Sunteți pe pagina 1din 29

Realizam lucrari de licenta/disertatie originale!

id licenteoriginale

Accesati http://www.lucraredelicenta.com/ - redactori cu experienta academica,, realizam la comanda


lucrari de licenta disertatie originale din majoritatea domeniilor de studiu. Lucrarile sunt intocmite
individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie
sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util .

Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.

Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

VA PUTEM AJUTA CU URMATOARELE TEME

Teme propuse licență / disertație 2019-2020

Analiza echilibrului financiar şi a rentabilităţii

Soldurile intermediare de gestiune – suport în analiza performanței firmei

Importanţa ratelor în analiză financiară

Leasing-ul – tehnică alternativă de finanţare a investiţiilor

Factoring-ul – metodă modernă de finanțare a exploatării

Studiul îndatorării firmei

Majorarea capitalului firmei

Studiul deciziei de investire

Studiul deciziei de finanţare

Impactul finanţării asupra rezultatului net al firmei

Studiul costului capitalului firmei

Strategii de finanţare a firmei pe termen mediu şi lung

Strategii de finanţare a firmei pe termen scurt


Analiza performanţei financiare a companiei multinaţionale

Analiza riscului de exploatare şi a riscului financiar

Studiul politicii de dividend a firmei

Disertație

Studiul corelaţiei politica de dividend – performanţa financiară a firmei

Influenţe ale structurii capitalului asupra valorii firmei

Gestiunea trezoreriei în condiţii de excedent sau deficit

Gestiunea stocurilor

Gestiunea ciclului de exploatare

Gestiunea creanţelor

Influenţele structurii financiare asupra performanţei firmei

Efectele îndatorării asupra performanţei firmei

Influenţa costului capitalului asupra performanţei întreprinderii

Impactul fiscalităţii asupra performanţei firmei

Impactul politicii fiscale asupra deciziei de investiţii şi de finanţare a firmei

Costul capitalurilor firmei şi alegerea ratei de actualizare a investiţiilor

Costul capitalului – factori determinanţi

Performanţa financiară – factori de influenţă

Impactul politicii de investiţii asupra valorii companiei

Impactul politicii de finanţare asupra valorii companiei

Impactul politicii de dividend asupra valorii companiei

Estimarea costului capitalului pentru investiţiile pe pieţe emergente

Studiul factorilor determinanţi ai profitabilităţii firemlor din sectorul de activitate...


Analiza structurii optime a capitalului pentru firmele din sectorul......

Analiza impactului structurii de finanţare asupra valorii firmei

Studiul indicatorilor financiari care reflectă performanţa firmelor cotate pe piaţa de


capital

Evaluarea firmelor prin actualizarea fluxurilor de numerar

Studiul structurii optime a capitalului firmelor

Planificarea fluxurilor financiare ale firmelor

Dezvoltarea capacității anticipative prin explorarea configurațiilor cauzale (fs.


QCA)

Strategii de consolidare a identităţii organizaţionale prin monitorizarea transferului


de cunoștințe

Arhitecturi conceptuale de ameliorare a capacitații anticipative a managementului

Mobilizarea bazei metodologice cantitative si calitative in contextul


managementului cunoștințelor

Evaluarea eficienței sistemului informațional de suport al deciziei strategice

Managementul strategic al resurselor intangibile

Evaluarea capacitații de răspuns a managementului la oportunitățile de parteneriat


in spațiul concurențial

Extragerea de cunoștințe din ratinguri comparative pe durata de viață a clienților

Descoperirea de tipare comportamentale și profilajul organizațional

Proiectarea soluțiilor de ameliorare a asistenței decizionale

Adoptarea instrumentelor de optimizare a capacitații de învățare organizațională

Proiectarea practicilor manageriale adaptate evoluției anticipate a organizației

Explorarea factorilor cauzali cu rol precursor in poziționarea strategica a firmei


Valorificarea eterogenității cauzale în reconfigurarea organizaționala

Alocarea resurselor strategice în contextul dinamicii avantajului competitiv

Soluții arhetipale multidimensionale in managementul organizațiilor complexe

Rolul Sistemelor de Market Intelligence in ameliorarea deciziei informate de


marketing strategic

Analiza și capturarea oportunităților cu rol cheie in profilarea portofoliului


strategic

Proiectarea strategiilor de nișă prin anticiparea diferențierii celei mai favorabile

Valorificarea interacțiunii dintre organizație si experiența clientului

Capitalizarea avantajelor instrumentelor de e-learning in managementul performant

Rolul parteneriatelor de negociere a deciziei strategice in contextul sustainable


supply chain

Prospectare și targeting prin validarea surselor de informații in ecosistemul


stakeholderi-lor organizaționali

Consolidarea reputației in Marketing teritorial prin strategii de poziționare


identitară

Analiza critica a portofoliului de practici organizaționale in contextul transformării


agile.

