Sunteți pe pagina 1din 4
0 Bunjo0g eunoes/rsdul, eonsy ap usin eseory syres6 259 1 39 wp ue ans yew a> uy wggjen a1s9 seuinuasany ‘hun 9p ae>}pou oases es axdwod ‘aiid natu 21 | deuns injunias nd op 20 ul ou nauad syesHoud © aise enseoneouuunp eiuEInBIS 6092 02EE 02 Pre eUeWoY UIP nes meAEUENS Up eUns puED 120 88/ €1£0 e016 sdoys-uou jyqquodsyp weuuns "wojejs uid ou-er>enUo> mes 58 LL 694 0F+ 00) ‘Danp epequoa daind ‘eiausoud ej sand n> uegenul 25V0 nag OTBTTSORTIOK und goa e suuo eosensazas jue nes e>yjpous ‘enjenzineoind flan PUDHO emenea, cand este ind perechea _doreste si respecte intry tot sind canonului, este de preferat nu coincid’ cu alte perioade de post rinduite d Criciunului, al Sfintilor Apostoli aicii Dominului), pentru ca postul | pentru scopul ce-1 de . este bine ca cel asc din nou si, daci este cu putint&, sii cheme preotul pentru a sivarsi Taina| Maslu. Apoi, daci au_ binecuvantarea| duhovnicului lor, si se impirtageasca cu Pr a, iar dupa tr iruiascd dupa dorinta lor, cu rea Preasfintei Niscdtoare de Dumnezeu si a ui Dumnezeu! Amin. Dicheul Schitului Sfintei Ana| un pahar sau intr-o cand potrivita = Sestabileste 0 intelegere intre soti si Dicheul Schitului in vederea stabilirii datei de incepere care are loc pe durata le. Numele celor doi ise pe o tabliti deosebiti, care se pistreazi in Schit. - In Schit se face zilnic menirea lor atat la Proscomici mnezeiestilor Liturghii, cat si intro cerere special rostita Ja ecteniile tuturor _ slujbelor, privegherilor si paracliselor. Potrivit cu posibilitatile si cu aprecierea fiecdrei_perechi ca 0 dovadi a dorintei lor, perechea oferd Sfintei Ana cele obisnuite pentru cele 40 de Sf. Liturghii. ferechea respect urmitoarele indatoriri: dorm separat, postesc fiiri’ untdelemn, dezlegind lav si untdelemn doar Sambita si Duminica; in cazuri deosebite se fac anumite dezlegari, cu binecuvantarea Jduhovnicului fiecare face 50 de metar se roagi cit pot, cerdind ajutorul si mij Sfintilor Dumnezeiesti Parinti loachim si Ana. + In fiecare dimineati iau anafori si apt “e O dati, de dou ori sau de mai multe ori pe zi se ung (pe frunte sau unde doresc) cu untdelemn, ori de cate ori hotirise, poarta si pinglicuta binecuvantata (de obicei femeia) nu se poate face in Postul Mare, Pe latura nord-vi © abrupt, dar binecuvantata coasti, se giiseste un asezimant de ascefi, Schitul Sfintei Ana. Aici, de cAteva secole, se pastreazil traditia unei rugiciuni specifice si a unei randuieli pentru cazurile nenasterii de prunci squ a altor probleme de accastdl naturi. In fiecare an_nenumarafi sunt ye mulfumesc Sfintei Ana, pent diruit in rezolvarea problemelot Binecuvantarea si harul Sfintei Ana sunt simtite din ug in schitul nostru, insufland si sprijinind viata] monahiceasci a fratilor, dar si ajutdnd pe inchinatori crestini. in problemele, bolile si in diversele nevoi ale vietti lor. Prezenta