analiza politicii de produs la firma…

Analiza politicii de preț/tarif la firma…

Analiza politicii de distribiție la firma…

Analiza politicii de promovare la firma…

Tehnici de promovare a produsului…/serviciului…/marcii…

Promovarea vanzrilor și tehnica utilizării acestora

Relațiile publice –tehnica promoțională modernă

Actualele dimensiuni etice ale activității de marketing


Analiza campaniei de promovare la produsul…/serviciul…

Elaborarea unui plan de marketing pentru…

Utilizarea metodelor de scalare în investigarea fenomenelor de marketing. Aplicaţie practică


pentru cercetarea………………..

Utilizarea observării în investigarea fenomenelor de marketing. Aplicaţie practică pentru


cercetarea………………..

Utilizarea cercetărilor calitative în investigarea fenomenelor de marketing. Aplicaţie practică


pentru studierea………………..

Utilizarea strategiilor și tehnicilor de marketing în confruntarea cu schimbările din


comportamentul de cumpărare și consum pentru produsul…/serviciul…

Identificarea și analiza modului de acțiune a factorilor care determină schimbarea


comportamentului de cumparare și consum a produsului…/serviciului…

Analiza segmentării pieței produsului…/serviciului …

Analiza legăturii dintre produse /servicii și modificările generate pe piețele acestora

Strategi de marketing bazate pe legatura în consum/utilizare a unor produse/ servicii

Cercetarea tendințelor pieței produsului…/serviciului…/firmei…

Cercetarea noilor tentințe în manifestarea migrației cererii pentru


produsul…/magazinul…/centrul comercial…

Cercetarea noilor tentințe în manifestarea migrației cererii pentru forma de comercializare…

Utilizarea cercetărilor de marketing pentru evaluarea potențialului pieței


produsului…/serviciului…

Cercetarea preferințelor cumpărătorilor/consumatorilor pentru produsul…/serviciul…/firmei…

Cercetarea formării deciziei de cumpărare/consum la produsul…/serviciul…

Implicarea cercetării de marketing pentru studierea imaginii produsului…/serviciului…/mărcii

Analiza și capturarea oportunităților relevante în profilarea portofoliului strategic

Proiectarea strategiilor de nișă prin anticiparea diferențierii celei mai favorabile

Valorificarea interacțiunii dintre organizație și experiența clientului pe piața financiar bancara

Managementul îmbunătățirii proceselor pentru consolidarea orientării către client


Valorificarea influenței conjugate a factorilor organizaționali și societali în inovarea socială

Extragerea de cunoștințe din ratinguri comparative pe durata de viață a clienților

Proiectarea soluțiilor de ameliorare a asistenței decizionale

Opțiuni strategice de marketing valorificabile prin comunicarea inovării

Cartografierea competențelor manageriale în leadership strategic

Tehnici și instrumente de vizualizare a informațiilor relevante în asistența decizională

Explorarea factorilor cauzali cu rol precursor în poziționarea strategică a firmei

Analiza portofoliului de practici organizaționale în contextul transformării agile

Soluții arhetipale multidimensionale în managementul organizațiilor complexe

Rolul mecanismelor de avertizare timpurie în selectarea oportunităților valorificabile

Capitalizarea avantajelor de partajare a cunoștințelor în Eco-inovare

Rolul parteneriatelor de negociere a deciziei în marketing relațional

Modele de maturitate a îmbunătățirii performanței organizaționale

Prospectare și targeting prin validarea surselor de informații

Consolidarea reputației în marketing teritorial prin strategii de poziționare identitară

Valorificarea diversității culturale prin practici de inteligență colectivă

Fundamentarea indicatorilor de capacitate anticipativă în consolidarea învățării organizaționale

Valorificarea eterogenității cauzale în reconfigurarea organizațională

Arhitecturi conceptuale de ameliorare a capacitații anticipative

Strategii de consolidare a identităţii organizaţionale prin monitorizarea transferului de cunoștințe

Descoperirea de tipare comportamentale și profilajul organizațional

Managementul capitalului intelectual în contextul inovării modelelor de afaceri

Studiu/analiza privind impactul impozitelor directe la o societate comercială

Studiu/analiza privind impactul impozitelor indirecte la o societate comercială

Studiu privind aşezarea şi perceperea impozitului pe profit la o societate comercială