Monitorizarea proceselor organizaționale de adoptare a inteligenței colective

Adoptarea indicatorilor de capacitatea anticipativă cu rol relevant în consolidarea


învățării organizaționale

Disertație

Oportunități de diferențiere prin aplicarea tehnicilor de Competitive Intelligence

Evaluarea unui model de afaceri inovativ prin intermediul inteligenței contextuale

Proiectarea unor dimensiuni de analiză a culturilor colaborative în mediul online


Sisteme inteligente de învăţare adresate mediului academic

Sisteme inteligente de învăţare adresate mediului de business

Strategii de identificare a oportunităților de promovare în rețele sociale

Diferenţe culturale în abordarea strategiilor CRM ale unei companii multinaţionale

Analiza datelor de marketing prin instrumente statistice avansate

Influenţa factorilor culturali asupra designului website-urilor companiilor


multinaţionale

Realitatea virtuală și realitatea augmentată – soluții optime pentru campaniile de


marketing

Influenta reclamelor asupra comportamentului consumatorului

Piata produselor alimentare – analiză comparativă a reclamelor pentru mărci si


perceptia consumatorilor

Noi abordări privind construirea si gestionarea identitătii organizatiei

Mărcile românesti – studiu comparativ privind perceptia consumatorilor

Noi provocări pentru industria publicitară – relansare si rebraning –

Rolul publicitătii în formarea si educarea opiniei consumatorilor

Analiza procesului de comunicare la nivelul organizatiilor

Comportamentul organizational al companiilor moderne

Rolul relatiilor publice la cresterea eficientei comunicării organizatiilor

Rolul managementului preventiv în organizatiile moderne

Analiza fenomenului responsabilitătii sociale în mediul de afaceri românesc/ local

Relatiile publice – între traditie si modernitate, profesionalism si pragmatism

Căi si mijloace de îmbunătătire a imaginii organizatilor

Tehnici de promovare a mărcilor românesti pe piata internatională


Strategii de comunicare pentru firmele romanesti

Managementul reputatiei corporatiste

Managementul situatiilor de criză

Folosirea instrumentelor de Relatii Publice pentru promovarea imaginii firmei

Noi posibilităti de valorificare a instrumentelor de marketing

Industria publicitară românescă – prezent si perspective

Impactul Televiziunii asupra publicului/ copiilor

Analiza mix-ului de marketing in cadrul unei firme de servicii

Valorificarea oportunitătilor oferite de Internet în promovarea firmei

Proiectarea campaniilor de Relatii Publice

Analiza capitalului de imagine al Românie si identificarea de noi posibilităti de


promovare

Proiectarea unei campanii integrate de comunicare pentru promovarea unei locatii


turistice

Strategii de marketing pentru cresterea eficientei activitătii firmei

Rebranding-ul - noi tendinte pe piata românească

Analiza comportamentului consumatorului si lansarea mărcii X pe piata natională

Criza de imagine si rolul tehnicilor de comunicare în redefinirea pozitiei pe piată

Rolul CSR in promovarea valorilor organizatiilor

Analiza politicilor de responsabilitate sociala corporatista in noul context socio-


economic

Modele de CSR aplicabile firmelor romanesti

Managementul forţei de vânzare

Studiu privind comunicarea internă


Rolul managementului proiectelor în dezvoltarea firmei

Managementul operaţional al producţiei

Parteneriatul public-privat în creşterea calităţii serviciilor publice

Sistemul de recompensare

Strategia de dezvoltare a firmei

Diversificarea gamei de producţie la S.C. ...

Externalizarea – soluţie de flexibilizare a firmelor

Managementul resurselor energetice

Introducerea noilor tehnonologii

Devoltarea microîntreprinderilor prin strategia de integrare verticală

Loialitatea angajaţilor - factor de creştere a competitivităţii firmei

Inteligenţa emoţională şi succesul în management

Evaluarea performanţelor profesionale

Sănătate şi securitate la locul de muncă

Recrutarea şi selecţia resurselor umane

Managementul conflictelor

Performanţa organizaţională şi conflictul organizaţional

Studiu privind motivarea resurselor umane

Managementul carierei

Dezvoltarea resurselor umane - factor de motivare a agenţilor de vânzări

Motivarea agenţilor de vânzări

Recrutarea şi selecţia agenţilor de vânzări

Tabloul de bord – instrument de conducere a firmei


Stilul de management şi influenţa sa asupra eficienţei activităţii resurselor umane

