Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa Nr. 2 Berbeşti


Data:
Grupa: mică
Educatoare: Gioga Elena-Luminiţa
Tema anuală de studiu: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului tematic: ,,Poveste, spune cum este…?”
Tema activităţii integrate: ,,Să învăţăm cu Scufiţa Roşie”
Competenţe generale:
- Manifestarea curiozităţii, a interesului şi a iniţiativei în învăţare
- Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor;
- Activarea şi manifestarea potenţialului creativ;
- Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
- Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.

Competenţe specifice:
- Manifestarea curiozităţii şi interesului pentru experimentarea şi învăţarea de lucruri noi;
- Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvenţă;
- Manifestarea creativităţii în activităţi diverse;
- Exersarea ascultăii active a unui mesaj pentru înţelegerea şi receptarea lui;
- Demonstrarea înţelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoţiilor,
semnificaţiilor, etc.
- Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acţiuni, emoţii proprii;
- Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare;
- Exersarea şi extinderea progresivă a vocabularului.

Scopul activităţii: Formarea deprinderii de a asculta cu atenţie o poveste, de a reţine ideile


acesteia şi de a demonstra că au înţeles-o; activizarea vocabularului; consolidarea deprinderii de
a se exprima corect în propoziţii formulând întrebări şi răspunsuri; stimularea interesului pentru
poveşti şi cărţi; formarea si consolidarea unor abilităţi practice specific nivelului de dezvoltare
motrică; stimularea imaginaţiei, a creativităţii şi potenţialului creativ al copiilor.

Categoriile de activităţi de învăţare abordate:

 Activităţi de dezvoltare personală


 Activităţi pe domenii experienţiale
 Jocuri şi activităţi didactice alese ALA1 ŞI ALA 2
Bibliografie:

o Curriculum pentru educaţie timpurie (copii de la naştere la 6 ani), MEN, 2018;


o Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7
ani;
o Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol.1 Comunicarea orală, Ed. Compania,
Magdalena Dumitrana;
o Laborator preşcolar – ghid metodologic – Ed. V&Integral, Bucureşti, 2002, Liliana
Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):

Întâlnirea de dimineaţă: , ,,Bună dimineaţa, Scufiţă Roşie!”; ( prezenţă, salut, calendarul naturii,
noutatea zilei, gimnastica de înviorare) ;
Rutine: „Mama m-a învăţat frumos, să fiu bun şi respectuos!” (deprinderea de a asculta sfaturile
părinţilor);
Tranziţii: „Cu coşul încărcat, la bunica am plecat” (joc de mișcare), ,,Câte unul pe cărare” – joc
muzical, ,,Bat din palme clap, clap,clap... ”- joc de mișcare

Scop: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării


interrelaţionării, împărtăşirii gândurilor, impresiilor cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la
preşcolari.

Obiective operaţionale:
- Să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
- Să stabilească prezenţa sau absenţa colegilor de grupă;
- Să elaboreze răspunsuri la întrebările adresate;
- Să-şi împărtăşească idei, impresii despre tema în discuţie;
- Să numească culorile cunoscute şi preferate;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul.
Mijloace didactice: panoul, catalogul, calendarul naturii, imagini.

 ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1):

Biblioteca: ,,Citim imagini din poveşti”


Obiective operaţionale:
- Să „citească” imaginile reprezentând secvenţe ale poveştii;
- Să recunoască povestea din imagini;
Strategii didactice
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
Material didactic: cărţi cu imagini din poveşti;

Joc de masă: ,,Personaje din poveşti”- puzzle;


Obiective operaţionale:
- Să recunoască personajele din imaginile cu puzzle;
- Să denumească povestea potrivită fiecărui personaj.

