Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Educatoare: Paiu Roxana- Petronela

Data: 06.12.2019

Grădiniţa: Grădinița cu Program Normal Bursuc- Deal

Grupa: mare

Tema anuală de studiu: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?

Tema proiectului: ,, BUCURIE DĂRUIM, BUCURIE NOI PRIMIM”

Subtema proiectului: ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ NICOLAE

Domeniul experienţial: Om și societate

Tema zilei: Ghetuța lui Moș Nicolae

Mijlocul de realizare: activitate practica- confectie

Tipul activităţii: consolidare

Scopul: consolidarea deprinderii de decupare, lipire, indoire pentru realizarea ghetutei lui Mos Nicolae.
Dimensiunile ale dezvoltarii:

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) ;


Activare și manifestare a potențialului creativ ;
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare ;

Comportamente specific;
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative

Obiectivele operaţionale : La sfârșitul activității preșcolarii vor ști:

O1: să denumească materialele de lucru puse la dispoziție;

O2: să decupeze ghetuța după conturul dat;

O3: să îndoiaie ghetuța din hârtie pe linia punctată;

O4: să lipească materialele primite pe un spațiu dat, exersând diferite abilități manuale;

O5: să participe cu interes la activitatea propusă.


Strategia didactică:

a. Metode, procedee, tehnici: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, intuirea materialului


b. Mijloace de învăţământ: hârtie colorată, aracet/lipici, ghetuța lui Moș Nicolae model, fulgi de zăpadă, steluțe, blanița ghetuțelor,
foarfecă.
c. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual

Resurse:

a. Resurse temporale: 35-40 minute


b. Resurse umane: 19
Demersul Didactic

Nr. Etapele Obiective Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt. activității Operațio- Metode, Mijloace de Forme de
+intervalul de nale procedee, învățământ organizare a
timp alocat tehnici activității

1. Moment Asigurarea condiţiilor necesare pentru Conversația Frontal


organizatoric desfăşurarea activităţii:
(2 minute) -aerisirea sălii de clasă;
-aranjarea scaunelor la mese;
-pregătirea şi aranjarea materialului
necesar pentru activitate;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă
2 Captarea Se va realiza prin prezentarea unei scrisori Conversația Scrisoarea de Frontal Evaluez
atenției primită de la Moș Nicolae. la Moș Nicolae capacitatea
(3 minute) Dis-de-dimineață, când veneam spre preșcolarilor
grădiniță, m-am întâlnit cu Moș Nicolae și
l-am invitat în grupa noastră pentru a vedea de a recepta un
cât de multe cunoașteți voi despre el.
mesaj oral.
El e foarte ocupat, dar totuși mi-a lăsat o
scrisoare.
Citesc scrisoarea primită de la Moș
Nicolae.
3 Anunțarea Îi anunț pe copii tema activității: Copii, Conversație Frontal Evaluez
temei și a pentru că aseară Moș Nicolae a mers la toți capacitatea
obiectivelor copiii să le pună în ghetuțe cadouri, săracul preșcolarilor
(3 minute) de el a râmas fără ghete. Vreți să-i de a recepta un
confecționăm alte ghetuțe? Voi va trebui sa mesaj oral.
decupați, să indoiți și să lipiți ghetuța
pentru Moș Nicolae. Trebuie sa fiți foarte
atenți și să lucrați cât mai îngrijit.

4 Dirijarea O1 Intuirea lucrării model (Ghetuța lui Moș Conversația Foarfece Frontal Evaluez
învățării Nicolae) și a materialelor de lucu de pe Explicația Lipici Individual capacitatea
(10 minute) mese are loc prin intermediul întrebărilor: Demonstrația Foaia pe care preșcolarilor
“Unde ne lasă Moș Nicolae cadourile? Exercițiul este desenată de a răspunde
Cum ne pregătim noi ghetuțele ? Haideți să ghetuța corect la
vedem dacă pe mese avem toate Fulgi de întrebări.
materialele pentru a confecționa ghetuta zapada
pentru Mos Nicolae” Stelute
Demonstrarea și explicarea etapelor de Blanita Evaluez
lucru: ghetuței capacitatea
Etapa I: decuparea ghetuței; preșcolarilor
Etapa II: Indoirea ghetuței; de înțelegerea
Etapa III: lipirea fulgilor de zăpadă și a a etapelor de
steluțelor pe ghetuță; lucru.
Verificarea înțelegerii ordinii etapelor de
lucru. Voi solicita copiilor să indentifice și
să denumească etapele pe care le au de
parcurs pentru realizarea ghetuței.
Executarea exercițiilor de încălzire a
mușchilor mâinii:
înainte de a începe lucrarea se vor face
câteva exerciții de încălzire a mâinilor
(închidem, deschidem pumnii, morișca,
plouă, tună, a ieșit soarele).
5 Obținerea O2 Activitatea independentă a copiilor, se dă Exercițiul Foarfece Individual Evaluez
performanței O3 semnalul de începere a lucrului. Voi urmări Observarea Lipici cpacitatea
(15 minute) O4 modul de execuție a ghetuței prin curentă Foaia pe care preșcolarilor
O5 respectarea ordinii de lucru. Se intervine cu este desenată de a respecta
explicații suplimentare dacă va fi cazul. Pe ghetuța etapele de
parcursul activității educatoarea va Fulgi de lucru.
participa ca partener de lucru la zapada
desfășurarea activității. Stelute
Blanita
ghetuței

6 Evaluarea După ce copiii vor termina lucrările, Conversația Drapelele Frontal Evaluez
activității aceștia le vor așeza la Centru tematic și se Analiza realizate de capacitatea
(2 minute) vor adresa câteva întrebări: “Cum se către copii preșcolarilor
numește lucrarea pe care am realizat-o de a enumera
astăzi? Cum am realizat această lucrare?” etapele de
lucru și titlul
lucrării.
7 Incheierea Se vor face aprecieri globale și individuale Conversația Stimulent- Frontal
activitatii privind modul de lucru. Pentru buna inimioare Individual
(5 minute) desfășurare a activității copiii vor primi
stimulent o bomboană.

Materiale necesare: Hârtie cartonată colorată, lipici/aracet, fulgi de zăpadă,steluțe, foarfecă.


Tehica de lucru:
I. Se decupează ghetuța;
II. Se îndoaie ghetuța;
III. Se lipesc fulgii de zăpadă și steluțele pe ghetuță.

S-ar putea să vă placă și