Sunteți pe pagina 1din 55

PLANIFICARE EDUCAȚIE FIZICĂ CLASA III

Competențe generale
1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare specifice activităţilor de practicare a exerciţiilor fizice şi sportului
2. Integrarea achiziţiilor specifice dobândite în acţiuni de optimizare a stării de sănătate, a creşterii şi dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice
proprii
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-play în activităţile motrice desfăşurate în
şcoală şi în afara acesteia

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Utilizarea limbajului de specialitate în relațiile de comunicare specifice activităților de practicare a exercițiilor fizice și sportului
1.1.Utilizarea noțiunilor specifice domeniului, în situații de instruire
1.2. Respectarea regulilor specifice activităților sportive, din lecție și din afara acesteia
2. Integrarea achizițiilor specifice dobândite în acțiuni de optimizare a stării de sănătate, a creșterii și dezvoltării fizice și a capacității motrice
proprii
2.1. Respectarea regulilor de igienă colectivă în activități motrice
2.2. Aplicarea regulilor de bază în folosirea factorilor naturali de călire a organismului
2.3. Menținerea posturii corporale corecte, în activitățile școlare și extrașcolare
2.4. Acționarea permanentă asupra armoniei propriei dezvoltări fizice
2.5. Manifestarea unor indici corespunzători ai calităților motrice, în funcție de specificul acțiunilor motrice
2.6. Aplicarea deprinderilor motrice fundamentale și sportive elementare, în acțiuni motrice variate
2.7. Manifestarea achizițiilor motrice cu componente estetice în activități cultural – artistice și sportive
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și fair-play în activitățile motrice desfășurate în
școală și în afara acesteia
3.1. Manifestarea atitudinii de cooperare și întrajutorare în timpul activităților motrice
3.2. Asumarea rolurilor de conducere sau subordonare specifice activităților motrice
3.3. Manifestarea constantă a unui comportament asertiv, în activitățile motrice curriculare și extracurriculare

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Sisteme
de
DOMENII COMPETENTE CONTINUTURI SEM. I SEM. II
actionare
SPECIFICE
NR. SAPT. NR. SAPT.
ORE. ORE
Capacitatea -formatii de adunare pe linie pe doua randuri ;
de
-pornire si oprire din mers ;
organizare
-alinierea in linie ; 4 ore 1-2 4 ore 1-2
-pozitiile drepri si pe loc repaos ;pozitiile :stand,stand
departat ;pe genunchi ;sezand si culcat ;
-intoarceri la stanga si la dreapta

Dezvoltare -pozitiile de baza si derivate;


fizica
-miscari specifice segmentelor corpului ;
armonioasa
-postura corecta in pozitii si actiuni motrice ;
-exercitii de prelucrare selectiva a segmentelor corpului ; 6 ore 8-10 perma perma
nent nent
-complex de exercitii ;
EVALUARE SUMATIVA
Calitati viteza de reactie la stimuli auditivi si tactili ;
motrice
Viteza -viteza de executie in actiuni variate ;
-viteza de deplasare pe 25 m 6 ore 4-6
Indemanare -indemanara(in actiuninile segmentelor corpului,in
manevrarea de obiecte) ;
-precizie-viteza de executie ,pasa ,prindere ;
6 ore 8-10
-viteza de executie si coordonare in sariturile cu
desprindere de pe un picior si ee pe ambele ;
Forta -forta segmentara :forta membrelor superioare,forta
membrelor inferioare ;
-forta segmentara cu invingerea propriului
corp :spate,abdomen ; 6 ore 3-5
-circuit pentru dezvoltarea fortei generale ;
EVALUARE SUMATIVA
Rezistenta -alergare in teren variat ;
-circuit cu respectarea unor eforturi de intensitati variabile ;
-stafete aplicative urmarind numarul de repetari,stafete, 6 ore 9-11
jocuri, jocuri cu tema
Deprinderi Mers mers obișnuit cu ținută corectă și coordonare în brațe;
motrice
mers în coloană câte unul; 6 ore 6-8
mers pe vârfuri;
mers pe călcâie;
mers ghemuit.
mers cu pas fandat
Alergare pasul de alergare;
alergare cu păstrarea distanței; 6 ore 1-3 6 ore 6-8
alergare şerpuită;
alergare cu ocolirea unor obstacole;
alergare peste obstacole;
şcoala alergării ( alergare cu genunchii la piept, alergare cu
pendularea gambelor înapoi).
Aruncare - -aruncarea si prinderea cu doua maini ;
prindere
-aruncarea azvarlita la distanta ;
-aruncarea lansata cu doua maini de un partener si 4 ore 3-4 6 ore 6-8
prinderea cu doua maini la piept ;
Echilibru -deplasari in echilibru pe suprafete inguste ,inaltate cu
intoarceri de 900-1800 ;
4 ore 11-12
Tractiune - -impingere reciproca in perechi la baston ;
Impingere
-tractiuni intre doi si mai multi executanti ; 4 ore 11-12
-tractiune simultana cu bratele (deplasarea propriului corp
pe banca de gimnastica) ;
Transport Priza si ridicarea
obiectului
Transportul in grup
al bancii de gimnastica 6 ore 13-15
Exersarea transportului unor obiecte mici
Tarare -tarare din culcat facial ;
-tarare laterala ;
-tarare pa palme ;-bratele intinse (mersul foaie) ; 4 ore 16-17
-tarare pe antebrate ;
Escaladare -escaladarea aparatelor mici ; 6 ore 2-4
-escaladare cu aruncare si incalecarea obstacolului;
-stafete combinate cu elemente de :tarare-catarare-
escaladare-mers in echilibru ;
Saritura pasul saltat ;
-pasul sarit ;
-saritura la coarda ; 6 ore 14-16
-sarituri de pe loc cu desprindere de pe un picior si de pe
ambele picioare insotita de miscari ale bratelor si
picioarelor
EVALUARE SUMATIVA
Catarare - -catarare coborare pe banca de gimnastica inclinata la 15- 6 ore 2-4
coborare 200 ;
Deprinderi Alergarea de -scoala alergarii ; 6 ore
motrice viteza
-pasul alergator de accelerare ;
specific
disciplinelor -pasul alergator lansat de viteza ;
sportive
-startul de sus ; 5-7
-start la semnal sonor cu pastrareqa culuarului ;
EVALUARE SUMATIVA
Alergarea de Dezvoltarea rezistentei generale prin mijloace variabile :
rezistenta
-pasul alergator lansat in tempo modert ;
-alergare in tempo uniform si variat;
-startul din picioare; 6 ore 12-14
-corelarea ritmului respirator cu pasii de alergare;
Aruncarea mingii scoala aruncarii ;
de oina
-aruncarea de pe loc a mingii de oina pe perechi ;
-reguli de igiena si protectie individuala ; 6 ore 6-8
EVALUARE SUMATIVA
Gimnastica -dezvoltarea fortei lanturilor musculare implicate in
acrobatica efectuarea elementelor acrobatice ;
12-16
-podul de jos ;
-rulare pe spate,stand pe omoplati9legari0 ;
-cumpana pe un picior ,sfoara; 10
ore
EVALUARE SUMATIVA
Minihandbal -prinderea,tinerea si pasarea mingii de la umar ,de pe loc; 20
ore
-deplasari specifice(cu pasi adaugati,cu spatele) ;
-pasa cu o mana si prinderea cu doua maini,din deplasare ;
-dribling multiplu de pe loc si din mers ;
-aruncarea la poarta de pe semicercul de 6 m ; 1-10 18 ore 9-17
Minifotbal -pozitia fundamentala ,deplasari in pozitia fundamentala ;
-lovirea mingii cu piciorul indemanatec;
-driblingul; 20
-pasarea mingii din deplasare cate doi elevi; ore

-sutul la poarta ; 1-10 18 ore 9-17


-joc bilateral teren redus (minifotbal) ;
PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

SEMESTRUL I

Elemente de organizare a activitatilor motrice, clasa III


Numar de ore alocat: 8 ore (4 ore sem. I si 4 ore sem. II)
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri- Spec. - instrumente -
1 • Adunarea in linie 1.2 - explicatie-demonstrare a trecerii din linie pe un rand in linie pe doua randuri - sala de - observare
pe si invers; sport sistematica
1.3
doua randuri - ruperi de randuri si refacerea ibrmatiei de adunare in linie pe doua randuri; - fluier - aprecierea
2.1
activitatilor
• Pornire si oprire - exersarea pornirii si opririi din mers.
2.2 elevilor cu
din
Jocuri: ,,Gaseste-ti locul", ,,Leapsa in perechi", ,,Buchetele" evidentieri
3.1
mers
individuale
5.1

2. • Alinierea in linie 1.2 - stabilirea locului pentru fiecare elev in front dupa inaltime;
• Pozitiile drepti si 1.3 - exersarea comenzii: ,,V-ALINIATI!" pe grupe de elevi si individual;
pe loc repaus;
2.1 - demonstrarea pozitiei drepti si pe loc repaus de catre profesor
pozitiile: stand,
stand departat, pe 2.2 - exersarea pozitiilor drepti ti pe loc repaus individual si pe grupe de 5-6 elevi
genunchi, sezand si sub forma de intrecere;
3.1
culcat
- exersarea pozitiilor: stand, stand departat, pe genunchi, sezand si culcat;
5.1
- exercitiile: ,,Portita", ,,Crengile se leagana", ,,Sar vrabiutele", ,,Culegem
fructele"