Rolul și impactul sistemului fiscal românesc în etapa actuală de dezvoltare

Importanța impozitelor și taxelor locale în elaborarea şi fundamentarea bugetelor locale

Studiu comparativ privind aşezarea şi perceprea TVA în diferite state ale lumii

Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii

Evaziunea fiscală din România şi posibilităţi de combatere a acesteia

Fundamentarea deciziei de investiţii la nivelul societăților comerciale

Fundamentarea deciziei de investiţii la nivelul administrației publice locale

Analiză comparativă privind impozitul pe venitul persoanelor juridice

Impactul reformelor fiscale din România asupra resurselor bugetare

Analiză comparativă privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul din activitati
independente.

Importanța impozitelor directe în cadrul resurselor financiare publice

Importanța impozitelor indirecte în cadrul resurselor financiare publice

Manifestarea dublei impuneri juridice internaționale în România

Importanța controlului fiscal pentru limitarea efectelor evaziunii fiscale

Impozitele și taxele datorate bugetelor locale

Analiză privind veniturile și cheltuielile Bugetului de Stat al României.

Analiză privind veniturile și cheltuielile bugetelor unităților administrativ- teritoriale

Consecinţe de ordin fiscal ale aderării României la Uniunea Europeană

Impozitul pe venit în context internaţional

Impozitul pe venit în context european

Crearea unei baze impozabile consolidate comune pentru impozitul pe profit in Uniunea

Dosarul preţurilor de transfer: element esenţial în impozitarea tranzacţiilor societăţilor afiliate

Rolul convenţiei model OECD în cadrul fiscalității

Impactul implementării planului BEPS asupra fiscalității companiilor multinaționale


Studiu comparativ între auditul public intern şi auditul performanţei

Contribuţia auditului performanţei la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice

Contribuţia auditului performanţei la îmbunătăţirea activității unei instituții publice

Rolul auditului performanţei în managementul proceselor administrative şi organizaţionale în


instituțiile publice

Contribuţia auditului performanţei în luarea deciziilor manageriale la instituţiile publice

Consideraţii privind auditul performanței pe plan naţional şi internaţional

Misiunea de audit public al performanței privind achizițiile publice la o instituție publică

Misiunea de audit public al performanței privind resursele umane la o instituție publică

Misiunea de audit public al performanței financiare la o instituție publică

Avantajele şi necesitatea utilizării auditului performanței în instituţiile publice

Rolul auditului performanţei în protejarea intereselor financiare /publice comunitare prin


combaterea fraudei şi neregulilor

Utilizarea ontologiilor in sisteme informatice economice

Analiza ontologiilor si utilizarea lor in sisteme informatice

Dezvoltarea aplicatiilor software economice utilizand un model bazat pe ontologie

Sistem informatic de asistarea deciziei de cumparare

Asistarea deciziei de cumparare in e-mall

Asistarea deciziei in activitati de marketing

Machine learning in turism

Machine learning in e-commerce

Machine learning in promovarea produselor

Machine learning in activitati de marketing

Dinamica datoriei publice a României. Studiu de caz

Analiza evoluției deficitului bugetar

Elaborarea și analiza bugetului local. Studiu de caz la UAT ....


Fenomenul de evaziune fiscală. Studii de caz

Bugetul de Stat al României. Studiu privind veniturile și cheltuielile

Calculaţia costurilor prin metoda comenzi şi implicaţiile asupra procesului decizional

Calculaţia costurilor prin metoda pe faze şi implicaţiile asupra procesului decizional

Evaluare şi tratamente contabile privind achiziţia/fuziunea/divizarea societăţilor comerciale

Particularităţi financiar-contabile si contabile privind lichidarea societatilor comerciale

Contabilitatea investiţiilor în entităţile asociate.

Contabilitatea şi analiza decontărilor în cadrul grupului

Contabilitatea şi analiza investitiilor financiare

Situaţiile financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale.

Studiu privind contabilitatea si auditul creanţelor comerciale

Studiu privind contabilitatea si auditul imobilizărilor

Contabilitatea activităţii de producţie şi desfacere la SC X

Particularitati in organizarea contabilitatii in organizatii fara scop patrimonial (cluburi sportive,


partide politice, etc )

Studiu privind determinare a costului producției și implicațiile lor asupra rezultatului contabil și
fiscal.

