Sunteți pe pagina 1din 13

 MANUAL DE OPERARE

Rev. 0123456

MANUAL DE OPERARE SISTEM SCADA

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
1
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

CAPITOLUL1

Descrierea ecranelor aferente aplicației grafice

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
2
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

Descrierea ecranelor aferente aplicației grafice


Lansarea aplicației grafice

Lansarea aplicaţiei grafice se poate realiza manual prin apăsarea shortcut-ului


SCADA (dublu click) de pe Desktop.
Lansarea aplicației va conduce la deschiderea unei casete de progres în care
sunt prezentate procesele în curs de deschidere. Odată încărcată baza de date,
se va deschide ecranul general al aplicaţiei grafice prin intermediul căruia
operatorul poate interacţiona direct cu procesul.

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
3
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

Descrierea ecranelor aplicației grafice


Pagina principală

Descrierea butoanelor din bara administrativă

(F1) SPAU-ri – deschide fereastra cu parametrii celor 5 stații de pompare apă


uzată;

(F2) SEAU-ri – deschide fereastra cu parametrii celor 2 stații de epurare apă


uzată;

(F3) ALARM – deschide fereastra de alarme;

(F4) SEAU1 Grafice – deschide fereastra cu reprezentările graficele ale celor


două debite instantanee intrare și iesire ale stației de epurare 1;

(F5) SEAU2 Grafice - deschide fereastra cu reprezentările graficele ale celor


două debite instantanee intrare și iesire ale stației de epurare 2;

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
4
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

În pagina principală sunt reprezentate toate stațiile de pompare apă uzată și


sunt afișați toți parametrii de comunicație GPRS și parametrii tehnologici de
interes din aceste stații de pompare.
Intensitatea semnalului GPRS este afișată în antetul fiecărei stații de pompare.
Parametri tehnologici afișați în pagina principală pentru fiecare SPAU sunt:
- Prezență tensiune rețea;
- Prezență tensiune grup electrogen;
- Contact efracție;
- Funcționare AAR rețea;
- Funcționare AAR grup electrogen;
- Avarie grup electrogen;
- Funcționare pompa 1;
- Ore funcționare pompa 1;
- Funcționare pompa 2;
- Ore funcționare pompa 2;
- Avarie pompa 1;
- Avarie pompa 2;
- Nivel maxim apă uzată în bazinul de aspirație;
- Comandă locală;
- Disjunctor rețea declanșat;
- Disjunctor grup electrogen declanșat;
- Disjunctor tablou pompe declanșat;

Din pagina principală, prin click cu mouse-ul pe butonul “Pornire grup


pompare” se poate porni/opri grupul de pompare respectiv.

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
5
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

Subpagina de vizualizare parametri stații de epurare

În această pagină sunt reprezentate cele două stații de epurare apă uzată și
sunt afișați toți parametrii de comunicație GPRS și parametrii tehnologici de
interes din aceste stații de epurare.
Intensitatea semnalului GPRS este afișată în antetul fiecărei stații de pompare.
Parametri tehnologici afișați în pagina principală pentru fiecare SEAU sunt:
- Prezență tensiune rețea;
- Prezență tensiune grup electrogen;
- Contact efracție;
- Funcționare AAR rețea;
- Funcționare AAR grup electrogen;
- Avarie grup electrogen;
- Funcționare SEAU;
- Ore funcționare SEAU;
- Avarie SEAU;
- Nivel maxim apă uzată în bazinul de aspirație;
- Comandă locală;
- Disjunctor rețea declanșat;
- Disjunctor grup electrogen declanșat;
- Disjunctor tablou pompe declanșat;
Documentație realizată de: Documentație aprobată de:
Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
6
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

- Valoare instantanee pH;


- Valoare instantanee amoniu;
- Valoare instantanee nitrați;
- Valoare instantanee oxigen dizolvat;
- Valoare instantanee oxidabilitate;
- Valoare instantanee turbiditate;
- Valoare instantanee conductivitate;
- Valoare instantanee debit intrare stație;
- Totalizator debit intrare stație;
- Valoare instantanee debit ieșire stație;
- Totalizator debit ieșire stație;

Din pagina principală, prin click cu mouse-ul pe butonul “Pornire grup


pompare” se poate porni/opri grupul de pompare respectiv.