Motivarea personalului – comparaţii sector public/sector privat

Relaţiile publice şi rolul lor în construirea imaginii unei instituţii

Managementul evenimentelor

Rolul sistemul informaţional în procesul decizional

Managementul fluxurilor resurselor umane

Perfectionarea metodelor de management prin utilizarea managementului prin


excepţie

Rolul comunicării în activitatea manageriala

Perfecţionarea subsistemului informational într-o instituţie publică

Crearea unui mediu de muncă atractiv

Motivarea diferită a generatiilor – o provocare pentru managementul firmei

Sistemul de recompensare – fundament motivațional al angajaților de la …

Motivarea prin recompensare

Metode moderne de dezvoltare a resurselor umane

Metode moderne de recrutare și selecție

Managementul comunicarii brandului de angajator in retelele de socializare

Influenţa inovării tehnologice asupra strategiei întreprinderii de producţie


industriala

Comportament strategic în domeniul monetar

Tranzacțiile prin intermediul instituțiilor de credit moderne

Analiza principalilor determinanţi ai ratelor de schimb

Mecanismul finanțării la nivelul instituțiilor internaționale


Iluzii financiare în țările din Estul Europei

Strategii de investiții asociate șocurilor din piețele de capital

Impactul cursului valutar asupra prețurilor acțiunilor

Activitatea / operațiunile instituțiilor financiare din Țările Baltice / Zona


Mediteraneană

Persistența în timp a efectelor calendaristice

Sistemul European al Băncilor Centrale: obiective și rezultate actuale

Functia de control a finantelor publice;

Reforma fiscala, politici fiscale si globalizarea economiei;

Evaziunea fiscala;

Deficitul bugetar, dimensionare si modalitati de finantare - factor principal de


influentare a politicii fiscale;

Datoria publica interna si externa;

Cheltuieli publice pentru sanatate;

Bugetul asigurarilor sociale de stat, principii si rolul asigurarilor sociale;

Bugetul asigurarilor sociale de sanatate, principii si rolul asigurarilor sociale de


sanatate;

Bugetul public national – principii bugetare;

Procesul bugetar – etapele si competentele institutionale;

Particularitatile bugetelor locale;

Bugetul Uniuni Europene – principii bugetare, procesul bugetar.

Ameliorarea tratamentului fiscal in Romania in perioada de tranzitie, (impozitarea


profitului);

Impozitul fiscalitatii asupra structurii financiare si valoarea intreprinderii


Problemática dublei impozitari a dividendelor.

Contabilitatea capitalurilor proprii.

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung.

Contabilitatea activelor imobilizate.

Contabilitatea producţiei şi calculaţia costurilor.

Contabilitatea circulaţiei mărfurilor cu ridicata.

Contabilitatea circulaţiei mărfurilor cu amănuntul.

Contabilitatea activităţii de construcţii.

Contabilitatea producţiei agricole.

Contabilitatea activităţii de transport interne şi internaţional.

Contabilitatea creanţelor comerciale.

Contabilitatea datoriilor comerciale.

Contabilitatea importurilor de mărfuri.

Contabilitatea exporturilor de mărfuri.

Contabilitatea remunerării personalului.

Contabilitatea impozitului pe profit.

Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Contabilitatea trezoreriei.

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.

Contabilitatea operaţiunilor de leasing.

Disertație

Metoda globală de calculaţia costurilor de producţie.

Calculaţia costurilor de producţie prin metoda pe faze, fără semifabricate.


Calculaţia costurilor de producţie prin metoda pe faze, cu semifabricate.

Avantaje şi dezavantaje ale metodei pe comenzi.

Metoda THM şi avantajele sale în calculaţia costurilor.

Metoda GP – metodă modernă de calculaţia costurilor de producţie.

Particularităţi ale metodei standart-cost în calculul costurilor de proeucţie.

Calculul costurilor parţiale prin metoda direct-costing.

Avantajele şi dezavantajele metodei ABC de calculaţia costurilor.

Controlul activiăţii de producţie prin intermediul costurilor.

Tendințe de viitor în managementul resurselor umane: externalizarea procesului de


recrutare

Departamentul de Resurse Umane- partener strategic pentru managementul de vârf


al organizației

Intercultural în managementul resurselor umane

Etica şi responsabilitatea socială a firmelor în context intercultural

Recrutarea si selecţia managerilor internaţionali

Motivarea şi recompensarea managerilor internaţionali

Pregătirea managerilor internaţionali

Managementul echipelor multiculturale

Structura grupurilor de muncă. Roluri şi comportamente dezirabile

Managementul conflictelor în cadrul echipelor

Evaluarea eficienţei serviciilor de resurse umane

Benchmarking-ul resurselor umane

Echitate si discriminare în managementul resurselor umane


Interviurile folosite în managementul resurselor umane

Crearea şi implementarea unui sistem de evaluare a performanţelor profesionale

Managementul performanţei-proces continuu de dezvoltare a resurselor umane

Generațiile X, Y și Z la locul de munca – valori, așteptări si motivații

Leadership şi stiluri de management

Disciplina la locul de muncă- instrumente şi metode de disciplinare

Angajaţii dificili şi comportamentul deviant la locul de muncă

Provocări culturale pentru managerii expatriați

Evaluarea posturilor- o activitate esenţială pentru asigurarea echităţii sistemului de


recompensare

Strategii si politici de recompensare

Managementul noilor forme de muncă- telelucrul si organizaţia virtuală

Managementul resurselor umane – trecut, prezent şi viiitor

Auditul intern şi frauda bancară.