3-4 • Intoarceri la 1.2 - demonstrarea intoarcerilor la stanga si la dreapta in doi timpi; - sala de - aprecieri
stanga sport individuale si
2.2 - exersarea intoarcerilor la comenzile ,,LA STAN-GA!", ,,LA DREAP-TA!";
colective
si la dreapta - fluier
3.1 - corectari;
5.1 Joc: ,,Crabii si crevetii"
Deprinderi motrice de baza , clasa III
Numar de ore alocat: 12 (6 ore sem. I si 6 ore sem. II)

Comp.
Nr. Continuturi Evaluare
Spec. Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri - - instrumente -

1-6 • Mers si variante 1.2 explicarea si demonstrarea: - sala de - observare


sport
de mers -pe calcaie, 2.2 mers obisnuit — se executa incepand cu piciorul stang, spatele drept, capul sistematica
pe varfuri, ghemuit sus, privirea inainte, pieptul inainte, umerii trasi inapoi, bratele miscandu-se pe -
3.1 - aprecieri
langa corp, bratul este opus piciorului care paseste inainte. Se executa prin obiecte :
colective
3.3 rulare calcai-varf mingi,
stegulete, si individuale
5.1 mers pe varfuri - se executa cu varful picioarelor, bratele intinse in sus, in
cuburi
prelungirea corpului sau coroana deasupra capului, privirea inainte sau la brate
bastoane,
mers pe calcaie - se executa pe calcaie, pozitia corpului este usor aplecata
inainte, bratele la spate, mainile prinse de coatele de la bratul opus. Se insista
pe comenzile ,,spatele drept", ,,capul sus", ,,privirea inainte"
mers ghemuit — mersul piticului se executa cu picioarele indoite din articulatia
genunchiului, corpul drept, capul sus, privirea inainte, mainile la ceafa
- exersari in coloana cate unul, cate doi, pe grupe
- corectari
- Jocuri dinamice: ,,Cine ne-a iesit in drum?", ,,Cauta steguletul", mers cu
oprire la semnal - ,,Motanul si soarecii", ,,Fereste capul"
- stafete aplicative pe echipe
- mers pe varfuri pana la un punct fix, ocolire, intoarcere in mers pe varfuri cu
predarea stafetei (la fel cu mers pe calcaie)
1-6 • Alergare si - explicare si demonstrare: - sala de — aprecieri
variante de sport colective si
alergare obisnuita - pe pingea (cu rulare calcai-varf) corpul usor aplecat inainte,
alergari: alergare individuale
bratele indoite pe langa corp, miscandu-se inainte, inapoi, simultan cu piciorul -jaloane
serpuita, cu ocolire
opus, respiratia se face in 2 timpi: inspiratia pe nas, expiratia pe gura;
de obstacole, peste –
obstacole alergare serpuita — este facuta de un sir de 4, 5,6 etc. copii. In fata sirului se bastoane
aseaza un copil cu o buna orientare care va desena pe sol prin alergare o linie
- mingi
serpuita sau va merge printre jaloane, mingi cu ocolirea acestora;
- exersarea alergarii respectand cerintele metodice;
- corectari;
- jocuri dinamice: ,,Buchetelele", ,,Atentie la semnal", ,,Acul si ata " Stafeta
aplicativa pe echipe - cu intrecere
- Alergare peste trei obstacole (bastoane, mingi) asezate la intervale egale,
ocolirea punctului fix , alergare inapoi peste obstacole, predarea stafetei la
urmatorul.

Viteza , clasa III


Numar de ore alocat: 6 ore

Nr. Continuturi - Comp. Activitati de invatare Resurse Evaluare


crt. detalieri-
Spec.
- instrumente

1-2 • Viteza de reactie 1.2. -exercifii cu influenta selectiva, intinderi, indoiri, rotari etc. executate in ritm - fanioane - observare
la rapid timp de 5-10 sec; sistematica
1.3 -jaloane
stimuli auditivi si -pozitionari rapide ale bratelor (pe cap, pe umeri, lateral, sus, pe solduri, la
3.3 - obiecte
piept) la semnal vizual (executia inv.) si auditiv (comanda verbala), frontal si pe
tactili; viteza de mici
5.1. echipe sub forma de intrecere;
executie in actiuni (mingi de
- luarea unor pozitii (stand, stand departat, ghemuit, sprijin culcat) la semnale
tenis,
variate vizuale (indicate prin semne) si auditive (comanda verbala), frontal si pe echipe,
sub forma de intrecere; nuci,
castane)
Joc: ,,Imita miscarile partenerului".
-exercitii din grupa actiunilor de front si formatii -gruparea si regruparea in
diferite formatii;
• Viteza de
-plecari din diferite pozitii la comenzi date prin surprindere prin semnale sonore
deplasare
sau vizuale;
pe25m
- alergare serpuita si cu ocolire;
Jocuri: ,,Alb si negru", ,,A1 treilea fuge", ,,Cursa pe numere"
3-4 • Viteza de reactie 1.2. -Joe dinamic: ,,Provocarea cu trei lovituri"; -jaloane - aprecieri
si executie 1.3. individuale si
- Stafeta (pe echipe, sub forma de intrecere) - alergari -mingi de
clective
• Viteza de reactie 3.3. cauciuc
in tempo 14 cu culegerea unor obiecte si transportarea
si de deplasare
5.1.
lor in diferite locuri stabilite;
• Viteza de
executie - individual - pase la perete in viteza maxima fara sa
• Indemanare (in cada mingea;
actiunile
- aruncarea in sus si prinderea unei mingi;
segmentelor
corpului; in -pase in doi (handbal, volei, baschet) de pe loc, in viteza maxima (intrecere -
castiga perechea care paseaza mai mult fara a scapa mingea);
manevrarea de
obiecte) - stafeta cu rostogolirea mingii pe sol si pasa de la un reper;
-Joc dinamic ,,Uliul si porumbeii"
5-6 • Viteza de 1.2. -alergare cu ridicarea accentuata a genunchilor; - bastoane - aprecieri
deplasare 1.3. individuale si
- stafeta pe echipe - alergare peste trei obstacole (bastoane, mingi) asezate la -mingi
clective
si indemanare 3.3. intervale egale, ocolirea punctului fix, aiergare inapoi peste obstacole, predarea
-jaloane
stafetei la urmatorul care continua actiunea si asezare la coada sirului;
• Precizie, viteza 5.1.
- garduri
de - stafeta pe echipe - alergare cu ocolire 360° a trei jaloane asezate la un interval
joase
de 2-3 m, aiergare peste trei garduri joase, ocolirea punctului fix, intoarcere In
executie,
aiergare de viteza prin lateral cu predarea stafetei.
pasa-prindere
- Joc dinamic ,,Fereste capul", pe echipe de cate 5-6 elevi

7-8 • Viteza de 1.2. - stafeta pe echipe - sarituri succesive pe un picior pana la un punct fix, ocolire, - 9 cercuri - aprecieri
executie si intoarcere prin sarituri pe celalalt picior cu predarea stafetei la urmatorul; trasate pe individuale si
1.3.
coordonare in sol clective
- stafeta pe echipe - cuprinzand sarituri din cere in cere cu intrecere;
sariturile cu 3,1.
-mingi de
-Joc dinamic: ,,Barza ne pandeste", (,,Lupul si iezii");
desprindere de pe 3.3. plastic
un picior si de pe - individual - aruncarea si prinderea unei mingi;
5.1. -10-13
ambele - pasa si prindere, de pe loc, pe perechi; corzi
• Aruncari si - sarituri la coarda: - individual;
prinderi
- in perechi: ,,Cate doi la coarda",
• Sarituri la coarda
,,Cate doi cu invartirea corzii lateral"

Alergare de viteza, clasa III


Numar de ore alocat: 6

Nr. Continuturi Comp. Activitati de invatare Evaluare


crt Resurse
- detalieri - Spec. -instrumente-
.

