Sunteți pe pagina 1din 20

EMIL STRĂINU

COORDONATORUL „THE ALIEN HUNTER GROUP” – ROMÂNIA

I N VA ZI A
E X T R AT E R E S T R Ă
Conspirația tăcerii
Gen. Bg. (rez.) dr. EMIL STRĂINU
Coordonatorul „The Alien Hunter Group“ – România

I N VA Z I A
EXTRATERESTRĂ
Conspirația tăcerii

București, 2019
EMIL STRĂINU

Este foarte important să menționăm că există mai


multe grupuri de extratereștri care interacționează
cu omenirea, la niveluri diferite și cu scopuri diferite.

Mulți dintre noi am auzit prima oară despre elicop‑


terele negre ce apar imediat după un contact extrate‑
restru din cartea Communion, a lui Whiley Strieber. La
acea vreme încercam să înțelegem: oare îi urmăreau pe
extratereștri, îi alungau sau colaborau cu ei? De aseme‑
nea, în carte se sugera că extratereștrii își pot camufla
navele în elicoptere militare.
Chiar și acum există povești despre agenți guver‑
namentali care apar după răpirile extraterestre și vor să
afle mai multe de la victimele răpirii: despre ce au aflat,
în eventualitatea că au aflat ceva de la extratereștri.1
Este nevoie să aflăm mai multe despre extratereștri
și despre legăturile lor cu Guvernul SUA și dacă lucrea‑
ză împreună sau unii împotriva altora sau poate chiar
amândouă.
E posibil oare ca extratereștrii să fie nerăbdători să
dezvăluie cine sunt și pentru ce se află pe Pământ, dar
guvernul american să încerce să‑i reducă la tăcere? Oare
extratereștrii sunt pregătiți să intre în contact oficial și
deschis cu noi și să‑și reînnoiască legătura pe care au
avut‑o inițial cu noi?
Oare suntem pregătiți să aflăm adevărul despre
Lună? Oare cât vom mai asculta ce ne spune NASA

1. Cei interesați pot consulta cartea în trei volume Mein Vater war
ein MiB (Men in Black ), de Jason Mason și Jean Van Helsing, publicată de
editura germană Amadeus‑Verlag. (n. aut.)

132
Invazia extraterestră. Conspirația tăcerii

despre Lună – și anume că este o rocă rece, fără viață, ce


nu mai merită să fie explorată?
Oare își bat joc de Lună și ne oferă o explicație pros‑
tească precum că au fost acolo să caute apă! Încearcă
să ne păcălească și blochează comunicațiile radio de
la astronauți chiar în timp ce aceștia explică faptul că
sunt înconjurați de extratereștri, ba chiar că au fost
întâmpinați de unii în timp ce pășeau pe Lună!
Apoi mai există și o întreagă clădire la NASA dedi‑
cată modificării și prelucrării imaginilor colectate de pe
Lună ce conțin OZN‑uri și baze ale extratereștrilor,
înainte de a le face publice. Bine, înțeleg că este ceva
foarte serios și înspăimântător de nu îndrăznesc să dez‑
văluie ce întâmplă, de fapt, pe Lună și chiar pe Pământ.1
Pot să înțeleg că nu vor să sperie lumea și să dezvăluie
secrete militare.
Dar am să vă spun ceva mult mai interesant. Dacă
vă e frică, opriți‑vă aici, dar dacă sunteți pregătiți să
aflați adevărul, continuați să citiți!
Poate că sunt prea dur cu NASA, își fac și ei trea‑
ba cum știu; și apoi se află sub control guvernamental
strict. Totuși, trebuie să‑mi fac și eu treaba și să dezvălui
adevărul! Am reușit să întocmesc o imagine completă a
prezenței extratereștrilor pe Lună din observațiile mele
și din datele divulgate de personal al NASA, din comu‑
nicatele lor, din fotografii și informații prezentate de ei.

1. Cel puțin o parte din adevăr este scris, se pare, de L. Ron Hubbard
în lucrarea Excalibur, despre care se consideră că ar conține unele dintre
cele mai înspăimântătoare secrete ale lumii. (n. aut.)