Tranzacțiile financiare si prețurile de transfer

Atribuirea profiturilor către un sediu permanent din perspectiva prețurilor de transfer

Tratamente contabile şi fiscale ale capitalurilor proprii. Studiu de caz;

Tratamente contabile şi fiscale privind stocurile. Studiu de caz;

Tratamente contabile şi fiscale privind imobilizările corporale. Studiu de caz;

Tratamente contabile si fiscale privind taxa pe valoarea adaugată.

Tratamente contabile şi fiscale privind imobilizările financiare. Studiu de caz;

Contabilitatea si auditul părţilor afiliate şi tranzacţiile acestora

Imaginea fidelă şi pragul de semnificaţie în audit


Contabilitatea si auditul estimarilor contabile

Contabilitatea si auditul tranzactiilor cu parti affiliate

Studiu privind auditul angajamentelor si datoriilor contingente

Rolul auditorului în lupta împotriva fraudelor financiare, corupţiei şi spălării banilor

Studiu privind auditul evenimentelor ulterioare bilantului

Sisteme informatice executive de management financiar contabil si rolul lor in eficientizarea


activității economice a firmei….

Motivarea si antrenarea prin dezvoltarea creativității elevilor

Procesul de distribuție si informatizarea operațiunilor la firma….

Managementul relațiilor cu clienții (e-CRM) la ……

Managementul operațiunilor bancare prin Internet

Comportamentul consumatorului pe piața automobilelor in România

Marketingul serviciilor in sectorul medical

Managementul proiectelor sistemelor informatice

Managementul Relațiilor cu clienții la …..

Managementul satisfacției clienților in cadrul băncilor comerciale

Rolul tehnologiei Informației in evitarea procesului de spălare a banilor din sistemul bancar

Tehnologia Informației suport pentru luarea deciziilor manageriale in sucursala de distribuție a


energiei electrice…

Rolul sistemelor informatice in eficientizarea activității economice

Globalizarea activității firmelor utilizând tehnologia informației

Co-workingul, metoda inovativa de eficientizare a muncii

Co-working mit sau realitate in Romania

Sistem informatic pentru evidența mijloacelor fixe

Sistem informatic pentru gestiunea unui magazin apicol

Aplicație Web pentru gestiunea activității unei Case de ajutor reciproc (CAR)
Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru activitatea de distribuție la SC ….

Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea departamentului de logistică din
cadrul unei companii

Agenție imobiliară online

Utilizarea tehnologiilor Web2.0 pentru promovarea organizației

Gestiunea resurselor organizației folosind sistemul ERP...

Realizarea unui portal pentru comunicare în cadrul unei organizații

Creșterea performanței prin reorganizarea sistemului informațional al SC ...

Adoptarea principiilor raportării integrate de către companiile româneşti.

Creativitate vs conservatorism în practica financiar – contabilă.

Rolul contabilităţii în marile scandaluri financiare.

Tratamente contabile privind investiţiile imobiliare.

Impactul IFRS 16 asupra indicatorilor financiari ai entităţii.

Studiu privind aplicarea IFRS in ţările din UE.

Modalităţi de depistare a practicilor de contabilitate creativă prin studierea fluxurilor de


trezorerie.

Implicaţiile IFRS 5 în contabilizarea activelor imobilizate.

Rolul şi importanţa Notelor explicative în construcţia Situaţiile financiare.

Rolul contabilităţii în optimizarea fiscală

Studiu privind inspecţia fiscală realizată de către ANAF.

Studiu privind controlul exercitat de către Direcţia Antifraudă Fiscală.

Studiu privind contribuţia Direcţiei Antifraudă Fiscală la combaterea evaziunii fiscale.

Studiu privind controlul exercitat de către Curtea de Conturi.

Studiu privind controlul exercitat de către Direcţia Generală a Vămilor.

Studiu privind inspecţia fiscală a impozitelelor şi taxelelor locale.

Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe venit.


Studiu privind inspecţia fiscală a TVA-ului.

Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe profit.

Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe salarii şi a contribuţiilor sociale.

