Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE COLABORARE ÎNTRE Beneficiar ŞI ASISTENTUL SOCIAL

COMUNITAR/PRESTATOR DE SERVICIU

Încheiat între
Asistentul social____________Bîrgan Livia și
Subsemnatul______________ Poberejeț Maria

Prin prezenta se confirmă că:

am participat la evaluarea situației familiei noastre și la elaborarea Planului


individual de asistență și sunt de acord să mă implic în realizarea acţiunilor din
Planul individual de asistență, pentru rezolvarea problemelor familiei mele şi
îmbunătăţirea situaţiei familiei;
sunt de acord ca datele mele personale şi informaţia ce ţine de situaţia familiei
mele să fie împărtăşită cu alţi specialişti care pot contribui la rezolvarea
problemei;
de asemenea, sunt de acord că nerespectarea responsabilităţilor asumate va
determina încetarea intervenției din partea asistentului social.

Semnătura beneficiarului __________________ Poberejeț Maria

Semnătura asistentului social __________________ Bîrgan Livia

Data întocmirii : 06.02.2020