133
EMIL STRĂINU

Trebuie că‑i înnebunește pe cei de la NASA să pre‑


tindă că nu se întâmplă nimic, în timp ce peste tot apar
informații despre baze, orașe și complexe extraterestre.
Trebuie să aflăm mai multe despre conexiunile din‑
tre extratereștri și Lună. Există o tendință generală să
nu se acorde importanță Lunii. La urma urmei, nu e
decât o rocă fără viață,cum zice NASA, și nici măcar nu
mai vrea să se întoarcă acolo.
Mai întâi, trebuie să ne întrebăm de ce NASA pare
atât de hotărâtă să‑i ascundă importanța Lunii și pre‑
lucrează imaginile cu dovezile despre formele de viață,
locuințele și construcțiile industriale care se află pe ea.
Vă dați seama că, dacă Luna nu se afla exact acolo
unde este, viața așa cum o știm noi nu ar putea exis‑
ta pe această planetă.
Așadar, trebuie să ne întrebăm cine a pus‑o acolo? A
fost o coincidență sau cineva a pus‑o intenționat acolo?
Din punct de vedere istoric, dacă ne uităm dincolo
de suprafață, descoperim că anumite entități s‑au stră‑
duit să facă Pământul locuibil, să creeze și apoi să pro‑
tejeze viața pe el și chiar să ne aducă nouă, oamenilor,
cunoaștere avansată. Apoi au elaborat numeroase pro‑
iecte ca să ne protejeze și să facă să înflorească această
minunată creație pe care noi o numim „Pământ“, iar
extratereștrii o numesc „lume în dezvoltare protejată“.
Luna oferă protecție Pământului, dar vă dați seama că
mai există și alte lucruri care au fost așezate în Cosmos cu
un motiv întemeiat – lucruri cărora noi nu le acordăm
cine știe ce importanță – lucruri precum... V‑ați gândit
vreodată că centura de asteroizi, creată prin coliziunea

134
Invazia extraterestră. Conspirația tăcerii

planetelor, formează o barieră naturală ce ne protejează


de formele de viață dăunătoare din alte universuri?
La fel și centura de radiații Van Allen, care înconjoa‑
ră Pământul. (Sau, dacă privim din perspectiva lor, centu‑
rile acestea ne țin pe noi întemnițați pe planeta Pământ).

Puțină istorie sau, altfel spus,


cum a apărut Luna

În esență, savanții nu știu cum a fost creată Luna.


Totuși, există două curente principale de gândire:
1. Teoria Big Whack, care spune că, în urmă cu
4,5  miliarde de ani, Terra s‑a ciocnit cu o altă
planetă, numită Theia, impact în urma căruia
Selena (particulele rezultate în urma coliziu‑
nii) s‑ar fi desprins de Pământ, fiind aruncată
pe orbita actuală, unde este ținută captivă de
gravitația Terrei.
2. Cealaltă teorie spune că Luna s‑a desprins de
Pământ în timp ce era doar o masă fluidă care
se învârtea rapid, atât de rapid încât s‑a trans‑
format într‑o entitate separată.  Teoria a fost
propusă în 1880 de Sir George Darwin, fiul
faimosului evoluționist Charles Darwin, dar în
prezent, după explorarea Sistemului Solar, este
infirmată total de știința cosmogonică.

135
Invazia extraterestră. Conspirația tăcerii

„A fost dificil să se prevadă în ce fel vor reacționa


oamenii la informația că pe Lună există sau au exis‑
tat ființe.“

Dar acesta este numai un motiv pentru ocultarea


informațiilor, mai existând și altele, care sunt dincolo de
controlul NASA.
Specialistul în studii despre Lună Richard Hoagland
a afirmat că NASA modifică în continuare materialele
fotografice înainte de a le dezvălui publicului în cata‑
loage sau dosare. Ei retușează imaginile parțial sau total.
Unii investigatori presupun că o rasă extraterestră
a folosit Luna ca stație terminus în timpul activităților
pe Pământ. Aceste presupuneri sunt confirmate și
de legendele și miturile diferitelor națiuni ale Terrei.
Ruinele cetăților lunare se întind pe mulți  kilometri.
Domuri uriașe, situate pe fundații masive, numeroase
tuneluri și alte construcții îi determină pe savanți să își
regândească opiniile cu privire la Lună.
Totuși, modul în care a apărut Luna și principii‑
le rotației sale în jurul Pământului le pun în continuare
multe probleme oamenilor de știință. Unele obiecte dis‑
truse parțial de pe suprafața Lunii nu pot fi considerate
formațiuni geologice apărute în mod natural deoarece
au organizare complexă și o structură geometrică des‑
tul de complicată. De exemplu, în apropiere de craterul
Copernicus a fost descoperit un dom transparent con‑
struit deasupra marginii craterului. Domul nu este deloc
obișnuit, din interior el strălucind în nuanțe de alb și
albastru.

