Sunteți pe pagina 1din 1

Numele, prenumele________________________________ Data___________________

Probă de evaluare formativă la matematică


( Modulul 3.Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 000)
1. 1. Calculează . 5 p.
146x 360x 670x 5 500x 206x
50 7 300 40 60

2. Află valoarea numerică a expesiei. 6p.

3 236 x 4 – 123 x 9 + (896 – 237 x 2 ) =

3. Rezolvă problema cu justificări și prin exercițiu. 10 p.


La o fermă sunt 1 630 de vaci și 1 200 de viței. Zilnic fiecare vacă consumă 3 kg de furaje, iar
fiecare vițel 4 kg. Ce cantitate de furaje consumă animalele zilnic ?
Schema

Rezolvare :

Exercițiu:_________________________________________________________________________________
Răspuns : _________________________________________________________________________________

4.Rezolvă problema cu justificări. 7p.


În 80 de butelii s-au turnat în mod egal 5200 l de suc. Cât suc este în 20 de butelii ?
Schema

Rezolvare :

Răspuns : _________________________________________________________________________________
Punctaj acumulat _______________ din totalul de 28 puncte.