1 - Scoala alergarii 3.1 - exercitii de mers in sir cate unul din ce in ce mai repede cu trecerea in alergare - repere - observare
usoara; de la lectie la lectie se schimba conducatorul; corectarea pozitiei corpului (jaloane, sistematica
3.2
si lucrul bratelor; fanioane,
3.3 linii
- alternari de mers in tempo lent, rapid si alergare pe 30-15 10 m;
trasate pe
- Pasul alergator 5.2
- exersarea alergarii cu joc de glezna pe loc, cu deplasari, cu accelerare; sol);
de accelerare
- alergare pe loc, cu semiridicarea genunchilor (schip);- alergare cu genunchii sus - fluier;
si lucrul correct al bratelor; - alergarea cu pendularea gambei inapoi;
- demonstrari si corectari la toate;
- alergarea accelerate in linie dreapta pe distanta 7-8 m (individual, pe perechi, in
linie de cate 4-6 elevi) si corectari;
- alergare in jurul bancii de gimnastica cu accelerare pe portiunea dreapta si
incetinire la capete;
- intrecere de alergare, de viteza, pe 25 de m, cu plecare din picioare, cate 4
elevi;
- Jocul “Orasul asediat”
2 - Scoala alergarii 3.2 - exercitiile din lectia 1; - Idem -Idem lectia nr
lectia nr 1 1
- Pasul alergator 3.3 - idem lectia 1;
de accelerare
5.2 - explicarea- demonstrarea alergarii cu accelerar, cu atingerea vitezei maxime la
- Pasul alergator sfarsitul accelerarii (reper) si mentinerea vitezei (din inertie) pe ultimii 10 m;
lansat de viteza
- alergarea in grup pe distanta de 15-25 m, marcand zona de accelerare ,cu
aplecarea trunchiului in final si trecere peste linia de sosire;
- Joc : “Cursa de un minut”
3-4 - Pasul alergator 3.1 - Idem;
de accelerare
3.3 - Idem;
- Pasul alergator
5.1 - plecari prin pierderea echilibrului corpului inainte, cu picioarele asezate la
lansat de viteza;
acelasi nivel sau cu un picior inainte;
5.2
- Startul de sus;
-explicarea- demonstrarea startului de sus, a pozitiilor specifice fiecarei
- Start la semnal comenzi,.La comanda “pe locuri” , la nia de start de aseaza varful piciorului
sonor si pastrarea indemanatec usor indoit din genunchi, celalalt la un pas in spate, in aceeasi
culoarului; pozitie.Corpul este usor aplecat in fata, cu bratul intins spre fata indoit, dus usor
inainte, celalalt brat usor intins spre inapoi.La comanda “pleaca” sau alt semnal
sonor se pleaca in alergare prin impingere in piciorul din fata;
- exersarea pozitiilor specifice fiecarei comenzi;
- exersarea startului si lansarea de la start pe 3-4 m cu plecare libera sau la
comanda;
- exersarea startului,lansarii, alergarii accelerate si mentinerea vitezei maxime pe
10-12 m, atacand linia de sosire prin aplecarea trunchiului inainte pe ultimul pas;
- intreceri de alergare de viteza pe 25 de m, cu start de sus, pe grupe de 4 elevi
( se marcheaza zona de accelerare);Joc : “Ocupa piatra”(scaunul)
5 Scoala alergarii 3.1 - exersarea alergarii accelerate pe 7-8 m, cu atingerea vitezei maxime si - repere - observare
mentinerea acesteia pe 12-15m; (jaloane, sistematica
- Pasul alergator 3.3
fanioane,
de accelerare si - exersarea alergarii de viteza in tempo variat (8 m accelerare, 5-6 m reducrea
5.1 linii
lansat de viteza vitezei , 8 m accelerare, 8-10 m mentinerea vitezei maxime);
trasate pe
5.2
- Startul de sus - exersarea startului de sus; sol);

- Start la semnal - intreceri de alergare de viteza cu start de sus, pe distanta de 25m; - fluier;
sonor cu
- Joc ; “Prinde-I daca poti”;
pastrarea
culoarului
6. PROBA DE EVALUARE SUMATIVA
EVALUARE

Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase, clasa III


Nr de ore alocat: 6 ore
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri - Spec. - instrumente -
1-2 • Pozitiile de baza si 1.2. - exersarea pozitiilor stand, stand departat, pe genunchi, sezand si culcat; - sala de - observare
derivate sport sistematica
2.1. - exercitii simple cu miscari specifice segmentelor corpului:
• Miscari specifice - aprecieri
2.2. - duceri ale bratelor: inainte, sus, lateral;
colective
segmentelor
3.1. - duceri ale mainilor: pe sold, pe umeri, la ceafa;
corpului si individuale
3.3. - flexii si extensii ale bratelor;
• Postura corecta in
pozitii si actiuni 4.1 - duceri ale unui picior inainte, inapoi, lateral;
motrice
5.1. - flexii si extensii ale picioarelor;
- indoiri, aplecari, extensii ale trunchiului;
- rasuciri ale gatului; ale trunchiului;
- rotari ale capului si ale bratelor;
- accent pe respiratie ampla dupa fiecare exercitiu;
- corectari ale pozitiei corpului
3-4 • Exercitii de 1.2. - exersare din linie pe un rand si pe doua randuri - diverse - observare
prelucrare selective obiecte sistematica
2.1. - exercitii:
a segmentelor
corpului 2.2. - pentru brate fara obiecte si cu obiecte;
3.1. - pentru picioare fara obiecte si cu obiecte;
4.1. - pentru trunchi fara obiecte si cu obiecte;
5.1. - pentru abdomen fara obiecte si cu obiecte;
- pentru gat;
- corectari, recomandari
5 • Complexul de - sintetizarea miscarilor intr-un complex de exercitii; - sala de - observari
exercitii sport individuale
Exerctiul I - Stand: t1 - pas lateral cu piciorul stang, mainile pe umar; t2 -
ridicare pe varfuri cu intinderea bratelor lateral-sus; t3 - revenire in stand - aprecieri
departat cu mainile pe umar; t4 - revenire; t5-8 - idem spre dreapta. individuale si
colective
Exerctiul 2 - Stand: t1 - fandare inainte cu piciorul stang cu ducerea
bratelor prin inainte sus; t2 - revenire; t3 - idem spre partea dreapta; t4 -
revenire;t5 - fandare laterala stanga, bratul stang sus, bratul drept lateral;
t6 - revenire; t7 - idem spre partea dreapta; t8 - revenire.
Exerctfiul 3 - Stand:t1- sprijin ghemuit; t2 - prin saritura,stand departat
indoit cu palmele pe sol; t3 - sprijin ghemuit; t4 - revenire.
Exercitiul 4 - Stand departat cu mainile pe solduri: t1-3 - aplecarea
trunchiului inainte pana la 90 grade, bratele pe solduri; t4 - extensia
trunchiului cu brajele sus; t5-6 – indoirea trunchiului inainte cu genunchii
intinsi, palmele ating solul; t7-8 - revenire.
Exerctiul 5 - Stand: t1 - ducerea bratelor prin inainte sus, trunchiul in
extensie si piciorul drept, usor inapoi; t2 – sprijin inainte ghemuit; t3 -
idem timpul 1 ; t4 - revenire; t5-8 - idem, pe piciorul stang.
Exerctiul 6 - Stand cu mainile pe sold: t1-4 - sarituri ca mingea; t5 - saritura
in stand departat cu bataia palmelor deasupra capului; t6, - saritura in
stand cu bataia palmelor la spate; t7 - idem 5; t8 - idem 6.
- exersarea complexului de exercitii
6 • Complex de ex, - evaluarea complexului de exercitii executat pe grupe de 6-8 elevi - sala - proba practica
evaluare

Deprinderea de aruncare si prindere, clasa III


Numar de ore alocat : 10 (sem I si sem. II)

Nr. Continuturi - Comp. Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri- Spec. instrumente
1-3 - Tinerea- 1.4 - exercitii de acomodare cu mingea; - 10 - observare
aruncarea si mingi de sistematica
2.4 - explicatii-demonstrari privind tinera mingii cu doua maini in dreptul
prinderea cu doua dimensiu
pieptului ,la nivelul taliei, deasupra capului; - aprecieri
maini 3.1 ne medie
individuale
- exercitii de tinere a mingii cu doua maini;
3.4
- corectari;
- Aruncarea cu 4.1
doua maini la - explicarea-demonstrarea aruncarii mingii cu doua maini de la piept, de la
partener nivelul taliei, de deasupra capului la partener;
- exercitii de aruncare a mingii cu doua maini, la partener;
- corectari;
- demonstrarea prinderii mingii cu doua maini intinse jos, indoite la nivelul
pieptului, deasupra capului;
- exercitii de prindere a mingii cu doua maini;
- Prinderea mingii
cu doua maini - Stafeta pe echipe – aruncarea si prinderea mingii pe perechi, cu deplasare
pana la un punct fix inainte si inapoi;
- Joc: “Mingea la capitan”

- Jocuri dinamice
4-7 - Aruncarea 3.2 - explicarea si demonstrarea aruncarii mingii cu o mana de la umar; - mingi - observarea
azvarlita la de tenis - sistematica
3.3 - exersarea tinerii mingii, simulari de aruncare;
distanta mingi de
3.4 - exercitii de insusire a mecanismului de baza al aruncarii; oina –
spatii
4.2 - exersarea aruncarii azvarlite la distanta, de pe loc;
marcate
5.3 - corectari;
- Stafeta pe echipe – aruncarea mingii unui coleg asezat intr-un punct fix,
alergarea pana in dreptul lui, reprimirea mingii, ocolirea lui si intoarcerea in
dribbling cu predarea mingii la urmatorul;
8-10 -Tinere- aruncare 3.2 - Joc dimanic – “Mingea calatoare”(cu doua echipe in formatie de cerc); - mingi - observare
– prindere cu sistematica
3.3 - exercitii de aruncare pe perechi, marind progresiv distanta;
doua maini
- aprecieri
3.4 - exersarea aruncarii la tinta orizontala;
-Aruncarea colective si
lansata cu doua 4.2 - intreceri pe echipe de aruncare la tinta orizontala, prin acumularea de individuale
maini la un puncte;
partener si
prindere cu doua
maini la piept
Deprinderi motrice, clasa III