155
EMIL STRĂINU

Un alt exemplu: un disc cu diametrul de aproximativ


50 de metri, situat pe o fundație pătrată, înconjurată de
pereți. În imaginea deținută de NASA putem să mai
vedem și o structură înconjurătoare întunecată rotundă,
semănând cu intrarea într‑un pasaj subteran.
În 1969, când a fost dezvăluit filmul despre astro‑
nauții care, în timp ce călătoreau spre Marea Furtunilor,
au văzut un obiect ciudat, pe care mai târziu l‑au denu‑
mit „ochelari sparți“, s‑a înțeles în sfârșit ce consecințe
poate să aibă controlarea unor informații precum acestea.
După întoarcerea glorioasă pe Pământ, astronautul
Edgar Mitchell a răspuns la o întrebare despre senti‑
mentele pe care le‑a avut pe Lună:

„Încă mă mai doare gâtul din cauză că a trebu‑


it să mă întorc constant să mă uit de jur împrejur,
deoarece am simțit că nu eram singuri acolo. Nu am
avut altă soluție decât să ne rugăm.“

Investigatorii au fost interesați în mod special de


structurile vechi ce seamănă cu orașe distruse parțial.
Fotografiile au dezvăluit o geometrie ciudat de regu‑
lată, cu pătrate și cu construcții dreptunghiulare, ele
semănând cu orașele noastre văzute de la înălțimea de
5‑8 kilometri.
Mai mulți specialiști au comentat îndelung aceste
imagini.

„Oamenii noștri au observat ruinele unor cetăți


în care există piramide și domuri transparente și
Dumnezeu mai știe ce alte imagini, care în prezent

156
Invazia extraterestră. Conspirația tăcerii

sunt ascunse adânc în seifurile NASA. Când am dat


brusc peste fotografii, m‑am simțit ca Robinson
Crusoe lăsându‑și urmele de pași desculți pe nisipul
unei insule deșertice.“

După ce au studiat imaginile de pe Lună și obiec‑


tele cu anomalii, astronomii și geologii au susținut că
aceste obiecte nu pot fi formațiuni naturale.

„Trebuie să recunoaștem că ele sunt construcții


artificiale, mai ales domurile și piramidele, dovezi
ale unor civilizații extraterestre. Ei ni s‑au arătat în
mod neașteptat chiar în apropiere, totuși noi nu
suntem pregătiți psihologic pentru contactul cu
extratereștrii. Și mai există oameni care nici măcar
acum nu cred că aceștia sunt reali.“

Să fie Luna o navă spațială?

În ultima vreme, prinde tot mai mult contur teoria


potrivit căreia Luna este o navă spațială.
Astfel, atunci când vrei să exploatezi o planetă, aduci
un satelit pe orbită care servește ca bază de operațiuni,
o bază din care ocazional se pot lansa bombardamente
cosmice cu asteroizi și care este protejată de un scut
suficient de gros să te ferească de radiația cosmică letală.
Teoria mai e cunoscută și sub numele de teoria
Vasin‑Serbakov, savanții susținând că Luna Pământului

157
EMIL STRĂINU

Colorado
Boulder. Numeroși teoreticieni ai Teoriei Conspi‑
rației cred că Institutul Național de Standardizare și
Hidrologie din Boulder colaborează cu AT&T pentru
a controla populația lumii „plantându‑ne voci în cap“
prin manipularea anumitor frecvențe radio.
Conform sursei citate:
„Acest program1 telepatic va ajunge în capete‑
le oamenilor făcându‑i să creadă că Dumnezeu le
vorbește personal ca să decreteze CEA DE‑A DOUA
VENIRE A LUI MESIA pe Pământ, completând mesa‑
jele transmise telepatic cu holograme.“

