Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

pentru

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ (ADP)

Data:
Educatoare: Pohoaţă Mihaela Alina
Unitatea de învăţământ: G.P.N Tîmpoceni (Capu Codrului)
Nivelul de vârstă/ Grupa: nivelul I / grupa mixtă
Tema anuală de învăţare: „Cum a fost/este și va fi aici pe pământ?”
Tema săptămânală: ,,Animale domestice’'
Categoria de activităţi de învăţare: Activitate de dezvoltare personală
Denumirea activității: Întâlnirea de dimineață
Tema activităţii: „Prietenii nostri”
Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe, deprinderi şi priceperi
Mijloc de realizare - Exerciții de stimulare a comunicării
Etapele activităţii: - salutul, prezenţa, calendarul naturii, noutatea zilei, activitatea de grup ,
momentul de mișcare, mesajul zilei.

SCOPUL: Stimularea comunicării prin implicarea activă a copiilor în etapele Întâlnirii de


dimineață, favorizând interrelaționarea, împărtășirea ideilor și manifestarea liberă a unor
atitudini comportamentale de empatie, toleranță și colaborare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să utilizeze formule de salut cunoscute, specifice momentului zilei, folosind limbajul
verbal şi nonverbal;
- să sesizeze absența sau prezența unui coleg cunoscându-i chipul și în același timp
numele;
- să identifice caracteristicele vremii selectând simbolurile corespunzătoare calendarului
naturii;
- să utilizeze corect cuvintele prin care pot exprima emoțiile transmise de lumea micilor
viețiutoare;
- să transmită cunoștințe, impresii şi opinii, apelând la propriile experienţe;
- să execute exerciţii motrice însuşite anterior în contexte variate, într-un ritm
corespunzător;
- să realizeze sarcina comună cerută, participând activ la activitatea de grup.

STRATEGII DIDACTICE:

a)Metode şi procedee: conversaţia, explicația, problematizarea, observaţia, exerciţiul


fizic, jocul.
b)Resurse materiale: ecusoane cu responsabilități, , calendarul naturii, panoul pentru
prezență, simboluri pentru caracteristici/ fenomene ale naturii;
c)Elemente de joc: mânuirea materialului, elemente surpriză, recompensa, stimularea,
aplauze;
d) Forme de organizare: frontal, individual;

DURATĂ: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educație timpurie,2019;
- Oprea, C.L, (2007), Strategii didactice interactive,E.D.P.Bucureşti;
- Dumitrana, M.,(2001), Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, Comunicarea
orală, Ed. CompaniaBucureşti;
- Bane, Coleen, ,, Ce este întâlnirea de dimineaţă”-,, Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti
aici !” , Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineaţă
- Silvia Breben şi colaboratorii,(2007), Metode interactive de grup, Ghid metodic,
Editura Arves, Craiova;
- Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa,(2009), „Proiectarea pas cu pas”,
Îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar,Ed. Diamant.
Întâlnirea de dimineaţă debutează prin crearea unui moment în
care copiii au posibilitatea de a-şi manifesta starea de spirit, buna dispoziţie.
Copiii vor intra în sala de grupăîn rănd câte unul, aşezându-se pe pernuţele
aşezate în semicerc. Educatoarea recită împreună cu copiii o poezie: ” În
fiecare dimineaţă
Să avem gândul bun pe fată
Către soare soare să privim
Iubire să dăruim
De gând rău să ne ferim
De mânuţe ne luăm
Semicercul să- l formăm
Şi frumos ne salutăm.”
Educatoarea salută copiii cu ,,Bună dimineața, prieteni ai animalelor" și îi invită să
se salute între ei. (Salutul). După ce salută musafirii, copiii sunt invitaţi să ia loc pe pernuţe.
Atenţia acestora este îndreptată spre surpriza pregătită: silueta bunicii, . Ea este tristă deoarece
vântul puternic i-a luat gardul, iar animalele şi păsările au plecat şi rătăcindu-se nu au mai
găsit drumul spre casă (Noutatea zilei). Educatoarea îi îndeamnă pe copii să ajute bunica în
găsirea animalelor şi păsărilor rătăcite. După ce copiii așează fotografiile copiilor prezenți la
norișorul vesel, iar cei absenți la norișorul trist, se numără fotografiile de la norișorul vesel
aflând astfel câţi copii au venit astăzi la grădiniţă (Prezenţa).
Se va iniţia o discuţie cu copiii, evidenţiind aspecte legate de ziua, data, luna, an iar un
copil va fi desemnat pentru a prezenta vremea aici şi acum completând apoi Calendarul
naturii cu jetoanele corespunzatoare.
Bunica doreşte să ne cunoască mai bine, drept pentru care ne prezentăm, amintind şi
regulile grupei, pe care le respectăm zilnic: să fim respectuooşi, să nu vorbim neintrebati,
să mergem încet, să facem ordine unde ne-am jucat sau am lucrat. Se vor aminti copiii
responsabili cu diferite activităţi ce ţin de igienă, disciplină, curăţenie, reamintindu-se ce
sarcini trebuie să îndeplinească fiecare responsabil. (Tabloul cu Responsabilităţi)
După completarea calendarului naturii, bunica le povestește copiilor că în ograda în
care locuia cu animalele ei, a suflat un vânt puternic care a rupt gardul și au plecat păsări si
animale din curtre, astfel că acum, ea are nevoie de ajutorul copiilor şi îi invită într-o
călătorie imaginară, pentru a descoperi noi surprize. Drumul este lung şi anevoios, drept
pentru care trebuie să ne pregătim, să ne antrenăm (momentul de mişcare).”Dacă vrei să fi
voinic/ Faci gimnastică de mic/ Mergi in pas alergător/ Sari apoi intr un picior/ Te opreşti
Respiri uşor/ Întinzi braţele în zbor/ Toata lumea e a mea/ Când mă aşez jos la podea Ăsta- i
doar început Uite cât de mare am crescut.
Activitatea se va încheia cu extragerea Mesajului zilei : „Prietenia este un dar
neprețuit”.