Nr. Continuturi Comp. Activitati de invatare Resurse Evaluare


Crt - detalieri- Spec. -
. instrumente-
1-4 • Echilibrul 3.1. - explicarea si demonstrarea deplasarii in echilibru: - pe osuprafata lata de - banci de - observare
(deplasari 20 cm trasata pe sol se executa mersul in echilibru, cu spatele drept, capul gimnastica sistematica
3.3.
sus, privirea inainte, bratele intinse lateral; piciorul care executa pasirea
cu echilibru pe
5.1. este intins, contactul cu solul facandu-se cu varful piciorului;
suprafete inguste
5.2. - exersarea deplasarii in echilibru in linie cate 4;
si
- corectari;
inaltate)
- executarea deplasarii pe o linie trasata pe sol, pe partea lata a bancii de
gimnastica (in timpul executiei copilul trebuie supravegheat mereu, pentru
a nu cadea si a se produce accidente);
- Stafeta aplicativa cu intrecere pe echipe: Mers in echilibru pe banca de
gimnastica pana la capat, coborare, alergare pana la un punct fix,
intoarcere, mers in echilibru pana la capat cu predarea stafetei;
- Jocuri dinamice: ,,Trecem puntea", ,,Pisica pe acoperis"
1-4 • Catarare- 2.5. - demonstrare-explicatii - corpul inclinat inainte, cu mainile prinse de - banca de -observare
coborare pe marginea bancii. Se executa catararea cu mers in patru labe, deplasandu-se sistematica
3.2. gimnastica
banca de intai un brat inainte, care apuca marginea bancii, simultan cu pasirea
-aprecieri
gimnastica 5.1. - fluier
pe banca cu piciorul opus (coborarea se poate face prin pasire sau colective
inclinata la 15°-
5.3. alunecare cu spatele, prin alunecare pe sezut sau pe spate (tobogan);
20° si individuale
- asigurarea unei prize bune a mainilor pe banca de gimnastica si incaltari
adecvate (ca sa nu alunece);
- exersarea tararii joase;
- corectari
• Catarare- 3.1 - exersarea catararii-coborarii pe banca de gimnastica inclinata la 25-30° cu - banca de - observari
coborare pe alunecare si tractiuni in brate colective
3.4 gimnastica
banca de
- corectari
gimnastica - fluier
- intrecere ,,Cine urca mai repede pe banca de gimnastica"

• Deplasare 3.2. - demonstrare-explicatii - se urca pana la mijlocul scarii, dupa care se - scara fixa -aprecieri
laterala si deplaseaza lateral stanga sau dreapta, cu bratul si piciorul de aceeasi parte colective si
3.4.
coborare la scara (coborarea se face din sipca in sipca) individuale
fix
- exersarea deplasarii laterale la scara fixa si coborare
- corectari
-joc dinamic: ,,Maimutele vesele"
• Stafete 3.2. 1 ) Copii sunt impartiti in 4 grupe, in sir cate unul in directia scarilor fixe. Se -banca de - observare
aplicative si prinde cate o banca de gimnastica la un capat de scara fixa, in dreptul sistematica
3.4. gimnastica
fiecarui sir. La semnal, primii copii se catara, trec pe scara fixa prin lateral
parcursuri dreapta, coboara scara, alearga prin lateral si predau stafeta; -bara fixa
aplicative
2) Saritura peste obstacol - rostogolire din ghemuit in ghemuit - mers in - saltea,
specifice insusirii echilibru pe banca de gimnastica - deplasare laterala la scara fixa, coborare obstacol
si intoarcere prin alergare la coada sirului
procedeului de (cutie de
carton)
catarare

1-4 • Impingere 2.5. - explicarea si demonstrarea impingerii reciproce in perechi la baston: din -
reciproca in pozitia stand fata in fata apucat cu doua maini de capatul unui baston; bastoane
3.2.
perechi la baston impingerea adversarului;
5.1.
- exercitii pregatitoare:
5.3.
- explicarea si demonstrarea impingerii reciproce in perechi la baston: din
pozitia stand fata in fata apucat cu doua maini de capatul unui baston;
impingerea adversarului;
- exercitii pregatitoare:
- fata in fata, palma in palma, impingeri simultane sau alternative;
- intr-un picior, impingerea adversarului si dezechilibrarea lui;
- exersarea impingerii reciproce in perechi la baston;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Zig-zagul deplasat"
• Impingere 2.5. - explicarea si demonstrarea: doua siruri fata in fata, elevii fiecarui sir - bastoane - observare
reciproca tinandu-se de mijloc, iar cei doi din fata sirurilor tin cu ambele maini de
intre parteneri la 3.2. capatul unui baston. Se executa impingere cu depasirea liniei trasate intre - fluier sistematica
cele doua echipe;
baston 5.1.
- exersarea respectand cerintele metodice;
5.3.
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Lupta cu bastonul" .
• Tractiuni intre 2.5. Explicarea-demonstrarea tractiunii realizata din pozitiile: - franghie - aprecieri
doi si mai multi colective
3.2. - stand fata in fata, cu o mana sau cu doua maini (frontal); (coarda)
executanti
5.1. - aceeasi pozitie, apucat de capatul unei franghii; - fluier
5.3. - doua siruri fata in fata, elevii fiecarui sir tinandu-se de mijloc, iar cei doi
din fata sirurilor tin cu ambele maini de capatul unei franghii;
- exersarea tractiunii intre doi si mai multi executanti;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Ridichea uriasa"
• Tractiuni intre 2.5. Exersarea tractiunii prin exercitii ca:
doi si mai multi
3.2. - un elev pe banca, altul jos, apucat de maini, tractiuni cu coborarea lui de
executanti
pe banca;
5.1.
- stand unul dupa celalalt, apucat de maini, cel din fata il trage pe cel din
5.3.
spate care opune rezistenta;
- din aceeasi pozitie cel din spate il apuca de mijloc pe cel din fata pentru
tractiune.
Exersarea tractiunii intre mai multi executanti prin jocurile:
,,Cel mai puternic", ,,Tractiune in cerc", ,,Ruperea lantului"
• Tractiune 2.5. - explicarea si demonstrarea tractiunii simultane: cu bratele intinse se - banci de - observare
simultana apuca banca din lateral; corpul se deplaseaza pe banca prin schimbarea
3.2. gimnastica sistematica
pozitiei mainilor cand pieptul a ajuns in dreptul acestora (varfurile
cu bratele
5.1. picioarelor - cutii - aprecieri
(deplasarea
5.3. intinse); - scara fixa individuale si
propriului corp
pe - exersarea tractiunii potrivit cerintelor metodice; colective
banca de - corectari;
gimnastica)
- intreceri pe grupe; stafeta aplicativa cu intrecere pe
echipe: - tractiune simultana cu bratele, pe banca, impingerea unui obiect
(cutie) pana ia un punct fix, catarare la scara fixa, alergare si predarea
stafetei
1-4 • Tarare din 2.5. - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat facial cu bratele - sala de - observare
culcat facial indoite si duse putin inainte. Se trage inainte piciorul drept o data cu sport
3.2. sistematica
intinderea bratului stang cat mai departe;
- fluier
5.1.
-impingandu-se piciorul indoit se deplaseaza corpul inainte o data cu
5.3. apropierea de corp a celuilalt picior;
- exersarea tararii joase;
- corectari;
- explicarea si demonstrarea tararii pe antebrate si varful picioarelor:
pozitia de plecare: culcat facial, cu sprijin pe antebraje, picioarele intinse cu
varfurile flexate (inainte). Se impinge alternativ cu varfurile picioarelor, cu
indoirea usoara a genunchilor;
- exersare respectand cerintele metodice;
- corectari;
-Joc dinamic: ,,De-a soldatii", ,,Tarare prin tunel"
• Tarare laterala, 2.5. - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat facial, sprijin pe palme, - sala de - observare
tarare pe palme bratele indoite, picioarele intinse apropiate. Se deplaseaza lateral bratul si sport
3.2. sistematica
-bratele intinse piciorul de aceeasi parte, apoi se trece greutatea pe bratul si piciorul
- sfoara
5.1. deplasat; - aprecieri
(mersul focii)
5.3. - exersarea tararii laterale; individuate si
-corectari, recomandari; colective
- explicarea si demonstrarea tararii pe palme
- bratele intinse (mersul focii) culcat facial, sprijin pe palme, bratele intinse,
deplasare inainte pe palme, corpul ramane intins si varfurile picioarelor
sprijinite pe sol;
- exersarea dupa cerintele metodice;
- corectari;
-Joc dinamic: ,,Tarare pe sub pod", ,,Nu atinge sfoara"
• Tarare pe 2.5. - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat facial, bratele intinse - sfoara - observare
antebrate 3.2. inainte, cu palmele pe sol, deplasare inainte prin indoirea bratelor, sprijin sistematica
5.1. pe antebrate, cu tragerea corpului;
5.3.
— exersare respectand indicatiile metodice;
-corectari, recomandari;
-Joc dinamic: ,,Cursa serpilor";
-demonstrarea tararii din culcat dorsal
- sprijin pe antebrate (bratele pe langa corp). Deplasare prin indoirea
picioarelor din genunchi, cu talpile sprijinite pe sol;
- exersare;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Nu atinge sfoara"
1-6 • Priza si ridicarea 1.4. - explicarea, demonstrarea si exersarea ridicarii bancii de gimnastica, in - banca de - observare
grup (4-6 elevi); gimnastica sistematica
obiectului 2.7.
- corectari;
• Transportul in 3.2.
grup - explicatii privind atitudinea disciplinara pentru prevenirea accidentelor;
5.2.
al bancii de - stafeta pe echipe: copii sunt imparti in 4 grupe, cate doua fata in fata.
gimnastica Primele 2 grupe de copii transporta o banca de gimnastica la cele doua
grupe din fata lor la o distanta de 4 -5 m, o lasa jos, cealalta grupa o apuca
de capete, transportand-o inapoi, continuandu-se actiunea;
- miscari compensatorii de relaxare si respiratie profunda
• Exersarea 1.4. - explicarea si demonstrarea culegerii, transportului si depunerii obiectului; - diferite
transportului transportul de greutati purtate in fata, tinute in brate, cu mainile finute pe obiecte
2.7.
unor obiecte umar, in jos, in lateral; (mingi,
mici 3.4. cutii, sticle
- jocuri si stafete cu transportul obiectelor (ex: ,,Transportul mingiilor",
de plastic
5.2. ,,Stafeta cu mingi" etc. )
umplute
cu apa)
1-6 • Escaladarea 2.4. - explicarea si demonstrarea escaladarii aparatelor mici (banca): saritura cu - banci de - subiectiva
aparatelor mici sprijinul unui picior fara ramanere pe aparat (calcare pe aparat);
3.2. gimnastica
(banca)
- exersare, calcand cu piciorul indemanatec pe banca;
3.4. - lazi de
• Escaladarea cu
- corectari;
aruncare si gimnastica
incalecarea - Stafeta - alergare, escaladarea bancii de gimnastica, alergare pana la un
obstacolului punct fix, intoarcere in alergare pe langa banca, cu predarea stafetei
- explicarea-demonstrarea escaladarii cu aruncarea trunchiului si
incalecarea obstacolului, apoi saritura dincolo peste aparat (lada de
gimnastica);
- exersarea escaladarii respectand cerintele metodice;
- corectari;
- Stafeta aplicativa - alergare, escaladarea lazii prin procedeul exersat,
trecere printre , picioarele caprei de gimnastica, escaladarea unei banci,
alergare pana la un punct fix, intoarcere in alergare pe langa aparate,
predarea stafetei
• Stafete 2.4. 1) Alergare, escaladarea unei banci de gimnastica simultan cu transportul - mingi de - observare
combinate cu 3.2. unei mingi de plastic, catararea la scara fixa, coborare, tarare pe palme si plastic sistematica
elemente de 3.4. pe genunchi, alergare pe langa banca, predarea stafetei;
- banci de - aprecieri
tarare, catarare,
2) Mers in echilibru pe banca de gimnastica, escaladarea lazii de gimnastica gimnastica individuate si
escaladare, mers
cu incalecarea obstacolului, saritura din ghemuit in ghemuit, alergare cu - lazi de colective
in echilibru
ocolirea unui obstacol, tarare pe antebrate si pe genunchi pe langa gimnastica
aparate, predarea stafetei;
- scara fixa
- corectari
- intreceri