Aceste holograme vor avea substituenți pentru fie‑


care religie în parte, astfel: Hristos, Mohamed, Buddha,
Vishnu, Krishna etc.
Colorado Springs. Poate unul dintre cele mai inci‑
tante puncte secrete de pe teritoriul SUA se află la
Colorado Springs.
Sediul general și Comandamentul Centrului de
Operațiuni defensiv‑combative NORAD2 este con‑
dus în colaborare de guvernele american și canadian.
Aici se află un centru major de comunicații, precum și

1. Acest program fusese pregătit să fie lansat cu prilejul trecerii din


anul 1999 în anul 2000. A fost dezvoltat în Israel, dar evreii ultracredincioși
au dezvăluit acest plan, iar momentul a fost ratat. Evenimentul era legat,
se pare, și de apariția „Virusului Y2K“, care ar fi trebuit să blocheze toate
sistemele informatice, cibernetice, electronice și de orologerie. (n. aut.)
2. North American Aerospace Defence. (n. aut.)

322
Invazia extraterestră. Conspirația tăcerii

sediul național de avertizare pentru FEMA1. Cel puțin


4,5  hectare de peșteri subterane conțin 15 clădiri de
oțel și sisteme de apărare care urmăresc mii de sateliți,
toate lansările de rachete din întreaga lume, mișcările
submarinelor etc.
Este acesta un punct de contact cu extratereștrii?
Colorado Springs a făcut subiectul atâtor Teorii ale
Conspirației încât nici măcar nu voi încerca să le includ
aici. Serialul Stargate a prezentat NORAD ca bază cen‑
trală a Căii Lactee, așa că nu este de mirare că a fost
considerat punct de contact al extratereștrilor.
Am auzit din surse de încredere că în interiorul
NORAD chiar au o cameră numită „Stargate Com‑
mand“, dar aceasta este numai o glumă a personalului
care lucrează acolo, făcând, evident, aluzie la serial.
Creed. Se zvonește că până aici a fost extinsă baza
Dulce din New Mexico. Anomaliile de gravitație carto‑
grafiate arată că lângă Creed este un câmp de gravitație
foarte joasă, sugerând că în subteran există peșteri uriașe.
Denver. Există un oraș subteran sub aeroportul
internațional din Denver? Conform spuselor regreta‑
tului Phil Schneider, care a ajutat la construcția anumi‑
tor porțiuni din baza Denver, precum și a altor 131 de
baze militare subterane ale Noii Ordini Mondiale, sub
aeroportul internațional din Denver, situat în estul
orașului cu același nume  – un oraș plin de simboluri
murale masonice și de zvonuri privind implicarea unor
societăți secrete naziste  –, există mai multe zone și

1. Federal Emergency Management Agency. (n. aut.)

323
EMIL STRĂINU

niveluri subterane cu acces interzis, un oraș subteran de


câțiva kilometri pătrați și o bază militară, toate acestea
întinzându‑se pe cel puțin zece niveluri în jos. Aceste
clădiri se află, în medie, la 1,5  kilometri adâncime și
sunt conectate prin trenuri magneto‑leviton (mag‑lev)
capabile să atingă viteze de 2 mach.
Baza subterană din Denver are mai multe „tabere
de concentrare“ și zone protejate cu sârmă ghimpată
îndreptată spre interiorul clădirii, ca și cum ar vrea să
țină pe cineva înăuntru; tuneluri; șine de tren înalt teh‑
nologizate și cinci clădiri care au fost construite, apoi
distruse. Accesul în zonă este restricționat. 
Lucrătorii care au reușit să coboare la niveluri mai
adânci au susținut că au văzut lucruri atât de înspăimân‑
tătoare, încât nici măcar nu îndrăznesc să vorbească des‑
pre ele. Au pretins că în zonele subterane există vibrații
negative, figuri fantomatice, mai multe suprafețe terasate
care coboară în spirală în interiorul pământului, o zonă
cu acces interzis semnalată cu „pericol de biohazard“ și
chiar copii sclavi muncind. De asemenea, la nivelurile
mai adânci, controlate de extratereștri, se petrec orori de
nedescris. Toate acestea ar arăta că aeroportul Denver
și celelalte aeroporturi din America sunt convertite în
centre de relocare pentru comunitatea unită Illuminati –
Extratereștri – Noua Ordine Mondială.
Elizabeth. Un individ a relatat că la sud‑est de
orașul Elizabeth există un așa‑zis depozit de rachete,
Atlas, acum scos din funcțiune. În apropierea unei zone
dotate cu o antenă radio uriașă, un alt bărbat a văzut
extratereștri cenușii operând într‑unul din silozurile de