Auditul intern și Guvernanţa corporativă în domeniul bancar

Serviciile bancare electronice. Studii și riscuri.

Creditul și riscurile aferente. Studiu de caz.

Studii și riscuri privind modalitățile de plasare a disponibilităților bănești

Studii și riscuri privind cardurile bancare la băncile semnificative din România

Creditarea persoanelor fizice la principalele bănci din România. Studii comparative

Creditarea persoanelor fizice la bănci și IFN-uri: Abordare comparativă

Studiu privind creditul Prima casă în România și alte țări din U.E.

Dinamica datoriei publice a României. Studiu de caz


Elaborarea și analiza bugetelor locale. Studiu de caz

Fenomenul de evaziune fiscală

Bugetul de Stat al României. Studiu privind veniturile și cheltuielile.

Strategia înnoirii produselor.

Strategii de marketing în întreprinderile mici şi mijlocii.

Tehnici de persuasiune în vânzări.

Mesajul electoral versus imagine personală în marketing politic.

Impactul aderării României la U.E. asupra marketingului întreprinderilor.

Studiul privind mediul de marketing al unei ţări străine.

Fidelizarea consumatorilor – prioritate constantă.

Sdtrategii de marketing pentru pătrunderea pe pieţele internaţionale.

Manipularea sentimentelor în vânzări.

Poziţionarea – cale de creştere a competitivităţii întreprinderii.

Influenţa promotorului asupra actului de vânzare.

Marketingul prin culoare.

Posibilităţile de comercializare a unui produs pe pieţele internaţionale.

Marketingul tactil.

Sentimente inteligente şi sentimente stupide în marketingul politic.

Tehnici de persuasiune şi manipulare în marketing.

Diferenţe interculturale în percepţia produselor.

Program de marketing pentru lansarea pe piaţă a unui produs.

Planificarea strategică de marketing. Studiu de consulting pentru organizarea şi


dezvoltarea societăţii ..........
Analiza mediului de marketing.

Strategii de dezvoltarea a pieţei actuale prin explorarea pieţei potenţiale.

Metode de cercetare a modelelor de consum.

Rolul politicii de produs în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.

Rolul politicii de distribuţie în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.

Rolul politicii de preţ în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.

Rolul politicii de comunicare în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.

Analiza mixului de marketing la întreprinderea ..........

Aprecierea calităţii unui produs de către clienţi – atribute şi coeficienţi de


importanţă.

Analiza mediului de marketing al organizației...

Studierea conjuncturii pieței...

Marketing de gherilă: Studiu de caz,

Strategia de marketing a organizației...

Strategia de piață a organizației..

Elaborarea mixului de marketing al organizației...

Elaborarea politicii de produs a organizației...

Percepții ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru produsul...

Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii ... în rândul


consumatorilor.

Cercetare privind loialitatea consumatorilor mărcii...

Cercetarea preferințelor consumatorilor pentru...

Strategia de marketing pentru...


Modelarea și simularea fenomenelor de marketing.

Studiu percepțiilor tinerilor cu privire la...

Studiul atitudinii consumatorilor cu privire la magazinele online.

Studiul comportamentului .... în rețelele sociale online.

Analiza mediului de marketing al firmei...

Impactul activității de marketing în România. Studiu de caz.

Lansarea pe piață a unui nou produs. Studiu de caz.

Publicitate contextuală în mediul mobil. Studiu de caz.

Marketing interpersonal prin social media. Studiu de caz.

Utilizarea serviciilor de localizare în marketingul mobil. Studiu de caz.

Sisteme de informaţii folosite in gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii

Eficienta si reputația unităților de alimentație publică

Sisteme de informatii utilizate in managementul procesului decizional a firmelor

Managementul si profitabilitatea unităților de alimentație publică

Sisteme informatice utilizate in unitatile de administratie publica

Impactul absorbtiei fondurilor europene asupra dezvoltarii economico-sociale

Insertia absolventilor de studii universitare pe piata muncii din Romania

Riscuri economice şi ecologice datorate modificărilor climei şi a exploatărilor


forestiere

Influenţa economiei subterane asupra economie mondiale

PIB si decalajele intraeuropene în dezvoltarea socio-economică

Logistica unui restaurant. Studiu de caz

Logistica unei firme de catering. Studiu de caz


Logistica unei patiserii. Studiu de caz

Logistica unui minimarket alimentar. Studiu de caz

Logistica transportului produselor alimentare. Studiu de caz

Ambalarea și depozitarea produselor alimentare. Studiu de caz

Eficiența activității logistice. Studiu de caz

Logistica organizării evenimentelor. Studiu de caz

ECTS Unităţi de cazare prietenoase cu mediul. Studiu de caz.

