Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE EVALUARE- FUNCTIE CONDUCERE

NUME SI PRENUME: NUME SI PRENUME EVALUATOR


DEPARTAMENT/SECTOR: SEMNATURA EVALUATOR
FUNCTIA/OCUPATIA: DATA :
Nr. Punctaj/c Nota
Criteriu de evaluare 5 puncte 4 puncte 3 puncte 2 puncte 1 punct
crt. riteriu obtinuta
Know -how functional Perfomanta nivel exceptional Performanta nivel peste obiective/ Performanta la nivelul obiectivelor/ Performanta sub nivelul Neperformant
target targetului obiectivelor/ targetului
(poseda abilitati/ competente tehnice necesare pozitiei pe care este angajat;
1 1–5
cunoaste bine compania, produsele si procesele functionale si le utilizeaza in
procesul muncii)
Perfomanta nivel exceptional Performanta nivel peste obiective/ Performanta la nivelul obiectivelor/ Performanta sub nivelul Neperformant
Abilitati manageriale de baza target targetului obiectivelor/ targetului
2 (abilitati de organizare si planificare, indeplineste sarcini si isi asuma raspunderea, 1–5
are viziune de ansamblu, stie sa prioritizeze) pe care le utilizeaza in procesul muncii

Abilitati pentru managementul oamenilor Perfomanta nivel exceptional Performanta nivel peste obiective/ Performanta la nivelul obiectivelor/ Performanta sub nivelul Neperformant
(selecteaza eficient si isi dezvolta subalternii, trateaza corect si obiectiv toti target targetului obiectivelor/ targetului
3 1–5
subordonatii, imparte sarcini si verifica incarcarea corecta a tuturor subalternilor) pe
care le utilizeaza in procesul muncii
Perfomanta nivel exceptional Performanta nivel peste obiective/ Performanta la nivelul obiectivelor/ Performanta sub nivelul Neperformant
Abilitati de leadership target targetului obiectivelor/ targetului
(sustine , motiveaza si inspira in mod pozitiv pe ceilalti; dezvolta spiritul de echipa si ii
4 1–5
incurajeaza pe subalterni sa isi exprime parerea, se adapteaza usor la situatii noi si
trateaza schimbarea ca pe o oportunitate) pe care le utilizeaza in procesul muncii

Abilitati de comunicare si interactiune Perfomanta nivel exceptional Performanta nivel peste obiective/ Performanta la nivelul obiectivelor/ Performanta sub nivelul Neperformant
target targetului obiectivelor/ targetului
(merge direct la esenta problemelor si are o atitudine constructiva, exprima clar si
5 1–5
convingator opiniile, cere feed-back in mod constant , dar si accepta feed-back intr-o
maniera constructiva) pe care le utilizeaza in procesul muncii
Abilitati analitice si de luare a deciziilor Perfomanta nivel exceptional Performanta nivel peste obiective/ Performanta la nivelul obiectivelor/ Performanta sub nivelul Neperformant
target targetului obiectivelor/ targetului
(rezolva problemele complexe intr-o maniera structurata, ia decizii utilizand
6 instrumente analitice si resursele potrivite- timp, resurse materiale, etc-; planifica si 1–5
implementeaza masuri pentru a minimiza un posibil impact negativ al riscului) pe
care le utilizeaza in procesul muncii
Atitudine si comportament Perfomanta nivel exceptional Performanta nivel peste obiective/ Performanta la nivelul obiectivelor/ Performanta sub nivelul Neperformant
7 1–5 target targetului obiectivelor/ targetului
(integritate, disciplina, focus pe clienti interni si externi)
TOTAL PUNCTAJ
Acordare calificativ : FB - 30-35 CALIFICATIV
B - 25-29
S - 18-24 AM LUAT LA CUNOSTINTA
N - mai mic sau egal cu 17 puncte AVIZAT, SI SUNT DE ACORD,