324
Index
Abramov, Alexander: 182 Baker, David: 184, 186
Actul privind Liberul acces la Infor‑ Bakersfield: 292
mații (vezi și FOIA): 34, 175, 176 Barstow: 292
Al Doilea Război Mondial : 18, 61, Baza Aeriană Edwards: 293‑297
100, 254, 302, 357, 363 Baza Dulce: 32, 33, 254, 259, 323,
Aldrin, Edwin „Buzz”: 129, 172, 184, 332, 338‑342, 352, 374
185, 186, 187, Bigfoot: 286, 307, 309, 311, 326,
Alternativa 3: 92, 204, 205, 206, 208, 335, 371
209, 210, 211, 212, 213 Blavatski, Elena Petrovna: 231
Angleton, James Jesus: 18, 19, 20, 21,
Blue Book: 26, 100, 316
22, 23, 26, 27, 28, 29
Boeing: 60, 209
Anglia: 382
Bolivia: 365
Antarctica: 100, 239, 240, 241,242,
244, 245, 247, 253, 254, 364 Boriska: 69‑71
Apollo, Misiuni: 11, 17, 35, 45, 53, Brandenburg: 65, 66, 90, 178, 179
64, 87, 90, 129, 130, 139, 141, 147‑ Brazilia: 85, 86 365‑366
149, 151‑152, 154, 160, 172‑173, Brodie, Steven: 276‑278
176‑ 177, 182‑184, 186, 188‑189, Burgess – Maclean – Philby: 28
192‑193, 206, 209‑211, 216‑217, Bush, George: 82, 198
222
Argentina: 364 California: 56, 289‑321, 334‑335,
Arizona: 119, 125, 259‑278, 338, 340 338, 355
Arkansas: 278‑288 Canada: 41, 51, 53, 68, 255 – 258,
Armstrong, Neil: 129, 174, 175, 176, 291, 322, 329
177, 184, 185, 188, 189, 195 Canionul de Fier: 297
Artichoke, Program: 30 Carolina de Nord: 321
Assange, Julian: 14, 40, 55, 57, 56, Casa Albă: 10, 28, 30, 31, 36, 214
57,58 Casimir, efectul: 63
Australia: 368‑381 Casimir, Hendrik: 62

393
Cavero, Carlos: 45, 83 Fastwalker: 53, 54
China: 15, 36, 67, 101, 106, 153, 154, FBI: 19, 31, 32, 33, 72‑73, 80, 121,
161, 162, 203, 368 253, 353
CIA 18, 19, 29, 21, 22, 23, 25, 26, 27, Federația Galactică: 167‑171
28, 29, 31, 43, 80, 81, 82, 93, 94, 97, Fish, Bob: 53, 54
100, 131, 189, 253, 358 FOIA (vezi și Actul privind Liberul
Clementine, misiunea: 65, 66, 90, 91, acces la Informații): 34
147, 154, 178, 213 Fontaine, Nicole: 253
Clinton, Bill: 54, 254 Fort Huachuca; 260‑261
Clinton, Hillary: 9, 10, 14, 35, 54, 57 Fort Lewis: 359‑362
Colby, William: 22, 23 Franța: 209, 382, 383
Colorado Springs: 51, 75, 77, 322,
Goode, Corey: 48, 58, 59, 60, 61
323, 340
Gray Butte: 298‑299
Colorado, fluviul: 264, 268
Green: 30
Colorado: 32, 51, 75, 322‑329, 340,
GRU: 26, 27
354
Gurdjieff, George: 228, 229, 230
Colorado: 51, 213, 262, 270, 272, 322
Consolmagno, Guy: 37, 38 Hare, Donna: 64, 194, 195
Convergența armonică: 309 Hellendale: 299
Cooktown: 369, 370 Hellyer, Paul: 42
Corrado Balducci, monseniorul: 37 Hill, Norton: 43, 83
Corso, Philip: 122‑125 Hillenkoetter, Roscoe: 43, 81
Cushman: 278‑288 Hoagland, Richard: 149, 155, 194
Homeland Security: 18, 261
DARPA: 15, 343 Hopland – Lakeport: 300
Darwin, George: 135 Horizon, Proiect: 210, 212, 215
Dean, Bob: 64, 87, 88, 89 House Cleaning, Proiect: 30
Deep Springs: 297‑298 Hubble, telescopul spațial: 202, 203
DeLonge, Tom: 14, 15, 16,
Deșertul Mojave: 297, 298 Icke, David: 201, 274
Diatlov, Incident: 105‑108 Iisus Hristos: 19, 322
Disclosure, Proiect: 12, 36 Illuminati: 201, 274, 324
Domestic, Proiect: 30 Inouye, Daniel K.: 49
Dulles, Allen: 20, 29 Israel: 19, 162, 322