Studiu privind executarea silită a creanţelor fiscale.

Studiu privind organizarea şi exercitarea controlului intern în entităţile publice.

Studiu privind organizarea şi exercitarea controlului intern în entităţile private.

Studiu privind controlul vamal al mărfurilor.

Procesul de evaluare a întreprinderii – abordare operaţională

Analiza diagnostic – componentă a evaluării patriminiului întreprinderii

Diagnosticul financiar al SC… în vederea evaluării in situatia de ........

Abordarea prin comparaţie în evaluarea întreprinderii

Modificări recente în standardele de raportare financiară cu impact în evaluare - IFRS 16

Particularități în evaluarea pentru impozitare a turnurilor de susținere a eolienelor

Particularități privind alocarea valorii bunurilor complexe în cazul existenței activelor


necorporale. Studii de caz - raportare financiară versus impozitare

Cazuri și necazuri în evaluarea pentru raportare financiară

Testul de depreciere - dubla perspectivă evaluator/auditor

Analiza impactului aplicării IAS 16, IAS 36 şi IAS 40 asupra situaţiei şi performanţelor
financiare ale întreprinderii.

Diagnosticul global al întreprinderii în dificultate. Studiu de caz .....

Estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale; implicaţii asupra indicatorilor de rezultate.

Fluxul de numerar – instrument de analiză şi determinare a valorii întreprinderii.

Goodwill-ul în evaluarea întreprinderii.

Măsurarea valorii juste între Standardele internaţionale de evaluare (IVS) şi Standardele


internaţionale de raportare financiară (IFRS).

Metode şi tehnici de evaluare a întreprinderilor cotate.


Model aplicat de estimare a valorii juste a activelor.

Model aplicat de evaluare a activelor necorporale.

Model aplicat de evaluare a întreprinderii pe baza abordării bazate pe venituri.

Rata de actualizare şi rata de capitalizare în evaluarea întreprinderii.

Relația dintre principiile contabile și imaginea fidelă

Proiectarea și dezvoltarea unui sistem informatic pentru gestiunea activităților dintr-o bibliotecă

Proiectarea și dezvoltarea unui sistem informatic de tip e-learning

Proiectarea și dezvoltarea unui sistem informatic pentru o agenție de turism

Proiectarea și dezvoltarea unui sistem informatic pentru gestiunea activităților unui restaurant

Proiectarea și dezvoltarea unui joc (Rebus, SuperMario, Tetris etc.)

Temă propusă de student

Simularea proceselor de reglare pe piata muncii

Simularea proceselor de reglare pe piata financiară

Simularea proceselor de reglare pe piata bunurilor și serviciilor

Utilizarea mediului Matlab pentru simularea evolutiei subsistemelor economice

Sistem informatic pentru implementarea problemei clasice de transport

Sistem informatic pentru implementarea problemei de afectare

Probleme de optimizare la nivel de firma

Riscurile în procesul de creditare si metode de prevenire si acoperire a acestora. Studiu de caz

Rolul si impactul economic al creditelor de consum. Studiu de caz

Promovarea produselor si serviciilor bancare. Studiu de caz

Tehnici si instrumente de plata. Studiu de caz

Cardurile de plata – instituții emitente si acceptante. Studiu de caz

Creditarea bancara a agenților economici. Analiza creditelor de investiții. Studiu de caz

Leasing-ul – metoda alternativa de finanțare. Studiu de caz


Creditul bancar, diagnosticul financiar si finanțarea firmei. Studiu de caz

Rolul si impactul economic al creditelor ipotecare si imobiliare Studiu de caz

Analiza financiara a activității de creditare. Studiu de caz

Planul de afaceri și fundamentarea indicatorilor acestuia la nivelul firmei .Studiu de caz

Studiu privind creditarea societăților comerciale. Studiu de caz

Creditul – principalul produs al băncilor comerciale în activitatea de „ corporate”.Studiu de caz

Sistemul bancar din România și perspectiva adoptării monedei unice. Studiu de caz

Analiza riscurilor și prudența bancară la banca.Studiu de caz

Managementul depozitelor bancare.Studiu de caz

Metode de analiza a bonității agentilor economici. Studiu de caz

Tehnici, instrumente si metode de acoperire a riscurilor bancare-Studiu de caz

Analiza financiară a activității bancare pe baza bilanțului și a contului de rezultate. Studiu de caz

Politica monetară și de credit a Băncii Naționale a României și rolul acesteia în stabilizarea


economică.Studiu de caz

Managementul riscurilor asociate activităților bancare .Studiu de caz.