Strategii didactice:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
Material didactic: puzzle cu imagini din poveşti;

Construcţii: ,,Casa bunicii”


Obiective operaţionale:
- Să construiască prin îmbinarea, alăturarea și suprapunerea pieselor lego căsuţe din poveşti;
- Să coopereze în realizarea construcţiei, comunicând civilizat cu partenerii de joc;
Strategii didactice
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, jocul, analiza.
Material didactic: cuburi din lemn şi lego
 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

DLC - ,,Scufiţa Roşie” - povestirea educatoarei

Obiective operaţionale:

- Să reţină titlul poveştii;


- Să urmărească cu atenţie povestea;
- Să participe atât în caliate de ascultător, cât şi de vorbitor la activitate;
- Să raspundă corect întrebărilor adresate;
- Să adreseze colegilor întrebări cu privire la conţinutul textului;
- Să se exprime în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical.
Strategii didactice
Metode si procedee: Expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, explozia stelară
Material didactic: planşe reprezentând momentele principale ale povestirii, siluete (Scufiţa Roşie,
lupul, vânătorul, mama, bunica).

DOS - ,,Coşul Scufiţei Roşii” – lipire

Obiective operaţionale:

- Să denumească materialele de lucru;


- Să lipească bucăţi de hârtie pe suprafaţa dată;
- Să folosească în mod corect materialele puse la dispoziţie pentru realizarea temei practice;
- Să creeze lucrări originale prin folosirea tehnicilor de lucru arătate;
- Să analizeze lucrările realizate pe baza următoarelor criterii: originalitate, acurateţe, grad
de finalizare.
Strategii didactice:
Metode si procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, Turul galeriei.

Material didactic: fişe cu coşuleţe, floricele perforate, lipici.

 ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA2):

,,Lupul şi Scufiţa Roşie” - joc de mişcare

Obiective operationale:
 Să respecte regulile jocurilor de mişcare;
 Să manifeste bună dispoziţie şi plăcere în joc;
 Să-şi dezvolte perspicacitatea şi a viteza de reacţie;
 Să dea dovadă de sprit de echipă şi fair-play.
Strategii didactice:
Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
Material didactic: Coroniţe (măşti) cu Scufiţe Roşii şi lupi.
SCENARIUL ZILEI

Sosirea copiilor la grădiniţă. Copiii încep rând pe rând să sosească la grădiniţă. Este perioada
în care îi primesc zâmbind şi am pentru fiecare câte o vorbă bună: ,,-Bine aţi venit la grădiniţă!”;
,,- Mă bucur că astăzi eşti mai vesel ca ieri, Dorian!”; ,,- Bravo Erico! Azi ai salutat foarte frumos
colegii, când ai intrat în sala de grupă!” ; „- Ce rochiţă frumoasă ai astăzi, Alessia! E cumva o ocazie
specială?”…
Toate aceste scurte comunicări reprezintă mesaje educative pozitive pe care copiii le primesc
încă de la intrarea pe uşa sălii de grupă. Ei îşi aleg o jucărie sau un joc cu care se joacă până cand
sosec toţi copiii. Unii se îmbrăţişează cu alţii, alţii bat palma sau o altă formă distractivă de salut,
care le creează copiilor încă de la debutul zilei o stare de relaxare şi bună dispoziţie.
Voi îndruma copiii spre alegerea unui centru la care doresc să lucreze sau să se joace.
,,-V-am pregătit mai multe jocuri şi materiale la sectoare.” La sectorul Bibliotecă, copiii vor “citi”
imagini cu poveşti din cărţi, la sectorul Joc de masă vor reliza puzzle-uri din povestea ,,Scufiţa
Roşie. La sectorul Construcţii, copiii vor folosi materialele puse la dispoziţie, realizând căsuţa bunicii.
Le voi spune să-şi aleagă sectorul la care doresc să lucreze şi dacă au nevoie de ajutor, eu le voi da
ajutor.
După ce ajung la sectoare fiecare copil lucrează individual sau în grup sarcina pe care o are de
rezolvat. Se vor lua în considerare următoarele criterii: - colaborarea cu ceilalţi; - îndemânare şi
creativitate. După ce au îndeplinit sarcinile, fac împreună cu ei o scurtă evaluare a activităţii. Vom
trece pe la fiecare centru, cei care au lucrat explică ce au avut de făcut, iar ceilalţi apreciază în ce
măsură şi-au îndeplinit sarcina. Vor fi apreciaţi copiii pentru modul cum şi-au desfăşurat activitatea.
Cu ajutorul tranziţiei: ,,Unu, doi, trei, patru, cinci,/ Noi suntem copii cuminţi./Jucăriile-
adunăm/ La semicercul magic ne-aşezăm./Un, doi, trei, un, doi, trei.”
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a se vedea mai bine unul pe celalalt, cu faţa spre
fereastră. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup, între copii și educatoare prin intermediul
salutului de dimineață. În continuare rostesc următoarele versuri:
„Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ În semicerc ne adunăm/ Cu toţii ne salutăm.”
,,Bună dimineaţa, Scufiţe Roşii!”. Am observat că astăzi majoritatea fetiţelor s-au îmbrăcat în roşu.
Vă place acestă culoare? Ce culori mai cunoaşteţi voi? Care sunt culorile voastre preferate?” Copiii
spun ce culori preferă, unii dintre ei spun culorile şi în limba engleză. Urmează prezenţa:,, După ce
ne-am adunat/ Şi frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit,/ Cine oare n-a venit?” Copiii vor lua
dintr-un coşuleţ câte o fotografie şi vor spune numele copilului care este în fotografie. Acesta va
răspunde ,,prezent”, iar fotografia va fi afişată la panou. Fotografiile copiilor absenţi vor fi puse la
panou in partea de jos a acestuia. Se vor număra copiii prezenţi şi absenţi.
Urmează Calendarul naturii: se lucrează pe panou: ,,În ce anotimp suntem?; Ce zi a săptămânii
este astăzi?; Ce zi a fost ieri?; Ce zi va fi mâine?; Cum este vremea astăzi?”
Este momentul pentru mişcarea zilnică, care este transformată în rutină, deoarece aceste
exerciţii sunt repetate zilnic: ,,Dacă vreau să cresc voinic...”
După gimnastica de înviorare în uşă se aud bătăi, ies să văd cine este şi constat că am primit un
coşuleţ şi o scrisoare, o să vedem cine l-a trimis.
Le prezint copiilor coşuleţul de la Scufiţa Roşie, în care sunt diferite obiecte (o scrisoare,
imagini din poveste şi alte surpize pregătite pentru ei). În acest fel Scufiţa Roşie doreşte să le spună
povestea ei.
Voi citi scrisoarea de la Scufiţa Roşie

