Sunteți pe pagina 1din 1

Acte

necesare
pentru
inregistrarea
unei
persoane
care
indeplineste
conditiile
pentru
acordarea
indemnizatiei
de somaj:
1. Actul de identitate, in original si copie;
2. Actele de studii si de calificare,in original si copie;
3. Certificatul de nastere,in original si copie;
4. Certificatul de casatorie,in original si copie;
5. Adeverinta medicala , din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are
eventuale restrictii medicale
6. Actele eliberate de organele financiare teritoriale,din care sa rezulte ca nu realizeaza
venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decit
indemnizatia de somaj
7. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca , nu
realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii mai mici decit
indemnizatia de somaj.

In afara actelor si documentelor enumerate mai sus care trebuiesc


prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de
somaj , cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi
insotita ,dupa caz, si de:

A. In cazul persoanelor provenite din munca:

a) Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit


carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul
teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea,
precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul
angajator
b) Copie de pe hotarirea definitiva de reintegrare in munca , atunci cind reintegrarea nu
mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza
incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza
incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a
preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte
desfiintarea postului;
d) Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca , in
cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in
munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului,
urmind ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele
competente veridicitatea .
e) Adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare;

S-ar putea să vă placă și