Analiza si gestionarea riscului de creditare pe modelul unui credit acordat Studiu de caz

persoanelor juridice pentru desfășurarea activității de producție.Studiu de caz

Principii si reguli de creditare a clienților persoane fizice de către bănci.Studiu de caz

Instrumente macroprudențiale implementate pentru menținerea stabilității financiar.Studiu de caz

Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi de acoperire a acestora.

Managementul performanţelor bancare.Studiu de caz

Strategii actuale de politică monetară şi implicaţiile lor asupra creşterii economice. Studiu de caz

Gestiunea eficienta a activității de creditare bancara. Studiu de caz

Dezvoltarea resurselor umane - factor de motivare a agenţilor de vânzări

Motivarea agenţilor de vânzări


Recrutarea şi selecţia agenţilor de vânzări

Tabloul de bord – instrument de conducere a firmei

Stilul de management şi influenţa sa asupra eficienţei activităţii resurselor umane

Motivarea personalului – comparaţii sector public/sector privat

Relaţiile publice şi rolul lor în construirea imaginii unei instituţii

Managementul evenimentelor

Rolul sistemul informaţional în procesul decizional

Managementul fluxului de resurse umane

Perfectionarea metodelor de management prin utilizarea managementului prin excepţie

Rolul comunicării în activitatea manageriala

Perfecţionarea subsistemului informational într-o instituţie publică

Crearea unui mediu de muncă atractiv

Motivarea diferită a generatiilor – o provocare pentru managementul firmei

Sistemul de recompensare – fundament motivațional al angajaților de la …

Motivarea prin recompensare

Metode moderne de dezvoltare a resurselor umane

Metode moderne de recrutare și selecție

Managementul comunicarii brandului de angajator in retelele de socializare

Influenţa inovării tehnologice asupra strategiei întreprinderii de producţie industrială

Managementul conflictelor – o abordare diferită a generațiilor

Dezvoltarea strategiei de leadership

Managementul forţei de vânzare

Studiu privind comunicarea internă

Rolul managementului proiectelor în dezvoltarea firmei

Devoltarea microîntreprinderilor prin strategia de integrare verticală


Loialitatea angajaţilor - factor de creştere a competitivităţii firmei

Inteligenţa emoţională şi succesul în management

Evaluarea performanţelor profesionale

Sănătate şi securitate la locul de muncă

Recrutarea şi selecţia resurselor umane

Managementul conflictelor

Performanţa organizaţională şi conflictul organizaţional

Studiu privind motivarea resurselor umane

Managementul carierei

Dezvoltarea resurselor umane - factor de motivare a agenţilor de vânzări

Motivarea agenţilor de vânzări

Stilul de management şi influenţa sa asupra eficienţei activităţii resurselor umane

Motivarea personalului – comparaţii sector public/sector privat

Relaţiile publice şi rolul lor în construirea imaginii unei instituţii

Managementul evenimentelor

Rolul sistemul informaţional în procesul decizional

Managementul fluxului de resurse umane

Perfectionarea metodelor de management prin utilizarea managementului prin excepţie

Rolul comunicării în activitatea manageriala

Perfecţionarea subsistemului informational într-o instituţie publică

Crearea unui mediu de muncă atractiv

Motivarea diferită a generatiilor – o provocare pentru managementul firmei

Sistemul de recompensare – fundament motivațional al angajaților de la …

Motivarea prin recompensare

Metode moderne de dezvoltare a resurselor umane


Metode moderne de recrutare și selecție

Managementul comunicarii brandului de angajator in retelele de socializare

Influenţa inovării tehnologice asupra strategiei întreprinderii de producţie industrială

Managementul conflictelor – o abordare diferită a generațiilor

Dezvoltarea strategiei de leadership

Sistem informatic pentru evidența clienților și a contractelor unui notariat;

Sistem informatic pentru gestiunea activității la nivelul unei gări;