Dragi copii,
Trecând pe lângă grădiniţa voastră am auzit că sunteţi mari iubitori de poveşti. Doamna
educatoare vă va spune povestea mea, voi să fiţi atenţi şi să o ascultaţi. Ca să nu păţiţi şi voi la
fel ca mine şi să-mi spuneţi unde am greşit!

Cu mult drag,
Scufiţa Roşie

Captarea atenţiei o realizez prin primirea coşuleţului şi a scrisorii de la Scufiţa Roşie.


Copii, astăzi veţi asculta povestea,,Scufiţa Roşie”. Vă rog să fiţi atenţi, să reţineţi conţinutul
poveştii pentru a putea povesti şi voi această poveste . Scufiţa Roşie işi doreşte foarte mult ca voi să-i
cunoaşteţi povestea, să ştiţi ce a păţit pentru că nu a ascultat sfatul pe care mama i l-a dat. Copiii vor
asculta povestea, vor răspunde întrebărilor mele şi îşi vor adresa întrebări şi între ei, cu privire la
conţinutul poveştii. Voi reaminti mesajul educativ al povestirii: să ascultăm de părinţi, să ne respectăm
cuvântul dat atunci când promitem că facem un lucru: „Întotdeauna am să ascult sfaturile mamei şi am
să-mi ţin promisiumea făcută”, a spus „Scufiţa Roşie”.
După expunerea poveştii, printr-o tranziţie (Câte unul, câte doi,/ Ne-aşezăm în rând şi noi/
Către baie ne-ndreptăm,/ Mâinile să le spălam/ De microbi noi să scăpăm), copiii se vor îndrepta spre
baie, unde se vor spăla, ca apoi să servească masa.
După servirea mesei, copiii ies în curtea grădiniţei, după care se întorc în sala de grupă şi încep
activitatea practică, realizând coşuleţul Scufiţei Roşii.
La finalul activităţii lucrările vor fi evaluate cu ajutorul copiilor şi expuse pe holul grădiniţei.
În incheiere va fi organizat jocul de mişcare: „Lupul şi Scufiţa Roşie”. Le explic copiilor regulile
jocului, se va efectua jocul de probă, apoi jocul se va repeta de câteva ori.
La sfârşitul zilei, voi face câteva aprecieri generale legate de desfăşurarea jocurilor şi le cer
copiilor părerea despre ce ar dori ei să se joace a doua zi sau ce ar vrea să facă la grădiniţă. Fac o
trecere în revistă a tuturor jocurilor şi activităţilor realizate pe parcursul zilei.
Apoi copiii revin la jocul liber, după care se apropie momentul plecării acasă. Copiii trebuie
să lase jucăriile în ordine şi să meargă la vestiare, unde sunt aşteptaţi de părinţi. Ei încep rând pe rând
să plece, împăcaţi că a mai trecut o zi în care doamna lor educatoare i-a lăudat pentru ce au construit
sau au realizat, mulţumiţi pentru că astăzi au ascultat o poveste frumoasă şi s-au jucat cu cei mai buni
prieteni ai lor.
La plecarea din grădiniţă copiii salută, deoarece salutul de la plecare este la fel de important ca
şi cel de la sosire.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR
ALA 1