Pagina de alarme

Alarmele pot fi definite și schimbate ulterior prin drepturi speciale. Alarmarea


se face atât optic cât și acustic. S-au definit următoarele alarme:
- Avarie SEAU1;
- Avarie SEAU2;
- Avarie grup electrogen SEAU1;
- Avarie grup electrogen SEAU2;
- Avarie pompa 1 SPAU1;
- Avarie pompa 2 SPAU1;
- Avarie grup electrogen SPAU1;
- Avarie pompa 1 SPAU2;
- Avarie pompa 2 SPAU2;
- Avarie grup electrogen SPAU2;
- Avarie pompa 1 SPAU3;
- Avarie pompa 2 SPAU3;
- Avarie grup electrogen SPAU3;
- Avarie pompa 1 SPAU4;
- Avarie pompa 2 SPAU4;
- Avarie grup electrogen SPAU4;
- Avarie pompa 1 SPAU5;
- Avarie pompa 2 SPAU5;
Documentație realizată de: Documentație aprobată de:
Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
7
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

- Avarie grup electrogen SPAU5;

Fereastra de alarme se deschide prin apăsarea butonului (F3) Alarme din


partea de jos a ecranului.
Orice eveniment de tip Alarmă este înregistrat cu amprentă de timp
corespunzătoare apariţiei acestuia în Lista de Alarme. Modul de colorare al
fundalului semnalelor conţinute în lista de alarme ne oferă o informaţie asupra
stării (status-ului) acelor semnale după cum urmează:
o Apariţia unui eveniment persistent (prealocat/configurat ca şi alarmă) este
semnalizată în lista de alarme prin generarea unui text explicit având ca
fundal (background) culoarea ROŞIE.
o Apariţia unui eveniment persistent (prealocat/configurat ca şi alarmă) descris
la punctul anterior, poate fi luat la cunoştinţă (confirmat) în lista de alarme
însă va avea ca efect o tranziţie de culoarea a fundalului de la culoarea
ROŞIE la culoarea GRI.
Cu alte cuvinte, alarma persistentă nu va „părăsi” lista după confirmare ci doar
va fi colorată cu alt fundal pentru a atrage atenţia că stimulul care a generat-o
nu a dispărut însă se cunoaşte faptul că alarma există şi urmează a fi tratată
(pending status).

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
8
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

Dacă după confirmarea alarmei persistente (colorarea fundalului în gri), dispare


stimulul care a generat alarma, linia de alarmă confirmată va dispare complet
din lista de avarii însă va rămâne în lista de evenimente.
Dispariţia stimulului care a generat alarma (dispariţia cauzei generatoare) este
semnalizată în lista de alarme prin generarea unui text explicit având ca fundal
(background) culoarea VERDE.
O operaţiune de confirmare a acestei alarme cu fundal de culoare verde sau o
confirmare a paginii de alarme în care aceasta se află va conduce la dispariţia
din listă a alarmei deoarece cauza care a generat-o nu mai există.

Paginile de grafice

Sunt definite grafice pentru debitele instantanee de intrare și de ieșire din


stațiile de epurare.
Ferestrele de grafice se deschid prin apăsarea butoanelor (F4) SEAU1 Grafice
sau (F5) SEAU2 Grafice.

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
9
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

REGULI GENERALE PRIVIND PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI EXPLOATAREA

Serviciul la instalațiile electrice de automatizare va fi încredințat numai


personalului calificat corespunzător și care a efectuat instructajul de tehnică a
securității și de protecție a muncii. Personalul de serviciu la instalațiile electrice
este dator să cunoască funcționarea principală a tuturor instalațiilor și să
cunoasca schemele de principiu, de cablaj și de montaj aferent.

Orice funcționare anormală în instalațiile electrice va fi consemnată în registrul


de tură al obiectului și se va proceda la remedierea lui astfel:
- pentru avarii de mică importanță se va încerca remedierea de către
personalul propriu de exploatare prin mijloace locale;
- pentru avarii de importanță mică, dar care necesită intervenție imediată,
se va consemna în registrul de tură și se va cere programarea echipei
centrale de întreținere însărcinată cu întreținerea corectă;
- pentru avarii grave se va cere urgent deplasarea echipei de intervenție
pe întreprindere și se va anunța energeticianul șef al întreprinderii.
Lucrările de întreținere constau din:
- inspectia și revizia preventivă;
- întreținerea curentă;
- reparațiile mijlocii;
- reparațiile capitale;
- reparațiile accidentale.
Inspecția și revizia preventivă se face în tot timpul serviciului de către
personalul de serviciu în tură, care este responsabil cu instalațiile electrice.
Scopul organizării inspecțiilor și reviziilor preventive este de a se putea preveni
apariția avariilor.
Inspecția și revizia preventivă are character periodic, efectuându-se la intervale
maxime precizate prin documentațiile specifice.
Reparațiile curente sunt reparațiile care se pot efectua pe durata unui schimb,
folosindu-se piese de rezerva curente aflate în stoc. Aceste reparații se
efectuează de către personalul de exploatare aferent stației de tratare.