Gimnastica acrobatica, clasa III


Numar de ore alocat: 10

Nr. Continuturi Comp Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri Spec instrumente
1-2 • Pozitiile de 1.4. - repetarea si exersarea pozitiilor: stand, stand in diferite pozitii de brate: - scara - observare
baza in sus, lateral, in fata, pe umeri, stand departat, ghemuit; fixa sistematica
3.3.
gimnastica - exersare cumpana pe un genunchi; - saltele
4.2.
de
• Cumpana pe - explicarea si demonstrarea cumpenii pe un picior;
un picior (la gimnastic
- Algoritmi specifici insusirii cumpenii pe un picior:
perete, cu a
ajutor, liber) - la scara fixa, mainile sprijinite pe sipca in dreptul pieptului, ducerea
alternativa a unui picior intins inapoi cu arcuire. Umerii raman paralel cu
• Dezvoltarea
scara fixa (perete);
fortei
- stand cu spatele la scara fixa, fixarea unui picior pe sipca la nivelul taliei,
lanturilor
executarea cumpenei cu bratele lateral;
musculare
- cu partener, unul executa ducerea unui picior intins inapoi, bratele lateral,
implicate in
celalalt ii ridica piciorul cat mai sus, facand si corectarile de rigoare. Se
efectuarea
schimba rolurile.
elementelor
- executia corecta a cumpenei inainte, cu bratele lateral;
acrobatice
- corectari
• Sfoara
- explicarea si demonstrarea sforii;
• Cumpana pe
un picior - Algoritmi specifici insusirii corecte a sforii:
- balansari de picioare in toate directiile;
- culcat dorsal, ridicarea unui picior sus cu arcuire, celalalt ramane intins pe
sol;
- acelasi lucru cu partener. Partcnerul cauta sa apropie piciorul de pieptul
executantului, cu o mana preseaza piciorul ramas pe sol pentru a se pastra
intins;
- asezat, cu bratele sprijinite inapoi, ridicarea picioruluidrept sus,
asezarea lui pe sol la stanga prin incrucisarea peste piciorul stang, intoarcere
1 80° stanga, in ghemuit pe piciorul drept, stangul intins inapoi, 3-4 arcuiri si
revenire in sezand;
- un elev executa sfoara cu arcuire, partenerul il sustine sub axila. Se executa
atat cu stangul inainte, cat si cu dreptul;
- acelasi exercitiu, fara partener cu sprijinirea bratelor pe sol.
- executia corecta a sforii cu bratele lateral;
- exersarea cumpenii pe un picior;
- corectari