Evenimentul Conţinutul Strategiile Evaluare


didactic ştiinţific didactice
1.Moment Organizarea spaţiului şi a climatului
organizatoric educaţional într-un mod optim desfăşurării
activităţilor de învăţare.

2.Captarea Se realizează prin prezentarea sectoarelor de -explicaţia - orală


atentiei activitate şi intuirea corespunzătoare în -conversaţia - frontală
decorul de poveste după întalnirea de -observaţia
dimineaţa. -explicaţia;
-conversaţia;

3.Anunţarea Se prezintă intr-o manieră accesibilă - explicaţia - orală


temei ( pe înţelesul copiilor). - demonstraţia - frontală
şi a obiectivelor Sarcinile oglindesc obiectivele operaţionale - exerciţiul
urmărite.
La sectorul Bibliotecă, copiii vor vor “citi”
imagini,vor recunoaşte povestea.
La sectorul Construcţii, copiii vor folosi
jocurile puse la dispoziţie, realizând forme din
imaginaţie după tema cerută.
La secdtorul Joc de masă, copiii vor realiza
puzzle cu imagini din poveşti.
4.Explicarea şi În funcţie de ecusoanele din piept primite - explicaţia - frontală
demonstrarea anterior copiii se vor constitui în - demonstraţia
sarcinii microgrupuri. - exerciţiul
Se va interveni cu mici explicaţii dacă ei vor
solicita ajutorul

5.Dirijarea Odată ajunşi la sectoare fiecare copil lucrează - explicaţia - evaluarea


invatarii individual sau în grup sarcina pe care o are de - demonstraţia practic
rezolvat - exerciţiul acţională
Se vor lua în considerare următoarele criterii: - pe grupe şi
- colaborarea cu ceilalţi; individuală
- îndemânare şi creativitate; - orală

6. Evaluarea După ce au îndeplinit sarcinile, fac împreună conversaţia aprecierea


cu ei o scurtă evaluare a activităţii.Vom trece explicaţia rezultatelor
pe la fiecare centru, cei care au lucrat explică
ce au avut de făcut, iar ceilalţi apreciază în ce
măsură şi-au îndeplinit sarcina.

7. Încheierea Vor fi apreciaţi copiii pentru modul cum şi-au aprecieri


activităţii desfăşurat activitatea. verbale
TRANZIŢIE: ,,Câte unul pe cărare” – joc
muzical
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ADE

Evenimentul Conţinutul Strategiile Evaluare


didactic ştiinţific didactice
1.Moment Crearea condiţiilor necesare desfăşurării Observarea
organizatoric activităţii: comporta-
- pregătirea mobilierului şi a materialelor mentului
necesare; iniţial
- asigurarea unui climat educaţional
favorabil, în concordanţă cu tema zilei.

