Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNŢ PUBLIC

S.C. .................................................................................................................. cu sediul


în: ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
(activitatea) ______________________________________________ amplasat în
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la
sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. .................................................................................................................. cu sediul


în: ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
(activitatea) ______________________________________________ amplasat în
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la
sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. .................................................................................................................. cu sediul


în: ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
(activitatea) ______________________________________________ amplasat în
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la
sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.