3 • Sfoara 3.3. - exersarea sforii; - saltele - observare


de
• Stand pe 3.4. - explicarea si demonstrarea standului pe omoplati; sistematica
gimnastic
omoplati
4.1. - Algoritmi specifici insusirii standului pe omoplati: a - aprecieri
(cu ajutor, liber)
4.2. - din ghemuit, rulare inapoi si revenire; colective si
5.2. - din ghemuit, rulare inapoi si aruncarea picioarelor la verticala si revenire; individuate
- rulare inapoi din ghemuit, ridicarea picioarelor la verticala, ajutat de un
partener care ii stabileste pozitia corecta a corpului si sprijinul bratelor;
- executarea corecta a standului pe omoplati cu si fara ajutor;
- corectari;
- dezvoltarea fortei bratelor, spatelui, abdomenului folosind banca de
gimnastica, mingi umplute si exercitii invingand greutatea propriului corp;
- jocuri de miscare
4-5 • Dezvoltarea 1.4. dezvoltarea fortei abdominale si a spatelui; - scara - observare
fortei lanturilor fixa sistematica
3.3. exercitii pentru trunchi - la scara fixa;
musculare
implicate in stand cu spatele la scara fixa, calcaiele lipite de scara, mainile apuca sipca
efectuarea din dreptul labei: t1 - ducerea bazinului inainte, simultan cu extensia
elementelor trunchiului, bratele intinse, capul pe spate; t2 - revenire in pozitia initiala; t3
acrobatice - se repeta miscarea. Se executa 3x8 timpi.
stand cu latura stanga la scara fixa, corpul lipit de scara, mana stanga prinsa
de sipca in dreptul taliei, mana dreapta prinsa de sipca deasupra capului: t1
- indoirea trunchiului spre scara, prin ducerea bazinului lateral dreapta, cu
departare de scara prin intinderea bratelor, picioarele raman
lipite de scara; t2 - revenire in pozitie initiala; t3-4 - se repeta miscarea. Se
executa 3x8 timpi.
aceeasi miscare executata cu latura dreapta la scara fixa.
cu fata la scara fixa, piciorul stang sprijinit pe sipca din dreptul taliei, intins:
t1- extensie cu arcuire, aplecare la piciorul stang sprijinit pe scara, atingand
genunchiul cu pieptul; t5-8 - se repeta miscarea. Se executa 2x8 timpi.
acelasi exercitiu, cu piciorul drept sprijinit pe scara.
- exercitii pentru abdomen - la scara fixa.
atarnat la scara fixa, ridicarea genunchilor la piept si revenire in atarnand;
atarnat la scara fixa, ridicarea picioarelor intinse la 90°, revenire in atarnat;
atarnat la scara fixa, imitarea pedalarii la bicicleta;
4) culcat dorsal cu mainile prinse de prima sipca de jos, bratele intinse: t1-
ridicarea picioarelor la 45°; t2 – departarea lor; t3- apropierea picioarelor; t4
- revenire in pozitia initiala.
-exersare: cumpana pe un picior, sfoara, stand pe omoplati;
-corectari individuale
6 • Dezvoltarea 1.4. - exercitii pentru dezvoltarea fortei bratelor, picioarelor (in mod special): -saltele - observare
forfei de sistematica
3.3. 1 ) culcat facial pe banca de gimnastica, apucat cu mainile de marginile
lanturilor laterale ale bancii, tractiuni in brate de la un capat la altul al bancii de gimnastic
3.4.
musculare gimnastica (nr. de repetari); a
implicate 2) banca asezata paralel cu scara fixa, stand cu varfurile picioarelor pe - banci de
marginea indepartata a bancii, mainile prinse pe sipca din dreptul taliei,
• Podul dejos gimnastic
ridicari pe varfuri si revenire;
a
3) stand cu latura stanga la scara fixa; mana stanga prinsa pe sipca din
dreptul taliei, mana dreapta pe sold: t1 – balansarea piciorului drept inainte,
sus, intins; t2 - revenire; t3-4 – se repeta miscarea. Se executa 3x8 timpi.
4) aceeasi miscare executata stand cu latura dreapta la scara, cu piciorul
stang;
5) aceeasi pozitie, balansand piciorul intins lateral dreapta, apoi schimbarea
pozitiei;
6) urcare pe scara fixa din treapta in treapta pana sus si coborare, apoi din
doua in doua trepte.
- explicarea si demonstrarea podului de jos, cu ajutor si liber;
- exersarea podului de jos;
- corectari
7 • Podul de jos; 3.3. - exersarea podului de jos dupa realizarea miscarilor de incalzire: - scara - observare
rulare pe spate fixa sistematica
4.1. 1 ) sezand cu spatele la scara fixa, apucat cu bratele intinse deasupra
capului, picioarele indoite si usor departate, ridicarea in stand prin - saltele
impingerea bazinului inainte; de
2) cu spatele la scara fixa, stand departat la un pas distanta de scara, se gimnastic
coboara in extensie 3-4 sipci si revenire; a
3) culcat dorsal, podul de jos, un partener il apuca de mijloc mentinandu-l in
pod.
- explicarea si demonstrarea rularii pe spate.
Algoritmi specifici insusirii rularii:
1 ) Din stand se executa ghemuire cu apucarea gambelor cu mainile, capul in
piept, spatele rotund, genunchii usor departati;
2) ghemuit, mainile pe genunchi, capul se aseaza pe saltea spre ceafa cat
mai aproape de genunchi, impingere puternica din picioare si rulare fara
maini.
- exersarea rularii pe spate;
- corectari individuale si generale
8 • Rulare pe 3.1. - explicarea si demonstrarea legarii celor doua elemente, - saltele - observare
spate, stand pe 3.3. de sistematica
- exersare globala;
omoplati 4.1 gimnastic
- corectari individuale si generale a
• Cumpana pe
un picior, sfoara, - repetarea elementelor separat de cateva ori fiecare elev;
stand pe
- inlantuirea (legarea) intr-un exercitiu acrobatic care sa cuprinda
omoplati, rulare
elementele invatate;
pe spate, podul
de jos (structura - repetarea exercitiului de 4 -6 ori de catre fiecare elev;
acrobatica)
-corectari individuale
9 • Legari de 2-3 3.3. - exersarea globala - saltele - observare
elemente de sistematica
- cumpana pe un picior, sfoara, stand pe omoplati;
gimnastic
• Elemente
- corectari individuale a
acrobatice
- legari de elemente acrobatice: rulare pe spate, stand pe omoplati, podul
de jos
10 Evaluare Elementele din gimnastica acrobatica invatate - saltele - proba de
de control
- incercare de legare a elementelor invatate
gimnastic
a
Indemanare, clasa III
Numar de ore alocat: 6

Nr. Continuturi Comp. Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri - Spec. - instrument-
1-3 • Indemanarea in 3.1. - exersarea individuala a deprinderilor motrice solicitate: mers, alergare, - mingi - observari
actiuni aruncare, prindere, sarituri etc, in stafete aplicative si jocuri dinamice,
3.2. - jaloane individuale
marind ritmul de executie;
motrice
5.1. - aprecieri
individuale - mers serpuit pe siruri de 4, 5, 6 elevi cu ocolire de obstacole;
individuale si
5.2.
- ,,Transporta mingea" - mers in echilibru cu transport de greutafi;
colective
- corectari, recomandari
4-6 • Indemanare in 3.1. - exersarea aruncarilor si prinderilor, sariturilor; - mingi - observare
actiuni sistematica
3.2. - executarea pe perechi, in stafete, jocuri dinamice; - jaloane
motrice pe perechi 3.3.
- Stafete aplicative - Aruncarea mingii unui coleg asezat intr-un punct fix,
5.1. alergare pana in dreptul lui, reprimirea mingii, ocolirea lui si intoarcere in
dribling cu predarea mingii la urmatorul; - Saritura din ghemuit in ghemuit
5.2.
pana la un punct fix, ocolire, intoarcere in alergare de viteza si predarea
stafetei la urmatorul;
- Joc dinamic: ,,Prinde cu amandoua si arunca cu una"

Deprinderi motrice elementare, Minihandbal, clasa III


Numar de ore alocat: 38(sem. I si sem. II)

Nr. Continuturi Comp. Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri- Spec. - instrumente
1-4 - Prinderea, 3.1 - explicarea- demonstrarea pozitiei fundamentale de catre invatator si - imagini - observare
tinerea si pasarea exersarea de catre elevi sistematica
3.3 - postere
mingii de la umar,
- exersarea prinderii, tinerii si transmiterii mingii
de pe loc 3.4 - jaloane
- Jocuri dinamice pentru obisnuirea cu mingea de handball: “Mingea
5.3
calatoare pe sisurii”, “Mingea prin tunnel”, “Culegerea cartofilor”,
“Semanatul”;
- exersarea pasei, cu o man ape deasupra umarului, de pe loc, la perete si in
perechi la distante variabile
- corectari;Joc: “Mingea la capitan”
5-8 - Deplasari 3.1 - exersarea deplasarilor specifice: cu pasi adaugati inainte – inapoi, stanga – - mingi - observare
specifice( cu pasi dreapta, cu spatele sistematica
3.4 - fluier
adaugati, cu
- Joc: “Umbra”
spatele) 5.2
9- - - Deplasari 3.1 - exersarea deplasarilor specifice :stanga – dreapta, inainte –
13
specifice 3.3 inapoi(combinatie)
- Pasa cu o mana 3.4 - exersarea pasei cu o mana si prinderea cu doua maini de pe loc, pe perechi
si prinderea cu si pe grupe
5.1
doua maini de pe
- Joc dinamic: “ Pase in triunghi”
loc 5.2
14- - Pasa cu o mana 3.1 - exersarea pasei cu o mana si prinderea cu doua maini din deplasare(in doi) - mingi - observare
17 si prinderea cu mijlocii sistematica
3.3 - corectari
doua maini, din din
deplasare 5.1 - Joc dinamic: “Mingea in suveica” – pase cu schimb de locuri plastic

5.2 - mingi
de
handbal
18- - Dribling multiplu 3.1 - explicarea si demonstrarea driblingului de pe loc cu mana indemanateca - mingi - observare
21 de pe loc sistematica
3.3 - corectari
- Pase in doi din
5.1 - Stafeta cu conducerea mingii – intrecere pe echipe
deplasare
22- - Dribling multiplu 3.1 - exersarea driblingului multiplu de pe loc si din mers cu mana - mingi - observare
25 de pe loc si din indemanateca sistematica
3.3 -marcaje
mers
- corectari
5.1
- exercitiu specific insusirii driblingului: Pe marginea terenului, incrutisare in
5.2
dribbling si pasa din alergare
26- - Pasa in doi din 3.1 - exersarea pasei in doi din mers si din alergare moderata: - mingi - observare
29 deplasare sistematica
3.3 - exersarea pasei in doi din mers si din deplasare intercalate cu dribling; - fluier
intercalate cu
dribling 5.2 - Suveica simpla cu pase din miscare
- Joc dinamic: “Schimba locul”
30- - Deplasare in 3.1 - Joc pentru exersarea miscarii in teren cu pasi adaugati: “Apara si ataca” – - mingi - observare
32 teren doua echipe, in doua terenuri, fata in fata,fiecare elev cu o minge(sau cate sistematica
3.3 - fluier
mai multe posibile).La semnal se executa aruncari in terenul advers, dupa
- Pasa in doi
3.4 un timp se opreste jocul castigand echipa care are cele mai putine mingi - marcaje
- Dribling
5.1 - exersarea pasei din deplasare intercalate cu dribbling