Relaţia turist-mediu ambiant .Studiu de caz.

Societatea bazată pe timp liber şi noile forţe care afectează turismul. Studiu de caz

Integrarea structurilor de primire in mediul inconjurator. Studiu de caz

Forme de transport ecologic în turism. Studiu de caz

Modificări ale produsului turistic rural romanesc în ultimul secol. Studiu de caz

Dezvoltare durabilă a turismului în centrele urbane. Studiu de caz

Efectele catastrofelor naturale asupra turismului. Studiu de caz

Turismul de afaceri in mediul urban. Studiu de caz

Turismul de afaceri in mediul rural. Studiu de caz

Turismul de afaceri şi relaţia cu natura

Efectele turismului de afaceri asupra mediului

Turismul de afaceri si tehnologia

Trenduri si tendinte în turismul de afaceri

Organizarea evenimentelor pentru tineret. Studiu de caz

Impactul climei și a fenomenelor meteorologice extreme asupra turismului


Diferențieri teritoriale în dezvoltarea turistică a Deltei Dunării și impactul acestora

Turismul rural din zonele montane defavorizate din România

Relatia dintre resursele locale si ocupațiile tradiționale în dezvoltarea turismului în


România

Factorii naturali de cură din România și dezvoltarea turismului de sănătate

Dezvoltarea turismului cultural –istoric din România generată de atractivitatea


edificiilor/construcțiilor destinate locuirii sau activităților umane

Dezvoltarea și promovarea agroturismului în România

Stadiul promovării și dezvoltării ecoturismului în România

Stadiul dezvoltării și promovării turismului vitivinicol în România

Diversificarea activităților turistice din spațiul rural al României și impactul


acestora

Dezvoltarea și promovarea turismului pe baza ocupațiilor tradiționale legate de


creșterea animalelor

Noile amenajări legate de plaja litoralul românesc și impactul acestora în turism

Amenajarea turistică a teritoriului gălățean reflectată în documentele programate și


implicațiile actorilor in dezvoltarea turismului

Valorificarea potențialului generat de factorii naturali de cură și amenajarea


turistică a teritoriului

Pensiunile agroturistice și dezvoltarea turismului în România

Amenajarile din Delta Dunării reflectate în dezvoltarea turismului

Valorificarea potențialului satelor din Insula Mare a Brăilei și amenajarea turistică


a teritoriului

Turismul de vânătoare și amenajarea turistică a teritoriului


Dezvoltarea ecoturismului și creșterea amenajării turistice a teritoriului în România

Sisteme bazate pe cazuri cu aplicatii in economie

Solutii de tip blockchain pentru afaceri

Modele de afaceri electronice bazate pe tehnologia cloud computing

Solutii de tip Business Intelligence cu aplicatii in industria auto

Solutii inteligente pentru CRM

Impactului Webului semantic in dezvoltarea noii economii mobile

Aplicatii mobile si rolul lor in dezvoltarea afacerilor

Analiza standardelor de digitalizare europene pentru perioada 2020-2030

Solutii de tip Realitatea Augmentata pentru industria turismului

Solutii de tip Sisteme Expert pentru analiza zborurilor intr-un aeroport

Sistem de Recomandare cu aplicatii in domeniul turismului

Sistem inteligent bazat pe Invatare Automata cu aplicatii in turism

Aplicarea metodelor de tip Deep Learning pentru roboti de tip asistent in turism

Sistem de analiza sentimentelor bazat pe logica fuzzy cu aplicatii in turism

Sistem de Realitate Virtuala pentru industria hoteliera

Impactul tehnologiilor inteligente in domeniul turismului. Studiu de caz: GDS

Analiza statistica a progresului tehnic la nivelul unei firme

Analiza statistica a costului de productie la nivelul unei firme

Analiza profitului la nivelul unei firme

Metoda Anova aplicata la nivelul unei firme

Metode de analiza statistica matriceala utilizate la nivelul unei firme

Analiza riscului de faliment si incertitudine la nivelul unei firme


Analiza statistica a sperantei matematice a castigului in proiectele de investitii