Egipt: 366‑367 JFK (vezi și John F. Kennedy): 21,


Eisenhower, Dwight: 28, 124, 210, 211 23, 24, 31
Energia Punctului Zero: 11, 16, 17, John F. Kennedy (vezi și JFK): 20,
36, 62, 70 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
Enviro, Program: 30 97, 151
EU Times: 56 Joshua Tree: 300‑301

394
KGB: 26, 27 MK ULTRA: 30
Kimmel, Jimmy: 9, 10 Monroe, Marilyn: 20, 21,
Kissinger, Henry: 82 Moonblink, operațiunea: 146
Klean, Leslie: 54 Moreira Lima, Octávio: 46, 85
Knowles, familia: 371‑373 Moscova: 28, 105, 172, 252
Kohler, Foy David: 30, 31 Mouravieff, Boris: 230, 231
Kuwait: 84 Muntele Lassen: 304‑306
Muntele Shasta: 303, 306‑312, 355
Langley: 358 Munții Negri: 269
LCROSS: 196‑199 Munții Superstiției: 269‑273
Leonard, George: 90, 176, 181 Musk, Elon: 60
Lester, Wiliam: 23, 24 mutilarea animalelor: 31, 32, 33, 34,
Los Alamos: 27, 340, 342, 343, 344 107, 108, 131, 325, 326, 328, 329,
Los Angeles: 150, 299, 303‑304 339, 342, 347
Lună (vezi și Selena): 45, 64, 65, 66,
67, 78, 79, 87, 88, 90, 91, 94, 95, NASA: 21, 22, 23, 31, 44, 53, 64, 65,
129, 131, 132, 133 – 188, 192‑196, 67, 68, 74, 86, 87, 90, 93, 130, 131,
198‑203, 206‑208, 288, 391, 392 132, 134, 138, 139, 143, 145, 146,
Lunex, proiectul: 210, 216, 217 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155,
156, 157, 165, 167, 172, 173, 174,
MacCabee, Bruce: 48 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182,
Majestic Twelve (vezi și MJ‑12): 25, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
26, 206 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
Malta: 383‑384 197, 198, 199, 200, 202, 203, 207,
Mansfield, Terri: 16, 17, 36 209, 211, 212, 213, 222
Manuscrisul Hefferlin: 245 ‑ 252 Nebraska: 32, 62
Marea Salton: 304 Need to know: 25, 29, 43
Marele Canion : 262‑269 New Mexico: 32, 34, 117, 118, 121,
Markin, Vladimir: 65 221, 254, 259, 323, 327, 338, 340,
Marte: 48, 49, 58, 59, 60, 62, 67, 69, 344, 346, 366, 374
70, 71, 77, 78, 91, Newfoundland: 256, 257
McDivitt, James: 189 Nibiru: 164, 165, 181
McKinnon, Gary: 194, 207, 214 NNIC: 56
McMurdo, stația: 241, 242, 243 NORAD: 51, 52, 53, 68, 322, 323, 326
Mercur: 181 Northrop 18, 61
Mercury: 336 NSA: 34, 35, 41, 78, 95, 97, 98, 241,
Mexic: 258‑259 259, 260, 333
MILAB: 59 Nullarbor: 371‑373
Mitchell, Edgar: 11, 12, 17, 35, 38,
45, 89, 156, 176, 188, 221, 222, 224 Obama, Barack: 10, 14, 16, 36, 54, 59,
MJ Majestic Twelve (vezi și MJ‑12): 60, 213
20, 26, 29, 30 Oberth, Hermann: 48, 61
MJ‑12: 20, 25, 26, 29, 206 Oklahoma: 347‑348