5.2 - corectari
33- - Aruncarea la 3.1 - explicarea si demonstrarea aruncarii la poarta de pe loc, de pe semicercul - mingi - observare
36 poarta de pe loc, de 6 m, zona centrala; sistematica
3.3 - jaloane
de pe semicercul
-exersarea arunacii cu o mana de la umar de pe loc ;
de 6 m 5.1
- intrecere pe echipe – numim un portar care va apara aruncari de la 7
5.2
m.Castiga echipa cu mai multe puncte
37- - Pasa din 3.1 - Joc dinamic pentru exersarea pasei din deplasare intercalate cu dribbling – - mingi - observare
38 alergare “Pase pe culoar” – finalizarea cu aruncarea la poarta sistematica
5.1 - fluier
- Aruncarea la - intrecere; Pase in doi cu aruncarea la poarta de pe loc
5.2
poarta de pe loc
-Dribling multiplu
- Intreceri

Deprinderi motrice elementare , Milnifotbal, clasa III


Numar de ore alocat: 38(sem. I si sem. II)

Nr. Continuturi Comp. Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri- Spec. - instrumente
1 Obişnuirea cu 3.1 - prezentarea mingi de fotbal - fluier - observare
mingea de fotbal
3.2 - explicarea şi demonstrarea diferitelor categori de mingi de fotbal : - mingi sistematica
mărimea 3, mărimea 4, mărimea 5 (6-8)
3.3 - aprecieri
- exersarea de către elevi a categoriilor de mingi colective
- jocuri dinamice specifice obişnuiri cu mingea de fotbal
2-4 Elemente tehnice 3.1 - explicarea – demonstrarea pasării mingii - mingi - aprecieri
folosite în atac diferite
3.2 - exersarea pasări şi opriri mingi de pe loc la perete şi în perechi individuale si
- obiecte: colective
3.3 - corectări
pietre,
- observare
- Jocurii dinamice pentru iniţiere în elemente tehnico tactice fundamentale
sticle din
ale jocului de fotbal sistematica
plastic
umplute
cu apa
5 Dribling simplu şi 3.1 - explicarea şi demonstrarea conducerii mingii ( dribling) - mingi - observare
-12 multiplu mijlocii
3.2 - exersarea driblingului simplu şi multiplu individual sistematica
3.3 - exerciţii
-Jocuri dinamice cu semnale vizuale şi sonore.
13- Dribling simplu şi 3.1 - explicarea şi demonstrarea driblingului simplu şi multiplu din mers - mingi -observare
30 multiplu din mers - exersări individuale şi pe grupe sistematica
3.2 - Jocuri dinamice - fluier - aprecieri
individuale
3.3 - ştafete cu conducerea mingi

31- Ştafete aplicative 3.1 - pase în suveică - mingi - observare


38 cu mingea sistematica
3.2 - jocuri dinamice; educative cu mingea de fotbal - fluier
Jocuri dinamice
3.3
cu mingea
PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE
SEMESTRUL II

Aruncarea mingii de oina, clasa III

Nr. Comp. Activitati de invatare Evaluare


Continuturi Resurse
Crt. Spec. -
- instrumente-
detalieri-
1-2 - Scoala 2.4 - explicarea si de monstrarea pozitiei initiale in aruncarea mingii de oina (tenis) de - mingi - observare
aruncarii pe loc: stand departat cu latura opusa bratului de aruncare spre directia de de tenis – sistematica
2.5
aruncare, varful piciorului indreptat spre directia aruncarii, cel din spate mingi de
- Exercitii
3.4 perpendicular pe acesta.Bratul de aruncare se afla inapoi, putin indoit din oina
pregatitoare
cot.Avantul se realizeaza prin departarea si mai mare a piciorului din spate , care se
insusirii 4.1
indoie din genunchi si preia gerutatea corpului, urmata de intinderea lui,
aruncarii
5.2 indreptarea si rasucirea trunchiului, arunacrea efectandu-se printr-o miscare de
mingii de
biciuire in momentul in care mingea are pozitia cea mai inalta, dupa care se
oina
efectueaza un pas ianinte cu piciorul din spate;
- Aruncarea
- explicarea si demonstrarea tinerii mingii cu degetele rasfirate pe toata suprafata
de pe loc a
acesteia;
mingii de
oina in - executarea miscarii de azvarlire fara obiect;
perechi
- executarea miscarii de azvarlire cu obiect, dar fara aruncare;
- exersarea mecanismului de baza al aruncarii mingii de tenis de camp peste o
sfoara cu inaltime de 2 m cu accent pe intinderea bratului;
- exersarea mecanismului de baza al aruncarii mingii de oina de pe loc in perechi
3 - Aruncarea 2.4 - azvarlirea mingii mici (tenis) in zid de la 6-10m; - mingi - observare
mingii la de tenis sistematica
2.5 - corectari
distanta de si de oina
pe loc 3.4 - Jocuri dinamice: “Darama turnul”, “Scapa de minge”(4 mingi);
4.1 - intreceri: aruncarea mingii de oina la distanta de pe loc
4-6 - Aruncarea 1.2 - exersarea arunacarii de la distanta de pe loc, pe grupe valorice(in conditii de - mingi - observare
mingii de respectare a regulilor stabilite); sistematica
1.3 - marcaje
oina de pe
loc, ia 2.4 - corectari individuale
distanta
2.5 - intreceri pe echipe: - aruncarea mingii de oina la distanta de pe loc;
- Reguli de
3.4 - Joc dinamic: “Acumuleaza puncte”;
igiena si
protectie 4.1 - igienizarea mainilor dupa incheierea activitatii
individuala
7-8 - Evaluarea 2.4 - pregatirea pentru poba de evaluare – exersarea aruncarii; - marcaje - evaluare
cu acordare sumativa
2.5 - prezentarea scalei de evaluare – 3 aruncari a 6m: 1 din 3 – S; 2 din 3- B; 3 din 3 FB; - ruleta
de
- proba
calificative 3.4 - executarea aruncarii de pe loc la distanta cu inregistrarea rezultatelor; - mingi
practica
5.2 - aprecieri finale, evidentieri
Numar de ore alocat: 8

Forta, clasa III


Numar de ore alocat: 8 ore

Evaluare
Nr. Continuturi Comp.
Activitati de invatare Resurse - instrumente
crt. -detalieri- Spec.
-
• Forta 2.5. - exersarea tractiunii in brate pe banca de gimnastica (picioarele in afara acesteia) - sala de - observare
segmentara: cu bratele in prelungirea corpului apucand cu mainile marginile bancii; deplasarea sport
5.1. sistematica
corpului prin tractiuni simultane cu bratele;
forta - banci
5.2. - aprecieri
membre - exersarea catararii in brate la scara fixa; de
colective si
superioare gimnastic
- sprijin facial, picioarele pe banca palmele pe sol
a individuale
- deplasare laterala stanga-dreapta;
- scara
- corectari; fixa

- Joc dinamic (cu intrecere)


- ,,Roaba" - mingi
• Forta
- explicarea si demonstrarea exercitiilor pentru forta picioarelor: - banci
segmentara:
de
forta - genuflexiuni, mers ghemuit;
1-2 membre gimnastic
- sarituri din ghemuit in ghemuit (broscute);
inferioare a
- sarituri ca mingea;
- sezand, sprijin pe antebrate, mingea tinuta intre glezne: t1 – indoirea
genunchilor la piept; t2 - intinderea picioarelor la
verticala; t3 - indoirea genunchilor la piept; t4 - revenire in pozitia initiala
- exersari;
- corectari;
- stafeta combinata - Colectivul este impartit in doua echipe, egale ca numar,
asezate pe siruri inapoia liniei de plecare:
- saritura intr-un picior pana la un semn;
- mers pe banca de gimnastica;
- saritura in adancime de pe banca
3-6 • Forta 2.5. - efectuarea unor exercitii de forta segmentara, invingand greutatea propriului - scara - observare
segmentara corp: fixa
2.8. sistematica
cu
- culcat facial palmele la ceafa sau inainte - extensia - saltele
invingerea 5.1. - aprecieri
de
greutatii trunchiului cu revenire;
5.2. individuale si
propriului gimnastic
- culcat facial, palmele la ceafa sau inainte - barcuta";
corp: spate a colective
- atarnat cu fata la scara fixa
• Forta
segmentara - extensia trunchiului cu revenire;
cu
- corectari
invingerea
greutatii - explicarea si demonstrarea exercitiilor pentru forta abdomenului:
propriului
1 ) culcat dorsal - ridicarea si indoirea trunchiului inainte cu revenire, palmele la
corp:
ceafa;
abdomen
2) culcat dorsal - ridicarea picioarelor intinse la verticala si revenire;
• Forta:
spate si 3) asezat sprijin pe antebrate - ridicarea picioarelor intinse la 45° cu departarea si
abdomen apropierea lor;
4) atarnat la scara fixa
- ridicarea picioarelor indoite la piept si revenire. • exersarea exercitiilor pentru
forta abdomenului;
- corectari
• Idem lectiile 1 si 2
7-8 • Circuit 2.5. - exersarea circuitului pentru dezvoltarea fortei generale: - saltele - observare
pentru
2.8. 1) ,,roaba"; - banci sistematica
dezvoltarea
de
fortei 5.1. 2) culcat dorsal - ridicarea trunchiului la orizontala cu palmele la ceafa; - observare
generale gimnastic
5.2. 3) ,,barcuta" - rulare pe abdomen si picioare inainte-inapoi; sistematica
a
• Forta
4) tractiuni in brate pe banca de gimnastica; - aprecieri
segmentara - sala de
5) sarituri ca mingea cu genunchii la piept . sport individuale si
- stafete aplicative cuprinzand si elemente de forta: - mingi colective
1 ) Transportarea unei mingi medicinale pana la o banca, tractiune pe banca de medicinal
gimnastica, sarituri din ghemuit in ghemuit, catarare la scara fixa, coborare, e
alergare si predarea stafetei;
- banci
2) Saritura intr-un picior pana la un punct fix, tarare (la alegere) pe sub obstacole, de
alergare, escaladarea lazii de gimnastica, ocolirea unui obstacol si predarea stafetei
gimnastic
a
- scara
fixa
- lada de
gimnastic
a
Deprinderi motrice de baza: Saritura, clasa III
Numar de ore alocat : 6 ore