Analiza statistica a calitatii productiei la nivelul unei firme

Prognoza statistica a cifrei de afaceri la nivelul unei firme

Analiza statistica a cotei de piata in “guerrilla” afacerilor

Aplicarea modelelor Gompertz si Logistic la nivelul unei firme

Metode de analiza statistica a eficientei la nivelul unei firme

Prognoza statistica a Produsului Intern Brut la nivelul unei tari

Prognozele statistice ale indicilor bursieri pe pietele financiare

Prognoza “sensibilitatii” profitului la nivelul unei firme

Conf.dr. Daniela Manea Licenta AAAP Serviciile de alimentatie


publica. Restaurante

Sistemul serviciilor din economia nationala

Serviciile de alimentatie publica. Serviciile de catering

Economia subterana versus economia oficiala

Analiza ocuparii si a somajului in regiunea de S-E a Romaniei

Inflatia in Romania. Dimensiuni si consecinte

Migratia fortei de munca. Impactul in U.E

Politica sociala a U.E. Istoric, instrumente reglementari

Impactul politicii sectoriale a U.E- politica dezvoltarii regionale in Romania

Globalizarea fenomen ireversibil

State si piete in contextul globalizarii economice

ECTS Tendinte si evolutia turismului de croaziera. Studiu de caz compania….


Analiza turismului ( de afaceri/ balnear/ montan/ litoral/ …/…) din Romania
comparativ cu turismul ….. din….

Promovarea si dezvoltarea turismului in regiunea de S-E a Romaniei

Salariile si piata muncii in sectorul tertiar

Impactul manifestarilor social – culturale (festivaluri) asupra turismului din


Romania

Analiza si tendintele serviciilor educationale in Romania

Piata transporturilor aeriene. Diferente intre modelul “traditional” si modelul “low


cost”

Protectia consumatorului de servicii turistice

Rolul și importanța resurselor umane în sectorul serviciilor

Impactul recrutarii online asupra pietii muncii. Studiu de caz: provocarile recrutarii
in turism.

Serviciile si strategiile de dezvoltare

Strategiile de dezvoltare regional si impactul asupra serviciilor

Strategii ale dezvoltarii turismului

Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale

Politica de dezvoltare regională a României – soluție de dezvoltare a sectorului


serviciilor?

Comerţul exterior şi politica comercială al ţării ... în perioada 2014-2018 (se va


alegere ţara)

Analiza poziţiei competitive a comerţului exterior al ţării …. pe piaţa


internaţională (se va alegere ţara)

Analiza competitivităţii la export a ramurii ... industriei româneşti (se va alege


ramura)
Analiza competitivităţii turismului ţării .... pe piaţa europeană/internaţională (se va
alegere ţara şi piaţa: europeană sau piaţa internaţională)

Impactul Brexit-ului asupra politicii economice a Uniunii Europene

Analiza transportului fluvial în …. în perioada 2014-2018 (se va alegere ţara)

Analiza transportului maritim în …. în perioada 2014-2018 (se va alegere ţara)

Ţările BRICS şi reconfigurarea sistemului mondial

ECTS Turismul medical în …. (se va alegere țara sau regiunea)

Turismul cultural în …. (se va alegere țara sau regiunea)

Turismul de sănătate în … (se va alegere țara sau regiunea)

Turismul rural în … (se va alegere țara sau regiunea)

Turismul religios în… (se va alegere țara sau regiunea)

Turismul gastronomic în ….(se va alegere ţara sau regiunea)

Turismul vitivinicol în….(se va alegere ţara sau regiunea)

Turismul de afaceri şi congrese în ….(se va alegere ţara)

Analiza poziţiei competitive a …. pe piaţa turistică internaţională (se va alegere


ţara)

Dezvoltarea industriei ospitalităţii în zona turistică….(se va alegere ţara sau


regiunea)

Dezvoltarea turismului în …. (se va alegere țara sau regiunea)

Analiza poziţiei competitive a …. pe piaţa turistică gastronomică internaţională (se


va alegere ţara)

Analiza poziţiei competitive a …. pe piaţa turistică vitivinicolă internaţională (se


va alegere ţara)

Capitalele culturale europene şi impactul asupra turismului local şi naţional


Capitalele gastronomice europene şi impactul asupra turismului local şi naţional

Analiza pietei asigurarilor din Europa, pe exemplul asigurarilor...

Aplicarea tehnicilor de analiză a fezabilității financiare ale unei investiții în mediu


incert

Criterii de evaluare şi selecţie a proiectelor de investiţii. Studiu de caz ....

Studiu privind fundamentarea deciziei de finanţare pe cazul firmei ....

Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii

Analiza pietei asigurarilor din România

Asigurarea de raspundere civilă auto

Asigurari de viața - realizări si perspective

Asigurari financiare specifice turismului

Asigurari impotriva dezastrelor

Asigurările auto- garanţie a creditelor bancare

Asigurările de locuinţe - garanţie a creditelor bancare

Asigurările de viaţă – garanţie a creditelor bancare

Concurenta pe piata asigurarilor

Managementul daunei in asigurările de locuință

Managementul riscului in asigurari, pe exemplul...