395
Ontario: 256 Stratfor: 17, 18, 20, 25
Orașul Curcubeu: 244 – 252 Strieber, Whiley: 132, 232, 235
OSS: 18, 19, 20 SUA: 9, 16, 18, 24, 26, 27, 32‑36, 46,
49, 51, 57, 60, 65, 67, 74, 75, 81,
Paperclip, Operațiunea: 61 82, 84, 86, 91, 92, 97, 99, 100, 105,
Parasite, Program: 30 108, 113, 116, 122, 125, 131, 132,
Parhelion, Program: 30 151, 176, 181, 194, 198, 203, 208,
Pennsylvania: 348‑349 209‑213, 217, 221, 224, 239, 240,
Pentagon: 12, 36, 122, 123, 194, 207, 248, 252‑254, 261, 288‑291, 299,
253 314, 315, 322, 324, 325, 339, 342,
Phobos: 166, 167 343, 355, 359, 378
Pine Gap: 255, 259, 374‑381
Podesta, John: 9, 10, 11, 14, 15, 16, Tehachapi Ranch: 312‑315
17, 35, 53, 54 Tennessee: 350
Polul Sud: 241, 242, 378 Terra: 20, 67, 135, 139, 146, 151, 161,
Primul Război Mondial: 254 163, 169, 220, 228, 239, 342, 381, 391
PSYOP: 30 Tesla, Nikola: 74, 75, 76, 77, 78, 319,
Puerto Rico: 349‑350 378
Truman, Harry S.: 24, 26, 29, 98
Războiul Rece: 18, 26, 28, 42, 109, Twentynine Palms: 301, 315‑319
151, 208
retroinginerie: 109, 123, 233, 338, U.S. Defense Intelligence Agency: 41
346 Ubaidulloev, Mahmadsaid: 40
Rommel, Kenneth: 33 URSS: 18, 19, 24‑25, 27‑30, 85, 92,
Rosenberg, Ethel și Julius: 28 94, 98, 100‑101, 103, 105‑107,
Rosin, Carol: 11, 12
109, 139, 143, 151, 154, 158, 161,
Rusia: 36, 42, 50, 65, 69, 92, 100, 105,
166, 181, 189‑190, 198, 213, 217,
116, 123, 141, 385
252, 254, 385
USAF: 22, 43, 48, 87, 109, 207, 211,
Sagan, Carl: 67, 68, 69
212, 213, 215, 216, 366
Saint Germain: 308
Uspenski, Piotr: 228, 230, 231
San Diego: 312
San Francisco: 312
Valea Morții: 319‑321
Schmitt, Harrison: 32
Valea Salt Lake: 355
Schneider, Phil: 239, 323
Vatican: 35, 36, 37, 38, 384
Sedona: 273‑274
Venus: 78, 226
Selena (vezi și Lună): 5, 87, 90, 135,
138, 139, 140, 142, 144, 151, 152, Viggiani, Victor: 51, 52, 53
159, 163, 169, 219, 391, 392 Von Braun, Wernher: 11, 12, 215
Siberia: 50, 107, 252, 385
Smith, Walter B. 19, 20 Washington, D.C.: 72, 101, 123, 143,
Solar Warden: 49, 60 154, 182, 210, 242, 264, 312, 358,
Stânca Gigantică : 301‑302 359

396
Cuprins
Atenționare ........................................................................... 5

Partea întâi
Hillary Clinton, John Podesta și Vaticanul, deconspirați de
Wikileaks ca actori în marea conspirație a extratereștrilor

Hillary Clinton se declară „foarte dezamăgită” că Jimmy


Kimmel nu a abordat problema OZN‑urilor ........................ 9
Dezvăluirile WikiLeaks sugerează că Vaticanul are
cunoștinţă de existența entităților extraterestre....................... 35
Declarațiile unor înalți oficiali despre existența entităților
extraterestre............................................................................ 39
Întâlnirile rușilor cu extratereștrii: „Extratereștrii au vorbit
cu ei“, susțin controlorii de zbor ruși ...................................... 50
Documentele NORAD arată că, anual, sunt interceptate
numeroase OZN‑uri.............................................................. 51
„Locuim deja pe Marte“, susține Corey Goode...................... 58
Cazul Boriska – băiatul din Rusia care își amintește viața
anterioară trăită pe Marte....................................................... 69
Memorandum FBI despre OZN‑uri și extratereștri.............. 72
Din „comunicările“ lui Nikola Tesla cu extratereștrii.............. 74