Nr. Comp. Activitati de invatare Resurse Evaluare


Continuturi
Crt Spec. -
. - detalieri- instrumente-
1-2 • Pasul saltat 2.5. - explicarea si demonstrarea pasului saltat - este o desprindere si o aterizare pe - marcaje - observare
acelasi picior, celalalt fiind indoit si mentinut la piept, apoi continuarea sistematica
• Pasul sarit 3.1. - 10-12
desprinderii si aterizarii pe celalalt picior, care a fost indoit. Corpul este drept,
corzi
• Saritura la 3.4. bratele sunt intinse unul sus, altul jos pe langa corp. Bratul intins jos este de
coarda partea piciorului pe care se executa desprinderea si aterizarea.
— precizarea normelor de executie corecta: sa se evite
desprinderea de pe un picior si aterizarea pe celalalt picior; desprinderea sa fie
cat mai inalta;
— exersarea pasului saltat in alergare pe diagonala;
- explicarea si demonstrarea pasului sarit - Acest pas necesita, in momentul
desprinderii, mentinerea in aer a pozitiei pasului fandat. Piciorul care executa
zborul este indoit la piept, cu bratul opus usor indoit spre inainte, in timp ce
piciorul care executa elanul si desprinderea este intins inapoi, insotit de bratul
opus. Corpul este usor aplecat inainte. Desprinderea este puternica, asigurandu-
se un zbor de 1 m, 1 m si ceva;
- exersarea pasului sarit si corectarea miscarilor;
- sarituri intr-un picior;
- sarituri la coarda, individual;
- saritura la coarda, in perechi (pe ambele picioare);
- intreceri: ,,Cine sare de mai multe ori";
- stafeta cu coarda: Pe grupe egale cu o coarda in fata grupei, deplasare prin
sarituri, cu ocolirea unui reper la 10-16 metri si predarea corzii urmatorului
3-4 • Sarituri pe 3.1. - sarituri ca mingea de pe ambele picioare; - marcaje - observare
loc cu
3.4. - sarituri ca mingea alternativ pe un picior si pe celalalt; - 10-12 sistematica
desprindere
corzi
pe unul si pe 4.1. - Joc: ,,Sari din cerc in cerc''; - tema de
ambele lucru
- sarituri cu departarea si apropierea picioarelor;
picioare,
acasa
- sarituri la coarda de pe loc si in deplasare;
insotita de (saritura la
miscari ale - Stafeta: Alergare pana in dreptul cosului de baschet, saritura pe piciorul de
coarda de pe
bratelor si bataie cu atingerea plasei, intoarcere in alergare de viteza; predarea stafetei la
loc)
picioarelor urmatorul
• Sarituri la
coarda
5 • Sarituri pe 2.5. - saritura cu atingerea unui obiect suspendat; - obiecte - observare
loc cu suspendate
3.1. - sarituri dintr-o parte in alta a bancii cu aterizarea pe ambele picioare si cu sistematica
(usoare,
desprindere sprijin pe ambele maini (saritura iepurasului);
3.4. din plastic)
pe unul si
pe ambele 4.1. - sarituri cu apropierea si departarea picioarelor; - sfoara
picioare
- sarituri la coarda de pe loc sau in deplasare; - 10-12
• Sarituri la corzi
- Jocuri dinamice: ,,Cursa broscutelor", “Vanatorul si
coarda
- marcaje
iepurii", ,,Lupul si iezii"; sotron;
- banci de
- stafeta cu alergare intr-un picior
gimnastica
- jaloane
6 • Saritura la - Evaluarea deprinderii dobandite - corzi - proba
coarda practica

Alergare de durata in tempo moderat, clasa III


Numar de ore alocat: 6 ore

Nr. Continuturi Comp. Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri - Spec. - instrumente-
1 • Alergare in 1.2. - Exercitii specifice insusirii ritmului: - teren - observare
tempo sport
2.2. 1 . copiii, {tinandu-se de maini, cate 4 in linie, trec din mers peste obstacole sistematica
moderat pe
joase asezate in asa fel incat sa fie trecute la fiecare pasire; - obstacole
distanta 3.1.
2. aceeasi miscare executata din alergare, obstacolele fiind asezate la o distanta (bastoane,
de 40-50 m 3.2.
mai mare intre ele; corzi,
3.3.
3. Alergare cu 3-5 pasi intre diferite obstacole si peste ele, inaltimea fiind mica cuburi)
(bastoane, corzi, cuburi etc);
5.1. 4. Alergare peste obstacole joase (30-40 cm); -
delimitarea
5. Alergare in tempo moderat pe distanta de 40-50 m individual si pe perechi;
spatiului
- corectari;
de
- Jocuri dinamice: ,,Urmarirea", ,,Labirintul"
plecare si
sosire
2 • Pasul lansat 1.2. - alergari repetate pe distanta de 50 m, executate pe teren plat cu start din - teren - aprecieri
in tempo picioare; sport
2.2. individuale si
moderat,
- exersarea startului din picioare la comenzile ,,pe locuri", ,,pleaca"; -
executat pe 3.1. colective
delimitarea
50 m, pe - alergari de durata mai lunga alternate cu mers;
3.2.
grupe de 6-8 spatiului
- Jocuri dinamice: ,,Sarpele isi prinde coada", ,,Navodul"
elevi 3.3. de plecare
si sosire
5.1.
3 • Alergare in 1.2. - exersarea startului de sus, a pasului lansat de semifond; - traseu - observare
tempo marcat
2.2. - parcurgerea in pluton (1 grupa fete si 1 grupa baieti); sistematica
uniform pe
3.1. - exersarea actului respirator;
distanta de 70
m, individual 3.2. - revenirea dupa efort;
si pe perechi
3.3. - corectari
- ritmul
5.1.
respirator
4 • Alergare de 1.2. - exersarea pasului lansat si a startului de sus; - traseu - observare
durata - 2 2.2. marcat - sistematica
- exersarea alergarii de durata in pluton in tempo uniform moderat impus de
reprize a 2' 3.1. elevul desemnat conducator de pluton timp de 2' (baietii) si 1'45" (fetele) de cronometr
(baietii) si 2 3.2. doua ori; u
reprize a 3.3.
- automatizarea structurii actului respirator;
1'45" (fetele) 5.1.
-pauza 4' - revenirea dupa efort
intre serii
5-6 • Alergare 1.2. - evaluarea alergarii de rezistenja Idem - proba
cronometrata 2.2. practica
: 2' (baietii) si 3.1.
1'45" (fetele) 3.2.
- proba de 3.3.
control 5.1.

Rezistenta, clasa III


Numar de ore alocat: 8

Nr. Continuturi Comp. Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri- Spec. instrumente
1-2 - Eforturi de 2.6 - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii calitatii rezistenta: sarituri la coarda - corzi - observare
tip aerob in tempo moderat timp de 3-4 min, in doua trei reprize, cu pauza de 30s; sistematica
2.7 - mingi
- Intreceri - joc dinamic: “Hustiuluc”
4.2
3-4 - Eforturi cu 2.6 - efecturea unor excercitii cu intensitate medie; - marcaje - aprecieri
durata obstacole individuale si
2.7 - naveta 5x5 m repetata de 4 ori cu pauza de 30-40 s intre repetari;
medie (cutii de colective
4.2 - stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacole repetata de trei ori carton)
consecutive, cu pauza de 40s;
5.2
5-6 - Eforturi de 2.6 - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii calitatii de rezistenta: sarituri la - marcaje - observare
tip aerob coarda in tempo moderat timp de 3-4 min, in doua trei reprize, cu pauza de 30 de sistematica
2.7 -
secunde intre repetari
- Eforturi cu obstacole
4.2
durata - naveta 5x5 m repetata de 4 ori cu pauza de 30-40 s intre repetari; usoare
medie 5.2
- stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacole repetata de trei ori -
- Intreceri consecutive, cu pauza de 40 s; corzi(10-
12)