Sunteți pe pagina 1din 7

13.11.

2019
-Keck (Verkaufsmodalitäten)

-Verwendungsbeschränkungen (cand importul si comercializarea unui produs intr-un anumit stat


este permisa, dar folosirea acelui produs este interzisa, asa ca, practic, nu exista consumatori)
Ex. In Suedia era permis importul si comercializarea jet ski-urilor, dar folosirea lor era
interzisa

-Drei-Stufen-Test nur bei Warenverkehrsfreiheit

-Abgrenzung zwischen Warenverkehrsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit


-relevant este ce trece granița (ex. Cazul cu gunoiul, chiar dacă nu are nicio valoare
economică, atâta timp cât este un körperliches Gegenstand este vorba de
Warenverkehrsfreiheit)
-nu este absolut necesară să fie îndeplinită condiția de Körperlichkeit (ex. transportarea
curentului este considerată Warenverkehrsfreiheit)
-Zölle sunt posibile doar la Waren, nu și la Dienstleistungen
-discuție de actualitate: o a cincea libertate fundamentală-libera circulație a datelor (freien
Datenverkehr); doar de cultură generală; nu e oficial recunoscută ca libertate fundamentală
pentru că nu este inclusă în AEUV

-Zollunion-în special gemeinsamer Zolltariff im Verhältnis zu Drittstaaten-înseamnă că statele


membre nu mai au competența de a reglementa taxe vamale

-Europäisches Wirtshcaftsraum=Freihandelszone
-spațiul economic european (țările Uniunii Europene, Lichtenstein, Norvegia etc)
-în Zollunion sunt doar țările membre ale Uniunii Europene
-vezi diferența dintre uniunea vamală și spațiul economic european

-pentru a face lucrurile mai complicate, Uniunea Europeană are Zollunion (bănuiesc că un fel de
convenție) cu state terțe; de exemplu cu Turcia

-Freihandelsabkommen (acord de liber schimb)-important pentru a vedea exact ce anume


înseamnă produse dintr-un stat membru

-definiția EuGH a măsurilor echivalente (Maßnahme gleicher Wirkung)

-unmittelbar oder mittelbar


-tatsächlich oder potentiell (deci ajung și atingerile potențiale aduse liberei
circulații a produselor, nu este necesară o atingere efectivă a libertății
fundamentale)
-fiecare normă trebuie verificată separat și în practică; aceiași normă poate să fie într-un caz
concret Produktbezogen și într-un alt caz Vertriebsbezogen

20.11.2019
-pentru examen: dacă trebuie să verificăm Verstoß gegen art 34 AEUV, nu este corect dacă
spunem direct că există sau nu există Verstoß din cauză că este vorba de o măsură care afectează
modalitățile de vânzare (și deci nu intră în domeniul de aplicare al art 34 AEUV)
-trebuie să facem Discriminierungstest (Folie Art. 34 AEUV und Vermarkungsvorschriften
19-Die Keck-Formel als materieller Diskiminierungstest); ca exemplu poate fi luat cazul
Morelato

-necesar să se facă diferența între măsuri care afectează modalitățile de vânzare și măsurile care
sunt Produkt bezogen
-De Agostini Fall
-Anknüfungspunkt=Kinderzeitschrift (produsul care traversează granița)
-es geht um Verkaufsmodalitäten (reclama nu este Ware)
-diferența față de cazul Familiapress: aici este vorba de o reclamă prin care se prezintă
produsul; în Familiapress este vorba de o reclamă care este conținută în produs
-Keck und Verwendungsbeschankungen
-este vorba de situația în care un stat membru nu îngrădește importul sau vânzarea unui
anumit produs, ci interzice utilizarea acestuia, astfel încât consumatorii nu mai au interes
să cumpere

04.12.2019-Dienstleistungsfreiheit
-Rechtfertigung:
-wirtschftliche Gründe reichen nicht für öffentliche Ordnung
-zwingende Erfordernisse des Allgemeininteresses-enumerarea este deschisă
-Fall 41 (Webb)
-EuGH zice ca dacă într-un stat membru se cere o licență pentru exercitarea unei anumite
activități, în alt stat membru nu se poate cere o altă licență care să răspundă la aceleași
întrebări/care să ateste aceleași lucruri; se poate cere însă o nouă licență dacă verifică
lucruri diferite/dacă atestă lucruri diferite
-în prezent nu mai este așa, dacă a fost obținută o licență într-un stat membru, nu
mai poate fi cerută nicio altă atestare în alt stat membru pentru exercitarea
activității respective