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
10
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

Reparațiile mijlocii sunt reparații, de durată lungă (24-72 ore) și care se executa
sub îndrumarea personalului de exploatare aferent stației, de către acest
personal, plus ajutoare din cadrul Regiei de Apă Canal.
Reparațiile capitale sunt planificate, pe durată mai lungă și se executa de către
grupa de personal specializat din interiorul sau din afara Regiei de Apă Canal.
Pentru reparațiile capitale, în general utilajele se demontează de la
amplasamentul lor.
Reparațiile accidentale sunt reparații a căror necesitate rezultă în urma
avariilor. În funcție de gravitatea avariei, aceste reparații se vor executa de
către personalul de exploatare al stației sau de către echipa de personal
specializat.
Personalul de specialitate necesar este un electrician în fiecare schimb de lucru
și de fiecare complex de exploatare. Acest electrician va trebui sa fie de
calificare corespunzătoare, să fie autorizat de către întreprinderea furnizoare
de electricitate și să posede o pregătire practică minimă necesară exploatării
curente a instalațiilor de AMC.
Electricianul de serviciu în tura va trebui sa cunoască:
- modul de funcționare al tuturor instalațiilor electrice și schemele
acestora;
- regulile de deservire corectă a tuturor instalațiilor electrice;
- lucrările de întreținere necesare tuturor instalațiilor electrice;
- normele de tehnică a securității și de protecția muncii, privind instalațiile
electrice respective;
- normele generale de PSI.
Electricianul de serviciu în tură va fi verificat asupra cunoștințelor sale în mod
periodic de către șeful exploatării sistemului de alimentare cu apă și de către
energeticianul șef al regiei cu care se va completa instructajul.
Electricianul de serviciu are următoarele obligații:
- să preia și să predea schimbul conform programului stabilit, în ordine și
cu punctualitate;
- să efectueze inspecția și revizia preventivă precum și reparațiile curente
ale instalațiilor electrice pe care le are în primire;
- să participe la întocmirea listelor de piese de schimb;
Documentație realizată de: Documentație aprobată de:
Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
11
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

- să participe la lichidarea avariilor;


- să asiste personalul tehnologic de exploatare la efectuarea manevrelor
care au contingență cu instalațiile electrice;
- va ține legatura cu personalul din unitatea energetică ce asigură
alimentarea cu energie electrică a stației de tratare, raportând
eventualele disfuncțiuni și va efectua manevrele solicitate de acesta
(oprire temporar, trecere pe un alt transformator, etc.)
- să intervină în caz de incendiu, conform normelor PSI;
- să nu facă manevre la instalații, înainte de a se asigura de respectarea
normelor de tehnică a securității și de protecția muncii;
- să întocmească fișele tehnice ale tuturor utilajelor electrice, ale
aparatajului existent și ale echipamentelor nou instalate și să le
completeze pe parcurs (ore de funcționare, revizii, reparații, înlocuire
piese);
- să supravegheze întreținerea și folosirea rațională a sculelor, a
materialelor de exploatare și de protecție și a altor obiecte de inventar
ce ii sunt date în primire;
- să colaboreze la întocmirea raportului anual privind starea tehnică a
instalațiilor electrice, a observațiilor de exploatare și de statistică a
avariilor pe categorii;
- să țină evidența consumului de energie electrică (dacă e cazul, pe paliere
de consum).
Electricianul de serviciu va avea la dispoziție următoarele documentații:
- registrul de serviciu pe schimb, pentru instalațiile electrice;
- schemele de principiu de cablaj și de montaj ale tuturor instalațiilor
electrice;
- un exemplar din inventarul de piese de schimb;
- un exemplar din inventarul materialelor de exploatare și al sculelor;
- un exemplar din planificarea reviziilor și reparațiilor de toate categoriile;
- un exemplar din instrucțiunile pentru prevenirea accidentelor;
- un exemplar din planul de restructurare a consumului de energie
electrică în caz de avarie;

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
12
 MANUAL DE OPERARE
Rev. 0123456

- un exemplar din lista de telefoane ale altor unități de exploatare, cu care


trebuie păstrata coordonarea, ale conducerii și ale șefilor ierarhici, etc.
Energeticianul șef al Regiei de Apa Canal va întocmi și va pune la dispozitia
electricienilor de serviciu, planificarea anuală a tuturor categoriilor de lucrări de
întreținere.
Electricianul de serviciul pe schimb va avea la dispozitie un minim de scule, de
materiale și de mijloace pentru protecția și pentru întreținerea instalațiilor
electrice, precum și piesele de rezervă necesare.

Documentație realizată de: Documentație aprobată de:


Nume ing. Bogdan Verdeș Lucian Vasilica
Data Iulie 2014 Iulie 2014
Unitatea Bifa Automatizari S.R.L. ElcoTrans S.A.
13