Obligatoriu versus facultativ in industria asigurarilor

Perfectionarea modului de calcul al primelor de asigurare, pe exemplul...

Reasigurarea contractelor de asigurari pe exemplul...

Evaluarea unui proiect de investiții în mediu incert

Achizitii si fuziuni pe piata asigurarilor


Asigurarea creditelor de export si rolul lor in dezvoltarea relatiilor comerciale
internationale. Studiu de caz

Emisiunea de obligatiuni si actiuni pe pietele internationale

Finantarea internationala a proiectelor de investitii complexe

Globalizare si internationalizare in asigurari

Globalizarea pietelor financiare internationale

Managementul riscului valutar în tranzacții comerciale și financiare pe piețele


internaționale.

Reglementarea fondurilor de investiții în contextul crizei actuale.

Responsabilitatea sociala a societatilor de asigurari

Tehnici speciale de finantare (leasing, factoring....)

Volatilitatea pietelor financiare internationale: previzionare si efecte asupra


operatorilor economici.

Evaluarea unui proiect de investiții în turism

Surse de finanțare a proiectelor de investiții din domeniul turismului și serviciilor

Analiza statistică a relaţiei dintre importuri şi exporturi

Impactul pieţelor de capital dezvoltate asupra celor emergente

Analiza statistică a structurii balanţei de plăţi

Dinamica datoriei externe a României

Analiza sezonalităţii importurilor şi exporturilor

Impactul cursului valutar asupra contului curent

Perspective ale stabilităţii macroeconomice în zona euro

Impactul investiţiilor străine asupra balanţei de plăţi


Infrastructura specific turistică în regiunea.......Particularități și perspective de
dezvoltare

Pescuitul turistic în România

Particularitățile fenomenului turistic în insulele Ionice

Perceptia populatiei din municipiul Brăila privind turismul bazat pe resurse


culturale

Perspectivele dezvoltării turismului în municipiul Galați și în împrejurimi

Mutații în comportamentul consumatorului de servicii turistice din România

Particularitati și perspective de dezvoltare ale turismului gastronomic in Romania

Impactul presiunii turistice asupra populatiei rezidente în cele mai vizitate


destinatii turistice din Europa

Mutații în evoluția fenomenului turistic în județul/regiunea......

Impactul amenajărilor turistice asupra mediului în regiunea.....

Turismul de agrement în București și împrejurimi

Fluxurile turistice în România

Companii aeriene tradiționale vs companii aeriene low-cost. Studiu de caz Tarom-


Blue Air

Analiza comparativă a turismului montan în România și Bulgaria

Perspective de dezvoltare a turismului montan/litoral/balnear în regiunea....

Analiza piatei produselor de tip fast food in Regiunea de Sud-Est;

Cercetarea cererii finale pentru produsul....la nivelul judetului Galati;

Importanta prezentei pe piata a targurilor traditionale;

Rolul hipermagazinelor in comertul romanesc;

Tehnici si strategii de crestere a vanzarilor;


Strategia de piaţă a firmei.....;

Posibilităţi de extindere a activităţii specifice în cadrul firmei…

Comportamentul consumatorului roman – dileme, orientări

Dezvoltarea serviciilor de agrement-divertisment în România;

Târgurile şi expoziţiile şi influenţa lor asupra economiei locale;

Piaţa serviciilor în economia ţărilor UE, evoluţia pieţei în perspectivă;

Elaborarea unui plan de implementare pe piaţa internaţională a unui serviciu;

Rolul hipermagazinelor în comerţul românesc;

Pătrunderea firmelor româneşti pe piaţa externă;

Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul în România;

Tendinţe în dezvoltarea comerţului cu ridicata în Romania.

Sistemul Monetar European – evoluții și perspective.

Politica de dezvoltare regională în UE.

Evoluția investițiilor străine directe în România.

Evoluția economică a României și Argentinei.

Evoluția pieței petrolului.

Evoluția economică a țărilor din Europa Centrală și de Est.

Centre de putere în economia mondială.

Mediul de afaceri japonez versus cel american.