11.12.2019
-și deschiderea unui sediu secundar într-un stat membru (altul decât statul membru în care este
sediul principal) este protejată de Niederlassungsfreiheit
-se vorbește despre ”sekunare Niederlassungsfreiheit”
-cauza Centros (după decizia Centros, se poate afirma ca Sitztheorie nu mai are sens)
-IMMATERIALGÜTERRECHT
-protejează informații ca bunuri imateriale
-Teilgebiete (ex. Patentrecht-se protejează technische Erfindungen; reglementările în
ceea ce privește Patentrecht se găsesc la nivel național)
-la nivel european se protejează kreative Leistungen (muzică, artă, filme etc)
-practic, Immaterialgüterrecht protejează de copii (inclusiv comercializarea copiilor)
-Erschöpfung: mit der Erstverbreitung erschöpft sich das Recht (adică, autorul primește
întreaga recompensă materială pentru cartea/opera sa prin vânzarea licenței-
Erstveräuserung-; prin urmare, odată vândută licența, este permisă revânzarea
cărții/operei)
-exemplu: un autor vinde licența unui Verleger pentru a multiplica și a pune în
vânzare cartea scrisă de el; Verlegerul vinde mai departe unui Einzelhändler care
vinde în final la Verbraucher; Verbraucherul vinde cartea unui Dritter-PERMIS
-Erschöpfung se referă doar la Weiterverkauf (de exemplu, eu cumpăr un CD de
muzică și îl vând mai departe)
-NU îmi dă dreptul, de exemplu, să pun muzică de pe CD-ul ăla într-un club;
este nevoie de o nouă licență
-dar, evident, am voie să pun muzică de pe CD-ul respectiv în privat și să îl
vând după aceea
14.01.2020
Richtlinie 2001/29 EC (InfoSoc Richtlinie)
-art 3 InfoSoc RL: öffentliche Widergabe
Keine Erschöpfung
art 4 InfoSoc RL: Verbreitung
Erschöpfung

Fall 57:
(1) Ursprüngliche öffentliche Zugänglichmachen
-Ja
(2) Gebrauchten EBook
-Art 3: öffentlich? (se pune întrebarea dacă faptul că Tom Kabinet se califică ca fiind
punerea la dispoziție la Offentlichkeit, având în vedere că doar o persoană pe rând
poate descărca EBook-ul)
-EuGH: ja, weil Wiederholung (da, doar o persoană pe rând poate descărca, dar având
în vedere că asta se repetă la infinit, se califică ca fiind offentlich)

KLAUSUR 2018
Teil 1:
-Erklärung Inländerdiskriminierung
-Beurteilung nach EU Recht: zulässig, da kein grenzüberschreitender Fall
-Beurteilung nach deutschen Verfassungsrecht: Beurteilung im Lichte der Grundrechte des GG;
weniger Gleichheitssatz, als konkrete Grundfreiheiten (Schutz von Ehe und Familie etc)

Teil 2:
2a:
-Verstoß des finnischen Alkoholwerbeverbots gegen Art. 34 Aeuv
(1) Ware: Whiskey aus dem Vereinigten Königreich
(2) Staatliche Maßnahme: finnisches Werbeverbot im Fernsehen
(3) Dassonville Formel: das SH noch nicht in Finnland vertrieben wird, spricht nicht
dagegen (potentiell)
(4) Dreistufentest
(a) Verstoß gegen Diskriminierungsverbot: liegt nicht vor
(b)Verstoß gegen Verbot der gegenseitigen Anerkennung: liegt nicht vor, da nicht
produktbezogen (deci, faptul că reclama este permisă în Marea Britanie nu joacă
niciun rol)
(c) allgemeines Verbot von Marktzutrittsschranken (Keck Formel)
-Hier: Regelungen über Verkaufsmodalitäten
-Keine Diskriminierung nach den Marktteilnehmern
-Diskriminierung nach der Herkunft der Ware: zweifelhaft, da kein
allgemeines Werbeverbot
-selbst wenn ein Werbeverbot vorliegen würde, wäre noch weiter
zu prüfen ob diese Maßnahme rechtfertigt werden kann
(Rechtfertigungsgründe; hier Gesundheit)
-Falls Diskriminierung: Rechtfertigung im Lichte zwingender Gründe des
Gemeinwohls (Gesundheit)
2b:
-aici, cea mai importantă parte a fost indentificarea grenzuberscheitender Dienstleistung