Sunteți pe pagina 1din 2

RECOLTAREA HEMOCULTURII

Definiţie: Hemocultura reprezinta examenul bacteriologic care permite identificarea prezenţei


anormale a microorganismelor patogene (bacterii, fungi) în sângele pacientului, prin metode
microbiologice±imunohistochimice (insamantarea pe un mediu de cultura).

Scop:
- Punerea în evidenţă a germenilor patogeni în sânge prin însămânţare pe medii de cultură;
- Efectuarea antibiogramei.

Indicaţii:
Precizarea diagnosticului medical (pozitiv şi etiologic) în următoarele situaţii, evocatoare pentru
septicemii, infecţii severe de focar cu risc septicemie (pielonefrite, bronhopneumonii) ori endocardită
infecţioasă:
- Sindrom infecţios sever (stare septică);
- Sindrom febril prelungit, cu etiologie inaparentă;
- Sindrom febril la un pacient valvular/protezatvalvular;
- Şoc. septic;
- Frison.

Materiale necesare:
- 2 seturi de recipiente care conţin medii sterile de cultură (câte un flacon separat pentru germeni
aerobi şi anaerobi), furnizate de laboratorul de microbiologic. Pentru fiecare tip de mediu de cultură
se verifică atent cantitatea de sânge venos care trebuie recoltată, astfel încât să se asigure raportul
optim sânge/mediu = 1/5-1/10 (10ml sânge venos sau 5 ml sânge venos la 50 ml mediu de cultură).
- Recoltarea celor 2 hemoculturi se poate face în aceeaşi etapă (imediat după frison) sau la interval de
15 minute ori conform indicaţiei medicului (o oră, un interval).
- Mănuşi sterile, garou, holder, masca, lampă de spirt şi chibrituri dacă sunt utilizate flacoanele cu
mediu de cultură ce necesită dezinfecţia gâtului flaconului;
- Antiseptice: Betadină, Cloramina (pentru pacienţii alergici la iod);
- 2 seringi de 10 ml pentru recoltarea sângelui venos; 5 ace sterile (unul pentru recoltare, alte 4 pentru
trasferul sângelui recoltat în flacoanele cu medii de cultură);
- Tampoane sterile pentru antiseptizarea tegumentului şi dezinfecţia dopurilor flacoanelor cu medii de
cultură);
- Recoltarea sângelui venos pentru hemocultura se poate face şi în sistem închis, cu dispozitive
speciale de tip vacutainer (sistem BACTEC).

Flacoane de hemocultura cu medii aerobe şi anaerobe tip BACTEC

Pregătirea pacientului:
- psihica: se explica procedura si se obtine acceptul/acordul acestuia;
- fizice:
- poziţionaţi pacientul în decubit dorsal cu membrul superior sprijinit deoarece poate prezenta
frisoane;
- alegeţi vena cea mai turgescentă;
Tehnica: participă două asistente medicale, una servește materialele necesare și preia probele
prelevate, iar cealaltă le recoltează:
- Spălarea mâinilor şi îmbrăcarea mănuşilor de protecţie;
- Antiseptizarea tegumentelor cu Betadină (cloramină), în vederea puncţiei venoase;
- Recoltarea cu seringa a 20 ml sânge prin puncţie venoasă periferică (vezi punctia venoasa);
- Introducerea sângelui venos recoltat în flacoanele de hemocultură se face cu respectarea atentă a
următoarelor etape:
 Schimbarea acului de recoltare cu unul steril, la fiecare manipulare a probei biologice
(previne contaminarea);
 Dezinfectarea cu betadină a capacului flaconului cu mediu înainte de introducerea celor 10 ml
sânge venos în flacon (previne contaminarea) sau flambarea gâtului flaconului înainte de
introducerea sângelui în flacon;
 Rotirea uşoară a fiecărui flacon, pentru omogenizarea probei;
 Gestionarea corespunzătoare a instrumentarului şi materialelor folosite;
 Dezbrăcarea mănuşilor folosite şi colectarea corespunzătoare a acestora;
 Spălarea mâinilor şi uscarea lor;
 Etichetarea corespunzătoare a probelor biologice recoltate, pentru a fi trimise la laboratorul de
microbiologie.
În buletinul care însoţeşte probele se vor preciza: datele generale ale bolnavului, diagnosticul medical
prezumptiv, temperatura cutanată a pacientului în momentul recoltării, tratamentul efectuat anterior cu
antibiotice (medicamentul, doza şi durata terapiei), medicul curant al bolnavului şi asistenta medicală care a
efectuat recoltarea probelor, ora recoltării.
Hemoculturile recoltate sunt trimise rapid la laboratorul de microbiologie pentru a fi puse la termostat,
la 36,5 - 37°C.
Documentarea procedurii efectuate în fişa/foaia de observaţie, descărcarea instrumentarului şi
materialelor folosite. Reorganizarea la locul de muncă.

Îngrijirea pacientului
- Reinstalaţi pacientul în poziţie comodă;
- Observati faciesul, tegumentele (extremitatilor), comportamentul pacientului.
Atenţie: Recoltarea se face la debutul bolii înainte de administrarea antibioticelor.

Rezultatul hemoculturilor
Este comunicat de laboratorul de microbiologie în următoarele 7-10 zile de la recoltarea probelor (în
funcţie de agentul patogen implicat).
Sunt urmărite zilnic macroscopic. Pozitivarea hemoculturilor se face în 2-3 zile în cazul agenţilor
patogeni uzuali. Microorganismele patogene care se dezvoltă mai lent sau necesită condiţii speciale de cultură
reclamă un timp mai îndelungat de dezvoltare sau medii speciale (îmbogăţite) de cultură.
Odată identificat agentul patogen implicat, se testează şi sensibilitatea acestuia la diverse antibiotice
(antibiograma).
Precauţii esenţiale pentru eficienţa diagnostică a hemoculturilor:
Pentru evitarea surselor de eroare menţionate se recomandă:
- Recoltarea a minim 3 seturi de hemoculturi (la 6 ore interval) în primele 24 de ore de la evocarea
diagnosticului posibil de septicemie/endocardită infecţioasă (înainte de iniţierea antibioticoterapiei sau în
"fereastră terapeutică");