2.Captarea atenţiei Se realizează prin aducerea unui coşuleţ


și o scrisoare de la Scufiţa Roşie.
Le este prezentat copiilor coşuleţul de la
Scufiţa Roşie, în care sunt diferite obiecte Surpriza
(o scrisoare, imagini din poveste şi alte
surpize pregătite pentru ei). În acest fel
Scufiţa Roşie doreşte să le spună povestea
ei. Expunerea Interesul
Voi citi scrisoarea de la Scufiţa Roşie: pentru
Dragi copii, conţinutul
scrisorii
Trecând pe lângă grădiniţa voastră am
auzit că sunteţi mari iubitori de poveşti.
Doamna educatoare vă va spune povestea
mea, voi să fiţi atenţi şi să o ascultaţi, ca
să nu păţiţi şi voi la fel ca mine şi să-mi
spuneţi unde am greşit!

Cu mult drag,
Scufiţa Roşie

3.Anunţarea Astăzi, veţi asculta povestea ,,Scufiţa


temei şi a Roşie’’. Vă rog să fiţi atenţi, să reţineţi Explicaţia Observarea
obiectivelor conţinutul poveştii pentru a putea povesti comporta-
şi voi, pentru a raspunde corect la Expunerea mentului
întrebări. Scufiţa Roşie işi doreşte foarte copiilor
mult ca voi să-i cunoaşteţi povestea, să
ştiţi ce a păţit pentru că nu a ascultat sfatul
pe care mama ei la dat.
4.Dirijarea Se expune conţinutul poveştii, folosindu- Povestirea planşe
se inflexiunile vocii, mimica şi gestica
învăţării ilustrative
corespunzătoare. Se vor folosi,
concomitent cu povestirea, planşe pentru
ilustrative pentru conţinutul poveştii, iar
conţinutul
copiii vor fi încurajaţi să privească cu
atenţie la fiecare dintre acestea. Explicaţia poveştii
Povestea este expusă după următorul plan:

1.Plecarea Scufiţei Roşii spre casa bunicii Conversaţia


2.Întâlnirea Scufiţei Roşii cu lupul
3.Dialogul dintre cei doi
4.Plecarea lupului spre casa bunicii şi
înghiţirea acesteia;
5.Dialogul dintre Scufiţa Roşie şi lup în
casa bunicii, înghiţirea acesteia de către
lup;
6.Salvarea bunicuţei şi a fetiţei de către
vânător.
Explicarea cuvintelor noi se face pe
parcursul povestirii.
Ii voi intreba pe copii daca le-a plăcut
povestea.

Se va discuta cu copiii morala acestei


poveşti, punându-se accentul asupra
câtorva aspecte importante:
- să ascultăm de părinţi, atunci când ne
spun să facem anumite lucruri;
- să ne respectăm cuvântul atunci când
promitem să facem un anunit lucru.

5.Obţinerea Voi adresa cateva întrebari cu privire la Explicaţia


continutul acesteia folosind metoda :
performanţei Conversaţia
Explozia stelară:

Cine?

Ce? De ce? Explozia stelară

Unde? Cum?

