Sunteți pe pagina 1din 2

Parametri de re\ea utiliza\i `n c[utarea canalelor

Verific[ `n manualul televizorului cum se face c[utarea canalelor. Pa§ii indica\i `n


manualul televizorului pot fi diferi\i `n func\ie de marca, modelul §i versiunea de
software a televizorului.
C[utarea canalelor dureaz[ destul de mult, put]nd ajunge §i la 30 de minute dac[
optezi pentru c[utare complet[.
~n pa§ii indica\i `n manualul televizorului \i se pot cere §i parametri de re\ea.
Verific[ `n tabelul de mai jos valorile care se potrivesc pentru localitatea ta:

Pentru toate localit[\ile:


|ar[ Alege de preferin\[ “Rom]nia” dac[ aceast[ \ar[ se
reg[se§te `n lista de op\iuni din meniul televizorului
Limb[ meniu Alege, dup[ preferin\[, din lista de op\iuni a
televizorului
Or[ Pentru sincronizarea corect[ a Ghidului TV asigur[-te
c[ ai selectat sau setat ora local[ a Rom]niei
Surs[ semnal cablu Alege din meniu una dintre op\iunile: Antena / TV /
Cable In / DVB-C / Cable
Canal Alege din meniu una dintre op\iunile: Digital&Analogic
/ Digital
Mod c[utare canale Alege din meniul televizorului una dintre op\iunile:
Complet/Utilizator/Rapid/All/Automatic/Fast/Quick
Frecven\[ 306000
Symbol rate 6900
Modula\ie QAM 256

Pentru urm[toarele localit[\i:


Localitate Identificator re\ea Localitate Identificator re\ea
(Network ID) (Network ID)
Bucure§ti 31417 Petro§ani /Petrila 31434
Suceava 31451 Blaj 31443
Boto§ani 31424 Medgidia 31437
Ia§i 31441 Deva 31439
Roman 31445 Dej 31429
Bac[u 31421 Timi§oara 31453
Bra§ov / 31456 Tecuci 31419
Poiana Bra§ov
Gala\i 31435 Alba Iulia 31418
Foc§ani 31457 Curtea de Arge§ 31422

6
Buz[u 31427 Zal[u 31448
Br[ila 31425 Cernavod[ 31449
Tulcea 31454 Aiud 31442
Constan\a 31431 Bistri\a 31423
C[l[ra§i 31428 Cluj-Napoca 31430
Slobozia 31440 S]nnicolaul Mare 31444
Ploie§ti 31447 Miercurea Ciuc 31438
T]rgovi§te 31433 Sighet 31432
Turda 31436 Odorheiul Secuiesc 31426
Vatra Dornei 31452 Caracal 31458
Giurgiu 31420 T]rgu Frumos 31459
Sf. Gheorghe 31446 Sibiu 31460

Verificarea instalaţiei de cablu din locuinţ[


Prin intermediul unei reţele moderne cu echipamente de ultimă generaţie, UPC
transmite către tine semnalul digital. Acest semnal poate fi distribuit către
diferitele echipamente audio-video pe care le deţii. Calitatea recepţiei serviciilor
de televiziune digitală este dată şi de calitatea instalaţiei de cablu din locuinţa ta.
Din experienţa noastră putem spune că o instalaţie de cablu defectuoas[, poate
afecta buna funcţionare a serviciilor de televiziune digitală pe care le
recepţionezi. De exemplu, conectorii defecţi sau de proastă calitate provoacă
adesea probleme. Pentru a beneficia de calitatea superioară a serviciilor UPC
Digital TV, în cazul în care componentele instalaţiei de cablu din casa ta nu
corespund cerinţelor, va fi nevoie să le înlocuieşti.

Cabluri coaxiale
Semnalul TV este transportat prin intermediul cablurilor coaxiale către şi în
interiorul casei tale. Avem rugămintea să ai în vedere următoarele cerinţe pentru
aceste cabluri:

Foloseşte numai cablu coaxial de bună calitate, cu mai multe straturi de izolaţie
(tri-shield, quad-shield etc.). Nu folosi niciodată cabluri coaxiale care au
conductorul central liţat (făcut din mai multe fire torsadate între ele).
Conductorul central trebuie să fie un fir solid din oţel cuprat sau din cupru.
Recomandăm folosirea unui cablu coaxial de tip RG6 (F6).

În cazul în care foloseşti un spliter pentru distribuţia semnalului, nu conecta


niciodată un cablu mai lung de 15 metri pe niciuna dintre ieşirile lui. În cazul în