Sunteți pe pagina 1din 4

\

PRlMARIA ORAS ROVINARl


SERVICIU PATRlMONIU
COMPARTIMENT CENTRALE TERMICE

APROBAT,
PRlMAR....----.
JR. DORlN FlLfR'''O,

FISA POSTULUI NR.Jli f..2J.:OI !o1b f(.'.


~. J UO'l;.~
'f /

DENUMlREA POSTULUI : Fochist

NIVELUL POSTULUI :

-functia publica de conducere - X;

-functie publica de executie: Muncitor III (Fochist)

CERlNTE PRlVIND OCUPAREA POSTULUI :

- Pregatire de specialitate : Medii;

- Cunostiinte operare/programare pe calculator: X ;

- Limbi straine : X ;

- Vechime in functii publice sau echivalente : X ;

- Abilitati, calitati si aptitudini necesare : X

ATRlBUTII :
l.Verifica, la intrarea in schimb si in mice moment, starea tehnica a
cazanelor de incalzit apa, etc. , luand in primire pe baza de proces verbal sub
semnatura aparatura centralei pentru buna functionare a acesteia;
TERMEN : permanent
2.Controleaza si ia masuri pentru mentinerea in stare de functionare a
centralei in permanenta si in orice anotimp;
TERMEN : permanent
3.In cazul aparitiei unei stari de pericol, avarie, etc., urgent va lua
legatura cu ofiterul de serviciu al Primariei si sef serv. Patrimoniu;
TERMEN : permanent
4.Sa cunoasca bine instalatia de cazane si deservirea el co recta
urmarind continuu functionarea normala;
TERMEN: permanent

1
5.Din 1 in lora va consemna in registru parametrii de functionare
(temperatura, presiune, etc.) sub semnatura;
TERMEN : permanent
6.Respectarea cu strictete a programului de lucru, conform graficului
intocmit;
TERMEN : permanent
7.Pastrarea curateniei la locul de munca;

TERMEN : permanent

8.Va consemna in registru orice defectiune, avarii si va anunta ofiterul


de serviciu al Primariei si sef serviciu Patrimoniu;
TERMEN : permanent
9.Interzis consumul de bauturi alcoolice sau aducerea acestora III
incinta centralei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;
TERMEN : permanent
10.Va interzice accesul persoanelor straine, in incinta centralei, sau
discutii cu persoane necunoscute sau altele decat cele din cadrul Primariei
Rovinari;
TERMEN : permanent
11.Intarea si iesirea din schimb se va consemna in condica de prezenta
si procesul verbal incheiat intre salariati;
TERMEN : permanent
12.Se va verifica daca instalatia este plina cu apa si aerisita. Aerisirea,
daca este necesara, se va face la pompele cu dop de aerisire;
TERMEN : permanent
13.Sa respecte regulile ce i-au fost prelucrate sub semnatura (cu
privire la N.T.S.);
TERMEN : permanent
14.Urmareste si pune in aplicare legislatia noua aparuta cu privire la
exploatarea centralelor termice;
TERMEN : permanent
15.Sa cunoasca si sa aplice instructiunile de exploatare, sa
supravegheze direct si permanent bun a functionare a cazanului si a
instalatiilor anexe si sa opreasca din functiune cazanul in cazurile prevazute
la punctele 8, 9 si 12 ;
TERMEN : permanent

16.Sa predea si sa ia in primire serviciul verificand buna functionare a


cazanului, rezultatul predarii - primirii se va consemna in registrul jurnal de
supraveghere sub semnatura ambilor fochisti ;
TERNIEN : permanent
17.Predarea si preluarea serviciului in timpul executarii unor manevre
pentru inlaturarea unor situatii de avarii in sala cazanelor este interzisa ;
TERMEN : permanent
18.Raspunde de pastrarea secretului de serviciu si confidentialitatea
datelor si documentelor de care dispune;
TERMEN : permanent
19.Indeplineste, in conditiile legii , si alte sarcini trasate de conducerea
serviciului;
TERMEN : permanent
20.Nu va parasi locul de munca decat dupa sosirea la centrala a
schimbului si luarea in primire de catre acesta a aparaturii centralei;
TERMEN : permanent
21.Pentru abateri sau nerespectarea acestor sarcini de serviciu sau
pentru indeplinirea defectuoasa a lor, va raspunde disciplinar, material ,
administrativ sau penal, dupa caz.
TERMEN : permanent

LIMITELE DE COMPETENTA-libertatea decizionala de care


beneficiaza titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin ­
disciplina, in limitele prevederilor legale.
DELEGAREA DE ATRIBUTII: in perioada concediilor de
odihna, medicale, etc, sarcinile de serviciu ii vor fi preluate de persoana
numita din cadrul serviciului.
SFERA RELATIONALA :
INTERN: - Relatii ierarhice: subordonat fata de pnmar,
viceprimar, sef serviciu patrimoniu
-Relatii functionale : X
-Relatii de reprezentare : X
INTOCMIT DE :

SEF SERVo PATRIMONI )2~TOCOL SEVER

SEMNATURA : _

DATA : _

LUAT LA CUNOSTIINTA DE CATRE OCUPANTUL

POSTULUI:
NUMELE SI PRENUME E: RADOACA MARCEL
LEONARD
SEMNATURA: __~~ ~ _
DATA : ---1. _