Fiecare copil care va raspunde corect va Explicaţia Imagini din


aşeza imagimea potrivită la panou.
poveste
Conversaţia
,, - Cum se numeşte povestea?”De ce?”
,,- Cine îi dă un coşuleţ cu mâncare
Scufiţei Roşii?”
,,- Unde a trimis-o mama pe Scufiţa
Roşie?”
„ -Ce sfat îi dă mama?”
,,- Cine îi iese în cale Scufiţei Roşii?”
-„ Ce face lupul după ce îi spune Scufiţei
Roşii să culeagă flori?”
Conversaţia
,,- Cine îl găseşte pe lup dormind în căsuţa
bunicii?”
,,- De ce taie vînătorul burta lupului?”
„- Ce putem învăţa din această poveste, Observaţia
pentru a nu păţi şi noi ca şi Scufiţa Roşie?
Explicaţia
Pentru a nu uita niciodată povestea
„Scufiţa Roşie” care nu a ascultat de Demonstraţia
vorbele mamei şi a fost aproape să fie Exerciţiul
mâncată pentru totdeauna de lupul cel rău,
vom realiza cosuleţul Scufiţei Roşii,
lipind pe cosulet florile pe care ea le-a
6.Asigurarea retenţiei
cules prin pădure.
şi a transferului Se discută cu copiii despre culorile
florilor folosite pentru a decora cosuleţul
Lucrare
şi despre tehnica folosită: lipirea florilor
pe cosuleţ (pentru aceasta, se analizează model
împreună cu copiii modelul educatoarei)
Copiii ascultă cu atenţie explicaţiile
despre modul de lucru şi urmăresc
demonstraţia mea. Le specific copiilor că
trebuie să umplem întreg spaţiul, fără să
lăsăm zone neacoperite cu floricele.
Concomitent cu explicaţia, are loc
demonstrarea modului efectiv de lucru,
utilizând materiale asemănătoare cu cele
ale copiilor.
Se fac exerciţii pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâini: plouă pe măsuţă,
ne spălăm pe mâini, scuturăm mâinile. Se
adoptă o poziţie corectă la masa de lucru
şi fiecare copil începe să realizeze
cosuleţul cu flori.
Voi supraveghea munca copiilor şi voi
acorda ajutor suplimentar copiilor care îl
solictă.
7.Evaluarea După ce au terminat de lucrat, voi aşeza Observaţia
lucrările copiilor pe panou pentru a putea Explicaţia
performanţelor
fi analizate. Se reamintesc cerinţele de
lucru enunţate o dată cu explicarea
modului de lucru şi doi copii aleg lucrarea
cea mai reuşită din punctul lor de vedere,
motivând alegerea făcută.
Voi evidenţia elementele pozitive ale Conversaţia
lucrării fiecărui copil.
În final, voi repeta împreună cu copiii Aprecieri
titlul poveştii ascultate astăzi, personajele
verbale
şi mesajul acesteia.
Voi face aprecieri generale şi individuale
asupra comportamentului şi participării
copiilor la activitate.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ALA 2

Evenimentul Conţinutul Strategiile Evaluare


didactic ştiinţific didactice
Se asigură condiţiile unei bune desfăşurări
1. Moment a activităţii prin pregătirea materialelor conversaţia
organizatoric didactice și aranjarea mobilierului. Copiii
primesc măşti cu personajele din poveste.
Pentru că până acum i-am demonstrat Observarea
2. Captarea Scufiţei Roşii că ştim povestea ei, cred că a explicaţia comporta-
atenţiei venit vremea să-i arătam şi ce jocuri frumoase mentului
ştim noi să jucăm. nonverbal
Dragii mei, astăzi vom juca jocul: ,,Lupul şi
3. Anunţarea
Scufiţa Roşie ”. Voi va trebui să fiţi foarte
temei şi a
atenţi, să respectaţi regulile jocului şi să daţi
obiectivelor
dovadă de spirit de competiţie.
4. Prezentarea
conţinutului şi În continuare vom desfăşura jocul de mişcare
dirijarea ,,Lupul si Scufita Rosie”, jocul se va desfăşura
învăţării în sala de grupă. explicaţia
Fetiţele vor fi Scufiţe Roşii iar baieţii, lupi. Inspecţia
Sufiţele Roşii ies din căsuţa lor, se joacă, vizuală
ţopăie prin pădure, culeg flori cântând ,,Eu demonstraţia
sunt fata cu scufiţa roşie/ şi mă duc la
bunicuţa să-i duc plăcinte / Iară lupul din
pădure la mine-a venit / şi a vrut să mă exerciţiul Gradul de
mănânce/ Dar eu am fugit”. implicare al
Când educatoarea spune ,,Vin lupii”, Scufiţele fiecărui copil
Roşii aleargă spre căsuţa lor, iar cele care vor
fi prinse de lupi ies din joc. Lupii au plecat şi
se repetă jocul până când sunt prinse toate jocul
Scufiţele Roşii.

- Ce joc ne-am jucat noi astăzi?


- V-a plăcut acest joc? conversaţia

În finalul activităţii copiii vor fi apreciaţi şi Aprecieri


5. Încheierea
felicitaţi pentru felul în care au participat la verbale
activităţii
această activitate:
- aţi respectat regulile jocurilor;
- ați fost disciplinați și ordonați.

S-ar putea să vă placă și