Sistem informatic pentru gestiunea rezervărilor la o firmă pentru transferul călătorilor la


aeroport;

Sistem informatic pentru gestiunea comenzilor unui restaurant;

Sistem informatic pentru gestiunea activităților didactice la nivel preuniversitar;

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți/colegi/manager;

Sistem informatic pentru gestiunea activităților de creditare la nivelul unei societăți bancare;

Sistem informatic pentru gestiunea rezervărilor la nivelul unei agenții de turism;

Particularități în contabilitatea imobilizărilor corporale aparținând instituțiilor publice

Contabilitatea finanțării instituțiilor publice

Contabilitatea creditării în instituțiile bancare

Studiu privind evaluarea și contabilizarea bunurilor aparținând patrimoniului național…...

Expertiza contabilă ca mijloc de probă

Procesul de documentare a lucrărilor privind expertizele contabile

Imobilizările corporale: evaluare și recunoaștere – în instituții publice

Aspecte particulare ale închiderii exercițiului bugetar in instituțiile publice

Raportarea financiară în entitățile sectorului public(economic/bancar)

Studiu privind aspectele fiscale specifice entităților din sectorul public

Retrospectivă și actualitate privind contabilitatea în sectorul public romanesc


Frauda şi eroarea ca obiect al auditului proiectelor cu finanțare nerambursabila

Aplicarea reglementărilor contabile privind inventarierea patrimoniului la entitățile românești

Studiu privind finanțarea și contabilitatea sistemului public de pensii in Romania

Controlul de calitate în procesul de expertiza contabilă

Studiu privind finanțarea si contabilitatea sistemului public de sănătate in Romania

Expertiza contabila judiciara versus controlul financiar

Situații de incompatibilitate în expertiza contabilă

Proceduri de auditare ale situațiilor financiare specifice unităților spitaliceşti. Cuantificarea


efectelor procedurii de audit la…

Execuția bugetara la UAT …….. Analiza efectelor revizuirilor bugetare pe baza unui model
sezonier

Contabilitatea capitalurilor proprii şi analiza bonității financiare la Instituția de credit…

Contabilitatea creanțelor comerciale la instituțiile de credit. Analiza riscului de solvabilitate

Contabilitatea și fiscalitatea rezultatelor bancare in cazul operațiunilor de plasamente


interbancare

Proceduri de audit reglementate de standardele internaționale în cazul proiectelor cu finanțare


nerambursabilă. Studiu de caz

Cuantificarea prin model econometric a naturii erorilor survenite în rapoartele de expertiză


contabilă judiciară. Soluționarea obiecțiunilor la raport

Aplicabilitatea principiului prudenței in instituțiile de credit si metode de măsurare a riscului

Calitatea raportului de expertiză contabilă conform normei CECCAR, studiu de caz….

Studiu critic al efectelor misiunilor de expertiza judiciara contabila asupra înregistrării in


contabilitatea parților a efectelor stingerii litigiului comercial

Noi provocări ale profesiei de expert contabil judiciar in perspectiva alinierilor la sistemul juridic
european. Analiza economica a rezultatelor financiare obținute de expertul contabil

Aspecte ale procedurilor fiscale de control supuse litigiilor financiare si rezolvate prin expertiza
contabilă

Limitări ale achizițiilor publice din fonduri europene, analiza bugetului de proiect
Contabilitatea litigiilor comerciale și expertizarea prejudiciului în cazul tranzacțiilor cu risc

Procedura de majorare a capitalului social din rezerve și rolul expertizei contabile dispuse de
ORC

Băncile regionale la nivel internațional. Comparații actuale

Instituțiile financiare din Asia: analiză și perspective

Electronic banking: trecut, prezent și viitor

Aspecte ale digitalizării și mondializării din activitatea financiară

Grupul Băncii Mondiale: rol și rezultate

Fenomenologia monetară: intuiție și complexitate

Iluzii financiare în țările din Estul și Centrul Europei

Evoluția psihologiei investitorului. Studii pentru diverse zone

Personalitatea financiară în perioada contemporană

Impactul mediului cultural asupra deciziilor financiare

Atitudinea financiară: orientări contemporane

Ipoteza Piețelor Eficiente versus finanțele comportamentale

Comportament strategic în domeniul monetar

Marketingul si stilul de viată al consumatorului modern

Influenta reclamelor asupra comportamentului consumatorului

Piata produselor alimentare – analiză comparativă a reclamelor pentru mărci siperceptia


consumatorilor

Noi abordări privind construirea si gestionarea identitătii organizatiei

Mărcile românesti – studiu comparativ privind perceptia consumatorilor

Noi provocări pentru industria publicitară – relansare si rebraning – studiu de caz

