Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele _________________________________ Data____________________

Probă de evaluare la matematică în clasa a IV-a ____


1. Completează enunțurile după model. L01234

Numărul 867 524 este dormat din: Numărul 786 513 8 zeci de mii
____ zeci 3 _______________
_____sute 5________________
_____ sute de mii 7_________________
_____ unități 6_________________
_____ zeci de mii 4_________________
_____ mii

2. Aflați: L012
 Suma cifrelor numărului obținut prin scăderea celui mai mic număr par de trei cifre consecutive din
răsturnatul său este
a) 576 b) 18 c) 746 d) 10

 Scrie în spațiul rezervat cinci termeni ai șirului care se obțin prin înmulțirea cu 8 a termenului
precedent. L012345
3, 24, __________, ___________, ________________, ____________________, _________________ .

3. Descoperă numărul natural de șase cifre știind că: L0123456


 Cifra sutelor de mii este jumătate din cel mai mare număr par de o cifră;
 Cifra zecilor de mii este cel mai mic număr natural par de o cifră;
 Cifra miilor este egală cu suma cifrelor celui mai mic număr impar de trei cifre distincte;
 Cifra sutelor, zecilor și unităților sunt primele trei numere impare de o cifră.
4. Reconstituie operațiile: L0123
4 9 43 + 7 9 8 6- 42 x
29 4 23 62 9
7 081 8 22 7 5

5. Numerotează ordinea efectuării operațiilor, apoi calculează. L0123456

(485 x 2 + 308 x 8) : 2 + 139=_______________

6. Crează o problemă în baza exercițiului: 900 : (140 + 160) L0123


_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7. Rezolvă problema cu plan. L012345678

Într-un depozit s-au adus 243 562 kg de ciment, var cu 34 670 kg mai puţin, iar nisip cât var şi ciment la un
loc. Câte kg de materiale de construcţii s-au adus în acel depozit ?
1.____________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

Răspuns: ______________________________________________________________________________

8. Rezolvă problema cu justificări. L01234567

La o librărie s-au adus 356 caiete de dictando și 485 caiete de matematică.Se vinde o parte din caiete de
matematică și se mai aduc 284 caiete de dictando. Acum la librărie sunt 798 caiete. Câte caiete s-au vândut ?
Rezolvare:

Răspuns:________________________________________________________________________________

9. Repartizează numerele pare 4, 6, 8, 12, 16, 18 în casete astfel, încât în orice direcție pe verticală, pe
orizontală sau pe diagonală suma numerelor să fie egală cu 30. L0123456

10 14
2

Total 50 p. Acumulat: ______ p.