397
OZN‑urile sunt detectate de radare pretutindeni în lume....... 80
Selena și probleme în Sistemul Solar....................................... 87
CIA și extratereștrii................................................................. 97
Armata, guvernul american și OZN‑urile............................... 99
Incidentul Diatlov: atac OZN sau test de arme de tip
Star Wars rusesc?...................................................................... 105
Secretele Bazei Aeriene Wright‑Patterson.............................. 108
Mărturiile colonelului Philip Corso, coautorul cărții
The Day after Roswell............................................................... 122

Partea a doua

Noi reciclăm suflete.


Extratereștrii de pe Lună

Extratereștrii de pe Lună......................................................... 129


Cât adevăr ni s a spus oare despre misiunile cosmice,
programul Omul pe Lună și extratereștri?............................... 131
Puțină istorie sau, altfel spus, cum a apărut Luna.................... 135
Câteva întâmplări stranii de pe Lună...................................... 142
Misterul navelor spațiale de pe Lună...................................... 151
Baze extraterestre și alte construcții de pe Lună..................... 153
Să fie Luna o navă spațială?.................................................... 157
Misiuni spațiale pe Lună........................................................ 159
Terra de sub Selena................................................................ 163
Pământ – Marte, o legătură cel puțin stranie.......................... 166
Un prezumtiv mesaj de la ipotetica Federație Galactică......... 167
Comunicări de la entitățile de pe Lună.................................. 172
Locuitorii de pe Lună. Mit sau realitate?................................ 174
NASA: discrepanța dintre declarațiile publice și scurgerile
de informații............................................................................ 190
Consecințele bombardării Lunii, în opinia lui David Icke...... 201
Telescopul spațial Hubble....................................................... 202

398
Alternativa 3: fapt real sau ficțiune?......................................... 204
Presupusele dovezi ale existenței unor programe spațiale
secrete...................................................................................... 211
Luna, cheia pentru dezlegarea misterului extratereștrilor
de pe Pământ........................................................................... 218
Aspectele mistice ale Lunii...................................................... 225
Suntem... hrană pentru Lună?................................................. 228

Partea a treia

Bazele subterane ale extratereștrilor de pe Terra.


Impactul asupra civilizației terriene

Informare asupra bazelor extraterestre subterane descoperite


pe Terra................................................................................... 239
Enigmele regiunii polare Antarctica........................................ 239
Manuscrisul Hefferlin și Orașul Curcubeu.......................... 245
Antarctica și Germania nazistă.......................................... 254
America de Nord..................................................................... 255
America de Sud....................................................................... 364
Africa...................................................................................... 366
Asia......................................................................................... 368
Australia.................................................................................. 368
Europa..................................................................................... 382

Postfață. Istoria unor cărți stranii ........................................ 389


Index ...................................................................................... 393
Din sumar:
Civilizația umană este supravegheată permanent de cel puțin
o civilizație extraterestră • Oamenii pot comunica telepatic cu
ființe extraterestre sau cu ființe interdimensionale provenind
din alte lumi spațio-temporale • Luna este artificială, mai veche
decât Pământul, goală pe dinăuntru și găzduiește laboratoare de
cercetare genetică a raselor din galaxia noastră • Luna este
vitală și de neînlocuit pentru umanitate, fiind o stație de
reciclare a sufletelor omenești • Pe Pământ trăiesc mai multe
rase extraterestre, care au ocupat planeta înaintea oamenilor •
Teoria conform căreia oamenii sunt creați prin bioinginerie și
epigenetică de o conștiință cosmică supremă • Anumite grupuri
umane sunt originare de pe Marte • Pământenii au baze pe Lună
și pe Marte • Terra, o planetă în agonie • Civilizația terestră de
sub mări și oceane • Războiul cosmic și părăsirea planetei.

www.EdituraDarclée.ro

S-ar putea să vă placă și