Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.11.2016
GRUPA: Mică A
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Limbă şi comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII: „Căsuţa din oală”
MIJLOC DE REALIZARE: povestire
TIPUL ACTIVITĂŢII: transmitere şi însuşire de cunoştinţe

OBIECTIV FUNDAMENTAL:
 Familiarizarea copiilor cu conţinutul poveştii „Căsuţa din oală” şi cu viaţa
animalelor;
 Dezvoltarea capacităţii de a pronunţa corect sunetele limbii române, integrate
în cuvinte.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să asculte cu atenţie povestea prezentată;
O2: - să reţină titlul poveştii;
O3: - să denumească animalele întâlnite în poveste;
O4: - să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul poveştii,
respectând succesiunea evenimentelor;
O5: - să descopere consecinţele neatenţiei, în situaţia dată.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: povestirea, explicaţia, conversaţia.

b) Mijloace didactice: planşe, siluete din carton reprezentând personajele

din poveste, iepuraş de pluş.


c) Forme de organizare: frontal, individual.

Prof.înv.preşc.: Cîmpian Eugenia


EVENIMENTE STRATEGIA DIDACTICĂ
DIDACTICE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE MIJLOACE

1. Moment Voi asigura condiţiile unei bune


organizatoric desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de
grupă, aranjarea scăunelelor în formă de
semicerc; pregătirea materialelor
necesare, intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.

2. Captarea Voi prezenta copiilor un iepuraş de Iepuraş de pluş


atenţiei pluş, care „îmi şopteşte la ureche” ce i
s-a întâmplat lui şi altor prieteni de-ai Conversaţia
lui. Iepuraşul este îngrijorat pentru că
afară este frig, se apropie iarna, iar el nu
are o căsuţă în care să se adăpostească
de frigul iernii.
Îi voi întreba pe copii dacă doresc să
afle şi ei povestea iepuraşului şi a
prietenilor săi.

3. Anunţarea Voi anunţa titlul poveştii: „Căsuţa din


temei şi oală”.
enunţarea Le voi cere copiilor să asculte cu
obiectivelor atenţie povestea, pentru a o putea
povesti apoi părinţilor.

4. Dirijarea Conţinutul povestirii va fi prezentat


învăţării clar, coerent, corect şi expresiv, cu un
ton şi o mimică adecvată.
Planul de idei al povestirii:
1.Şoricelul găseşte oala în mijlocul Povestirea Planşe
câmpului şi se instalează în ea.
2.Şoricelul o primeşte şi pe broscuţă în
casă.
3.Pe rând în casă se instalează:
iepurele, vulpea şi lupul.
4.Oala se sparge sub greutatea lui Moş
Martin, care nu a ştiut că este o căsuţă.
5.Moş Martin se sperie de spargerea
oalei de pământ.
6.Cei cinci prieteni care locuiau în oală Explicaţia
se sperie şi ei şi fug în pădure.
Se va sublinia repetiţia „Casă –
căsuţă, cine locuieşte aici?” pentru a
putea fi reţinută de copii, în vederea
redării ei în partea finală. De asemenea,
se va pune accent pe inflexiunile vocii
cu scopul de a imita glasul animalelor în
dialogul dintre acestea.
Se vor explica expresiile şi cuvintele
necunoscute, prin utilizarea unor
sinonime, fără a întrerupe firul
povestirii.
5. Fixarea şi Voi adresa copiilor întrebări
Conversaţia
consolidarea referitoare la conţinutul poveştii:
cunoştinţelor „Cum se numeşte povestea pe care aţi
ascultat-o?” (Căsuţa din oală).
„Cine a văzut prima dată oala?”
(Şoricelul).
„Ce animale au mai venit să locuiască
în căsuţa din oală?” (Broscuţa,
iepuraşul, vulpea şi lupul).
Voi prezenta copiilor siluete cu Siluete din
Explicaţia
personajele din poveste şi o oală carton
desenată pe carton, apoi le voi cere să reprezentând
reproducă secvenţe din dialogul personajele din
personajelor, ajutându-i cu întrebări: poveste
„Cum a întrebat şoricelul când a văzut
oala?” (Casă – căsuţă, cine locuieşte
aici?)
„Şi i-a răspuns cineva?” (Nu.) „De ce?”
(Pentru că nu era nimeni înăuntru.)
„Cine a venit apoi?” (Broscuţa).
„Cum a întrebat ea?” (Casă – căsuţă,
cine locuieşte aici?).
„După aceea cine a venit?” (Iepurele).
„Cine a urmat apoi?” (Vulpea).
„Iar după vulpe cine a mai venit?”
(Lupul).
„Cine s-a aşezat pe căsuţă?” (Ursul).
„A vrut ursul să strice căsuţa?” (Nu a
vrut, dar nu a fost atent.) Din neatentie
putem sa-i facem pe cei din jur să
sufere.
„Unde au fugit animalele?”
Ele vor trebui să-si caute acum altă
căsuţă, să nu le fie frig la iarnă, dar o
vor căuta împreună, pentru că au rămas
prieteni.
Siluetele-personaje vor fi introduse pe
rând în căsuţa din oală, pe măsură ce
copiii răspund la întrebări, iar la final,
când ursul se aşază pe căsuţă, acestea
vor fi scoase afară şi vor fi puse la
dispoziţia copiilor, având posibilitatea
astfel să discute liber despre poveste şi
despre personajele ei.

7.Încheierea Se vor face aprecieri colective şi


activităţii individuale asupra participării copiilor
la activitate şi se vor distribui
recompense: ecusoane cu căsuţa din
oală.