Sunteți pe pagina 1din 2

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

Utilităţi Publice
Direcția Reglementări, Licențe, Prețuri și Tarife

Situația la data de 06.02.2014, privind cererile de acordare a licențelor și respectiv de modificare a


condițiilor asociate licențelor, care au fost respinse

Serviciul public şi/sau activitatea


Nr.crt. Cod operator Solicitant Odin respingere solicitare
pentru care solicită licenţă
EMPORIO SISTEM SRL Curtea Licenţă respinsă
1 AG10868545 alimentare cu apă
de Argeș Ordin nr. 483/22.10.2013
precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor municipale, inclusiv ale
Licenţă respinsă
2 BC15371155 SERVSAL SA Oneşti deşeurilor toxice periculoase din deşeuri
Ordin nr. 283/20.06.2013
menajere, cu excepţia celor cu regim
special
precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor municipale, inclusiv al
deşeurilor toxice periculase din deşeuri
N.V.M. RENT TRANS SRL menajere, cu excepţia celor cu regim Licenţă respinsă
3 BC19214048
Onești special Ordin nr. 257/11.06.2013
curăţare şi transport al zăpezii de pe
căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau îngheţ
precolectare, colectare și transport al
deșeurilor municipale, inclusiv ale
SALUBRIZARE CHISLAZ SRL Licenţă respinsă
4 BH25269200 deșeurilor toxice periculoase din
Chislaz Ordin nr. 62/15.02.2013
deșeurile menajere, cu excepția celor cu
regim special
Licenţă respinsă
5 BV26714283 UP HILL SRL Brașov dezinsecţie dezinfecţie şi deratizare
Ordin nr. 410/12.09.2013
Modificarea Licenţei nr. 1172/21.10.2010
RER ECOLOGIC SERVICE clasa 2 respinsă
6 BZ7449237 Salubrizare a localităţilor
BUZĂU SA Ordin nr. 216/30.04.2013
Valabilă până la data de 27.10.2015
precolectare, colectare şi transport al
Modificarea Licenţei nr. 1229/24.11.2010
deşeurilor municipale, inclusiv al
clasa 3 respinsă
7 CJ9219692 HARETI PREST SRL Huedin deşeurilor toxice periculase din deşeuri
Ordin nr. 588/17.12.2013
menajere, cu excepţia celor cu regim
Valabilă până la data de 17.02.2015
special
Modificarea Licenţei nr. 1496/18.05.2011
clasa 3 respinsă
8 CS1074553 IONELA SRL Moldova Nouă Salubrizare a localităţilor
Ordin nr. 107/12.03.2013
Valabilă până la data de 24.05.2013
precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor municipale, inclusiv ale
Licenţă respinsă
9 CS1074553 IONELA SRL Moldova Nouă deşeurilor toxice periculoase din deşeuri
Ordin nr. 307/02.07.2013
menajere, cu excepţia celor cu regim
special
precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor municipale, inclusiv al
Licenţă respinsă
10 CS27173062 IVAȘCU TRAIAN SRL Reșița deşeurilor toxice periculase din deşeuri
Ordin nr. 356/05.08.2013
menajere, cu excepţia celor cu regim
special
precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor municipale, inclusiv al
deşeurilor toxice periculase din deşeuri
NERA GOSP BOZOVICI SRL menajere, cu excepţia celor cu regim Licenţă respinsă
11 CS27325934
Bozovici special Ordin nr. 380/12.08.2013
curăţare şi transport al zăpezii de pe
căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau îngheţ
MACUL ROȘU STAR SRL Licenţă respinsă
12 CT4083629 dezinsecţie dezinfecţie şi deratizare
Constanța Ordin nr. 409/12.09.2013
URBAN PROGRESIV SRL Licenţă respinsă
13 GL31536131 dezinsecţie dezinfecţie şi deratizare
Galați Ordin nr. 310/08.07.2013
Licenţă respinsă
14 HD15954949 ROXIRALU SRL Hunedoara dezinsecţie dezinfecţie şi deratizare
Ordin nr. 229/20.05.2013
Licenţă respinsă
15 IS22587462 ALGINA ELECTRIC SRL Iași Iluminat public al localităţilor
Ordin nr. 186/16.04.2013
precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor municipale, inclusiv al
SALUBRIA GOLD SRL Licenţă respinsă
16 IS31235910 deşeurilor toxice periculase din deşeuri
Găureni Miroslava Ordin nr. 223/13.05.2013
menajere, cu excepţia celor cu regim
special
PADO-IMPEX SRL Târgu Licenţă respinsă
17 IS5071312 Salubrizare a localităţilor
Frumos Ordin nr. 175/15.04.2013
SERVICIUL DE UTILITĂȚI Licenţă respinsă
18 MM21105808 Alimentare cu apă şi de canalizare
PUBLICE BORȘA Ordin nr. 198/29.04.2013
SERVICIUL DE UTILITĂȚI Licenţă respinsă
19 MM21105808 Salubrizare a localităţilor
PUBLICE BORȘA Ordin nr. 197/29.04.2013
MIMO CONSTRUCT SRL Licenţă respinsă
20 NT18850942 alimentare cu apă
Piatra Neamț Ordin nr. 241/27.05.2013
ALROD CONSULT SRL Licenţă respinsă
21 PH15257623 dezinsecție, dezinfecție și deratizare
Câmpina Ordin nr. 309/08.07.2013
transport al apei potabile şi/sau
industriale
Licenţă respinsă
22 PH24304481 APACONS SRL Drajna înmagazinare a apei
Ordin nr. 440/03.10.2013
distribuţie a apei potabile şi/sau
industriale
SERVICII DE GOSPODĂRIRE
Licenţă respinsă
23 PH27449967 URBANĂ PLOIEŞTI SRL Iluminat public a localităţilor
Ordin nr. 349/01.08.2013
Ploieşti
Modificarea Licenţei nr. 1009/28.06.2010
ECO-VALEA clasa 3 respinsă
24 SB25513010 Salubrizare a localităţilor
HÂRTIBACIULUI SA Agnita Ordin nr. 217/30.04.2013
Valabilă până la data de 28.06.2015

precolectare, colectare şi transport al deşeurilor


municipale, inclusiv al deşeurilor toxice periculase
din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim
special
EXPRESS EURODRAV SRL Licenţă nr. respinsă
25 SV29079690 colectare, transport, sortare, valorificare și
Bosanci eliminare a deșeurilor provenite din gospodăriile Ordin nr. 587/17.12.2013
populației, generate din activități de reamenajare și
reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor
proprietate individuală

precolectare, colectare şi transport al


deşeurilor municipale, inclusiv ale
Licenţă respinsă
26 VN14704847 URBIS SA Adjud deşeurilor toxice periculoase din deşeuri
Ordin nr. 176/15.04.2013
menajere, cu excepţia celor cu regim
special