Rolul publicitătii în formarea si educarea opiniei consumatorilor

Analiza procesului de comunicare la nivelul organizatiilor – studiu de caz – firma X

Necesitatea promovării potentialului turistic al orasului Galati


Rolul relatiilor publice in cresterea eficientei comunicării organizatiilor – studiu de caz– firma X

Rolul managementului preventiv în organizatiile moderne

Analiza fenomenului responsabilitătii sociale în mediul de afaceri românesc/ local

Relatiile publice – între traditie si modernitate, profesionalism si pragmatism1

Căi si mijloace de îmbunătătire a imaginii organizatilor

Realitătile integrării – noi provocări pentru comportamentul comunicational alfirmelor românesti

Tehnici de promovare a mărcilor românesti pe piata internatională – studiu de caz

Valorificarea oportunitătilor oferite de Internet în promovarea firmei

Proiectarea campaniilor de Relatii Publice

Analiza capitalului de imagine al Românie si identificarea de noi posibilităti depromovare

Proiectarea unei campanii integrate de comunicare pentru promovarea orasului Galati

Strategii de marketing pentru cresterea eficientei activitătii firmei X

Rebranding-ul - noi tendinte pe piata românească

Analiza comportamentului consumatorului si lansarea mărcii X pe piata natională

Criza de imagine si rolul tehnicilor de com,unicare în redefinirea pozitiei pe piată –studiu de caz
firma X.

Psihologia culorilor in publicitate

Marketingul si stilul de viată al consumatorului modern

Influenta reclamelor asupra comportamentului consumatorului

Piata produselor alimentare – analiză comparativă a reclamelor pentru mărci siperceptia


consumatorilor

Noi abordări privind construirea si gestionarea identitătii organizatiei

Mărcile românesti – studiu comparativ privind perceptia consumatorilor

Noi provocări pentru industria publicitară – relansare si rebraning – studiu de caz

Rolul publicitătii în formarea si educarea opiniei consumatorilor

Analiza procesului de comunicare la nivelul organizatiilor – studiu de caz – firma X


Necesitatea promovării potentialului turistic al orasului Galati

Rolul relatiilor publice in cresterea eficientei comunicării organizatiilor – studiu de caz– firma X

Rolul managementului preventiv în organizatiile moderne

Analiza fenomenului responsabilitătii sociale în mediul de afaceri românesc/ local

Relatiile publice – între traditie si modernitate, profesionalism si pragmatism1

Căi si mijloace de îmbunătătire a imaginii organizatilor

Realitătile integrării – noi provocări pentru comportamentul comunicational alfirmelor românesti

Tehnici de promovare a mărcilor românesti pe piata internatională – studiu de caz

Managementul reputatiei corporatiste - studiu de caz

Managementul situatiilor de criză – studiu de caz

Folosirea instrumentelor de Relatii Publice pentru promovarea imaginii firmei X

Noi posibilităti d evalorificare a instrumentelor de marketing în domeniul....

Industria publicitară românescă – prezent si perspective

Impactul Televiziunii asupra publicului – studiu de caz

Analiza mix-ului de marketing la firma X

Valorificarea oportunitătilor oferite de Internet în promovarea firmei

Proiectarea campaniilor de Relatii Publice

Analiza capitalului de imagine al Românie si identificarea de noi posibilităti depromovare

Proiectarea unei campanii integrate de comunicare pentru promovarea orasului Galati

Strategii de marketing pentru cresterea eficientei activitătii firmei X

Rebranding-ul - noi tendinte pe piata românească

Analiza comportamentului consumatorului si lansarea mărcii X pe piata natională

Criza de imagine si rolul tehnicilor de com,unicare în redefinirea pozitiei pe piată –studiu de caz
firma

S-ar putea să vă placă și