Creșterea economică și disparitatea veniturilor in Europa Centrală și de Est

Analiza întreprinderiilor din regiunea/țara X

Antreprenoriatul în economiile contemporane

Antreprenorul şi mediul de afaceri


Spiritului antreprenorial – factor determinat în dezvoltarea economică

Antreprenoriatul şi creşterea economică inovatoare

Antreprenoriat în mediul rural

Antreprenoriat, mici afaceri şi afaceri de familie în industria ospitalităţii

Competitivitatea mediului de afaceri din țările nordice europene

IMM-rile - motor al dezvoltarii economice

Dinamica sectorului turistic din România. Perspective

Dezvoltarea turismului la nivel regional şi local

Antreprenoriatul în turism şi în industria ospitalităţii în România

Turismul şi dezvoltarea durabilă

Mediul de afaceri în România

Elaborarea de propuneri de planuri de afaceri finanțate din diverse surse, inclusiv


programe de finanțare ale Uniunii Europene

Analiza rezultatelor economico-financiare ale unei întreprinderi după efectuarea


unei investiții finanţate din fonduri Europene

Analiza sistemului informaţional al unei firme din domeniul turismului/ comerțului


internațional

Analiza economico-financiară a activității unei firme cu activitate în turism /


comerț internațional / agroturism

Antreprenoriatul social in Uniunea Europeană

Trasabilitatea produselor alimentare – cadrul legal european

Sisteme pentru trasabilitatea produselor alimentare

Plan de afaceri privind infiintarea unei unitati de alimentatie publica (restaurant,


sala de evenimente, catering, autoservire ..).
Evolutia pietei suplimentelor nutritionale.

Studiu privind piata alimentelor traditionale.

Consumul de alimente modificate genetic – intre mit si realitate.

Tehnici de fidelizare a clientilor in domeniul alimentatiei publice.

Plan de aprovizionare pentru firma …

Studiu pietei slow food/fast food/vegane/vegetariene.

Relatiile unitatii de alimentatie publica cu comunitatea locala.

Etica in activitatea de alimentatie publica.

Analiza tendintelor in comertul electronic la nivel international. Studiu de caz.

Comercializarea in Romania/ o tara din UE, a produselor …

Globalizarea si raspunsurile industriei de ….

Efectele comertului electronic asupra cresterii si internationalizarii firmelor.

Analiza comparativa a economiei … cu economia …

State si piete in contextu globalizarii economice.

Globalizarea – intre mitul echitatii si realitate.

FMI/Grupul Bancii Mondiale si rolul sau in dezvoltarea economiile emergente.

Plan de afaceri privind infiintarea unei pensiuni in localitatea X.

Comert electronic versus comert traditional.

Oportunitati de afaceri in mediul online.

Economia sociala/Antreprenoriat social.

Transportul rutier/feroviar/aerian/maritim international de marfuri


periculoase/perisabile/agabaritice sau cu animale vii.

Transportul international de curierat rapid. Studiu de caz.


Tehnici de internationalizare prin comert electronic ( Ex. Amazon, eMag, Alibaba
..)/ prin franciza ( Ex. Ikea, Starbucks, KFC ..).

Cercetare asupra ofertei de bunuri si servicii destinate petrecerii timpului liber/


vacantelor/recuperarii si tratamentelor .

Prof.dr. Daniela -Ancuța Șarpe Licenta AAAP Modalitati de crestere si


dezvoltare a intreprinderilor. Studiu de caz .....

Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice în


domeniul administrației publice - politici de sprijin

Strategii concurenţiale în cadrul firmelor din sectorul alimentației publice - studiu


de caz...

Riscurile geopolitice și impactul acestora asupra strategiilor la nivel de firmă -


studiu de caz...

Strategii concurențiale aplicate de firmele din sectorul alimentației publice -


analiză comparativă la nivel European

Inovare si dezvoltare organizaţională în domeniul alimentației publice - studii de


caz

Diagnosticul intern şi extern în fundamentarea deciziilor firmelor în doemniul


alimentației publice - studii de caz...

AI Impactul politicilor de creştere economică, stabilitate şi coeziune, asupra


performanței economice a țărilor din U.E.

Investiţiile străine şi rolul acestora în dezvoltarea economiilor emergente

Impactul geopoliticii asupra strategiilor de dezvoltare - studii de caz

Evoluția economică a României în prima decadă post – aderare la U.E.

Analiza evoluției finanțării din fonduri europene a României în perioadele pre și


post aderare la U.E.

Analiza comparativă a evoluției țărilor central și est europene în perioada post


aderare la U.E.
Analiza politicilor economice aplicate la nivel european - studii de caz...

Evoluții și tendințe ale fenomenului șomajului și politici de combatere a


fenomenului – analiză comparativă la nivelul U.E.

Influenţa firmelor multinaţionale asupra mediului de afaceri internaţional

ECTS Investiţiile străine şi rolul acestora în dezvoltarea economiilor emergente –


studiu de caz…….

Influenţa firmelor multinaţionale asupra mediului de afaceri internaţional

Comportamentul decizional la nivel antreprenorial în situaţii de criză - studii de


caz

Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice -


instrumente de sprijin

Strategii de suport pentru IMM-uri la nivel european; studii de caz …

Diagnosticul intern şi extern în fundamentarea deciziilor firmelor - studii de caz...

Inovare si dezvoltare organizaţională - studii de caz