Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea școlară: Școala gimnazială nr. 179


Profesor: Chiriac Claudia-Simona
Data: 19.02.2020
Clasa: I E
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Arie curriculară: Om - societate
Unitatea de învăţare: Omul este ființa care crede în Dumnezeu
Titlul lecţiei: Biblia ne vorbește despre oameni credincioși (Noul Testament)
Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecției: Dobândirea unor cunoștințe despre modelele de credință din Noul Testament.

Competenţe generale:
C1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă.
C3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe.

Competenţe specifice :
1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie.
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor
persoane din Biblie.
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii.

Obiective operaționale:

Pe parcursul și la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:

O1- Să indentifice oamenii credincioși din Noul Testament;


O2- Să identifice minuni săvârșite de Iisus Hristos pentru oamenii cu credință;
O3- Să enumere sfinți a căror viață a fost plină de dragoste față de Dumnezeu.
Strategia didactică :

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, jocul didactic, observarea dirijată.


 Mijloace de învățământ: video-proiector, tabla.
 Forme de organizare a activității elevilor : activitate frontală, activitate individuală și activitate pe grup.

Resurse:

* Oficiale:

1. Programa școlară pentru disciplina religie, aprobată prin Omen 3418/ 19.03.2013;

2. Planificarea calendaristică orientativă pentru clasa a I-a.

* Temporale:

Durata de 45 de minute.

*Spațiale:

Sala de clasă.

Bibliografia:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriș, Monica; Opriș, Dorin, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”,
Alba Iulia, 2007.
3) Opriș, Monica; Opriș, Dorin, Horga, Irina, Religia la clasa pregătitoare și la clasa I – Ghid pentru profesori, Editura
„Basilica” a Patriarhiei Române, București, 2013.
SCENARIUL DIDACTIC

Metode şi
Nr. Timp Forme de
Etapele lecţiei O Activitatea profesorului Activitatea elevului mijloace de Evaluare
crt. organizare
învãţãmânt
- Salutul; - Salutul; Conversaţia Activitate
- Rugăciunea; - Rugăciunea; frontalã
Momentul - Se notează absențele şi se realizează - Pregătirea pentru începerea
1 2’ managementul clasei pentru începerea lecției.
organizatoric
activităţii didactice care urmează să se
desfăşoare.
Verific cunoștințele dobândite anterior prin - Elevii răspund la întrebări:
câteva întrebări: Activitate Aprecieri
- În 2 părți. Vechiul și Noul frontalã verbale
- În câte părți este împărțită Sfânta Testament.
Scriptură? Puteți să le numiți?
Verificarea - Ce însemnă să fii credincios? - Să fii credincios însemnă să-L Conversaţia
2 cunoștințelor 2’
iubesti pe Dumnezeu, pe
dobândite anterior
aproapele, să te rogi, să faci
fapte bune, etc.
- Dați exemple de câțiva oameni
credincioși din Vechiul Testament. - Moise, David, Noe, Daniel,
etc.
Profesorul le spune elevilor că astăzi se va Elevii descoperă sfinții din
Conversaţia Activitate Aprecieri
discuta despre oamenii credincioși ai imagine: Iisus Hristos,
Pregãtirea elevilor individuală verbale
3 pentru receptarea O1 3’ Noului Testament. Aceștia sunt rugați să Apostolii, Femeile Mironosițe. Power-point
noilor cunoştinţe privească câteva imagini și să descopere
care sunt persoanele din imagini.
Precizarea Anunț titlul lecției : “Biblia ne vorbește
titlului şi a despre oameni credincioși (Noul Elevii ascultă și notează în Activitate
4 1’ caiete titlul și data. Explicaţia frontalã
competenţelor Testament)”
derivate ale lecţiei Precizez obiectivele. Notez titlul la tablă.
Profesorul le vorbește copiilor despre Elevii ascultă cu atenție.
vindecarea slăbănogului din Capernaum,
vindecarea orbului din naștere, despre
O1 credința mironosițelor, dar și despre
Apostoli.
O2
Power-point
O3 În tot acest timp, profesorul redă câteva Aprecieri
imagini așezate în power-point. La finalul verbale
prezentării celor două minuni și a câtorva Activitate
detalii despre mironosițe și ucenici, Frontalã
Elevii privesc imaginile.
profesorul le arată un filmuleț animat care
are legătură cu minunile de vindecare Explicația
asupra oamenilor prin credința celorlalți.

Filmulețul este preluat de pe youtube


(https://www.youtube.com/watch?v=BktA
GP1WfIU).
Elevii ascultă cu atenție. Conversația
Comunicarea Profesorul le spune că prin credință, prin
dragoste față de ceilalți, prin fapte bune și
5 noilor cunoştinţe 20’ Aprecieri
inimă curată, Dumnezeu ne ajută să verbale
devenim și noi ca Sfinții din Biblie. Cea
mai importantă fiind mulțumirea pe care Jocul didactic
trebuie să i-o adduce lui Dumnezeu de Copiii răspund la întrebare prin
diferite exemple. Explicația
fiecare data când oamenii îi cer ajutorul.
Activitate
Copiilor li se adresează următoarea individuală
întrebare: Voi ca ce sfânt ați vrea să fiți?

Profesorul inițiază jocul ”Ce este


important în viață?”. Copiii trebuie să dea
exemple de lucruri, calități, etc. ce îi fac pe
ei fericiți.

Profesorul face pe tablă două coloane cu Copiii încep să dea exemple de


lucruri materiale și aspecte sufletești, apoi lucruri/aspecte cei le fac viața
îi roagă pe elevi să spună la ce exemple s-
mai importantă.
au gândit, în acest timp dascălul notând în
cele două coloane.
Elevii sunt rugați de profesor să Elevii ascultă cu atenție detaliile
povestească și ei un moment în care au fost date de profesor și povestesc Jocul didactic Activitate
Fixarea şi momente din viața lor. Aprecieri
ca niște adevărați creștini la fel ca individuală
6 sistematizarea verbale
10’ sfinții/oamenii credincioși pe care i-au
cunoştinţelor
aflat din lecție.

Profesorul îi întreabă pe copii la finalul Elevii dau exemple:


Asocierea şi - Merg la biserică, se roagă, fac Activitate Aprecieri
7 2’ lecției: Cum trebuie să se comporte niște
generalizarea fapte bune, iubesc aproapele, Conversația individuală verbale
creștini adevărați? ajută oamenii, etc.
Profesorul face aprecieri către toți elevii - Ascultă aprecierile făcute. Activitate
Aprecierea care au răspuns corect și îi notează pe cei frontală/indivi Aprecieri
8 1’
activitãţii elevilor mai activi. -duală verbale

Profesorul îndeamnă elevii să fie buni


Tema pentru creștini în continuare și să nu uite să ia Explicaţia Activitate
9 1’ exemplul sfinților despre care au aflat atât
- Elevii ascultă cu atenție.
Frontalã
acasã
de multe.
- Rugăciunea; - Rugăciunea; Exercițiul de Activitate
Încheierea
10 1’ - Salutul. - Salutul. rugăciune frontală
activitãţii
Oglinda tablei
- Biblia ne vorbește despre oameni credincioși-

(Noul Testament)

Lucruri materiale Aspecte sufletești

Dulciuri Iubire

Jucării Bucurie

Cărți Prietenie

S-ar putea să vă placă și