Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Semestrul al II-lea CLASA a XII-a D

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi (detalieri) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. învăţare specifice

1
1.1. - Radu Stanca, Bufallo Bill - exerciţii de familiarizare cu textul; Observarea
 Elemente specifice - identificarea elementelor specifice Manuale sistematică
1. PERIOADA 1.3. discursului. discursului; Evaluarea
POST-  Baladă-parabolă. - argumentarea caracterului de baladă- orală
BELICĂ 1.4. parabolă; Tema pentru
acasă
Poezia 2.1.
Manuale
2.3. - Gellu Naum, Oglinda oarbă - exerciţii de familiarizare cu textul;
 Semnificaţia titlului. - comentarea unor imagini artistice;
3.3. Comentarea unor imagini - identificarea elementelor specifice Observarea
simbolice / expresive. suprarealismului; sistematică
4.1.  Elemente ale supra- Evaluarea
realismului. orală

- Nichita Stănescu, Manuale


1.1. Altă matematică - exerciţii de familiarizare cu textul;
 Semnificaţia titlului. - comentarea semnificaţiei titlului;
1.3. Comentarea unor imagini - comentarea unor imagini artistice;
simbolice/ expresive. Observarea
1.4.  Limbajul poetic. - exerciţii de analiză a limbajului; sistematică
Evaluarea
orală
2.1.
- Nichita Stănescu, Manuale Tema pentru
2.2. Lecţia despre cub - exerciţii de familiarizare cu textul; Volume de acasă
 Semnificaţia titlului. versuri
2.3. Comentarea unor imagini - comentarea unor imagini artistice;
simbolice/ expresive.
 Limbajul poetic. - exerciţii de analiză a limbajului;
3.3. Observarea
sistematică
Manuale Evaluarea
4.1. - Marin Sorescu, Poveste - exerciţii de familiarizare cu textul; Volume de orală
 Semnificaţia titlului. versuri
4.2. Teme şi motive poetice. - exerciţii de identificare a temelor şi
 Ironie şi prozaism. motivelor;
2
RECAPITULARE PENTRU
BACALAUREAT