Sfintei Ana este simuiti mai_deplin jn’ Katholicon, Biserica principal a Schitului, locas inchinat in cinstea ei, jin care se pistreazi icoana ficitoare de minuni a Sfintei Ana, precum gi Sfintele ei Moaste. Este vorba despre talpa stinga a Sfintei, care de mai bine de 2000 de ani se pistreazi nealteratii adeseori rispindeste 0 mireasma plicuta. Stingii toa de c&tre Biserica Ortodoxd ,,dumnezeiesti_ Parinti” Atoare de| au euy Js ejopuvo e ap inuusajoprun onus oy ey “uy 1siuyg vuseayse sisad ede yanepe (grains *joq) sea’ un-nuy ‘Japly “wuy lUWys Ruseayse WIP lurind rund ys ares ut “pwseaujae Rory ys vo yored Imoaid ad owoyo ys ‘glunnd no aisa Req - ~punaduuy 819 nut nyOARAD sorstip{ aoamoap “ua isa0r ap ajare 1S aye UE sjamoitoiys* “risgo ap noo! “apsidoi7aad ‘ajaSaiuvasap Feuonfeia ‘jnuusmutds “‘rionaia no meso Rare eS 16jflos amped’ asa” a] nu “vouduase 9q “anazau ezvansed gxopoug vouasig area nouad aapoiau no vionjud yod nu uy IoWyg varupansaug 1S ivy] [nosarazauuunp poping *,ereisise. aiganpoidar ap. 9|unzea uy omaoynp ap amupanoouig jaivao ys 1S aimosip ps aingan pumas no my Dutt 9jaIuyg nd osadmurduit as “mynowiAoynp parejuyaniaaing asatinad zoe “iody “uozard uy yuyd ajaioun tip iojaivord & gorpe ‘pyesauios aruepanods 0 yory ys ‘lund no aisa roep - puut ap argoipz 18 ‘viuresod no dsapanods as :aiS9o1uaoynp asapdaid 2s ttlog 39 ong ajaseopy ap psune vinorsuR “Taquyg vjepurs wip uULajaprun spuistayse“pinjeue —ceuy PoIUYS ae URIURANIOUIG “eISoIR jndoos nnuad jeisads ‘onmen nes axoinuep jnoyiq. —- (uv areooy ut rquayos as aun 18 mjnuoyRLNryY varpundses axe a1v9',,w1oduiar Injarms* “aaunu “as vse) mMJMUYoS |naysiq no vameBa] vny 40a eaIwo}RULN ays9 PO]duLo9 vjepuyy ~ nj eunut ednp* vinseoay| yosemnuep es “Hleoapnf ajeg ajainnsau tdnp ‘nazoutuncy so] prures “seyoused 2}2un eo “uum omuys 2p OF P| Hituawod ay ys 0 “epyid aq “ia v auind amdareo| O pated ps nes wavaye ws Hesauaqu {29 *nazouUiNg Inj valureur ejumnsuos 18-npugjaaiaa “oumyy “nHysinpti v wloexa vamoyde ut tuoweo oun vauted utp] aanoaigo HeYNdyIp LISIXd UO aynut ap “uNsIsaq iiuukg nsaiazauung 10 Huyg) Tuoynfe 199 auea Joja9 Laue uIP 1S yw “M|MNYD Joiuted voued wip wie ‘vosearsqo vounioesi # eiuassuis “eiuresod ‘Inymyiyog v rreWAndourg eIlpeN Ui uouvs ysaoe 18 qtiysuoD v-s wIsaoe |NYNP UL iO], -puy 18 wyseoy Hiuys) ad Jo] optuntopny uy aways 1 es 18 ygasoap pour Ur posvalsulo Bs awn] BsvANU! Wp LOWwadny unsaid ad 18} TueSnyeo ad ynovy ne ‘epeyeuoUl wieiA. aS avo “HiMMIA aISa0y “BLEW Biota] eiugsg od “pido un aioupmeg vr] Rosvapurgop_es qoupaiau nv-s ‘auniovsny ruInur puyogy 19 “eapfapeu 1S viupai ‘rarpqer inprord ne =18 nu psuy “pretureur isIE © v{ eued tidoo ap aued ynae ne nu” asomoap ‘40, viva uy amoxouy arur o-nutid angen ne Smo} *, nazouUUNG imp vayureur putytid yey indanad ne yd amor no “sorSLIH] Snstf muisou Injnuwog re dun ednp stung SMEAR aye no “nazoutunq