Sunteți pe pagina 1din 1

Expresii frazeologice ce urmează a fi folosite

1. Astfel
2. Prin urmare
3. În această ordine de idei
4.