Sunteți pe pagina 1din 3

Simulare octombrie

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Limba şi literatura română


 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.
SUBIECTUL I_________________________________________(40 de puncte)
Citeşte următorul text:
Copilărie, floare de cais
Îmi locuieşti în suflet, ca un vis
Pe care îl trăiesc din când în când,
Un sens aparte lucrurilor dând.
Copilărie, filă de poveşti,
Izvor de inocenţă azi îmi eşti
Şi-n al fiinţei drum de început,
Cuprinzi prezentul simplu de trecut.
Copilărie, soare 'naripat
Culcă-ţi lumina-n ochiul meu mirat,
Să văd doar frumuseţile lumeşti
Când, fără de putinţă-mbătrâneşti!
Şi cântă-mi la ureche-ncetişor,
De leagăn, de iubire şi de dor,
A vieţii mele sfântă temelie,
Cu glasu-ţi cristalin... Copilărie!

Dana Ene, Copilărie


A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim al cuvintelor subliniate în textul-suport: filă, mirat.
4 puncte
2. Menţionează rolul cratimei din enunțul: Mai tare-mi bate inima. 4 puncte
3. Identifică, în ultima strofă, două cuvinte care conțin diftongi diferiți. 4 puncte
4. Explică felul în care s-au format cuvintele: copilărie, frumusețile. 4 puncte
5. Transcrie două figuri de stil diferite, precizându-le felul. 4 puncte
6. Precizează măsura versului: Culcă-ţi lumina-n ochiul meu mirat.
4 puncte

B. Redactează o compunere de 150 - 250 de cuvinte, în care să argumentezi apartenenţa


textului dat la genul liric. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru trăsături ale genului liric;
- să ilustrezi detaliat două trăsături, valorificând textul dat;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea_______________________________________(36 de puncte)


Citeşte următorul text:
Prin urmare, ce se întâmplă în zilele când oamenii sunt fericiți sau nefericiți? O cale de a
răspunde acestei întrebări este să folosești Hedonometrul.
Acesta se bazează pe cercetările efectuate de Peter Dodds și Chris Danforth, ambii
profesori de matematică, și de echipa lor de la Computational Story Lab din cadrul
Universității din Vermont. Hedonometrul folosește expresiile utilizate online de oameni și
are Twitter drept sursă. Aproximativ 10000 de cuvinte au primit note de la 1 la 9; 1 pentru
foarte triste și 9 pentru extrem de fericite. De exemplu: dragoste, iubire, a iubi are nota
8.42, plâns, a plânge – 2.2, dezamăgit/-ă, dezamăgire -2,26, fluturi – 7,92 și amintiri -7,08.
Această platformă culege zilnic câte o mostră de 50 de milioane de postări pe Twitter și dă
o notă de fericire pentru ziua respectivă pe baza cuvintelor folosite în acele postări. Am
putea spune că este, într-un fel, evaluarea temperaturii emoționale a lumii (sau măcar a
utilizatorilor de Twitter).

(Meik Wiking, Arta de a-ți crea amintiri)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.


1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- numele profesorilor cercetători ai fericirii;
- nota primită de dragoste. 4 puncte
2. Scrie numele sursei din care a fost preluat fragmentului citat. 4 puncte
3. Menționează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul de mai sus. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor evidențiate, menţionând partea de vorbire prin
care se exprimă: Hedonometrul folosește expresiile utilizate online de oameni și are
Twitter drept sursă. 4 puncte
5. Numește felul următoarelor verbe scrise îngroșat : sunt fericiți, au primit.
4 puncte
6. Identifică două verbe de conjugări diferite și precizează-le. 4 puncte
B. Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare amuzantă.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa
textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia
– 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă în pagină – 1p, lizibilitate – 1 p)