Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicarea unui instrument de evaluare – rezultate și concluzii

Cls.a V-a- Unitatea de învățare: Despre mine.Selfie

Text- suport: Prietenul meu, de Ioana Pârvulescu

După lectura textului, se aplică o grilă de evaluare a nivelului de înțelegere a


unui text narativ.

CE AM VIZAT?

CG1: Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin


receptarea și producerea textului oral

CS: 1.1 Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de


comunicare explicite și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte
narative, monologate sau dialogate

1.2 Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și
a unor idei, exprimând opinii, emoții și sentimente prin participarea la discuții pe
teme familiare, de interes sau pornind de la texte ascultate/citite

CE REZULTATE AM OBȚINUT?

Cls.a V-a- Număr total de elevi: 16

Descriptori de performanță: FB B S
1.Identifică informațiile esențiale și de detaliu din textul 6 7 3
audiat
2.Reformulează ideile din textul audiat, folosind persoana a 6 3 7
III-a
3.Identifică emoțiile/stările/sentimentele emițătorilor din 7 7 2
textul audiat sau al colegilor
4.Manifestă atenție și empatie față de interlocutori 10 6 -
CE DECID PE MAI DEPARTE?

În urma evaluării, am observat că se impune rezolvarea unor exerciții


suplimentare de extragere a informațiilor esențiale și de detaliu din diferite texte,
dar și exerciții de transformare a unor enunțuri la persoana I în enunțuri la persoana
a III-a. De asemenea, voi aplica strategii diverse care să-i ajute să-și descopere
propriile emoții/ sentimente, dar și pe ale celorlalți( colegi, personaje etc.).

Punctul tare al evaluării a fost descoperirea unei atitudini politicoase la


majoritatea elevilor, aceștia manifestând atenție și empatie pe parcursul întregii
acivități.